Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (5)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=Т594.171.2<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 39
Представлено документи з 1 до 20
...
1.DVD67 Jeju Onnggi, crafted from stones and by fire with the spirit of Jeju [Elektronnyj resurs]. - Seoul : Korea Foundation, [s. a.]. - 1 elektron opt. dysk (DVD), running time: 46 min.
2.ІВ216646 London G. Töpferei auf Zypern damals - heute [Текст] / Gloria London, Frosso Egoumenidou, Vassos Karageorghis ; übers. ins Dt. von Karin Krull. - Mainz am Rhein : Philipp von Zabern, 1990. - 84 S. : Abb., Phot.
3.ІВ211719 Rakhimov M. K. Artistic ceramics of Uzbekistan [Текст] / M. K. Rakhimov ; Engl. transl. E. Wahlberg. - Tashkent : [s. n.], 2006. - 255 p.: ill., tab.
4.ВС46322 Івашків Г. М. Декор української народної кераміки XVI-першої половини XX століть [Текст] / Г. М. Івашків ; НАН України, Інститут народознавства. - Л. : [б.в.], 2007. - 544 с.: іл.
5.ВА813023 Белько О. О. Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини (1876-1919) [Текст] : монографія / Олег Белько ; НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України М-ва культури України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Опішне : Українське Народознавство, 2017. - 278, [1] с. : мал., табл. - (Українські керамологічні студії : акад. серія ; вип.14)
6.ВА775051 Гейко А. В. Ремонт глиняного посуду: історія, традиції, звичаї [Текст] : монографія / Анатолій Гейко ; Нац. акад. наук України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознав. НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Полтава : АСМІ, 2013. - 175 с. : мал., табл. - (Академічна серія "Українські керамологічні студії" ; вип. 10)
7.В350818/Кн. 3 Гончарний здвиг Донбасу. Кн. 3:Гончарство Макарового Яру кінця XIX - середини XX століття: документи і матеріали [Текст] / упоряд. і авт. переднього слова О. Пошивайло. - 2008. - 400 с.
8.ВА792592 Гриб А. Є. Керамологія Тернопільщини [Текст] : [монографія] / Антон Гриб. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 159 с. : іл.
9.В351210/Кн. 1 Коваленко О. В. Люлька в історії та гончарстві України. Кн. 1:Глиняні люльки ХVІІ-ХVІІІ століть (за матеріалами Полтавщини) [Текст] : [монографія] / О. В. Коваленко. - 2008. - 144 с.: іл. - (Академічна серія "Українські керамологічні студії" ; вип. 1)
10.Р110405 Кульчицька О. П. Гончарний центр у Вишгороді [Текст] : [довідник] / О. П. Кульчицька ; Управління культури і туризму Київської обласної держ. адміністрації, Вишгородський історико-культурний заповідник. - К. : ЕксОб, 2007. - 48 с.: фотогр.
11.ДС103641 Міщанин В. Д. Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району (друга половина XIX-XX століття) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Міщанин Віктор Данилович ; Ін-т народознав. НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознав. НАН України. - Опішне, 2006. - 178 арк.+ дод.
12.РА352826 Міщанин В. Д. Гончарство північної групи малих осередків Опішненського гончарного району (друга половина XIX-XX століття) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Міщанин Віктор Данилович ; Інститут українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, Інститут народознавства НАН України. - Л., 2007. - 20 с.
13.ВА678914 Міщанин В. Північна група малих осередків гончарства Опішненського гончарного району (друга половина ХІХ-ХХ століття) [Текст] / В. Міщанин ; НАН України, Ін-т керамології- від-ня Ін-ту народознавства НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Опішне : Українське Народознавство, 2005. - 304 с.: іл.
14.ВА748059 Метка Л. О. Гончарство Слобідської України в другій половині ХІХ - першій половині ХХ століття [Текст] : монографія / Метка Людмила ; Нац. акад. наук України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народозн. НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Полтава : АСМІ, 2011. - 240 с. : мал., фото. - (Українські керамологічні студії : академічна серія ; вип. 2)
15.ВА777641 Мотиль Р. Я. Українська димлена кераміка ХІХ - початку ХХІ ст. Історія. Типологія. Художні особливості [Текст] : [монографія] / Романа Мотиль ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. - Львів : Ін-т народознавства НАН України, 2011. - 206 с. : фот.
16.ВС64085 Овчаренко Л. М. Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894 - 1941) [Текст] : монографія / Людмила Овчаренко ; [відп. ред. О. Пошивайло] ; НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України [та ін.] . - Опішне : Українське Народознавство, 2017. - 1294, [1] с. : іл. - (Гончарні школи України : академічна керамологічна серія ; вип. 3)
17.РА435732 Овчаренко Л. М. Гончарне шкільництво як визначальний фактор творчого розвитку українського традиційного гончарства (1894-1941) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Овчаренко Людмила Миколаївна ; НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича. - Львів, 2018. - 38 с.
18.ВА752655 Овчаренко Л. М. Гончарство Макарового Яру (друга половина ХІХ - перша половина ХХ століття) [Текст] : монографія / Людмила Овчаренко ; Нац. акад. наук України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному. - Полтава : АСМІ, 2011. - 251 с. : іл. - (Науковий проект "Гончарний здвиг Донбасу" ; кн. 4) (Академічна серія "Українські керамологічні студії" ; вип. 3)
19.В350818/Кн. 2 Овчаренко Л. Гончарний здвиг Донбасу. Кн. 2:Макарово-ярівський осередок гончарної освіти в Україні [Текст] / Л. Овчаренко. - 2008. - 160 с.: іл.
20.ВС59505 Овчаренко Л. Кам'янець-Подільський осередок гончарної освіти в Україні (1905-1933) [Текст] : [комплекс. дослідж.] / Людмила Овчаренко ; НАН України, Ін-т керамології - від-ня Ін-ту народознавства НАН України, Нац. музей-заповідник укр. гончарства в Опішному, Держ. спеціаліз. худож. шк.-інтернат "Колегіум мистецтв у Опішному" ім. Василя Кричевського. - Опішне : Українське Народознавство, 2015. - 1278, [1] с. : іл. - (Академічна керамологічна серія "Гончарні школи України" ; вип. 2, кн. 1)
...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського