Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І. Ф. КУРАСА

ID: NSOU0000148 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/OSUA/NSOU0000148


Тип установи:  Наукова установа    
ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І. Ф. КУРАСА
Відомство: Національна академія наук  
Область: Київська область
Місто: Київ
  Інтернет-адреса: http://www.ipiend.gov.ua

  Вікіпедія


Бібліотека:


 Наукові видання  Завантаження може тривати деякий час!
Наукові періодичні видання:
  1.  Людина і політика
  2. Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]
  3.  Політичний менеджмент
  4.  Політологічні студії
  5.  Сучасна українська політика
  6.  Український історичний журнал

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (до 1997 року – Інститут національних відносин і політології НАН України) утворено рішенням Президії Академії наук України 11 грудня 1991 року.

Інститут створений з метою поглибленої та всебічної розробки проблем, що набули особливого значення з проголошенням незалежності України. Йдеться про сучасну динаміку політичних інститутів і процесів, співвідношення політики й етнонаціональних відносин, необхідність вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері, моделювання оптимальних варіантів етнополітики, технології управління сферами політичних і міжетнічних відносин, здійснення експертизи законопроєктів, державних і недержавних програм розвитку в різних сферах суспільного життя.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського