Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Шепітько Валерій Юрійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1258122 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258122


Шепітько Валерій Юрійович

Дивись також:


Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза
  • Галузь науки: Forensic Science


  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1996) Теоретичні проблеми систематизації тактичних прийомів у криміналістиці
  2. (1994) Тактика огляду місця події
  3. (1998) Криміналістика
  4. (1998) Плани та методичні поради до практичних і лабораторних занять з навчальної дисципліни "Практикум з криміналістики"
  5. (2000) Плани та завдання до практичних і лабораторних занять з криміналістики
  6. (2001) Довідник слідчого
  7. (2001) Криміналістика
  8. (2001) Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько-російський і російсько-український)
  9. (2003) Довідник слідчого
  10. (2003) Ідентифікація людини за ознаками зовнішності
  11. (2003) Настільна книга слідчого
  12. (2004) Криміналістика
  13. (2004) Криміналістика
  14. (2004) Плани та завдання до практичних і лабораторних занять з криміналістики для студентів ІV курсу
  15. (2004) Розслідування вбивств, що вчиняються організованими злочинними групами (типові тактичні операції)
  16. (2004) Розслідування злочинів, що вчиняються організованими злочинними групами (тактико-психологічні основи)
  17. (2004) Розслідування пожеж (огляд місця події та проблеми застосування спеціальних знань)
  18. (2005) Тактика нейтралізації протидії розслідуванню злочинів, вчинених організованими групами
  19. (2005) Тематика курсових робіт з криміналістики та поради до їх виконання
  20. (2006) Завдання до курсових робіт з криміналістики
  21. (2006) Судова експертиза контрафактної аудіовізуальної продукції (за матеріалами кримінальних справ)
  22. (2007) Криміналістична тактика. Системно-структурний аналіз
  23. (2007) Настільна книга слідчого
  24. (2007) Розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням прав споживачів (проблеми криміналістичної методики)
  25. (2007) Типи вузлів і петель
  26. (2007) Фіктивне підприємництво (криміналістична характеристика та програма розслідування)
  27. (2008) Довідник слідчого
  28. (2008) Криміналістика
  29. (2008) Програма навчальної дисципліни "Практикум з криміналістики"
  30. (2008) Програма навчальної дисципліни "Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності"
  31. (2008) Програма навчальної дисципліни "Судова бухгалтерія"
  32. (2008) Теоретичні основи класифікації запитань у криміналістиці
  33. (2010) Вибрані твори
  34. (2010) Ідеальні сліди в криміналістиці (техніко-криміналістичні та тактичні прийоми їх актуалізації)
  35. (2010) Криміналістика
  36. (2010) Криміналістика
  37. (2010) Криміналістична характеристика та основи розслідування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
  38. (2010) Сучасні проблеми розвитку судової експертизи
  39. (2010) Тактика судового слідства в системі криміналістики
  40. (2011) Настільна книга слідчого
  41. (2012) Ароцерківські читання
  42. (2012) Завдання до виконання курсових робіт із криміналістики
  43. (2012) Інтеграція права та інформатики: прикладний і змістовний аспекти
  44. (2012) Криміналістика: ситуаційні моделі та завдання
  45. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Експертна профілактика"
  46. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Експертний висновок"
  47. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Експертні недоліки та помилки"
  48. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Загальна методика експертного дослідження"
  49. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Криміналістичні експертизи в системі судово-експертних досліджень: поняття і види"
  50. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Оплата послуг з проведення експертиз та порядок оподаткування отриманих доходів"
  51. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Правові та організаційні засади призначення і проведення судових експертиз"
  52. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судова експертологія: поняття, структура, завдання, функції"
  53. (2012) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Судовий експерт: поняття, правовий статус, професіограма"
  54. (2012) Програма навчальної дисципліни "Балістична експертиза"
  55. (2012) Програма навчальної дисципліни "Відеофонографічна експертиза"
  56. (2012) Програма навчальної дисципліни "Експертиза холодної зброї"
  57. (2012) Програма навчальної дисципліни "Експертна профілактика"
  58. (2012) Програма навчальної дисципліни "Експертний висновок"
  59. (2012) Програма навчальної дисципліни "Експертні недоліки та помилки"
  60. (2012) Програма навчальної дисципліни "Загальна методика експертного дослідження"
  61. (2012) Програма навчальної дисципліни "Криміналістика" (галузь знань 0304 "Право", освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр", напрям підготовки 6.030401 "Правознавство")
  62. (2012) Програма навчальної дисципліни "Криміналістичні експертизи в системі судово-експертних досліджень: поняття і види"
  63. (2012) Програма навчальної дисципліни "Матеріалознавчі експертизи" (експертиза матеріалів, речовин та виробів з них)
  64. (2012) Програма навчальної дисципліни "Оплата послуг з проведення експертиз та порядок оподаткування отриманих доходів"
  65. (2012) Програма навчальної дисципліни "Портретна експертиза"
  66. (2012) Програма навчальної дисципліни "Почеркознавча та авторознавча експертиза"
  67. (2012) Програма навчальної дисципліни "Правові та організаційні засади призначення і проведення судових експертиз"
  68. (2012) Програма навчальної дисципліни "Практикум з криміналістики"
  69. (2012) Програма навчальної дисципліни "Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності"
  70. (2012) Програма навчальної дисципліни "Судова експертологія: поняття, структура, завдання, функції"
  71. (2012) Програма навчальної дисципліни "Судовий експерт: поняття, правовий статус, професіограма"
  72. (2012) Програма навчальної дисципліни "Судові експертизи в структурі судово-експертної діяльності: поняття, завдання, різновиди"
  73. (2012) Програма навчальної дисципліни "Технічна експертиза документів"
  74. (2012) Програма навчальної дисципліни "Трасологічна експертиза"
  75. (2012) Програма навчальної дисципліни "Фототехнічна експертиза"
  76. (2013) Криміналістична характеристика та основи розслідування доведення до самогубства
  77. (2013) Практикум з криміналістики
  78. (2013) Розслідування злочинів корупційної спрямованості
  79. (2013) Тактика допиту обізнаних осіб
  80. (2014) Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика : Ч. 1.
  81. (2014) Криміналістика та судова експертиза: наука, навчання, практика : Ч. 2.
  82. (2014) Тактика виявлення та нейтралізації добросовісних помилок у показаннях свідків
  83. (2015) Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій
  84. (2016) Вступ до навчального курсу "Криміналістика"
  85. (2016) Криміналістика для дітей (середнього та старшого шкільного віку)
  86. (2016) Криміналістика
  87. (2016) Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори
  88. (2017) Актуальні питання судової експертизи та криміналістики
  89. (2017) Ароцкерівські читання
  90. (2017) Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції
  91. (2017) Михайло Васильович Салтевський (1917-2009). Видатний криміналіст минулого та сучасності
  92. (2017) Розслідування вандалізму: криміналістична характеристика та організаційно-тактичні основи
  93. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 20. Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія
  94. (2018) Удосконалення правового регулювання оцінки майна і майнових прав. Оцінка землі. Професійна експертиза та оціночна діяльність
  95. (2019) Криміналістика : Т. 1.
  96. (2019) Криміналістика : Т. 2.
  97. (2019) Тактика встановлення психологічного контакту при допиті
  98. (2019) Тактичні помилки у слідчій діяльності
  99. (2019) Юридична психологія

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Львівського торговельно-економічного університету
  2. Вісник Національної Академії правових наук України
  3. Криминалистъ первопечатный

     Наукова періодика:

  1.  Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, Харків
  2. (2008) Пізнавальна функція слідчої діяльності та її інтерпретація в криміналістиці
  3. (2008) Сучасний стан та тенденції криміналістики в її прагматичному аспекті
  4. (2010) Реформування органів досудового слідства: за і проти
  5. (2013) Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю: здобутки та перспективи діяльності наукової лабораторії
  6. (2013) Криміналістика і кримінальний процес: система залежностей та суперечностей
  7. (2013) Наукові здобутки та перспективи діяльності лабораторії "Використання сучасних досягнень науки і техніки у боротьбі зі злочинністю"
  8. (2014) Інновації в діяльності органів кримінальної юстиції
  9. (2014) Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень
  10. (2014) Проблеми розроблення інноваційних засад техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції
  11. (2014) Роль сучасних інформаційних технологій у встановленні особи злочинця
  12. (2015) Використання інформаційних технологій під час автоматичної фіксації порушень у сфері безпеки дорожнього руху
  13. (2015) Зауваження та пропозиції фахівців Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України щодо проекту Закону України "Про Державне бюро розслідувань" 12.02.2015 р.)
  14. (2015) Змагальна модель досудового розслідування: ілюзія або реальність
  15. (2015) Проблеми забезпечення безпеки учасників кримінального процесу при розслідуванні злочинів, які вчиняються організованими групами
  16. (2015) Система слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України: стан і напрями оптимізації
  17. (2015) Тенденції та функції криміналістики в умовах змагального Кримінального судочинства
  18. (2015) Трансформації в кримінальному процесі та деякі тенденції криміналістики в сучасних умовах
  19. (2016) Система заходів протидії незаконному збагаченню в сучасних умовах
  20. (2017) Автоматизовані інформаційні системи як засіб удосконалення розслідування вбивств
  21. (2017) Цільове призначення криміналістичних знань і прагнення до європейських стандартів у протидії злочинності
  22. (2018) Криміналістика як система наукових знань в умовах глобальних загроз і трансформації злочинності

     Реферативна інформація:

  1. (2001) Криміналістика
  2. (2001) Криміналістика. Енциклопедичний словник (українсько - російський і російсько - український)
  3. (2003) Ідентифікація людини за ознаками зовнішності
  4. (2003) Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми криміналістики"
  5. (2003) Настільна книга слідчого
  6. (2004) Криміналістика
  7. (2006) Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Вип. 6.
  8. (2007) Криміналістична тактика. Системно-структурний аналіз
  9. (2007) Настільна книга слідчого
  10. (2007) Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Вип. 7.
  11. (2007) Типи вузлів і петель
  12. (2007) Фіктивне підприємництво (криміналістична характеристика та програма розслідування)
  13. (2008) Криміналістика
  14. (2008) Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Вип. 8.
  15. (2010) Вибрані твори
  16. (2010) Криміналістика
  17. (2010) Сучасні проблеми розвитку судової експертизи
  18. (2012) Інтеграція права та інформатики: прикладний і змістовний аспекти
  19. (2013) Криміналістична характеристика та основи розслідування доведення до самогубства
  20. (2013) Розслідування злочинів корупційної спрямованості
  21. (2014) Тактика виявлення та нейтралізації добросовісних помилок у показаннях свідків
  22. (2015) Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій
  23. (2016) Вступ до навчального курсу "Криміналістика"
  24. (2016) Криміналістика
  25. (2016) Наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори
  26. (2017) Ароцкерівські читання
  27. (2017) Інноваційні засади техніко-криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції
  28. (2017) Розслідування вандалізму: криміналістична характеристика та організаційно-тактичні основи
  29. (2018) Велика українська юридична енциклопедія : Т. 20. Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія
  30. (2019) Криміналістика : Т. 1.
  31. (2019) Криміналістика : Т. 2.
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Шепітько Валерій Юрійович (юридичні науки)
  2. Шепітько Володимир Іванович (медичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського