Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Кучерявенко Микола Петрович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0925435 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0925435


Кучерявенко Микола Петрович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1997) Теоретичні проблеми правового регулювання податків та зборів в Україні
  2. [Д] (1997) Теоретичні проблеми правового регулювання податків та зборів в Україні
  3. (1998) Податкове право
  4. (1998) Фінансове право
  5. (1999) Банківське право
  6. (1999) Фінансове право : Т. 1.
  7. (1999) Фінансове право : Т. 2.
  8. (1999) Фінансове право
  9. (2000) Податкова система України. (Збірка законодавчих актів із змінами та доповненнями за станом на 20 жовтня 1999 року)
  10. (2000) Система податкових органів України
  11. (2002) Завдання до практичних занять з податкового права
  12. (2002) Завдання до практичних занять з фінансового права
  13. (2002) Програма навчальної дисципліни "Податкове право"
  14. (2002) Програма навчальної дисципліни "Фінансове право"
  15. (2003) Податкове право
  16. (2004) Система оподаткування в Україні
  17. (2004) Фінансове право України
  18. (2007) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Податкове право України" (відповідно до вимог ECTS)
  19. (2007) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Фінансове право України"
  20. (2008) Податкове право України. Академічний курс
  21. (2009) Дискусійні питання теорії фінансового права
  22. (2009) Податкові спори: виникнення, природа, засоби врегулювання
  23. (2009) Правове регулювання бюджетних доходів, пов'язаних з природокористуванням
  24. (2010) Актуальні питання науки фінансового права
  25. (2010) Податкове право України
  26. (2010) Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства
  27. (2010) Фінансове право України
  28. (2010) Фінансове право
  29. (2011) Бюджетний кодекс України
  30. (2011) Збірник наукових праць
  31. (2011) Особливості розгляду податкових спорів в контексті прийняття Податкового кодексу України
  32. (2011) Податковий кодекс України : Ч. 1.
  33. (2011) Податковий кодекс України : Ч. 2.
  34. (2011) Податковий кодекс України
  35. (2011) Фінансове право у ХХІ сторіччі: здобутки та перспективи : Ч. 1.
  36. (2011) Фінансове право у ХХІ сторіччі: здобутки та перспективи : Ч. 2.
  37. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з фінансового права
  38. (2012) Податкове право України
  39. (2012) Податковий кодекс України. Із змінами і доповненнями : Ч. 1.
  40. (2012) Податковий кодекс України. Із змінами і доповненнями : Ч. 2.
  41. (2012) Податковий кодекс України. Із змінами і доповненнями : Ч. 3.
  42. (2012) Проблеми конституційно-правового регулювання організації та функціонування органів влади Автономної Республіки Крим
  43. (2013) Податкове право
  44. (2013) Правова доктрина України : Т. 2. Публічно-правова доктрина України
  45. (2013) Тематика курсових робіт з фінансового права
  46. (2013) Фінансове право
  47. (2014) Правознавство
  48. (2016) Вибрані праці
  49. (2016) Фінансове право
  50. (2017) Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права Європейського Союзу
  51. (2017) Фінансове право
  52. (2018) Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах
  53. (2018) Літопис дисертаційних досліджень з фінансового права
  54. (2018) Податкове право України
  55. (2019) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 15. Господарське право
  56. (2019) Науково-практичний коментар Закону України "Про запобігання корупції"
  57. (2019) Податкове право України
  58. (2019) Фінансове право

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Львівського торговельно-економічного університету
  2. Право та державне управління

     Наукова періодика:

  1. (2010) Співвідношення регулятивних та охоронних правовідносин у процедурному регулюванні оподаткування
  2. (2011) Природа нормотворчих процедур при регулюванні відносин оподаткування
  3. (2013) До проблеми визначення юрисдикційності податкових спорів
  4. (2014) Податковий компроміс: платити неможливо залишити
  5. (2017) Особливості розсуду в податково-правовому регулюванні

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Податкове право
  2. (1999 ) Фінансове право : Т. 1.
  3. (1999) Банківське право
  4. (1999) Фінансове право
  5. (2000) Адміністративне право України
  6. (2000) Система податкових органів України
  7. (2001) Адміністративне право України
  8. (2002) Зміст і класифікація принципів у податковому праві
  9. (2002) Податок як правова категорія: проблеми дефініції
  10. (2003) До питання про систему фінансового права
  11. (2003) Податкове право
  12. (2004) Фінансове право України
  13. (2006) Який рівень дискусії про предмет фінансового права може мати творчу перспективу
  14. (2008) Податкове право України. Академічний курс
  15. (2009) Правове регулювання бюджетних доходів, пов'язаних з природокористуванням
  16. (2010) Актуальні питання науки фінансового права
  17. (2010) Податкове право України
  18. (2010) Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства
  19. (2010) Фінансове право України
  20. (2010) Фінансове право
  21. (2011) Бюджетний кодекс України
  22. (2011) Збірник наукових праць
  23. (2011) Особливості розгляду податкових спорів в контексті прийняття Податкового кодексу України
  24. (2011) Податковий кодекс України : Ч. 1.
  25. (2011) Податковий кодекс України : Ч. 2.
  26. (2012) Податкове право України
  27. (2013) Податкове право
  28. (2013) Правова доктрина України : Т. 2. Публічно-правова доктрина України
  29. (2013) Фінансове право
  30. (2016) Вибрані праці
  31. (2016) Фінансове право
  32. (2017) Фінансове право
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського