Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Назимко Віктор Вікторович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1259120 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1259120


Назимко Віктор Вікторович

Дивись також:


Додаткова спеціалізація:
 • 04.00.11 - Геологія металевих і неметалевих корисних копалин
  • Галузь науки: Mining & Mineral Resources


  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1997) Повышение устойчивости основных подготовительных выработок в зоне их последующей надработки
  2. (2001) Геомеханические основы предотвращения провалов земной поверхности при ликвидации шахт
  3. (2005) Исследование процесса перераспределения метана вокруг движущегося очистного забоя

     Наукова періодика:

  1. (2012) Снижение деформации дегазационной скважины при сдвижении горных пород
  2. (2013) Встановлення законів розподілу темпів видобувних робіт календарного плану проекту вуглевидобутку
  3. (2013) Обоснование рациональных параметров дегазационной скважины
  4. (2013) Совершенствование методики расчета деформаций подрабатываемых зданий и сооружений
  5. (2014) Аналіз відповідності програми розвитку гірничих робіт вугільної шахти проектно-орієнтованому стилю управління
  6. (2014) Вдосконалення методів ущільнення календарного плану проекту прогнозу і розвідки малоамплітудних порушень
  7. (2014) Обґрунтування необхідності оперативного управління проектом розвідки малоамплітудної порушеності виїмкових стовпів
  8. (2014) Обґрунтування структури системи управління проектними ризиками вуглевидобутку та їх ідентифікація
  9. (2014) Обоснование методики прогноза мест разрушения стволов дегазационных скважин, пробуренных с поверхности
  10. (2014) Стохастические основы маркшейдерского обеспечения безопасного ведения горных работ
  11. (2015) Визначення параметрів гідродинамічної стимуляції газовугільного масиву свердловинами
  12. (2015) Досвід застосування пакету FLAC3D для дослідження стійкості підготовчої виробки
  13. (2015) Исследование экологически опасных необратимых сдвижений массива горных пород над выработками солевых шахт
  14. (2016) Влияние малоамплитудной тектонической нарушенности на процессы газовыделения из подрабатываемого углепородного массива
  15. (2016) Розробка та обгрунтування нового методу прогнозування ризиків вуглевидобутку
  16. (2018) Дослідження нестаціонарної динаміки газовиділення навколо гірничої виробки

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Динамическая модель развития зоны разрушений вокруг горной выработки
  2. (1999) Моделирование развития зон разрушений вокруг подготовительной выработки методом дискретных сред
  3. (2000) Напряженно-деформированное состояние интерфейса анкер - порода стенки шпура
  4. (2001) Геомеханические основы предотвращения провалов земной поверхности при ликвидации шахт
  5. (2001) Новая концепция к расчету смещений на контуре подземной горной выработки в поле переменного горного давления
  6. (2001) Фрактальное исследование анизотропии пород
  7. (2003) Моделирование динамики перераспределения горного давления, сопровождающей обрушение породных слоев кровли в очистном забое
  8. (2005) Исследование процесса перераспределения метана вокруг движущегося очистного забоя
  9. (2010) Особливості управління проектами та програмами в гірничій промисловості
  10. (2010) Установление особенностей распределения отклонений оседаний земной поверхности при выполнении натурных измерений
  11. (2012) Исследование чувствительности программы развития горных работ и ее рисков в условиях угольной шахты
  12. (2012) Обоснование глубины герметизации дегазационной скважины как функции горного давления
  13. (2012) Совершенствование математической модели надежности работы очистного забоя с учетом влияния горного давления
  14. (2013) Встановлення законів розподілу темпів видобувних робіт календарного плану проекту вуглевидобутку
  15. (2013) Побудова цифрової моделі проекту вуглевидобутку для кількісного дослідження його ризиків
  16. (2013) Совершенствование методики расчета деформаций подрабатываемых зданий и сооружений
  17. (2014) Аналіз відповідності програми розвитку гірничих робіт вугільної шахти проектно-орієнтованому стилю управління
  18. (2014) Вдосконалення методів ущільнення календарного плану проекту прогнозу і розвідки малоамплітудних порушень
  19. (2014) Обгрунтування структури системи управління проектними ризиками вуглевидобутку та їх ідентифікація
  20. (2016) Влияние малоамплитудной тектонической нарушенности на процессы газовыделения из подрабатываемого углепородного массива
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського