Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Загороднюк Ігор Володимирович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1258014 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258014


Загороднюк Ігор Володимирович (1961)
(кандидат наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Zagorodniuk Igor (англійська) • Додаткова спеціалізація:
 • 03.00.08 - Зоологія
 • 03.00.16 - Екологія
  • Галузь науки: теріологія, екологія

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1999) Польовий визначник кажанів підземних порожнин Східної Європи
  2. (2002) Кажани України та суміжних країн
  3. (2004) Фауна печер України
  4. (2008) Раритетна теріофауна та її охорона
  5. (2010) Кажани та сказ
  6. (2012) Динаміка біорізноманіття 2012
  7. (2012) Охорона тварин
  8. (2014) Зоологічні колекції та музеї
  9. (2014) Раритетна фауна Луганщини: хребетні першочергової уваги

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Teriologia Ukrainica
  2. Вісник Національного науково-природничого музею
  3. (1998) Праці Теріологічної Школи : 1998, Вип.1. Європейська ніч кажанів'98 в Україні
  4. (2001) Теріологічні новини : 2001, №6. Міграційний статус кажанів в Україні
  5. (2002) Праці Теріологічної Школи : 2002, Вип.4. Хохуля (Desmana moschata) в басейні Сіверського Дінця
  6. (2006) Праці Теріологічної Школи : 2006, Вип.7. Теріофауна сходу України
  7. (2006) Праці Теріологічної Школи : 2006, Вип.8. Фауна в антропогенному середовищі
  8. (2008) Праці Теріологічної Школи : Вип. 9. Раритетна теріофауна та її охорона
  9. (2010) Праці Теріологічної Школи : Вип. 10. Моніторинг теріофауни
  10. (2012) Праці Теріологічної Школи : Вип. 11. Мінливість та екологія ссавців

     Наукова періодика:

  1.  Праці Теріологічної Школи, Київ
  2. (2008) Нориці (Rodentia: Arvicolidae) в басейні Сіверського Дінця: біотопний розподіл, зміни ареалів, видова ідентифікація
  3. (2010) Криптичне різноманіття та зміни поглядів на склад теріофауни
  4. (2011) Іван Сахно та розвиток зоології й музейної справи на Луганщині: історичні розвідки
  5. (2012) 16 Теріологічна школа-семінар "Динаміка популяцій та хижацтво" (Поліський заповідник, 2009)
  6. (2012) Дистанційна діагностика великорозмірних коловодних ссавців України
  7. (2012) Дослідження остеологічних зразків ссавців: ключові краніометричні ознаки
  8. (2012) Знахідка амфібії роду Trachycephalus (Hylidae, Amphibia) в Україні
  9. (2012) Ссавці сходу України: зміни переліку й рясноти видів від огляду І.Сахна (1963) до сучасності
  10. (2012) Таксономія і номенклатура ссавців України
  11. (2013) Всеволод Великанів — дослідник фауни України 1920–1930-х років: біографія, колекції, публікації
  12. (2013) Рідкісні види риб Lota lota та Alburnus leobergi (Actinopt erygii, Cyprinformes) в Луганській області (Східна Україна)
  13. (2013) Ссавці Поділля: таксономія та зміни складу фауни за останнє століття
  14. (2014) Changes in taxonomic diversity of Ukrainian mammals for the last three centuries: extinct, phantom, and alien species
  15. (2014) Golden Jackal (Canis aureus) in Ukraine: Modern Expansion and Status of Species
  16. (2014) Wildcat (Felis silvestris Schreber, 1777) in Ukraine: modern state of the populations and eastwards expansion of the species
  17. (2014) Звіт про роботу XІX Теріологічної школи-семінару "Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів"
  18. (2014) Огляд поширення та морфометричні особливості сліпачка Ellobius talpinus (Arvicolidae) у регіоні Нижнього Подніпров’я (Україна)
  19. (2014) Структура ареалу Nyctalus noctula (Mammalia) на сході України та формування нових зимівельних груп в урболандшафті
  20. (2014) Теріологічні дослідження Леоніда Гіренка
  21. (2015) Видання Українського теріологічного товариства НАН України та розвиток часопису "Праці Теріологічної школи"
  22. (2015) Географічна мінливість забарвлення хутра ласиці (Mustela nivalis) в Україні: таксономія чи клімат?
  23. (2015) Звіт про XX Теріологічну школу "Таксономічне різноманіття ссавців заповідних та природних територій"
  24. (2015) Найдавніші колекційні зразки Ellobius talpinus (Rodentia) у природничих музеях України: розвідки з історії колекцій
  25. (2016) Diversity of Muroid Rodent Communities in Key Habitats of the Skole Beskids (Eastern Carpathians)
  26. (2016) Mole-rat from Khortytsia in the light of morphological and geographical relations between Spalax zemni and S. microphthalmus
  27. (2016) The taxonomy of rodents of the Eastern Carpathians
  28. (2016) Дослідник фауни України Богдан Пилявський (1931–2010)
  29. (2016) "Земляний заєць" у Східній Європі: Ochotona чи Allactaga?
  30. (2016) Криптичне різноманіття біоти, види-двійники та дослідницький дальтонізм
  31. (2016) Природничі колекції в Педагогічному музеї Києва 1902–1917 років
  32. (2017) Mole-rats Nannospalax leucodon and Spalax zemni in Ukraine: identification criteria and border between their ranges
  33. (2017) Василь Абелєнцев (1913–1980) — життя у світі науки
  34. (2017) Іван Верхратський та його огляд біології кажанів і хіроптерофауни Галичини (1869)
  35. (2017) Народні українські назви ссавців у праці В. Ф. Ніколаєва "Матеріали до української наукової термінології" (1918)
  36. (2017) Українська зооніміка та взаємний вплив наукових і вернакулярних назв ссавців
  37. (2018) Living on the edge: distribution patterns of steppe mammals in Transcarpathia (Ukraine)

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Діагностичні ознаки типу Chordozoa та шляхи становлення хребетних тварин
  2. (1998) Політипні види: концепція та представленість у теріофауні Східної Європи
  3. (1998) Теріологічна школа-семінар "Ссавці у Червоній Книзі"
  4. (1999) Польовий визначник кажанів підземних порожнин Східної Європи
  5. (1999) Ссавці України під охороною Бернської конвенції
  6. (1999) Степове фауністичне ядро Східної Європи: його структура та перспективи збереження
  7. (2000) Вікова мінливість як основа формування міжвидових відмінностей у гризунів (Muriformes)
  8. (2000) Систематичне положення таксона як критерій його вразливості
  9. (2002) Бальні оцінки чисельності популяцій та мінімальна схема обліку ссавців
  10. (2002) Біотопна диференціація видів як основа підтримання високого рівня видового різноманіття фауни
  11. (2002) Кажани України та суміжних країн
  12. (2003) Автогенетичні закономірності формування двійникових комплексів у ссавців
  13. (2003) Дика теріофауна Києва та його околиць і тенденції її урбанізації
  14. (2003) Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи
  15. (2003) Інвазія як шлях видоутворення
  16. (2003) Кажани триби Myotini (Mammalia) у Середньому Подніпров'ї: видовий склад, поширення та чисельність
  17. (2003) Населення кажанів урбанізованих територій: добір видів за частотою ультразвукових сигналів
  18. (2004) Поняття Apoda в зоології та його омонімія
  19. (2005) Закономірності прояву географічної мінливості у двійникових комплексах ссавців (на прикладі роду Sylvaemus)
  20. (2005) Зимові скупчення кажанів (Chiroptera) у печерах Центрального Поділля (Україна)
  21. (2006) Теріофауна Сходу України
  22. (2007) Spatial and ecomorphological divergence of Plecotus sibling species (Mammalia) in sympatry zone in Eastern Europe
  23. (2007) Дрібні ссавці заповідника "Кам'яні могили": аналіз складу фауни та історичних змін угруповань
  24. (2007) Узгоджена генетична, біогеографічна та морфологічна диференціація у еволюційно молодих видів: аналіз групи Microtus "arvalis" (Mammalia)
  25. (2008) Наукові назви рядів ссавців: від описових до уніфікованих
  26. (2008) Раритетна теріофауна та її охорона
  27. (2009) Закономірності розмірної диференціації видів і статей у багатовидовій гільдії (на прикладі роду Mustela)
  28. (2009) Морфологія епіблеми у кажанів та її мінливість у Eptesicus "serotinus" (Mammalia)
  29. (2009) Нічниця північна (Myotis brandtii) на заході України: ідентифікація, поширення, екоморфологія
  30. (2010) Реконструйований ареал ховраха Spermophilus citellus (Rodentia, Sciuridae) у Закарпатті (Україна)
  31. (2011) Міжвидова гібридизація і фактори її формування на прикладі теріофауни Східної Європи
  32. (2012) Динаміка біорізноманіття 2012
  33. (2013) Ссавці Поділля: таксономія та зміни складу фауни за останнє століття
  34. (2014) Wildcat (Felis silvestris Schreber, 1777) in Ukraine: modern state of the populations and eastwards expansion of the species
  35. (2014) Зоологічні колекції та музеї
  36. (2014) Структура ареалу Nyctalus noctula (Mammalia) на сході України та формування нових зимівельних груп в урболандшафті
  37. (2015) Богдан Волянський - яскрава постать української зоології 1920 - 1930-х років
  38. (2016) The taxonomy of rodents of the Eastern Carpathians
  39. (2016) Криптичне різноманіття біоти, види-двійники та дослідницький дальтонізм
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського