Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Данильян Олег Геннадійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1258546 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258546


Данильян Олег Геннадійович

Дивись також:


Додаткова спеціалізація:
 • 09.00.00 - Філософські науки
  • Галузь науки: Philosophy


  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (2003) Основи філософії
  2. (2005) Философия
  3. (2006) Релігієзнавство
  4. (2007) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і семінарських занять з навчальної дисципліни "Філософія" (відповідно до вимог ECTS)
  5. (2007) Соціальна філософія
  6. (2007) Тести з навчальної дисципліни "Філософія"
  7. (2008) Програма навчальної дисципліни "Філософія"
  8. (2009) Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика
  9. (2010) Філософія
  10. (2011) Навчально-методичний посібник для індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни "Філософія"
  11. (2011) Програма кандидатського іспиту з філософії та методичні вказівки з підготовки реферату
  12. (2011) Програма навчальної дисципліни "Філософія"
  13. (2012) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософські проблеми правового виховання"
  14. (2013) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія"
  15. (2013) Філософія
  16. (2016) Філософія
  17. (2017) Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем
  18. (2018) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія" (відповідно до вимог ECTS)
  19. (2018) Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни "Філософія" для аспірантів (здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії)
  20. (2018) Філософія
  21. (2018) Філософія

     Наукова періодика:

  1. (2013) Деякі напрями оптимізації правового виховання в сучасній Україні
  2. (2013) Деякі проблеми розвитку культури в транзитивному суспільстві
  3. (2013) Механізм захисту прав людини в сучасному суспільстві: теоретико-правовий дискурс
  4. (2013) Теоретико-методологічні проблеми захисту прав людини в сучасному суспільстві
  5. (2014) Місце та функції конфліктів у трансформаційний період розвитку суспільства
  6. (2014) Особливості динаміки соціальних процесів у транзитивних умовах
  7. (2014) Політична влада як механізм регулювання конфліктів у сучасних суспільствах
  8. (2015) Досвід організації правового виховання в системі середньої освіти Німеччини
  9. (2015) Особливості правосвідомості та правової культури в умовах тоталітаризму
  10. (2015) Роль місцевих органів державної влади і органів місцевого самоврядування в забезпеченні прав і свобод громадян
  11. (2016) Порівняльний аналіз демократії і тоталітаризму: соціально-філософський підхід
  12. (2016) Соціальна гармонія і толерантність Як фундамент демократичного суспільства
  13. (2017) Діалектична єдність інформаційних прав та інформаційної свободи: до усвідом лення проблеми
  14. (2018) Інформаційно-комунікативна природа суспільства: еволюція точок зору на проблему

     Реферативна інформація:

  1. (2003) Основи філософії
  2. (2005) Философия
  3. (2006) Релігієзнавство
  4. (2007) Соціальна філософія
  5. (2009) Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика
  6. (2010) Філософія
  7. (2012) Философия
  8. (2013) Філософія
  9. (2017) Медиа и философия: грани взаимодействия
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського