Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

ID: NSOU0000050 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/OSUA/NSOU0000050


Тип установи:  Наукова установа    
ІНСТИТУТ ЗАГАЛЬНОЇ ТА НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
Відомство: Національна академія наук  
Область: Київська область
Місто: Київ
  Інтернет-адреса: http://www.ionc.kar.net/

  Вікіпедія


Бібліотека:


 Наукові видання  Завантаження може тривати деякий час!
Наукові періодичні видання:
  1.  Украинский химический журнал

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України – одна з найстаріших наукових установ хімічного профілю, заснованих в Українській академії наук, потужний осередок хімічної науки в Україні. Історія його створення бере початок від 1918 р., коли перший президент Української Академії наук академік В.І. Вернадський заснував у Києві Хімічну лабораторію, як науковий заклад у складі Фізико-математичного відділення УАН.

Зараз Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної академії наук України є державною неприбутковою установою, основним науковим центром фундаментальних та прикладних досліджень в галузі неорганічної хімії; хімії твердого тіла; координаційної хімії; електрохімії та фізичної хімії розплавів, водних та неводних розчинів; переробки первинної та вторинної металосировини. На базі Інституту працюють Наукові ради Національної академії наук України з проблем неорганічної хімії та електрохімії, які координують всі дослідження в країні за цими напрямами. Основні наукові напрями діяльності: нові наукоємні функціональні неорганічні речовини, матеріали, покриття; електрохімія розплавлених, рідких, твердих електролітних і електродних систем; гетерогенна координаційна хімія; екологічний та «економічний» кругообіг металовмісних речовин. Інститут здійснює дослідження в галузі хімії твердого тіла, комплексних сполук, фізико-неорганічної хімії, електрохімії і фотоелектрохімії неметалічних систем, електрохімії розплавлених, рідких та твердих електролітних й електродних систем, електрокаталізу, електрохімії та технології неорганічних матеріалів. Розробляє та синтезує нові наукоємні функціональні неорганічні речовини та матеріали, макроциклічні сполуки, гібридних структури та комплексні сполуки.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського