Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ

ID: NSOU0000012 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/OSUA/NSOU0000012


Тип установи:  Наукова установа    
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ
Відомство: Національна академія наук  
Область: Київська область
Місто: Київ
  Інтернет-адреса: http://www.ipri.kiev.ua/

  Вікіпедія


Бібліотека:


 Наукові видання  Завантаження може тривати деякий час!
Наукові періодичні видання:
  1.  Реєстрація, зберігання і обробка даних
  2. Український реферативний журнал "Джерело. Серія 1. "Природничі науки"
  3. Український реферативний журнал "Джерело". Серія 2. "Техніка. Промисловість. Сільське господарство"
  4. Український реферативний журнал "Джерело". Серія 3. "Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво"
  5. Український реферативний журнал "Джерело". Серія 4. "Медицина. Медичні науки"

Основними напрямами наукової діяльності Інституту є :

– фізичні основи, принципи, методи та системи реєстрації і перетворення інформації, створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації;

– теоретичні основи і прикладні методи створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп'ютерних системах і мережах, створення систем підтримки прийняття рішень;

– розробка методів створення системи комп'ютерних мереж банків даних, баз даних та баз знань;

– створення систем відтворення інформації з раритетних носіїв;

– теоретичні основи і прикладні методи комп'ютерного моделювання;

– створення автоматизованих систем моніторингу множини рухомих об'єктів у реальному часі.

В Інституті працює 80 наукових співробітників, серед яких 1 академік НАН України, 1 член-кореспондент НАН України, 9 докторів та 24 кандидатів наук, 9 Лауреатів державної премії України в галузі науки і техніки, 5 Лауреатів Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій, 5 науковців відзначені Державними нагородами, 3 науковці відзначені Грамотами Верховної Ради України.

При інституті діє аспірантура інституту де ведуть підготовку зі спеціальності 123 Комп'ютерна інженерія та 122 Комп'ютерні науки. За часи існування в інституті видано понад 216 монографій, підручників та посібників, за осанні п'ять років опубліковано біля тисячі статей, одержано авторські свідоцтва.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського