Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Лозовой Віктор Олексійович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1260270 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1260270


Лозовой Віктор Олексійович
(доктор наук, професор )

Дивись також:Наукове звання: професор
Додаткова спеціалізація:
 • 07.00.05 - Етнологія
  • Галузь науки: Ethnic & Cultural Studies

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Наукова школа:
  1. Стасевська Оксана Анатоліївна (1962–) (філософські науки) - учень

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1999) Основи художньої культури : Ч. 1. Теорія та історія світової художньої культури
  2. (2001) Духовний зв'язок поколінь на зламі тисячоріч
  3. (2001) Плани семінарських занять з етики
  4. (2001) Програма навчальної дисципліни "Етика"
  5. (2002) Етика
  6. (2003) Естетика
  7. (2004) Культура особистості та етикет
  8. (2004) Професійна етика юриста
  9. (2006) Саморозвиток особистості у філософській рефлексії та соціальній практиці
  10. (2006) Українська та зарубіжна культура
  11. (2007) Естетика
  12. (2007) Етика
  13. (2007) Програма з навчальної дисципліни "Етика"
  14. (2009) Філософія. Логіка. Етика. Естетика
  15. (2011) Еволюція етосу юриста в Україні
  16. (2011) Еволюція етосу юриста в Україні
  17. (2013) Історія української культури
  18. (2013) Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність
  19. (2014) Культура України: тезаурус і персоналії
  20. (2016) Студентська науково-практична конференція "Регіональна специфіка культури України: минуле та сучасне"
  21. (2017) Студентська науково-практична конференція "Культура і духовність в українському суспільстві"
  22. (2018) Студентська міжвузівська науково-практична конференція "Духовно-педагогічна спадщина Г. С. Сковороди в історії української культури (філософсько-педагогічний аспект). До 300-річного ювілею Г. С. Сковороди (1722-1794)"
  23. (2019) Духовна культура України перед викликами часу

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

     Література:

  1. (2013) Віктор Олексійович Лозовой

     Наукова періодика:

  1. (2013) Правова культура громадян як чинник ефективного державотворення та гуманітарного розвитку суспільства
  2. (2017) Економічні пріоритети розвитку університетської освіти в умовах інформаційної цивілізації
  3. (2018) Бездуховність як один із факторів саморуйнації особистості
  4. (2019) Самовиховання, самовдосконалення особистості як засоби становлення й розгортання індивідуальності

     Реферативна інформація:

  1. (1999) Основи художньої культури : Ч. 1. Теорія та історія світової художньої культури
  2. (2001) Духовний зв'язок поколінь на зламі тисячоріч
  3. (2002) Етика
  4. (2003) Естетика
  5. (2004) Професійна етика юриста
  6. (2006) Саморозвиток особистості у філософській рефлексії та соціальній практиці
  7. (2009) Філософія. Логіка. Етика. Естетика
  8. (2011) Еволюція етосу юриста в Україні
  9. (2013) Історія української культури
  10. (2013) Українська культура у світовому контексті: історія і сучасність
  11. (2016) Регіональна специфіка культури України: минуле та сучасне
  12. (2017) Культура і духовність в українському суспільстві
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського