Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Петришин Олександр Віталійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0948537 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0948537


Петришин Олександр Віталійович
(доктор наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки


 • Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (1999) Правовий режим державної служби: питання загальної теорії
  2. (1995) Студент і закон
  3. (2001) Основи конституційної юриспруденції
  4. (2002) Загальна теорія держави і права
  5. (2003) Конституційно-правові засади становлення української державності
  6. (2003) Перелік тем дисертаційних досліджень з проблем держави і права (2002)
  7. (2004) Професійна етика юриста
  8. (2007) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни "Теорія держави і права" (відповідно до вимог ECTS)
  9. (2007) Народовладдя на трансформаційному етапі розвитку держави і суспільства
  10. (2008) Історія вчень про державу і право
  11. (2008) Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави. Політична система: сучасні проблеми розвитку
  12. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України
  13. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України
  14. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 2. Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення
  15. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 3. Цивільно-правові науки. Приватне право
  16. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 4. Методологічні засади розвитку екологічного, земельного, аграрного та господарського права
  17. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 5. Кримінально-правові науки. Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю в Україні
  18. (2009) Загальна теорія держави і права
  19. (2009) Загальна теорія держави і права
  20. (2009) Історія вчень про державу і право
  21. (2009) Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні
  22. (2010) Василь Якович Тацій
  23. (2010) Вибрані статті, виступи, інтерв'ю
  24. (2010) Вибрані статті, виступи, інтерв'ю
  25. (2010) Вибрані статті, виступи, інтерв'ю
  26. (2010) Загальна теорія держави і права
  27. (2010) Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави : Т. 1. Громадянське суспільство в політичній системі: теоретико-методологічний і конституційно-правовий аспекти дослідження
  28. (2010) Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави : Т. 2. Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку
  29. (2010) Проблеми та перспективи запровадження індивідуальної конституційної скарги в Україні
  30. (2010) Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка
  31. (2010) Програма навчальної дисципліни "Теорія держави і права"
  32. (2010) Тематика курсових робіт з теорії держави і права
  33. (2011) Конституція України
  34. (2011) Конституція України
  35. (2011) Порівняльне правознавство
  36. (2012) Історія вчень про державу і право: у таблицях і дефініціях
  37. (2012) Порівняльне правознавство
  38. (2012) Теорія держави і права
  39. (2013) Плани практичних занять з навчальної дисципліни "Теорія держави і права" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
  40. (2013) Плани практичних занять з навчальної дисципліни "Юридична деонтологія"
  41. (2013) Правова доктрина - основа формування правової системи держави
  42. (2013) Правова доктрина України : Т. 1. Загальнотеоретична та історична юриспруденція
  43. (2013) Правова доктрина України : Т. 2. Публічно-правова доктрина України
  44. (2013) Правова доктрина України : Т. 3. Доктрина приватного права України
  45. (2013) Правова доктрина України : Т. 4. Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права
  46. (2013) Правова доктрина України : Т. 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку
  47. (2013) Програма навчальної дисципліни "Загальна теорія держави і права"
  48. (2013) Теорія держави і права
  49. (2014) Теорія держави і права
  50. (2014) Юридична деонтологія
  51. (2015) Василь Якович Тацій
  52. (2015) Вибрані статті, виступи, інтерв'ю (2009-2014)
  53. (2015) Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина
  54. (2015) Теорія держави і права
  55. (2016) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 1. Історія держави і права України
  56. (2016) Модельні правові акти: теорія та практика реалізації
  57. (2016) Порівняльне правознавство у таблицях
  58. (2016) Порівняльне правознавство: Хрестоматія для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів
  59. (2016) Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина
  60. (2016) Теорія держави і права
  61. (2017) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 17. Кримінальне право
  62. (2017) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 2. Філософія права
  63. (2017) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 3. Загальна теорія права
  64. (2017) Юридична деонтологія
  65. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 11. Трудове право
  66. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 14. Екологічне право
  67. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 20. Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія
  68. (2018) Порівняльне правознавство у таблицях
  69. (2018) Правова карта сучасного світу
  70. (2018) Проблеми методології науки кримінального права
  71. (2018) Теорія держави і права
  72. (2018) Юридична деонтологія
  73. (2019) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 15. Господарське право

     Журнали та продовжувані видання:

  1. ScienceRise: Juridical Science
  2. Yearbook of Ukrainian Law
  3. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  4. Вісник Національної Академії правових наук України
  5. Інформація і право
  6. Науковий вісник Ужгородського національного університету
  7. Публічне право
  8. Юрист України

     Наукова періодика:

  1. (2009) Законодавство України у сфері державної безпеки: загальнотеоретичні підходи до визначення
  2. (2009) Народовладдя як фундамент демократичної, правової, соціальної держави
  3. (2010) Проблема взаємовпливу правового виховання і державотворчого процесу: українські реалії
  4. (2012) Про форму правління та державний режим Гетьманщини часів Б. Хмельницького (до 365-ї річниці Національної революції 1648 р.)
  5. (2013) Система місцевого самоврядування в Литві:перспективи використання досвіду в контексті муніципальної реформи в Україні
  6. (2014) Демократичні основи правової, соціальної державності
  7. (2014) Конституційна форма державного правління в Україні
  8. (2015) Доктринальне обґрунтування формування національної правової системи
  9. (2015) Дослідження об’єктивності права: новий підхід і теоретичні конструкції
  10. (2015) Конституційно-правова реформа місцевого самоврядування в Україні: проблеми та перспективи
  11. (2015) Реформи організації та функціонування місцевого самоврядування в країнах Балтії
  12. (2016) 20 років Конституції України: європейська правова традиція і український контекст – виміри правової реформи
  13. (2016) Міжнародні стандарти місцевого самоврядування в контексті євроінтеграційних процесів в Україні
  14. (2016) Сучасний підхід до вдосконалення механізму реалізації публічної влади в Україні
  15. (2017) Завдання Національної академії правових наук України у розбудові правової державності та національної правової системи
  16. (2017) Конституційна скарга в україні: проблеми механізму впровадження
  17. (2017) Праворозуміння у вітчизняній юриспруденції: на шляху до інтегративного підходу

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Правовий режим державної служби: питання загальної теорії
  2. (2001) Основи конституційної юриспруденції
  3. (2002) Загальна теорія держави і права
  4. (2003) Конституційно-правові засади становлення української державності
  5. (2004) Професійна етика юриста
  6. (2005) Правове забезпечення економічної та соціальної політики в Україні
  7. (2006/2007) Право як соціальне явище: особливості юридичного підходу
  8. (2008) Політична система України в умовах взаємодії громадянського суспільства і правової держави. Політична система: сучасні проблеми розвитку
  9. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України
  10. (2009) Загальна теорія держави і права
  11. (2009) Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні
  12. (2010) Державний суверенітет: теоретико-правові проблеми
  13. (2010) Загальна теорія держави і права
  14. (2010) Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави : Т. 1. Громадянське суспільство в політичній системі: теоретико-методологічний і конституційно-правовий аспекти дослідження
  15. (2010) Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави : Т. 2. Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку
  16. (2010) Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М. В. Цвіка
  17. (2011) Порівняльне правознавство
  18. (2012) Теорія держави і права
  19. (2013) Правова доктрина - основа формування правової системи держави
  20. (2013) Правова доктрина України : Т. 1. Загальнотеоретична та історична юриспруденція
  21. (2014) Теорія держави і права
  22. (2014) Юридична деонтологія
  23. (2015) Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина
  24. (2016) Модельні правові акти: теорія та практика реалізації
  25. (2016) Порівняльне правознавство у таблицях
  26. (2016) Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина
  27. (2017) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 2. Філософія права
  28. (2017) Юридична деонтологія
  29. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 11. Трудове право
  30. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 14. Екологічне право
  31. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 20. Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія
  32. (2018) Проблеми методології науки кримінального права
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Петришин Олег Олександрович (юридичні науки)
  2. Петришин Олександр Анатолійович (економічні науки)
  3. Петришин Олександр Віталійович (юридичні науки)
  4. Петришин Олександр Володимирович (педагогічні науки)
  5. Петришин Ольга Андріївна (медичні науки)
  6. Петришин Ольга Леонідівна (філологічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського