Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ

ID: NSOU0000149 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/OSUA/NSOU0000149


Тип установи:  Наукова установа    
ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
Відомство: Національна академія наук  
Область: Київська область
Місто: Київ
  Інтернет-адреса: http://www.filosof.com.ua/

  Вікіпедія


Бібліотека:


 Наукові видання  Завантаження може тривати деякий час!
Наукові періодичні видання:
  1.  Людина і політика
  2.  Мультиверсум. Філософський альманах
  3.  Практична філософія
  4.  Проблеми філософії права
  5.  Світогляд - Філософія - Релігія
  6.  Схід
  7.  Українське релігієзнавство
  8.  Філософська думка
  9.  Філософські обрії
  10.  Sententiae

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України засновано 1946 року.

За час, що минув відтоді, він став провідною установою з розвитку філософської науки в Україні. Його співробітники здійснюють розгорнуті дослідження з проблем філософської антропології; логіки, методології та філософії науки; соціальної філософії; філософії культури, етики і естетики; історії української та зарубіжної філософії; філософських проблем релігієзнавства.

За роки свого існування Інститут видав значну кількість фундаментальних праць з усіх проблем філософської науки, чимало з яких удостоєні державних та академічних премій. Інститут посідає гідне місце в науково-культурному житті України. Тут працює104 науковці. Серед них - один академік і один член-кореспондент НАН України, 29 докторів наук і 69 кандидатів наук, а також 3 члени Української академії політичних наук та 3 дійсні члени Нью-Йоркської Академії Наук, 7 заслужені діячі науки і техніки України.

Сьогодні інститут є одним із провідних центрів України з підготовки кадрів через аспірантуру і докторантуру. Нині в ньому навчається понад 24 аспіранти і 8 докторантів. На базі інституту працюють спеціалізовані вчені ради з усіх основних філософських спеціальностей, визначених ВАКом України.

Інститут пропонує зацікавленим організаціям, установам, окремим дослідникам спільні, на рівноправних засадах, дослідження філософських, релігієюнавчих проблем; координацію філософських досліджень і проведення конференцій, симпозіумів, "круглих столів", співпрацю у виданні філософських творів української і світової класики, фінансову співучасть у філософських розробках. Здійснює експертне оцінювання документів, пов'язаних з філософською, релігійною та культурологічною тематикою. Інститут прикріплює викладачів вузів, пошукачів для написання дисертацій, надає консультативну допомогу з філософських та релігієзнавчих питань.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського