Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Лактіонова Тетяна Миколаївна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1259096 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1259096


Лактіонова Тетяна Миколаївна (1951)
(кандидат наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Laktionova Tetiana (англійська)
 • Laktionova Tatyana (англійська)
 • Лактионова Татьяна Николаевна (російська) • Додаткова спеціалізація:
 • 03.00.18 - Грунтознавство
 • 06.01.04 - Агрохімія
  • Галузь науки: Soil Sciences

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Родина:
  1. Лактіонов Микола Ілліч (1926–2007) (сільськогосподарські науки) - батько
   Наукова школа:
  1. Медведєв Віталій Володимирович (1939–) (біологічні науки) - вчитель

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1998) Тлумачний словник з агрогрунтознавства
  2. (2004) Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспеты)
  3. (2007) Почвенно-технологическое районирование пахотных земель Украины
  4. (2008) Грунтово-технологічні вимоги до грунтообробних знарядь і ходових систем машинно-тракторних агрегатів
  5. (2009) Агрофізичне обстеження земельних ділянок для обгрунтування точного обробітку грунту
  6. (2010) Агрохімія і ґрунтознавство : Кн. 1.
  7. (2010) Агрохімія і ґрунтознавство : Кн. 2.
  8. (2010) Агрохімія і ґрунтознавство : Кн. 3.
  9. (2011) Водные свойства почв Украины и влагообеспеченность сельскохозяйственных культур
  10. (2011) Гранулометрический состав почв Украины (генетический, экологический и агрономический аспекты)
  11. (2012) Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями ґрунтів (обґрунтування, методи, приклади)
  12. (2012) База данных "Свойства почв Украины" (структура и порядок использования)
  13. (2016) Реєстр еталонних фізичних параметрів орних ґрунтів України і рекомендації щодо оцінювання фізичної якості ґрунту
  14. (2016) Система охорони від водної ерозії ґрунтів схилових територій степових агроландшафтів
  15. (2018) Моделі системного управління потенціалом родючості ґрунтів (на прикладі Харківської і Волинської областей)

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Агрохімія і грунтознавство

     Наукова періодика:

  1. (2015) Soil databases of Bulgaria, Moldova, Romania and Ukraine, and their participation in the European soil information continuum
  2. (2017) Оцінка ймовірності просторової мінливості вмісту гумусу у картуванні грунтів на басейновій основі
  3. (2018) Досвід створення і використання семи баз даних в лабораторії Геоекофізики грунтів

     Реферативна інформація:

  1. (2000) Концепция и критерии кризисного мониторинга почв
  2. (2000) Районування території України за методикою SOTER
  3. (2003) Вплив структури грунту на фільтраційну здатність
  4. (2004) Основна гідрофізична характеристика як інтегральна оцінка особливостей вологопровідності грунту
  5. (2004) Плотность сложения почв (генетический, экологический и агрономический аспекты)
  6. (2008) Грунтово-технологічні вимоги до грунтообробних знарядь і ходових систем машинно-тракторних агрегатів
  7. (2009) Агрофізичне обстеження земельних ділянок для обгрунтування точного обробітку грунту
  8. (2011) Водные свойства почв Украины и влагообеспеченность сельскохозяйственных культур
  9. (2011) Гранулометрический состав почв Украины (генетический, экологический и агрономический аспекты)
  10. (2012) Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями грунтів (обгрунтування, методи, приклади)
  11. (2012) База данных "Свойства почв Украины" (структура и порядок использования)
  12. (2015) Soil databases of Bulgaria, Moldova, Romania and Ukraine, and their participation in the European soil information continuum
  13. (2015) Бази даних грунтів Болгарії, Молдови, Румунії й України та їх участь у розвитку європейського грунтового інформаційного простору
  14. (2017) Оцінка ймовірності просторової мінливості вмісту гумусу у картуванні грунтів на басейновій основі
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського