Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Крючин Андрій Андрійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1259087 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1259087


Крючин Андрій Андрійович

Дивись також:


Додаткова спеціалізація:
 • 05.02.01 - Матеріалознавство
  • Галузь науки: Materials Engineering


  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (2005) Металеві носії для довготермінового зберігання інформації
  2. (2005) Металеві носії для довготермінового зберігання інформації
  3. (2007) Неорганічна фотолітографія
  4. (2007) Неорганічна фотолітографія
  5. (2007) Фізико-технічні методи верифікації та ідентифікації оптичних дисків
  6. (2009) Надщільний оптичний запис інформації
  7. (2010) Вячеслав Васильович Петров
  8. (2010) Вячеслав Васильович Петров
  9. (2012) Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 01-02 березня 2012 року
  10. (2013) Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 27-28 лютого 2013 року
  11. (2014) Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 14-15 травня 2014 року
  12. (2015) Методи нанолітографії
  13. (2016) Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 16-17 травня 2016 року
  14. (2017) Вступ до нанометрології
  15. (2017) Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 17-18 травня 2017 р.
  16. (2018) Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 17-18 травня 2018 року
  17. (2019) Школа-конференція молодих вчених "Сучасне матеріалознавство: фізика, хімія, технології" (СМФХТ-2019), Ужгород Водограй Україна, 27-31 травня 2019 р.

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Джерело
  2. Джерело
  3. Інформаційні технології та спеціальна безпека
  4. Реєстрація, зберігання і обробка даних

     Наукова періодика:

  1. (2012) Реєструвальні матеріали для лазерної термолітографії
  2. (2013) Оптическая запись микро- и наноразмерных рельефных структур на неорганических резистах Ge-Se
  3. (2014) Дослідження динаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних "Україніка наукова"
  4. (2014) Магнитные свойства мезопористых нанокомпозитов на основе кобальта
  5. (2016) Методи формування нанорозмірних структур на плівках халькогенідних склоподібних напівпровідників
  6. (2016) Оптические носители долговременного хранения информации
  7. (2017) Технології створення оптичних носіїв для систем довготермінового зберігання даних
  8. (2018) Носії довготермінового зберігання даних

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Математичне моделювання процесу запису інформації твердотільною імерсійною і ближньопольовою оптичними системами
  2. (1999) Развитие техники оптической регистрации информации
  3. (2000) Оптическая память: быстрые шаги развития
  4. (2001) Исследование процесса мастеринга компакт-дисков на неорганических фоторезистах
  5. (2001) Особенности получения рельефных изображений на слоях позитивных фоторезистов дисков-оригиналов
  6. (2001) Реверсивні оптичні носії інформації на основі халькогенідних напівпровідників
  7. (2001) Сравнительный анализ твердости никелевых матриц для тиражирования компакт-дисков, выращенных по струйно-катодной технологии и технологии с вращающимся катодом
  8. (2002) Использование красителей с люминесцентным откликом для создания регистрирующих сред и защиты компакт-дисков от подделок
  9. (2002) Компакт-диски - комп'ютерні книги інформаційної епохи
  10. (2002) Пути решения проблемы долговременного хранения информации, записанной в цифровом виде
  11. (2003) Оптические диски - основа современной безбумажной технологии обработки данных
  12. (2003) Способи вирішення проблеми довгострокового зберігання інформації, записаної в цифровому вигляді
  13. (2004) Вплив фізико-хімічних параметрів процесу гальванічного осадження нікелю на характеристики штампів для тиражування компакт-дисків
  14. (2004) Оптические диски: история, состояние, перспективы развития
  15. (2004) Особенности изготовления дисков-оригиналов для систем лазерной записи информации
  16. (2005) Анализ возможностей создания высокоразрешающих систем записи дисков-оригиналов
  17. (2005) Металеві носії для довготермінового зберігання інформації
  18. (2005) Поляриметрия подложек компакт-дисков
  19. (2006) Si - SiO2- и Si - SiO2 - SiC-штампы
  20. (2006) Артефакты высокочастотного распыления при формировании информационного рельефа в стеклах
  21. (2006) Регистрация информации на эффекте двухфотонного поглощения в пленках пиразолиновых красителей
  22. (2006) Формирование информационного рельефа в некоторых неметаллических материалах
  23. (2006) Формирование рельефных микроструктур на кремниевых подложках
  24. (2007) Анализ тонкопленочных и наноструктурных материалов (Ч. 2)
  25. (2007) Аналитические методы исследований тонкопленочных и наноструктурных материалов, используемых для оптической записи. Ч. 1
  26. (2007) Дослідження методів оптичного запису та створення систем пам'яті на оптичних носіях
  27. (2007) Методи багатошарового фотолюмінесцентного запису інформації
  28. (2007) Моделирование свойств асимметричных световозвращающих элементов
  29. (2007) Неорганічна фотолітографія
  30. (2007) Фізико-технічні методи верифікації та ідентифікації оптичних дисків
  31. (2008) Методи побудови багатошарових голографічних носіїв інформації на основі фотолюмінісцентних матеріалів і середовищ з ефектом просвітлення
  32. (2009) Використання портативних носіїв інформації для створення медичного електронного паспорта
  33. (2009) Исследование поляриметрических характеристик подложек оптических дисковых носителей
  34. (2009) Надщільний оптичний запис інформації
  35. (2009) Оптические диски для долговременного хранения информации
  36. (2010) Анализ методов получения наноразмерных рельефных структур на поверхности носителей информации
  37. (2010) О синергетическом феномене наноструктурного композита краситель - цеолит
  38. (2010) Пути совершенствования характеристик запоминающих устройств большой емкости
  39. (2011) Оптичні системи запису даних на BluRay-носії
  40. (2011) Про один підхід до моделювання оптичних параметрів багатошарового оптичного диска
  41. (2012) Материалы перспективных оптоэлектронных устройств
  42. (2012) Реєструвальні матеріали для лазерної термолітографії
  43. (2013) Оптическая запись микро- и наноразмерных рельефных структур на неорганических резистах Ge - Se
  44. (2013) Реєстрація, зберігання і обробка даних. Щорічна підсумкова наукова конференція, 27 - 28 лютого 2013 року
  45. (2014) Вплив термічного відпалу на оптичні властивості тонких композитних плівок
  46. (2014) Дослідження динаміки публікацій з інформатики в реферативній базі даних "Україніка наукова"
  47. (2014) Магнитные свойства мезопористых нанокомпозитов на основе кобальта
  48. (2014) Реєстрація, зберігання і обробка даних
  49. (2015) Методи нанолітографії
  50. (2016) Збереження записів українського музичного фольклору шляхом оцифровування фонографічної колекції Осипа Роздольского
  51. (2016) Методи формування нанорозмірних структур на плівках халькогенідних склоподібних напівпровідників
  52. (2016) Оптические носители долговременного хранения информации
  53. (2016) Оптичні носії для довготермінового зберігання інформації
  54. (2016) Прогнозування строків зберігання даних на оптичних дисках
  55. (2016) Реєстрація, зберігання і обробка даних
  56. (2017) Вступ до нанометрології
  57. (2017) Технології створення оптичних носіїв для систем довготермінового зберігання даних
  58. (2018) Високопрецизійні мікропризмові структури і перспективи їх широкомасштабного застосування
  59. (2018) Носії довготермінового зберігання даних
  60. (2018) Розробка та впровадження високоефективних кругових світлоповертальних елементів для автомагістралей та транспортних мереж Києва
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського