Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ І. М. ФРАНЦЕВИЧА

ID: NSOU0000032 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/OSUA/NSOU0000032


Тип установи:  Наукова установа    
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ І. М. ФРАНЦЕВИЧА
Відомство: Національна академія наук  
Область: Київська область
Місто: Київ
  Інтернет-адреса: http://www.materials.kiev.ua/

  Вікіпедія


Бібліотека:


 Наукові видання  Завантаження може тривати деякий час!
Наукові періодичні видання:
  1.  Адгезия расплавов и пайка материалов
  2.  Вісник Українського матеріалознавчого товариства
  3. Наноструктурное материаловедение
  4.  Порошковая металлургия
  5.  Современные проблемы физического материаловедения
  6.  Труды Института проблем материаловедения HAH Украины. Серия: Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды
  7.  Электронная микроскопия и прочность материалов
  8.  Электрические контакты и электроды

Інститут проблем матеріалознавства ім. I. М. Францевича НАН України — провідний центр науково-технічних розробок в галузі теоретичних основ створення нових матеріалів, технології їх одержання та виготовлення виробів з них із спеціальними властивостями для задоволення потреб ядерної енергетики, електроніки, авіабудування, загального хімічного, транспортного і сільськогосподарського машинобудування, прямого перетворення енергії в електричну, квантової електроніки, приладобудування, автоматики та інших областей техніки.

Основні напрямки наукової діяльності:

- Фундаментальні засади сучасного матеріалознавства; електронна будова, фазові рівноваги і діаграми стану, фізика міцності, змочування і адгезія, комп'ютерне моделювання матеріалів.

- Прогресивні матеріали і технології, наноматеріали, біомедичне матеріалознавство, матеріали водневої енергетики, надлегкі конструкційні матеріали.

- Порошкова металургія і копозиційні матеріали, кераміка, тугоплавкі сполуки, покриття, адитивні технології.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського