Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

ID: NSOU0000131 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/OSUA/NSOU0000131


Тип установи:  Наукова установа    
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
Відомство: Національна академія наук  
Область: Київська область
Місто: Київ
  Інтернет-адреса: https://www.ipai.net.ua/

  Вікіпедія


 Наукові видання  Завантаження може тривати деякий час!
Наукові періодичні видання:
  1.  Штучний інтелект
  2.  Наука. Релігія. Суспільство

В інституті фундаментально-теоретичними та прикладними дослідженнями в галузі штучного інтелекту займаються понад 30 співробітників.

Основними напрямками наукової діяльності інституту є:

- створення інтелектуальних інтерфейсів і комп'ютерів нового покоління;

- дослідно-конструкторські розробки;

- створення робототехнічних систем і комп'ютерів нової генерації;

- вирішення загальнотеоретичних і прикладних проблем штучного інтелекту;

- комп'ютерна обробка і розпізнавання мовних і зорових образів;

- створення природномовних інтерфейсів сучасних комп'ютерів та розпізнавання мовних образів;

- впровадження елементів штучного інтелекту при створенні інтелектуальних роботів;

- впровадження сучасних комп'ютерних технологій: до медико-біологічних досліджень функціональних можливостей людського мозку; до сфери освіти (створення інтелектуальних інформаційно-навчальних систем і розробка комп'ютерних підручників та навчальних посібників); до сфери психофізіологічних досліджень інтелектуальної діяльності людини (розробка тестів для визначення загального рівня й кількісної оцінки інтелекту).

В інституті інтенсивно ведуться розробки комп'ютерів нового покоління з розвинутим інтелектуальним інтерфейсом та інтелектуально-механічних роботів цільового призначення.

Інститут розташовувався в Донецьку. Після російської збройної агресії на сході України був переміщений до Києва.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського