Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Козловський Володимир Олександрович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1258471 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258471


Козловський Володимир Олександрович (1950)
(кандидат наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Kozlovskyi Volodymyr (англійська)
 • Козловский Владимир Александрович (російська) • Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 08.00.03 - Економіка та управління національним господарством
  • Галузь науки: економіка, організація виробництва, менеджмент, підприємництво

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Родина:
  1. Козловський Сергій Володимирович (1978–) (економічні науки) - син
  2. Козловський Андрій Володимирович (технічні науки) - син

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1997) Практикум з дисципліни "Система технологій"
  2. (2000) Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт студентами спеціальності 7.050201 "Менеджмент організацій" (з машинобудування та радіоелектроніки і зв'язку)
  3. (2000) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетинг" для студентів економічних спеціальностей
  4. (2000) Основи підприємництва. Практикум
  5. (2001) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Практикум
  6. (2001) Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Організація виробничої діяльності підприємства" з дисципліни "Організація діяльності" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
  7. (2001) Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Розробка бізнес-плану підприємства"
  8. (2002) Організація виробництва : Ч. 1.
  9. (2002) Основи підприємництва. Практикум
  10. (2002) Основи підприємництва. Практикум
  11. (2003) Методичні вказівки до виконання курсової роботи на тему "Технічна підготовка виробництва нового виробу" для студентів бакалаврського напрямку 6.0502- "Менеджмент"
  12. (2003) Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Організація виробничої діяльності підприємства"
  13. (2003) Основи зовнішньоекономічної діяльності
  14. (2003) Техніко-економічні обгрунтування та економічні розрахунки в дипломних проектах та роботах
  15. (2004) Економіка, організація виробництва та менеджмент в дипломних роботах
  16. (2004) Основи підприємництва
  17. (2005) Бізнес-планування
  18. (2005) Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні
  19. (2005) Організація виробництва : Ч. 1.
  20. (2005) Організація виробництва : Ч. 2.
  21. (2005) Основи підприємництва : Ч. 1.
  22. (2005) Основи підприємництва. Практикум
  23. (2006) Інноваційний менеджмент
  24. (2006) Основи підприємництва : Ч. 2.
  25. (2006) Підприємницька діяльність. Практикум : Ч. 1.
  26. (2006) Підприємницька діяльність. Практикум : Ч. 2.
  27. (2007) Інноваційний менеджмент
  28. (2008) Бізнес-планування
  29. (2008) Зовнішньоекономічна діяльність : Ч. 1. Основи зовнішньоекономічної діяльності
  30. (2008) Зовнішньоекономічна діяльність : Ч. 3. Глобальні закономірності розвитку сучасного ринку
  31. (2009) Зовнішньоекономічна діяльність : Ч. 2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  32. (2009) Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Організація і планування виробничої дільниці"
  33. (2009) Укладання зовнішньоекономічних договорів і контрактів
  34. (2010) Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами спеціальності "Менеджмент організацій"
  35. (2010) Методичні вказівки до виконання дипломних та магістерських робіт студентами спеціальності "Менеджмент організацій"
  36. (2012) Інноваційний менеджмент
  37. (2013) Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств
  38. (2015) Методичні вказівки до виконання бакалаврських дипломних робіт студентами напряму підготовки "Менеджмент"
  39. (2016) Економічне обґрунтування інноваційних рішень в машинобудуванні
  40. (2016) Економічне обґрунтування інноваційних рішень
  41. (2016) Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону
  42. (2017) Основи зовнішньоекономічної діяльності : Ч. 1.
  43. (2017) Основи зовнішньоекономічної діяльності : Ч. 2.
  44. (2017) Основи підприємництва : Ч. 1.
  45. (2017) Основи підприємництва : Ч. 2.
  46. (2018) Виробниче та комерційне підприємництво
  47. (2018) Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Управління інноваціями" для студентів спеціальності 073 - Менеджмент

     Наукова періодика:

  1. (2011) Нечеткая система распознавания образов для решения задачи классификации жидких нефтепродуктов
  2. (2012) Аргументальні засади авіаційного пошуку та рятування в Україні
  3. (2012) Концептуальні засади результативності муніципальної влади
  4. (2012) Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави
  5. (2012) Устойчивость экономики как фактор безопасности и развития государства
  6. (2013) Людський чинник ресурсного забезпечення управління в системі цивільного захисту: модель потенціалу управління
  7. (2013) Методико-праксеологічний підхід до оцінки управліської діяльності структурних підрозділів та посадових осіб цивільного захисту
  8. (2013) Хімічні елементи (Pb, Cd, Zn, Cu, Al, Са, Mg, Mn, Fe) в торфяних відкладах оліготрофного болота Мішок (Регіональний ландшафтний парк "Надсянський", Українські Карпати)
  9. (2014) Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України
  10. (2014) Устойчивость развития аграрной отрасли региона как фактор экономического роста Украины
  11. (2017) Управлінський потенціал як провідна складова стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства)

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Критерій ефективності використання фінансового кредиту
  2. (1999) Аналіз фінансових можливостей підприємств в умовах реформування фінансово-кредитних відносин
  3. (2000) Аналіз стану ринку праці України та Вінницької області в умовах розвитку ринкових відносин
  4. (2001) Економічна доцільність залучення інвестицій у промисловість Вінницької області
  5. (2001) Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Практикум
  6. (2002) Організація виробництва : Ч. 1.
  7. (2003) Основи зовнішньоекономічної діяльності
  8. (2003) Техніко-економічні обгрунтування та економічні розрахунки в дипломних проектах та роботах
  9. (2004) Основи підприємництва. Практикум
  10. (2004) Сучасні підходи до проблеми формування та використання капіталу
  11. (2005 ) Організація виробництва : Ч. 1.
  12. (2005) Бізнес-планування
  13. (2005) Макроекономічне моделювання та прогнозування валютного курсу в Україні
  14. (2005) Організація виробництва : Ч. 2.
  15. (2005) Основи підприємництва : Ч. 1.
  16. (2006) Основи підприємництва : Ч. 2.
  17. (2007) Інноваційний менеджмент
  18. (2007) Теоретико-методологічні основи визначення потенціалу підприємства
  19. (2008) Бізнес-планування
  20. (2008) Зовнішньоекономічна діяльність : Ч. 3. Глобальні закономірності розвитку сучасного ринку
  21. (2009) Зовнішньоекономічна діяльність : Ч. 2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
  22. (2009) Ідентифікація галузей народного господарства за ступенем їх впливу на статичну стійкість і економічні цикли
  23. (2009) Структурна модель формування внутрішнього економічного механізму підприємства
  24. (2009) Укладання зовнішньоекономічних договорів і контрактів
  25. (2010) Концептуальні засади побудови системи підтримки прийняття інвестиційних рішень в агропромисловому комплексі України
  26. (2012) Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави
  27. (2013) Управління інноваційним потенціалом промислових підприємств
  28. (2014) Стійкість розвитку аграрної галузі регіону як чинник економічного зростання України
  29. (2016) Економічне обгрунтування інноваційних рішень в машинобудуванні
  30. (2016) Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону
  31. (2018) Виробниче та комерційне підприємництво
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Козловський Валерій Валерійович (технічні науки)
  2. Козловський Віктор Володимирович (філологічні науки)
  3. Козловський Віктор Петрович (філософські науки)
  4. Козловський Віталій Іванович (філологічні науки)
  5. Козловський Володимир Ігорович (біологічні науки)
  6. Козловський Володимир Олександрович (1950–) (економічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського