Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ ІМЕНІ Г. С. ПИСАРЕНКА

ID: NSOU0000015 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/OSUA/NSOU0000015


Тип установи:  Наукова установа    
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МІЦНОСТІ ІМЕНІ Г. С. ПИСАРЕНКА
Відомство: Національна академія наук  
Місто: Київ
  Інтернет-адреса: http://www.ipp.kiev.ua/

  Вікіпедія


 Наукові видання  Завантаження може тривати деякий час!
Наукові періодичні видання:
  1.  Надійність і довговічність машин і споруд
  2.  Проблеми міцності

Інститут проблем мiцностi iменi Г.С.Писаренка Нацiональної академiї наук України є ланкою науково-дослiдної дiяльностi i органiзацiйної структури Нацiональної академiї наук України. Iнститут створений згiдно з постановою Президiї Академiї наук УРСР вiд 14 вересня 1966 року №211 на базi сектора мiцностi Інституту проблем матерiалознавства АН УРСР, функцiонує як наукова установа з 1 жовтня 1966 р. До 1991 р. iменувався як Інститут проблем мiцностi Академiї наук УРСР, з 1991 р. по 1994 р. - Iнститут проблем мiцностi Академiї наук України, з 1994 р. по 2002 р. - Iнститут проблем мiцностi Нацiональної академiї наук України; постановою Президiї НАН України вiд 23.10.2002 р. № 248 Iнституту присвоєно iм'я видатного ученого-механiка, засновника i першого директора Iнституту академiка НАН України Г.С. Писаренка.

Iнститут перебуває у складi Нацiональної академiї наук України i входить до складу Вiддiлення механiки НАН України та пiдпорядковується йому. Iнститут є державною бюджетною неприбутковою науковою установою з правами юридичної особи. У своїй дiяльностi вiн керується чинним законодавством України, Статутом та нормативними актами Нацiональної академiї наук України, Статутом iнституту. Iнститут укладає у встановленому порядку угоди i договори про наукове та науково-технiчне спiвробiтництво з органiзацiями, в тому числi зарубiжними й мiжнародними.

В структурі Інституту 8 наукових відділів, науково-організаційний відділ, загальноінститутська лабораторія механічних випробувань та металографічних досліджень, 3 лабораторії у складі наукових відділів. Керівниками 6 наукових відділів є доктори наук, а 2 наукові відділи, лабораторії та НОВ очолюють кандидати наук. У пiдроздiлах Iнституту на даний час працює 229 спiвробiтникiв. Наукових працівників - 117, у тому числi 3 академiки НАН України (В.Т.Трощенко, В.В.Матвєєв, В.В.Харченко), 2 члена-кореспондента НАН України (В.О.Стрижало, А.П.Зіньковський), 23 доктори, 58 кандидати наук. В аспiрантурi Інституту навчається 6 аспiрантiв.

Iнститут проводить дослiдження за науковими напрямами, що затвердженi постановою Президiї Нацiональної академiї наук України № 236 від 29.11.2012 р., а саме:

- граничний стан i критерiї мiцностi матерiалiв i конструкцiй;

- розрахунковi і експериментальнi методи дослiдження напружено-деформованого стану;

- механiка руйнування і живучiсть конструкцiй;

- коливання неконсервативних механiчних систем.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського