Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ

ID: NSOU0000121 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/OSUA/NSOU0000121


Тип установи:  Наукова установа    
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
Відомство: Національна академія наук  
Місто: Донецьк
  Інтернет-адреса: https://iie.org.ua/

  Вікіпедія


 Наукові видання  Завантаження може тривати деякий час!
Наукові періодичні видання:
  1.  Вісник економічної науки України
  2.  Економіка промисловості
  3.  Економічний вісник Донбасу
  4.  Економічний вісник Національного гірничого університету
  5.  Прометей
  6.  Регіональна економіка
  7.  Соціоекономіка
  8.  Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку
  9.  Схід
  10.  Управління економікою: теорія та практика

Інститут економіки промисловості НАН України діє з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань у галузі економіки та соціальної політики в контексті пост- та неоіндустріального розвитку, доведення наукових і науково-технічних розробок до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних, екологічних потреб та вимог, досягнення інноваційного розвитку країни. Для Інституту наукова діяльність є основною.

Інститут розташовувався в Донецьку. Після російської збройної агресії на сході України був переміщений до Києва.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського