Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Пирожков Сергій Іванович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1258149 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258149


Пирожков Сергій Іванович
(доктор наук, академік НАНУ)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Пирожков Сергей Иванович (російська)
 • Pirozhkov Sergey Ivanovich (англійська)
 • Pyrozhkov Sergij I. (англійська) • Наукове звання:
  Додаткова спеціалізація:
 • 22.00.00 - Соціологічні науки
  • Галузь науки: трудовий потенціал, демографія, соціальна політика, ринок праці

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1992) Трудовой потенциал в демографическом измерении
  2. (1995) Індекс людського розвитку: досвід України
  3. (1995) Індекс людського розвитку: досвід України
  4. (1995) Індекс людського розвитку: досвід України
  5. (1997) Беженцы в Украине
  6. (1997) Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії
  7. (1997) Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії
  8. (1998) Експортний потенціал України на російському векторі: стан і прогноз
  9. (1998) Каспійсько- Чорноморський регіон: умови та перспективи розвитку
  10. (1998) Оцінка й аналіз фонового ризику смертності в Україні
  11. (1999) Сучасні проблеми економічного розвитку України
  12. (1999) Українсько-російські відносини: економічний аспект
  13. (2000) ГУУАМ: проблемы и перспективы развития транспортно-коммуникационных коридоров
  14. (2000) Проблеми забезпечення економічної безпеки і сталого розвитку України
  15. (2000) Украина- Россия: проблемы экономического взаимодействия
  16. (2000) Україна- Росія: проблеми економічної взаємодії
  17. (2000) Фінансова політика в Україні та Російській Федерації: порівняння, досвід, проблеми
  18. (2001) Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України
  19. (2001) Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива
  20. (2001) Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива
  21. (2002) Миграция и пограничный режим: Беларусь, Молдова, Россия и Украина
  22. (2002) Обличчя влади: російська політична еліта 1998-2000 рр.
  23. (2002) Стратегії розвитку України: теорія і практика
  24. (2003) Foreign labor migration in Ukraine: socio-economic aspect
  25. (2003) Внешние трудовые миграции в Украине: социально-экономический аспект
  26. (2003) Демографічна криза в Україні: причини та наслідки
  27. (2003) Демографічна криза в Україні: причини та наслідки
  28. (2003) Демографічна криза в Україні: причини та наслідки
  29. (2003) Демографічна криза в Україні: причини та наслідки
  30. (2004) Від безпеки національної енергетичної компанії до енергетичної безпеки держави
  31. (2004) Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
  32. (2004) Перший Всеукраїнський перепис населення: історичні, методологічні, соціальні, економічні, етнічні аспекти
  33. (2004) ХХІ век: мир между прошлым и будущим
  34. (2005) Інвестування української економіки
  35. (2005) Населення України-2004. Регіональні аспекти демографічного розвитку
  36. (2005) Населення України-2004. Регіональні аспекти демографічного розвитку
  37. (2005) Об'єднаний інститут економіки у 2004 році: організаційне становлення та результати наукової діяльності
  38. (2006) Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050р.
  39. (2007) Вибрані праці : Кн. 1.
  40. (2007) Сучасна демографічна ситуація в Україні: проблеми, перспективи, шляхи поліпшення
  41. (2008) Вибрані наукові праці : Т. 1. Демографічний і трудовий потенціал
  42. (2008) Смертність та причини смерті в Україні у XX столітті
  43. (2015) Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики
  44. (2015) Економічна оцінка природного багатства України
  45. (2015) Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі
  46. (2016) Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії
  47. (2017) Україна: шлях до консолідації суспільства
  48. (2017) Україна: шлях до консолідації суспільства. Національна доповідь
  49. (2018) IX Міжнародний конгрес україністів. Історія
  50. (2018) Керманич української науки. Життєвий і творчий шлях Б. Є. Патона
  51. (2018) Національна академія наук України (1918-2018)
  52. (2018) Українське суспільство: міграційний вимір

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету
  2. Вісник Національної Академії наук України
  3. Демографія та соціальна економіка
  4. Демографія та соціальна економіка
  5. Економічні інновації
  6. Статистика України
  7. Стратегічні пріоритети
  8. Экономика Украины

     Література:

  1. (2018) Сергій Іванович Пирожков

     Наукова періодика:

  1. (2006) Соціально-економічна стратегія у регіональному вимірі : М. І. Долішній. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть. Нові пріоритети. — Київ: Наук. думка, 2006. — 511 с.
  2. (2015) Про реалізацію основних завдань НАН України в наступному періоді, визначених Загальними зборами НАН України 15 квітня 2015 р. (стенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України 10 липня 2015 року)
  3. (2015) Про стан та проблеми переміщених з Донбасу наукових установ НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 року)
  4. (2016) Про підсумки виконання Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України в 2011–2015 рр. (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2016 року)
  5. (2016) Про стан та перспективи виконання цільових програм наукових досліджень відділень НАН України (співдоповідь на засіданні Президії НАН України 7 липня 2016 р.)
  6. (2016) Цивілізаційний проект України: від амбіцій до реальних можливостей
  7. (2016) Ювілейне засідання Вченої ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ
  8. (2017) Видатний учений-економіст (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України І.І. Лукінова)
  9. (2017) Українське суспільство на шляху консолідації
  10. (2017) Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 березня 2017 р.)
  11. (2018) Видатні організатори академічної науки
  12. (2018) Ноосферна цивілізація: від потенцій до нової реальності
  13. (2018) Перший президент Академії аграрних наук незалежної України (пам’яті академіка НАН України О. О. Созінова)
  14. (2018) Про Національну доповідь "Україна: шлях до консолідації суспільства" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 18 квітня 2018 року)
  15. (2018) Ювілей президента Національної академії аграрних наук України (До 60-річчя академіка НААН України Я. М. Гадзала)
  16. (2019) Євроатлантичний вектор України: реальні перспективи і небезпеки
  17. (2019) Про підсумки виконання Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України цільових програм наукових досліджень НАН України в 2016 – 2018 рр. (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 30 січня 2019 р.)

     Реферативна інформація:

  1. (1997) Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії
  2. (1998) Експортний потенціал України на російському векторі: стан і прогноз
  3. (1998) Каспійсько-Чорноморський регіон: умови та перспективи розвитку
  4. (1998) Оцінка й аналіз фонового ризику смертності в Україні
  5. (1999) О современных проблемах экономического развития Украины
  6. (1999) Сучасні проблеми економічного розвитку України
  7. (1999) Українсько-російські відносини: економічний аспект
  8. (2000) Проблеми забезпечення економічної безпеки і сталого розвитку України
  9. (2000) Украина - Россия: проблемы экономического взаимодействия
  10. (2000) Україна - Росія: проблеми економічної взаємодії
  11. (2000) Фінансова політика в Україні та Російській Федерації: порівняння, досвід, проблеми
  12. (2001) Міжнародні транспортні коридори - пріоритет української економічної перспективи
  13. (2001) Національна програма забезпечення економічної безпеки в контексті стратегії соціально-економічного розвитку України
  14. (2001) Українсько-китайські відносини: стан та перспективи
  15. (2002) Миграция и пограничный режим: Беларусь, Молдова, Россия и Украина
  16. (2003) Внешние трудовые миграции в Украине: социально-экономический аспект
  17. (2003) Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки
  18. (2003) Демографічна криза в Україні: причини та наслідки
  19. (2003) Проблеми національної безпеки в контексті європейського вибору України
  20. (2003) Экономическое взаимодействие Украины и Российской Федерации в современном мире
  21. (2004) ХХI век: мир между прошлым и будущим. Культура как системообразующий фактор международной и национальной безопасности
  22. (2005) Інвестування української економіки
  23. (2005) Населення України - 2004. Регіональні аспекти демографічного розвитку
  24. (2005) Проблемы реализации транзитного потенциала Украины в контексте расширения ЕС и формирования ЕЭП
  25. (2005) Социально-экономическое развитие аграрного сектора в интересах общества
  26. (2006) Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 р
  27. (2006) Украина на дунайской водной артерии: взгляд из прошлого в будущее
  28. (2007) Іван Іларіонович Лукінов : Кн. 1.
  29. (2008) Вибрані наукові праці : Т. 1. Демографічний і трудовий потенціал
  30. (2008) Смертність та причини смерті в Україні у XX столітті
  31. (2015) Економічна оцінка природного багатства України
  32. (2015) Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі
  33. (2015) Про реалізацію основних завдань НАН України в наступному періоді, визначених загальними зборами НАН України 15 квітня 2015 р. (стенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України 10 липня 2015 р.)
  34. (2015) Про стан та проблеми переміщених з Донбасу наукових установ НАН України (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 вересня 2015 р.)
  35. (2016) Про підсумки виконання Секцією суспільних і гуманітарних наук НАН України цільових комплексних програм наукових досліджень НАН України в 2011 - 2015 pp. (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 3 лютого 2016 року)
  36. (2016) Про стан та перспективи виконання цільових програм наукових досліджень відділень НАН України
  37. (2016) Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії
  38. (2017) Видатний учений-економіст (до 90-річчя від дня народження академіка НАН України І. І. Лукінова)
  39. (2017) Українське суспільство на шляху консолідації
  40. (2017) Цивілізаційний вибір України
  41. (2017) Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії
  42. (2018) Ноосферна цивілізація: від потенцій до нової реальності
  43. (2018) Про наукове забезпечення проведення перепису населення
  44. (2018) Про Національну доповідь "Україна: шлях до консолідації суспільства"
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Пирожков Сергій Іванович (економічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського