Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Петров В'ячеслав Васильович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1258914 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1258914


Петров В'ячеслав Васильович (1940)
(доктор наук, академік НАНУ)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Петров Вячеслав Васильевич (російська)
 • Petrov V. V. (англійська)

 • Інші форми імені:
 • Петров Вячеслав Васильович • Наукове звання:
  Додаткова спеціалізація:
 • 05.02.01 - Матеріалознавство
 • 01.05.00 - Інформатика і кібернетика
 • 05.12.20 - Оптоелектронні системи
  • Галузь науки: Materials Engineering, інформатика, матеріалознавство, нанотехнології.

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1999) Широкополосные мультисервисные сети - новая платформа телекоммуникационных магистралей и услуг
  2. (1999) Широкополосные мультисервисные сети - новая платформа телекоммуникационных магистралей и услуг
  3. (2000) Проблемы прочности элементов конструкций под действием нагрузок и рабочих сред
  4. (2001) Проблемы прочности элементов конструкций под действием нагрузок и рабочих сред
  5. (2003) Оптические диски: история, состояние, перспективы развития
  6. (2004) Оптические диски
  7. (2005) Металеві носії для довготермінового зберігання інформації
  8. (2005) Металеві носії для довготермінового зберігання інформації
  9. (2007) Неорганічна фотолітографія
  10. (2007) Неорганічна фотолітографія
  11. (2007) Фізико-технічні методи верифікації та ідентифікації оптичних дисків
  12. (2008) Ontologies - philosophical and technological problems
  13. (2009) Надщільний оптичний запис інформації
  14. (2011) Науковець і Особистість: до ювілею Олександра Георгійовича Додонова
  15. (2011) Науковець і особистість: до ювілею Олександра Георгійовича Додонова
  16. (2012) Материалы перспективных оптоэлектронных устройств
  17. (2012) Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 01-02 березня 2012 року
  18. (2013) Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 27-28 лютого 2013 року
  19. (2014) Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 14-15 травня 2014 року
  20. (2015) International meeting Clusters and nanostructured materials
  21. (2015) Microprisms: optical parameters and monitoring
  22. (2015) Методи нанолітографії
  23. (2015) Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 26-27 травня 2015 року
  24. (2016) Multi-photon microscopy and optical recording
  25. (2016) Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 16-17 травня 2016 року
  26. (2017) Вступ до нанометрології
  27. (2017) Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 17-18 травня 2017 р.
  28. (2018) International meeting "Clusters and nanostructured materials" (CNM-5), Uzhgorod Vodograj Ukraine, 22-26 October 2018
  29. (2018) Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 17-18 травня 2018 року

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Джерело
  2. Джерело
  3. Джерело
  4. Інформаційні технології та спеціальна безпека
  5. Реєстрація, зберігання і обробка даних
  6. Реєстрація, зберігання і обробка даних

     Література:

  1. (2010) Вячеслав Васильович Петров
  2. (2010) Вячеслав Васильович Петров

     Наукова періодика:

  1.  Реєстрація, зберігання і обробка даних, Київ
  2. (2010) Матричные помехоустойчивые делители частоты
  3. (2010) Технология широкослойной наплавки крупногабаритных коленчатых валов
  4. (2013) Is there any future of optical discs?
  5. (2013) Модифицированный алгоритм помехоустойчивого счета на основе чисел Фибоначчи
  6. (2013) Помехоустойчивый распределитель импульсов
  7. (2014) High-speed optical recording in vitreous chalcogenide thin films
  8. (2014) Модифицирование эпоксидного связующего полимерного композита многослойными углеродными нанотрубками
  9. (2015) Влияние легирования на физико-механические свойства плавленых карбидов вольфрама
  10. (2015) Исследование внутренних механических напряжений, возникающих в структурах Si-SiO2-ЦТС
  11. (2015) Оптические характеристики традиционных эластичных и новых жестких микропризм Френеля
  12. (2016) Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w systemie studiów dla pracujących w PRL w latach 70. i 80. XX wieku
  13. (2016) Методи формування нанорозмірних структур на плівках халькогенідних склоподібних напівпровідників
  14. (2016) Оптические носители долговременного хранения информации
  15. (2017) Development of the method for joint operation of neural-network tuners for current and speed circuits
  16. (2017) Технології створення оптичних носіїв для систем довготермінового зберігання даних
  17. (2018) Formation and development of higher exrtamural pedagogical education in Russia
  18. (2018) Носії довготермінового зберігання даних
  19. (2018) Электроды для дуговой наплавки композиционных сплавов

     Реферативна інформація:

  1. [К] (2012) Методи і моделі побудови компонентів цифрових пристроїв на основі матричних біноміальних чисел
  2. (1998) Влияние фторидов на сварочно-технологические свойства самозащитных порошковых проволок
  3. (1999) Развитие техники оптической регистрации информации
  4. (1999) Широкополосные мультисервисные сети - новая платформа телекоммуникационных магистралей и услуг
  5. (2000) О верхнем пределе случайной последовательности и законе повторного логарифма
  6. (2000) Оптическая память: быстрые шаги развития
  7. (2000) Про один підхід до аналізу ефективності інформаційних систем і мереж передачі даних
  8. (2000) Удосконалення амортизаторів вантажного автомобіля першого класу (на прикладі ЗАЗ 13061)
  9. (2001) Исследование процесса мастеринга компакт-дисков на неорганических фоторезистах
  10. (2001) Особенности получения рельефных изображений на слоях позитивных фоторезистов дисков-оригиналов
  11. (2002) Компакт-диски - комп'ютерні книги інформаційної епохи
  12. (2002) Пути решения проблемы долговременного хранения информации, записанной в цифровом виде
  13. (2002) Тенденции развития средств распространения компьютерной информации
  14. (2003) Оптические диски - основа современной безбумажной технологии обработки данных
  15. (2003) Способи вирішення проблеми довгострокового зберігання інформації, записаної в цифровому вигляді
  16. (2004) Synthesis of mixed structure gas-sensitive materials, doped with AG
  17. (2004) Вплив фізико-хімічних параметрів процесу гальванічного осадження нікелю на характеристики штампів для тиражування компакт-дисків
  18. (2004) К вопросу выбора борсодержащих шихтовых материалов для сердечника порошковой проволоки
  19. (2004) Оптические диски: история, состояние, перспективы развития
  20. (2004) Особенности изготовления дисков-оригиналов для систем лазерной записи информации
  21. (2005) Анализ возможностей создания высокоразрешающих систем записи дисков-оригиналов
  22. (2005) Анализ информации отраженного от ретрозеркал света
  23. (2005) Металеві носії для довготермінового зберігання інформації
  24. (2005) Цифровой автомат адаптивного построения кода Хаффмана
  25. (2006) Influence of processing methods on the surface morfology of the SiOx(SnOy) films for gas sensors applications
  26. (2006) Аналитическое исследование концентрационных зависимостей чувствительности сенсоров газа
  27. (2006) Аппаратная реализация адаптивного алгоритма построения кода Хаффмана
  28. (2006) Влияние графита на кинетику перехода углерода в сварочную ванну при наплавке порошковой проволокой
  29. (2006) Влияние кремния на свойства углеродистого низколегированного наплавленного металла
  30. (2006) Вплив опромінення на структуру і властивості світлочутливих плівкових конденсатів
  31. (2006) Регистрация информации на эффекте двухфотонного поглощения в пленках пиразолиновых красителей
  32. (2006) Шумовые характеристики турбокомпрессорных агрегатов с газотурбинным приводом
  33. (2007) Using ion beams for creation of nanostructures on the surface of high-stable materials
  34. (2007) Using ion beams for performing of nanostructure on the high-stable materials surface
  35. (2007) Влияние титана на трещиностойкость углеродистого наплавленного металла
  36. (2007) Дослідження методів оптичного запису та створення систем пам'яті на оптичних носіях
  37. (2007) Моделирование свойств асимметричных световозвращающих элементов
  38. (2007) Неорганічна фотолітографія
  39. (2007) Фізико-технічні методи верифікації та ідентифікації оптичних дисків
  40. (2007) Цифровой автомат для перебора сочетаний
  41. (2008) Биномиальные счетные устройства
  42. (2008) Програмно-апаратний комплекс для контролю світлотехнічних характеристик світлоповертальних елементів
  43. (2008) Світлоповертання: проблеми та досягнення
  44. (2009) Analysis of properties of optical carriers after long-term storage
  45. (2009) Photo-thermoinduced changes of transmission spectra of <$E bold {{roman As} sub 40-x {roman Sb} sub x roman S sub 60}> amorphous layers
  46. (2009) Исследование поляриметрических характеристик подложек оптических дисковых носителей
  47. (2009) Надщільний оптичний запис інформації
  48. (2009) Оптические диски для долговременного хранения информации
  49. (2009) Оценка помехоустойчивости унитарных кодов
  50. (2010) Матричная биномиальная система счисления
  51. (2010) Матричные помехоустойчивые делители частоты
  52. (2010) Основные направления создания автоматизированных систем мониторинга воздушного, наземного и надводного пространства в реальном времени
  53. (2010) Пути совершенствования характеристик запоминающих устройств большой емкости
  54. (2010) Синтез устройства контроля матричных биномиальных автоматов
  55. (2010) Технология широкослойной наплавки крупногабаритных коленчатых валов
  56. (2010) Шляхи поліпшення оптичних характеристик мікропризмових структур
  57. (2010) Эволюция конструкции корпуса реактора ВВЭР-1000 от головного до ВВЭР-1200
  58. (2011) Компоненты специализированных цифровых устройств на основе матричных биномиальных чисел
  59. (2011) Матричные биномиальные числа с проверкой на четность
  60. (2011) Оптичні системи запису даних на BluRay-носії
  61. (2011) Спеклы в сканирующем лазерном проекторе: аберрации и дефокусировка объектива
  62. (2012) Материалы перспективных оптоэлектронных устройств
  63. (2012) Реєстрація, зберігання і обробка даних
  64. (2013) Is there any future of optical discs?
  65. (2013) Модифицированный алгоритм помехоустойчивого счета на основе чисел Фибоначчи
  66. (2013) Помехоустойчивый распределитель импульсов
  67. (2013) Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 27 - 28 лютого 2013 року
  68. (2014) High-speed optical recording in vitreous chalcogenide thin films
  69. (2014) Method of aberration compensation in sapphire optical disks for the long term data storage
  70. (2014) Модифицирование эпоксидного связующего полимерного композита многослойными углеродными нанотрубками
  71. (2014) Новітня технологія довготривалого зберігання інформації на сапфірових оптичних дисках (стенограма спільної доповіді академіків НАН України В. В. Петрова і В. П. Семиноженка на засіданні Президії НАН України 12 лютого 2014 року)
  72. (2014) Реєстрація, зберігання і обробка даних
  73. (2015) Влияние легирования на физико-механические свойства плавленых карбидов вольфрама
  74. (2015) Исследование внутренних механических напряжений, возникающих в структурах Si - SiO2 - ЦТС
  75. (2015) Методи нанолітографії
  76. (2015) Оптические характеристики традиционных эластичных и новых жестких микропризм Френеля
  77. (2016) Методи формування нанорозмірних структур на плівках халькогенідних склоподібних напівпровідників
  78. (2016) Оптические носители долговременного хранения информации
  79. (2016) Оптичні носії для довготермінового зберігання інформації
  80. (2016) Прогнозування строків зберігання даних на оптичних дисках
  81. (2016) Реєстрація, зберігання і обробка даних
  82. (2017) Development of the method for joint operation of neural-network tuners for current and speed circuits
  83. (2017) Вступ до нанометрології
  84. (2017) Технології створення оптичних носіїв для систем довготермінового зберігання даних
  85. (2018) Clusters and nanostructured materials (CNM-5)
  86. (2018) Носії довготермінового зберігання даних
  87. (2018) Розробка та впровадження високоефективних кругових світлоповертальних елементів для автомагістралей та транспортних мереж Києва
  88. (2018) Электроды для дуговой наплавки композиционных сплавов
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Петров Вадим Миколайович (економічні науки)
  2. Петров Валентин Володимирович (національна безпека)
  3. Петров Валерій Євгенович (філософські науки)
  4. Петров Валерій Федорович (педагогічні науки)
  5. Петров Василь Іванович (географічні науки)
  6. Петров Віктор Володимирович (технічні науки)
  7. Петров Віктор Володимирович (технічні науки)
  8. Петров Віктор Олександрович (біологічні науки)
  9. Петров Віктор Олександрович (політичні науки)
  10. Петров Віктор Олексійович (технічні науки)
  11. Петров Віктор Платонович (1894-1969) (історичні науки ; філологічні науки)
  12. Петров Владислав Вікторович (технічні науки)
  13. Петров Володимир Андрійович (медичні науки)
  14. Петров Володимир Геннадійович (медичні науки)
  15. Петров Володимир Георгійович (юридичні науки)
  16. Петров Володимир Степанович (юридичні науки)
  17. Петров В'ячеслав Васильович (1940–) (технічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського