Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Костюк Леся Володимирівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1264590 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1264590


Костюк Леся Володимирівна (1978)
(кандидат наук)

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Kostyuk Lesya (англійська) • Додаткова спеціалізація:
 • 13.00.00 - Педагогічні науки
  • Галузь науки: етнографія, етнополітика

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Наукова періодика:

  1. (2012) Георгій Косміаді: художник між Сходом і Заходом
  2. (2012) Обряд народження дитини на Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ століття
  3. (2012) Поховальна обрядовість галичан другої половини ХХ – початку ХХІ століття
  4. (2013) Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз: моногр. / М. В. Лазарович. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 760 с.
  5. (2013) Обряд хрещення дитини у Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ століття
  6. (2013) Поминальна обрядовість у Східній Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ століття
  7. (2014) Новорічно-йорданська обрядовість Східної Галичини другої половини ХХ – початку ХХІ століття
  8. (2014) Різдвяна обрядовість Східної Галичини другої половини ХХ – початку ХХІ століття
  9. (2015) Друга світова війна в історичній пам’яті
  10. (2015) Міграційна політика Німеччини на початку ХХІ століття
  11. (2015) Обряд святвечора у Східній Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ століття
  12. (2016) Динаміка міграційної політики Італії упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття
  13. (2016) Міграційна політика Франції упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття
  14. (2016) Науково-практичний семінар "Михайло Грушевський – науковець і політик у контексті сучасності"
  15. (2016) Роль і місце О. Кандиби–Ольжича у діяльності УНР 1941−1944 рр.
  16. (2017) Галичина в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: В. О. Котигоренко (керівник), В. А. Войналович, О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач, В. В. Коцур, Н. І. Кочан, О. О. Лященко, Н. Ю. Макаренко, Ю. О. Ніколаєць, М. І. Панчук, О. В. Позняк, О. О. Рафальський, М. Ю. Рябчук. – К.: ІПІЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 840 С.
  17. (2017) Динаміка міграційної політики Австрії упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття
  18. (2017) Міграційна політика Бельгії упродовж другої половини ХХ – початку ХХІ століття
  19. (2017) Міжнародна наукова конференція "Європа–Україна−Тернопільщина: міжнародні відносини, співпраця, безпека"
  20. (2018) Діяльність О. Кандиби-Ольжича у розбудові Карпатської України
  21. (2018) Особливості міграційної політики Нідерландів другої половини ХХ – початку ХХІ століття
  22. (2018) Проектна технологія як один із методів інтегрування галузей "Суспільствознавство" та "Мистецтво" в освітньому процесі початкової школи
  23. (2019) Динаміка міграційної політики Фінляндії другої половини ХХ – початку ХХІ століття
  24. (2019) Міграційна політика Данії другої половини ХХ – початку ХХІ століття
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Костюк Лариса Богданівна (філософські науки)
  2. Костюк Лариса Кіндратівна (історичні науки)
  3. Костюк Леся Вікторівна (медичні науки)
  4. Костюк Леся Володимирівна (1978–) (історичні науки)
  5. Костюк Людмила Андріївна (економічні науки)
  6. Костюк Людмила Іванівна (хімічні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського