Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

ID: NSOU0000135 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/OSUA/NSOU0000135


Тип установи:  Наукова установа    
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ
Відомство: Національна академія наук  
Область: Київська область
Місто: Київ
  Інтернет-адреса: http://www.iasa.kpi.ua

  Вікіпедія


 Наукові видання  Завантаження може тривати деякий час!
Наукові періодичні видання:
  1.  Системні дослідження та інформаційні технології

Інститут створено з метою проведення інноваційної освітньої діяльності за різними ступенями вищої освіти та наукових досліджень, спрямованих на отримання, використання та доведення наукових та науково-технічних знань до стадії практичного використання, розроблення методології системного аналізу, математичних методів і програмних засобів для проведення комплексного аналізу та прогнозування проблем держави соціального, економічного, еколого-економічного та технологічного спрямування для задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку країни.

Головною концепцією діяльності Інституту є поєднання освітньої, наукової та інноваційної компонент.

Основними завданнями наукової діяльності Інституту є:

- проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних напрямів науки і техніки з метою одержання нових наукових знань та їх використання для практичних цілей.

- проведення науково-технічних (експериментальних) розробок, що базуються на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, з метою доведення таких знань до стадії практичного використання.

- надання науково-технічних послуг.

- проведення наукової і науково-технічної експертизи.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського