Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Костенко Леонід Йосипович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1258881 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258881


Костенко Леонід Йосипович (1943)
(кандидат наук)

Дивись також:Додаткова спеціалізація:
 • 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
  • Галузь науки: Library & Information Science

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1993) Наукова бібліотека в сучасному соціокультурному контексті. Міжнародна наукова конференція, Київ, 12-15 жовтня 1993 р. : Ч. 1 .
  2. (1996) Національна система електронних бібліотек
  3. (1996) Стратегія комплектування фондів наукової бібліотеки. Міжнародна наукова конференція, Київ, 8-10 жовтня 1996 р.
  4. (1997) Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек
  5. (1998) Національна система електронних бібліотек
  6. (1998) Національна система електронних бібліотек
  7. (1999) Internet- вузол Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/
  8. (1999) Internet-вузол Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/
  9. (2000) Internet-вузол Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  10. (2000) Internet-вузол Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  11. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій
  12. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
  13. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
  14. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів
  15. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток
  16. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
  17. (2014) Наукова періодика України та бібліометричні дослідження
  18. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 1.
  19. (2015) Бібліотека. Наука. Комунікація : Ч. 2.
  20. (2016) Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору
  21. (2018) Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Бібліотечний вісник

     Література:

  1. (2003) Леонід Йосипович Костенко

     Наукова періодика:

  1. (1993) Інформаційно-комунікативні ресурси бібліотек АН України
  2. (1993) Розробка системного опису рукописних книг та інтелектуалізація інформаційного пошуку в автоматизованих системах
  3. (1994) Міжнародна наукова конференція "Автоматизовані системи інформаційно-бібліотечного обчлуговування"
  4. (1995) Нові технології та нові форми співробітництва
  5. (1996) 3-тя міжнародна конференція "Бібліотеки й асоціації в мінливому світі: нові технології та нові форми співробітництва"
  6. (1996) Програмні системи для автоматизації бібліотек: проблема вибору
  7. (1997) INTERNET для читачів бібліотеки
  8. (1997) Децентралізована кооперативна каталогізація (без центру каталогізації)
  9. (1999) Використання Internet у бібліотек
  10. (1999) До питання організації обміну електронними та інформаційними ресурсами
  11. (1999) Шоста міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології й нові форми співробітництва"
  12. (2000) 7-ма міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології і нові форми співробітництва”
  13. (2001) 8-ма міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва" (9 - 17 червня 2001 р.)
  14. (2002) Бібліотека інформаційного суспільства
  15. (2002) Електронні інформаційні ресурси і соціальна значущість бібліотек майбутнього суспільства: підсумки міжнародної конференції "Крим-2002”
  16. (2002) Комп’ютерна культура бібліотекаря
  17. (2002) Розвиток інформаційних технологій та Інтернет у бібліотеках
  18. (2003) Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси - науці, культурі та освіті (підсумки 10-ї міжнародної конференції "Крим-2003")
  19. (2003) Бібліотечні електронні інноваційні технології
  20. (2003) Онлайнові ресурси бібліотеки: створення, використання
  21. (2004) Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу: підсумки 11-ї міжнародної конференції "Крим-2004"
  22. (2004) Бібліотечні технології інформаційного сервісу та інтеграція науково-інформаційних ресурсів
  23. (2005) Бібліотека та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культу ри, освіти і а бізнесу: підсумки 12-ї міжнародної конференції "Крим-2005”
  24. (2005) Нові інформаційні технології електронних бібліотек
  25. (2008) Електронне середовище наукової бібліотеки
  26. (2009) Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива
  27. (2010) Система ІРБІС в українських бібліотеках
  28. (2010) Шевський кустарний промисел на Лівобережному Поліссі (друга половина ХІХ – 60:і роки ХХ століття)
  29. (2011) Корпоративна взаємодія бібліотек у мережевому середовищі
  30. (2011) Магічні прийоми впливу на урожай у період оранки та сівби на Лівобережному Поліссі
  31. (2011) Наукові бібліотеки та перспективні інтернет-технології
  32. (2012) Наукова періодика в умовах глобалізації
  33. (2012) Стратегії технологічної модернізації наукових бібліотек
  34. (2013) Обхідні обряди, пов’язані із захистом урожаю від птахів на лівобережному Поліссі
  35. (2013) Синергетическая парадигма закономерностей социальных коммуникаций в России
  36. (2014) Бібліометрика української науки: інформаційно-аналітична система
  37. (2014) Зажинковий обряд на Лівобережному Поліссі
  38. (2015) Бібліометричні технології та наукометричні дослідження
  39. (2015) Наукометрія: методологія та інструментарій
  40. (2016) Бібліометричні технології та наукометричні дослідження
  41. (2016) Наукометрія: від нумерології до Лейденського маніфесту
  42. (2017) Закономірності соціальних комунікацій
  43. (2017) Наукометрія – українські реалії
  44. (2018) Наукометрія цифрової науки
  45. (2018) Цифрова гуманітаристика в бібліотеці: від е-каталогу до наукометрії
  46. (2019) Проект "Бібліометрика української науки": ідея, реалізація, задуми

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Застосування Internet-технологій у бібліотеках
  2. (1998) Проблеми формування електронних бібліотек України
  3. (1999) Internet-вузол Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/
  4. (1999) Використання INTERNET у бібліотеках
  5. (2000) 7-ма міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології і нові форми співробітництва"
  6. (2000) Мережні інформаційні ресурси Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського
  7. (2001) 8-ма міжнародна конференція "Бібліотеки та асоціації в світі, що змінюється: нові технології та нові форми співробітництва" (9 - 17 черв. 2001 р.)
  8. (2002) Бібліотека інформаційного суспільства
  9. (2002) Електронні інформаційні ресурси і соціальна значущість бібліотек майбутнього суспільства: підсумки міжнародної конференції "Крим - 2002"
  10. (2002) Комп'ютерна культура бібліотекаря
  11. (2002) Розвиток інформаційних технологій та Інтернет у бібліотеках
  12. (2002) Створення електронних сільськогосподарських бібліотек
  13. (2003) Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси - науці, культурі та освіті (підсумки 10-ї міжнародної конференції "Крим - 2003")
  14. (2003) Бібліотечні електронні інноваційні технології
  15. (2003) Онлайнові ресурси бібліотеки: створення, використання
  16. (2003) Реферативний журнал "Економіка. Економічні науки" на шляху до "нової економіки"
  17. (2004) Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу: підсумки 11-ї міжнародної конференції "Крим - 2004"
  18. (2004) Бібліотечні технології інформаційного сервісу та інтеграція науково-інформаційних ресурсів
  19. (2005) Бібліотека та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу: підсумки 12-ї міжнародної конференції "Крим - 2005"
  20. (2005) Нові інформаційні технології електронних бібліотек: [Матеріали роботи міжнар. наук. конф., 11 - 12 жовт. 2005 р., м. Київ]
  21. (2005) Організація всеукраїнського бібліографічного діалогу на основі віртуальної бібліографічної лабораторії
  22. (2006) Комп'ютерні системи Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського
  23. (2006) Система обов'язкового примірника книжкових видань: стан, тенденції та проблеми функціонування
  24. (2007) Весільна комора у контексті обрядів господарської магії
  25. (2008) Електронне середовище наукової бібліотеки
  26. (2009) Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива
  27. (2009) Реферативна база даних "Україніка наукова": стан, перспективи використання
  28. (2010) Система ІРБІС в українських бібліотеках
  29. (2011) Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій
  30. (2012) Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища
  31. (2013) Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів
  32. (2013) Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток
  33. (2014) Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору
  34. (2014) Наукова періодика України та бібліометричні дослідження
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Костенко Лариса Давидівна (педагогічні науки)
  2. Костенко Леонід Йосипович (1943–) (технічні науки)
  3. Костенко Людмила Василівна (педагогічні науки)
  4. Костенко Людмила Миколаївна (філологічні науки)
  5. Костенко Людмила Степанівна (хімічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського