Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Любовець Надія Іванівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1262486 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1262486


Любовець Надія Іванівна (1963)
(кандидат наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Lyubovets Nadiaу Ivanivna (англійська)
 • Любовец Надежда Ивановна (російська)

 • Інші форми імені:
 • Мельник Надія Іванівна • Додаткова спеціалізація:
 • 07.00.00 - Історичні науки
 • 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
  • Галузь науки: історія України; книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство; біографістика; мемуаристика; історія національних меншин України

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [К] (1996) Національно- культурний розвиток болгарської меншини України в 20 - 30-х рр. ХХ ст.
  2. [К] (1996) Національно- культурний розвиток болгарської меншини України в 20-30-х рр. ХХ ст.
  3. (2008) Реєстр імен українського біографічного словника
  4. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013)
  5. (2016) Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Українська біографістика

     Наукова періодика:

  1. (1999) Зизаній Л. І.
  2. (1999) Рецензія. Булах С. М. Медицина в Україні. Видатні лікарі: Кінець ХVІІ – перша половина ХІХ століть: Біобібліографічний словник
  3. (2003) Завдання розвитку вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів
  4. (2004) Регіональні біографічні видання в Україні: історія та сучасний стан
  5. (2004) Українська біографістика
  6. (2005) Арсеній Іванович Маркевич – "кримознавець номер Один” (Непомняший А. А. Арсений Маркевич: Страницы истории крымского краеведения. – Сімферополь: Бізнес-Информ, 2005. – 432 с. – (Биобиблиография крымоведения; Вып. 3))
  7. (2005) Круглий стіл "Завдання розвитку вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів"
  8. (2005) Круглий стіл "Українська біографістика"
  9. (2005) Потій Іпатій (Адам Львович)
  10. (2005) Спільна сесія інститутів та наукових відділів НБУВ
  11. (2005) Технології формування і використання ресурсів електронного Українського біографічного словника
  12. (2006) Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку
  13. (2008) Артемонович А.Ф.
  14. (2008) Біографічні серії в контексті розвитку української біографічної традиції
  15. (2008) Другі Чишківські читання з історичної біографістики
  16. (2008) Книжкові та електронні біографічні видання: спільне і відмінне, традиції і новаторство
  17. (2008) Княгиницький Йов (Іван)
  18. (2008) Круглий стіл з історичної біографістики
  19. (2008) Перші Чишківські читання з історичної біографістики
  20. (2009) Котляревський Олександр Олександрович
  21. (2009) Мемуари (спогади) як джерело біографічних досліджень
  22. (2009) Сергій Миколайович Булгаков: матеріали до біографії
  23. (2009) Українська біографістика у сучасному науково-дослідному та інформаційному вимірі
  24. (2010) Біографіка і новітні інформаційні технології
  25. (2010) Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела: до історіографії проблеми
  26. (2010) Класифікація мемуарів у контексті біографічного джерелознавства
  27. (2010) Олександр Олександрович Котляревський: матеріали до біобібліографії
  28. (2011) Біографіка і новітні інформаційні технології : Секція міжнародної наукової конференції "Еволюція структури та функцій бібліотекознавствапід впливом сучасних інформаційних технологій"
  29. (2011) Біографіка у сучасному інформаційному просторі
  30. (2011) Спогади на сторінках часопису "Киевская старина" в контексті еволюції української мемуаристики
  31. (2011) Українська біографіка: досвід, сучасні здобутки, перспективи розвитку : Сьомі Біографічні читання, присвячені 60-річчю від дня народження засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чичка (1951-2003)
  32. (2011) Українська мемуаристика ХІІ–ХVІІІ ст.: біографічна складова
  33. (2012) "Біографіка у сучасному інформаційному просторі": секція Міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища"
  34. (2012) Біографічна інформація в сучасному освітньому, науковому, культурному інформаційному просторі
  35. (2012) Основні тенденції розвитку мемуаристики Буковини (кінець XIX ст. - 30-ті роки XX ст.)
  36. (2012) Особливості розвитку мемуаристики Галичини в кінці XIX – першій третині XX ст.
  37. (2012) "Ресурси біографічної інформації у сучасному гуманітарному просторі" : Восьмі Біографічні читання, присвячені пам’яті засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чишка (1951–2003)
  38. (2013) Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек: світовий досвід та перспективи створення вітчизняного електронного ресурсу "Українська мемуаристика"
  39. (2013) Українські мемуари в сучасному інформаційному просторі
  40. (2014) Спадщина Тараса Шевченка у вітчизняних бібліографічних джерелах: на матеріалах посібника "Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013)"
  41. (2014) Стандарти педагогічної освіти як базові критерії формування професійної компетентності педагогів у країнах Європи
  42. (2015) Мемуари про події на Буковині часів Першої світової війни та національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр.
  43. (2015) Мемуарний потенціал ресурсів бібліотечного краєзнавства
  44. (2016) Концепція дослідження професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи: стратегічний аспект
  45. (2016) Новітня історіографія вітчизняної мемуаристики: до проблеми термінології та класифікації
  46. (2017) Аналіз сучасних досліджень з питань професійної підготовки дошкільних педагогів у європейському освітньому просторі
  47. (2017) Історичні передумови запровадження "Європейського підходу в дошкільній освіті": значення та перспективи для вітчизняного освітнього простору
  48. (2017) Мемуарій Української революції (1917 – 1921 рр.): автори та жанри
  49. (2019) Мемуарна складова академічного збірника "За сто літ": основні жанри та cюжети
  50. (2019) Яскравий біографічний штрих до історії книжкових колекцій і книгозбірень

     Реферативна інформація:

  1. (2003) Губернські єпархіальні відомості як джерело біобібліографічної інформації
  2. (2003) Завдання розвитку вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів
  3. (2004) Регіональні біографічні видання в Україні: історія та сучасний стан
  4. (2004) Українська біографістика
  5. (2005) Видання з біографічної некрополістики - джерело для написання біографічних статей про діячів історії науки та культури України 90-х років ХХ ст. - початку ХХІ ст.
  6. (2005) Круглий стіл "Завдання розвитку вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів"
  7. (2005) Круглий стіл "Українська біографістика"
  8. (2005) Спільна сесія інститутів та наукових відділів НБУВ
  9. (2005) Технології формування і використання ресурсів електронного Українського біографічного словника: [Матеріали роботи міжнар. наук. конф., 11 - 12 жовт. 2005 р., м. Київ]
  10. (2006) Бібліографічні матеріали релігійних діячів в українських виданнях кінця XIX - початку XXI ст. як частина електронного ресурсу українського біографічного архіву
  11. (2006) Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку
  12. (2007) Василь Якович Ломиковський: матеріали до біобібліографії
  13. (2007) Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку: [за матеріалами міжнар. наук. конф. "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках", 9 - 10 жовт. 2007 р., Київ]
  14. (2008) Біографічні серії в контексті розвитку української біографічної традиції
  15. (2008) Другі Чишківські читання з історичної біографістики
  16. (2008) Книжкові та електронні біографічні видання: спільне і відмінне, традиції і новаторство
  17. (2008) Круглий стіл з історичної біографістики
  18. (2008) Перші Чишківські читання з історичної біографістики
  19. (2009) Мемуари (спогади) як джерело біографічних досліджень
  20. (2009) Українська біографістика у сучасному науково-дослідному та інформаційному просторах
  21. (2010) Біографіка і новітні інформаційні технології
  22. (2010) Вивчення мемуарів як історичного та біографічного джерела: до історіографії проблеми
  23. (2010) Класифікація мемуарів у контексті біографічного джерелознавства
  24. (2011) Біографіка і новітні інформаційні технології : Секція міжнародної наукової конференції "Еволюція структури та функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій"
  25. (2011) Спогади на сторінках часопису "Киевская старина" в контексті еволюції української мемуаристики
  26. (2011) Українська біографіка: досвід, сучасні здобутки, перспективи розвитку: Сьомі Біографічні читання, присвячені 60-річчю від дня народження засновника і першого директора Інституту біографічних досліджень НБУВ доктора історичних наук, професора Віталія Сергійовича Чичка (1951 - 2003)
  27. (2011) Українська мемуаристика ХІІ – ХVІІІ ст.: біографічна складова
  28. (2012) Біографіка у сучасному інформаційному просторі: секція Міжнар. наук. конф. "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища"
  29. (2012) Особливості розвитку мемуаристики Галичини в кінці XIX - першій третині XX ст.
  30. (2012) Ресурси біографічної інформації у сучасному гуманітарному просторі : Восьмі Біограф. читання, присвяч. пам’яті засновника і першого директора Ін-ту біограф. дослідж. НБУВ доктора іст. наук, проф. В. С. Чишка (1951 – 2003)
  31. (2013) Мемуари як складова електронних ресурсів бібліотек: світовий досвід та перспективи створення вітчизняного електронного ресурсу "Українська мемуаристика"
  32. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856 - 2013)
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського