Бази даних

Книжкові видання - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Книжкові видання    Розширений пошук
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком видання
Формат представлення знайдених документів:
повнийстислий
Пошуковий запит: (<.>U=В192.1 я73-1$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 17
Представлено документи з 1 до 17
1.
  
  В340518/Ч. 1
Гаврилюк, Іван Петрович
Методи обчислень [Текст] : підруч. для студ. вузів, які навч. за спец. "Прикладна математика": У 2 ч. / І. П. Гаврилюк, В. Л. Макаров. - К. : Вища шк., 1995 . - ISBN 5-11-004029-X.
Ч. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 1995. - 367 с.:іл.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Макаров, Володимир Леонідович

Видання зберігається у :
Основний фонд
2.
  
  В340518/Ч. 2
Гаврилюк, Іван Петрович
Методи обчислень [Текст] : підруч. для студ. вузів, які навч. за спец. "Прикладна математика": У 2 ч. / І. П. Гаврилюк, В. Л. Макаров. - К. : Вища шк., 1995 . - ISBN 5-11-004029-X.
Ч. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 1995. - 431 с.:іл.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Макаров, Володимир Леонідович

Видання зберігається у :
Основний фонд
3.
  
  ВА569016
Лященко, Микола Якович.
Чисельні методи [Текст] : підручник для студ. пед. навч. закладів / М. Я. Лященко, М. С. Головань. - К. : Либідь, 1996. - 287 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Головань, Микола Степанович

Видання зберігається у :
Основний фонд
4.
  
  ВА574337
Лебідь, Ростислав Денисович.
Спеціальні розділи математики. Чисельні методи [Текст] : конспект лекцій / Р. Д. Лебідь ; Київський міжнародний ун-т цивільної авіації. - К. : [б.в.], 1996. - 128 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Київський міжнародний університет цивільної авіації

Видання зберігається у :
Основний фонд
5.
  
  ВА571163
Косарев, Виталий Иванович.
12 лекций по вычислительной математике [Текст] : вводный курс / В. И. Косарев. - М. : Изд-во МФТИ, 1995. - 176 с.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
6.
  
  ВА573509
Локуциевский, Олег Вячеславович.
Начала численного анализа [Текст] : для студ., аспирантов матам. отделений ун-тов и науч. сотрудников, работающих в области прикладной математики / О. В. Локуциевский, М. Б. Гавриков. - М. : ТОО "Янус", 1995. - 581 с.: ил.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Гавриков, Михаил Борисович

Видання зберігається у :
Основний фонд
7.
  
  ВА593725
Каханер, Дэвид.
Численные методы и программное обеспечение [Текст] / Д. Каханер [и др] ; ред. пер. ИкХ. Д. Икрамов. - М. : Мир, 1998. - 576 с.: ил.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Моулер, Клив; Нэш, Стивен; Икрамов, Х. Д. (ред.); (ред.пер.)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
8.
  
  ВА597625

Вступ до числових методів [Текст] : навч. посіб. для вищих закладів освіти / П. І. Каленюк [та ін.] ; Державний ун-т "Львівська політехніка". - Л. : Вид-во Державного ун-ту "Львівська політехніка", 2000. - 145 с.: рис. - (Математика для інженерів).

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Каленюк, Петро Іванович; Бакалець, Василь Антонович; Бакалець, Ірина Іванівна; Горбачова, Надія Василівна; Сохан, Петро Львович; Державний університет "Львівська політехніка"

Видання зберігається у :
Основний фонд
9.
  
  В343583/Ч. 1
Практикум з обчислювальної математики. Основні числові методи [Текст] : навч. посіб. для вищих закл. освіти / І. А. Анджейчак [та ін.]. - Л. : Державний ун-т "Львівська політехніка", 2000 .
Ч. 1. - [Б. м.] : [б.в.], 2000. - 100 с.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Державний університет "Львівська політехніка"

Видання зберігається у :
Основний фонд
10.
  
  ВА644811
Вержбицкий, Валентин Михайлович.
Основы численных методов [Текст] : учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Прикладная математика" / В. М. Вержбицкий. - М. : Высшая школа, 2002. - 848 с.: рис. - Библиогр.: с. 820-828.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
11.
  
  ВА654160
Костомаров, Дмитрий Павлович.
Вводные лекции по численным методам [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по направлению 510200 - "Прикладная математика и информатика" и спец. 010200 - "Прикладная математика и информатика" / Д. П. Костомаров, А. П. Фаворский ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - М. : Логос, 2004. - 184 с.: рис. - (Классический университетский учебник). - Библиогр.: с. 184.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Фаворский, Антон Павлович; Московский гос. университет имени М. В. Ломоносова

Видання зберігається у :
Основний фонд
12.
  
  ВС44143
Бахвалов, Николай Сергеевич.
Численные методы [Текст] : учеб. пособие для студ. физ.-мат. спец. вузов / Н. С. Бахвалов [и др.] ; Московский гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. - 5-е изд. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. - 637 с.: рис. - (Серия "Классический университетский учебник"). - Библиогр.: в конце глав, с. 624-628.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Жидков, Николай Петрович; Кобельков, Георгий Михайлович; Московский гос. университет имени М. В. Ломоносова

Видання зберігається у :
Універсальний підсобний фонд
13.
  
  ВА657356
Мусіяка, Вольєн Григорович.
Основи чисельних методів механіки [Текст] : підручник для студ. вищих техн. навч. закл., які навч. за напрямами "Механіка" / В. Г. Мусіяка. - К. : Вища освіта, 2004. - 240 с. - Бібліогр.: с. 232-233.

Тематичний рубрикатор:


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
14.
  
  ВА711376
Охріменко, М. Г..
Методи розв'язування некоректно поставлених задач [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Г. Охріменко [и др.] ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 166 с. - Бібліогр.: с. 161-165.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Жуковська, О. А.; Купка, О. О.; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
15.
  
  ВА766676

Математичні методи і моделі: комп'ютерне моделювання [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Завгородня Н. М. та ін.] ; Укр. держ. акад. залізн. трансп. - Х. : УкрДАЗТ, 2012. - 186 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 125. - 500 прим.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Завгородня, Ніна Миколаївна; Панченко, Сергій Володимирович; Бантюков, Сергій Євгенович; Меркулов, В. С.; Українська державна академія залізничного транспорту

Видання зберігається у :
Основний фонд
Відділ обмінно-резервних фондів
16.
  
  ВА819773
Мусіяка, Вольєн Григорович.
Основи числових методів [Текст] : [підручник] / В. Г. Мусіяка ; Дніпр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро : Ліра, 2017. - 255 с. - Бібліогр.: с. 249-250. - 50 прим.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (Дніпро)

Видання зберігається у :
Основний фонд
17.
  
  ВА832344
Вавіленкова, Анастасія Ігорівна.
Алгоритми та методи обчислень [Текст] : підручник / А. І. Вавіленкова ; Нац. авіац. ун-т. - Київ : НАУ, 2019. - 227 с. : рис., табл. - (Сучасний університетський підручник). - Бібліогр.: с. 221-224. - 100 прим.

Тематичний рубрикатор:


Дод. точки доступу:
Національний авіаційний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського