Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Алексієвець Микола Миронович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 1462035 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1462035


Алексієвець Микола Миронович (1941)
(доктор наук, професор )

Дивись також:

Ім'я іншою мовою:
 • Alexiyevets Mykola (англійська)
 • Алексиевец Николай Миронович (російська) • Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 13.00.00 - Педагогічні науки
  • Галузь науки: Історія

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Родина:
  1. Алексієвець Леся Миколаївна (1976–) (історичні науки) - дочка
  2. Алексієвець Марія Олександрівна (1947–) (історичні науки) - дружина

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. (1995) Україна і світ. Історія: минуле і сучасність
  2. (1996) Україна на шляху до незалежності і демократії
  3. (1999) Роль Наукового товариства ім. Т.Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.)
  4. (2002) Роль М.Грушевського у піднесенні національної самосвідомості українського народу (кін. ХІХ - поч. ХХ ст.)
  5. (2008) Історія світової культури : Ч. 2. Від бароко до сучасності
  6. (2014) Про нас: кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії

     Журнали та продовжувані видання:

  1. (2008) Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка : 2008, Вип.2. Українська історична біографістика: забуте і невідоме. Ч.2

     Література:

  1. (2017) Людина енергетики добра, любові, мудрості (доктор історичних наук, професор ТНПУ ім. В. Гнатюка Микола Миронович Алексієвець)

     Наукова періодика:

  1. (2012) Історія України – органічна частина всесвітньої історії
  2. (2012) Кафедра нової і новітньої історії та методики викладання історії ТНПУ ім. В. Гнатюка в контексті поступу історичної освіти і науки
  3. (2012) Охорона навколишнього природного середовища в системі національно-державних пріоритетів незалежної України
  4. (2012) Україна та її європейський контекст: історія і сучасність
  5. (2012) Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918–1922): Документи і матеріали / Упорядники Даниленко В. М., Кривець Н. В. – К.: "Смолоскип”, 2012. – 592 с.
  6. (2013) 95-річчя державного відродження слов’ян Центральної та Південно-Східної Європи
  7. (2013) Древніцький Ю. Володимир Старосольський: громадсько-політична та наукова діяльність (1878–1942) / Юрій Древніцький; авт. передм. І. Я. Райківський. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – 304 с.
  8. (2013) Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз: моногр. / М. В. Лазарович. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 760 с.
  9. (2014) Білорусь: соціально-економічні аспекти розвитку
  10. (2014) Історіографічні оцінки українсько-польських відносин
  11. (2014) Наука у системі реформування вищої школи в контексті Закону України "Про вищу освіту”
  12. (2014) Соціум і культура як ключові компоненти цивілізації
  13. (2015) Безпеко-оборонний вектор співпраці України і Польщі в європейсько-атлантичному контексті (1991–2014 рр.)
  14. (2015) Дубровиця крізь віки: основні віхи історичного розвитку
  15. (2015) Макар Ю., Горний М., Макар В., Салюк А.
  16. (2015) Національна освіта і наука: українсько-всесвітній контекст діяльності кафедри нової і новітньої історії та методики викладання історії тнпу ім. В. Гнатюка
  17. (2015) Трансформація сучасних українсько-польських відносин у політичній сфері до європейсько-атлантичного процесу (1991–2014 рр.)
  18. (2015) Уродженець Дубровиці Георгій Шарпак – лауреат Нобелівської премії
  19. (2016) Зовнішня політика України: від багатовекторності до безальтернативності
  20. (2016) Михайло Грушевський в контексті сучасності
  21. (2016) Постмодернізм і українська культура
  22. (2016) Теоретико-методологічні основи вивчення співпраці України та ООН у миротворчій діяльності
  23. (2017) Взаємне листування Михайла Грушевського та Мирона Кордуби / Упорядн., Авт. вступ. розд. і наук. комент. О. А. Купчинський. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, 2016. – 424 С. – 100 Пр. – (Українознавча наукова бібліотека НТШ; Число 43)
  24. (2017) Галичина в етнополітичному вимірі / Авт. кол.: В. О. Котигоренко (керівник), В. А. Войналович, О. Я. Калакура, Л. Л. Ковач, В. В. Коцур, Н. І. Кочан, О. О. Лященко, Н. Ю. Макаренко, Ю. О. Ніколаєць, М. І. Панчук, О. В. Позняк, О. О. Рафальський, М. Ю. Рябчук. – К.: ІПІЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2017. – 840 С.
  25. (2017) Калакура Я. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – Київ: Генеза, 2017. – 560 С.
  26. (2017) Косово: основні етапи самовизначення та становлення державності
  27. (2017) Рух незгідних як відродження нескореного менталітету українців
  28. (2017) Україна: європейський контекст змін на зламі ХХ–ХХІ ст. та сучасні суспільні прагнення
  29. (2017) Фотоджерела. "Європа–Україна−Тернопільщина: міжнародні відносини, співпраця, безпека" у ТНПУ ім. В. Гнатюка
  30. (2018) Джерелознавчі засади дослідження українсько-польської співпраці в оборонно-безпековій сфері (1991–2017)
  31. (2018) Зародження козацтва і його національно-визвольної місії як поворот в еволюції ментальності українського народу
  32. (2018) Співпраця України і Республіки Польща в оборонно-безпековій сфері: історіографія проблеми (1991–2017)

     Реферативна інформація:

  1. (1998) Наукові записки : Вип. 7.
  2. (1999) Роль Наукового товариства ім. Т.Шевченка в українському національному відродженні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)
  3. (2001) Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка
  4. (2001) Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка
  5. (2001) Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка
  6. (2002) Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка
  7. (2002) Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка
  8. (2002) Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка
  9. (2002) Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка
  10. (2002) Роль М.Грушевського у піднесенні національної самосвідомості українського народу (кінця ХІХ - початку ХХ ст.)
  11. (2003) Наукові записки Тернопільского державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка
  12. (2003) Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка
  13. (2003) Національно-державне відродження слов'янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя
  14. (2004) Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В.Гнатюка
  15. (2004) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка
  16. (2005) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка
  17. (2005) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка
  18. (2005) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка
  19. (2008) Історія світової культури : Ч. 2. Від бароко до сучасності
  20. (2008) Українська історична біографістика: здобуте і невідоме
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Алексієвець Марія Олександрівна (1947–) (історичні науки)
  2. Алексієвець Микола Миронович (1941–) (історичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського