Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ

ID: NSOU0000070 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/OSUA/NSOU0000070


Тип установи:  Наукова установа    
ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ
Відомство: Національна академія наук  
Область: Київська область
Місто: Київ
  Інтернет-адреса: http://hydrobio.kiev.ua/

  Вікіпедія


Бібліотека:


 Наукові видання  Завантаження може тривати деякий час!
Наукові періодичні видання:
  1.  Гидробиологический журнал

Основним завданням Інституту є проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з метою одержання нових наукових знань у галузі гідробіології, гідроекології, іхтіології, охорони водних живих ресурсів, раціонального природокористування з урахуванням прогнозів та світових тенденцій розвитку науки і техніки, кон’юнктури ринку науково-технічної продукції.

У 2016 році Президією НАН України були затверджені такі основні наукові напрями досліджень інституту:

- вивчення біологічного різноманіття і механізмів функціонування прісноводних екосистем як основи для розробки технологій з біоіндикації, моніторингу та управління екологічним станом водних об’єктів;

- вивчення фізико-хімічних основ процесів міграції, трансформації та біологічної дії на гідробіонтів радіонуклідів і хімічного забруднення та шляхів їх регуляції;

- оцінка і прогнозування стану іхтіофауни у водоймах різного типу з метою раціонального використання водних живих ресурсів та збереження різноманіття риб;

- молекулярно-біологічні, клітинні та фізіологічні дослідження гідробіонтів як основа розроблення високоефективних технологій аквакультури.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського