Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Єрмоленко Анатолій Миколайович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0960798 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0960798


Єрмоленко Анатолій Миколайович
(доктор наук)

Дивись також:Списки документів формуються автоматично
на основі електронних ресурсів НБУВ.
До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

    Праці:

 1. [Д] (1996) Дискурс етичних норм та цінностей в сучасній німецькій практичній філософії
 2. [Д] (1996) Дискурс етичних норм та цінностей в сучасній німецькій практичній філософії
 3. (1997) Етичні норми і цінності: проблема обгрунтування
 4. (1999) Комунікативна практична філософія
 5. (2001) Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації
 6. (2003) Практична філософія в сучасному світі
 7. (2004) Етнос і мораль у сучасному світі
 8. (2005) Національна ідея і соціальні трансформації в Україні
 9. (2006) Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід
 10. (2007) Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови
 11. (2010) Соціальна етика та екологія. Гідність людини - шанування природи
 12. (2010) Соціальна етика та екологія. Гідність людини - шанування природи
 13. (2013) Теоретичні проблеми сучасної етики
 14. (2013) Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій
 15. (2013) Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій
 16. (2016) Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства

    Журнали та продовжувані видання:

 1. Totallogy-XXI. Постнекласичні дослідження
 2. Вісник Львівського університету
 3. Мультиверсум. Філософський альманах
 4. Наукові записки НаУКМА
 5. Переяславські сковородинські студії
 6. Світогляд - Філософія - Релігія
 7. Філософська думка
 8. Філософські обрії
 9. Філософські проблеми гуманітарних наук

    Наукова періодика:

 1. (2013) Морально-етична леґітимація сфери політичного
 2. (2013) Принцип об’єктивності і прагматично-діалогічна когерентність політичних тверджень
 3. (2014) Інтелектуали у сучасному світі: український контекст. Круглий стіл (Київ)
 4. (2014) Круглий стіл "Філософської думки"
 5. (2015) Круглий стіл "Філософської думки"
 6. (2015) Світоглядний підхід в системі парадигмальних координат
 7. (2015) Тоталітаризм: суперечності модернізації і деструкція морально-політичного універсалізму
 8. (2016) Відділ соціальної філософії: історія, здобутки, перспективи
 9. (2016) Відродження філософської культури зі світу перекладу
 10. (2016) Дискурс в архітектоніці мовної прагматики
 11. (2016) Дискурс Революції Гідності: зміст, структура, методологія дослідження
 12. (2016) Можновладці та громадянське суспільство: виклики для України
 13. (2016) Проблеми перекладу понять, похідних від слова "Welt", в етиці, практичній філософії та соціології
 14. (2016) Філософія Василя Лісового у контексті сучасних філософських досліджень
 15. (2017) Пам’яті Карла-Отто Апеля
 16. (2017) Практична філософія: реальність і можливості
 17. (2017) Революція: Досвід політичних революцій ХХ—ХХІ сторіччя
 18. (2019) Академічна філософія як "нове просвітництво" для діалогічної цивілізації
 19. (2019) Насильство як явище сучасного світу: соціальний та культурно-історичний виміри
 20. (2019) Публічна філософія: освітні та соціальні можливості

    Реферативна інформація:

 1. (1999) Комунікативна практична філософія
 2. (2001) Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації
 3. (2002) Практична філософія Вітторіо Гьосле
 4. (2003) Практична філософія в сучасному світі
 5. (2003) Філософія - гарант практичного розуму
 6. (2004) Концепт "спільносвіту" в практичній філософії природи Маєр-Абіха
 7. (2004) Принцип універсалізації Канта
 8. (2005) Національна ідея і соціальні трансформації в Україні
 9. (2006) Цінності громадянського суспільства і моральний вибір: український досвід
 10. (2007) Громадянське суспільство в Україні за доби глобалізації: ціннісно-нормативне та інституційне забезпечення його розбудови
 11. (2007) Етика дискурсу Карла-Отто Апеля у контексті українського суспільства за доби модернізації
 12. (2007) Філософувати дискурсом. Практична філософія Дитриха Бьолера та берлінська етика дискурсу
 13. (2008) Екоетика у світлі парадигмального повороту в філософії
 14. (2009) Освіта як формування практичного розуму. Відповіді на запитання Ганни Крицької
 15. (2010) Соціальна етика та екологія. Гідність людини - шанування природи
 16. (2013) Теоретичні проблеми сучасної етики
 17. (2013) Ціннісно-нормативне обгрунтування соціальних теорій
 18. (2016) Соціальна відповідальність як основна цінність інституціалізації сучасного суспільства
 19. (2018) Читання пам'яті Івана Бойченка - 2018. Людина. Історія. Господарство. Всеукраїнський круглий стіл (26 жовтня 2018 року)
Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
 1. Єрмоленко Алла Олександрівна (педагогічні науки)
 2. Єрмоленко Анатолій Миколайович (філософські науки)
 3. Єрмоленко Андрій Борисович (політичні науки)

 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського