Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1258509 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258509


Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна

Дивись також:


Додаткова спеціалізація:
 • 12.00.00 - Юридичні науки
  • Галузь науки: Law


  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (2004) Програма навчальної дисципліни "Актуальні проблеми цивільного права України"
  2. (2007) Корпоративне управління
  3. (2008) Договірне право
  4. (2008) Правова система України: історія, стан та перспективи : Т. 3. Цивільно-правові науки. Приватне право
  5. (2008) Проблемні питання нотаріальної практики
  6. (2009) Актуальні питання виконавчого провадження
  7. (2009) Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар : Т. 12. Спадкове право
  8. (2009) Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар : Т. 3. Юридична особа
  9. (2010) Корпоративне право України
  10. (2010) Цивільний кодекс України : Т. 1. Загальні положення
  11. (2010) Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар : Т. 4. Об'єкти. Правочини. Представництво. Строки
  12. (2011) Цивільне право : Т. 1.
  13. (2011) Цивільне право : Т. 2.
  14. (2011) Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар : Т. 5. Право власності та інші речові права
  15. (2011) Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар : Т. 6. Право інтелектуальної власності
  16. (2012) Цивілістика: на шляху формування доктрин
  17. (2012) Цивілістика: на шляху формування доктрин
  18. (2012) Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар : Т. 7. Загальні положення про зобов'язання та договір
  19. (2013) Правове регулювання некомерційних організацій в Україні
  20. (2013) Приватноправові механізми здійснення та захисту суб'єктивних прав фізичних та юридичних осіб
  21. (2013) Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар : Т. 8. Договори про передачу майна у власність та користування
  22. (2014) Цивільне право : Т. 1.
  23. (2014) Цивільне право : Т. 2.
  24. (2014) Цивільний і Господарський кодекси: 2004 - 2014 рр.
  25. (2014) Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар : Т. 11. Недоговірні зобов'язання
  26. (2015) Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар : Т. 10. Кредитні та розрахункові зобов'язання. Договір комерційної концесії. Договір про спільну діяльність
  27. (2017) Позовна давність: коментар судової практики
  28. (2018) Недійсність правочинів. Коментар судової практики

     Наукова періодика:

  1. (1999) До питання співвідношення корпоративного і цивільного права
  2. (2006) Проблематика організаційно-правових форм юридичних осіб (на прикладі спільних підприємств)
  3. (2007) Проблеми права власності профспілок
  4. (2009) Форми права власності
  5. (2010) Відчуження права оренди
  6. (2011) Категорія відмови в цивільному праві України
  7. (2012) Значення державної реєстрації для цивільних правовідносин
  8. (2012) Проблеми сучасного регулювання представництва
  9. (2012) Суб’єкти та особливості захисту авторських прав
  10. (2013) Колізія загальних та спеціальних норм (на трьох прикладах судової практики)
  11. (2014) Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності
  12. (2015) Види об’єктів цивільних прав
  13. (2015) Звернення стягнення на майно боржника за вимогою кредитора, який є іпотекодержателем (іпотечного кредитора)
  14. (2016) Недійсність заповіту: пошук оптимальної моделі збереження останньої волі заповідача (щодо юридичних наслідків посвідчення заповіту за межами нотаріального округу)
  15. (2016) Правова природа обов’язків у спадкових правовідносинах

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Акціонерне товариство як акумуляція, синтез та суперечність інтересів
  2. (1999) Акціонерне товариство як система ризиків
  3. (2000) Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин
  4. (2005) Оборотоздатність об'єктів цивільних прав
  5. (2007) Деякі розсуди про юридичні особи та їхні організаційно-правові форми
  6. (2007) Корпоративне управління
  7. (2008) Договірне право
  8. (2008) Проблемні питання нотаріальної практики
  9. (2010) Корпоративне право України
  10. (2010) Цивільний кодекс України : Т. 1. Загальні положення
  11. (2011) Цивільне право : Т. 1.
  12. (2011) Цивільне право : Т. 2.
  13. (2011) Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар : Т. 6. Право інтелектуальної власності
  14. (2012) Цивілістика: на шляху формування доктрин
  15. (2012) Цивільний кодекс України: науково-практичний коментар : Т. 7. Загальні положення про зобов'язання та договір
  16. (2013) Правове регулювання некомерційних організацій в Україні
  17. (2013) Приватноправові механізми здійснення та захисту суб'єктивних прав фізичних та юридичних осіб
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського