Бази даних

Автореферати дисертацій - результати пошуку

Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (1)
Пошуковий запит: (<.>A=Зоріна О.С.$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1

      
1.

Зоріна О.С. 
Пайдея в контексті античної трагедії (Есхіл, Софокл, Евріпід): автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.08 / О.С. Зоріна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2008. — 17 с. — укp.

Проведено дослідження розвитку пайдеї як одного з найбільш вагомих чинників естетичного й етичного виховання, сформованого в результаті цивілізаційного поступу. Доведено, що найбільш яскравим виявом пайдеї у добу її зародження у давньогрецькій культурі були твори Есхіла, Софокла й Евріпіда. Детально проаналізовано творчість видатних трагіків і громадських діячів, висвітлено їх внесок у процес становлення вільного громадянина держави-поліса. Наведено кілька дефініцій пайдеї з урахуванням специфіки розвитку поняття у різні історичні епохи, розглянуто сучасне його трактування на Всесвітньому філософському конгресі (Бостон, 1998). Проаналізовано погляди відомих філософів на розвиток концепції пайдеї за умов постіндустріальної цивілізації. Охарактеризовано сучасний стан пайдеї, досліджено її вплив на формування громадянського суспільства.

  Скачати повний текст


Індекс рубрикатора НБУВ: Ю817.2 + Ю771.23 + Ш5(0)33-336 +
Шифр НБУВ: РА359810

Рубрики:

Географічні рубрики:
  
  
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського