Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ Г. В. КАРПЕНКА

ID: NSOU0000035 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/OSUA/NSOU0000035


Тип установи:  Наукова установа    
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ Г. В. КАРПЕНКА
Відомство: Національна академія наук  
Область: Львівська область
Місто: Львів
  Інтернет-адреса: http://www.ipm.lviv.ua/

  Вікіпедія


Бібліотека:


 Наукові видання  Завантаження може тривати деякий час!
Наукові періодичні видання:
  1.  Відбір і обробка інформації
  2.  Фізико-хімічна механіка матеріалів

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України (ФМІ ім. Г.В. Карпенка), відомий в Україні і у світі як науково-дослідницький центр у галузі механіки руйнування і міцності матеріалів, фізико-хімічних процесів корозії, неруйнівного контролю дефектності матеріалів та технічної діагностики конструкцій і середовищ.

В інституті створено теорію адсорбційної та водневої втоми сталей, розвинуто теорію граничної рівноваги деформівних тіл із дефектами типу тріщин, що заклало основи нового напрямку в механіці матеріалів, розвинуто новий науковий напрям – фізико-хімічну механіку руйнування та міцності матеріалів, опрацьовано нові методи локальної зміцнювальної термообробки зварних швів і поверхневого зміцнення деталей машин, створено нові прилади та системи для дослідження космічних об'єктів.

Суттєвого розвитку в інституті набули математична теорія дифракції хвиль, теорії сигналів і електричних кіл. Вченими ФМІ запропоновано нові методи обробки зображень, відбору і перетворення сигналів, підвищення їх завадостійкості при геофізичних та космічних дослідженнях.

Результати виконаних в інституті наукових досліджень опубліковано у понад 260 монографіях, серед яких, зокрема, 14-томна фундаментальна праця «Механіка руйнування та міцність матеріалів».


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського