Бази даних


Реферативна база даних - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Пошуковий запит: (<.>ZP=0000441395<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 1
1.

Характеристика реакції та адаптації показників кардіогемодинаміки на дозоване фізичне навантаження осіб з ампутацією нижніх кінцівок / А. В. Магльований, О. Б. Кунинець, Л. В. Стрельбицький, В. П. Хомишин // Наука і освіта. - 2012. - № 4. - С. 118-121. - Бібліогр.: 9 назв. - укp. - рус.

Вивчено наслідки ампутації нижніх кінцівок для функціонування систем органів та життєдіяльності організму в цілому. Обгрунтовано актуальність дослідження граничних норм фізичного навантаження для таких осіб у період після хірургічної фізичної реабілітації. Досліджено рівень фізичної працездатності та реакції організму на фізичне навантаження в осіб, що перенесли одно- та двобічну ампутацію нижніх кінцівок на різних рівнях. Встановлено залежність реакції показників частоти серцевих скорочень, артеріального тиску та максимального поглинання кисню від величини дозованого велоергометричного навантаження. Висловлено рекомендації щодо інтенсивності вправ та їх спрямованості. Вивчено реакцію організму на застосування цієї методики.

Изучены последствия ампутации нижних конечностей для функционирования систем органов и жизнедеятельности организма в целом. Обоснована актуальность исследования предельных норм физической нагрузки для таких лиц в период послехирургической физической реабилитации. Исследован уровень физической работоспособности и реакции организма на физическую нагрузку у лиц, перенесших одно- и двустороннюю ампутацию нижних конечностей на различных уровнях. Установлена зависимость реакции показателей частоты сердечных сокращений, артериального давления и максимального поглощения кислорода от величины дозированной велоэргометрической нагрузки. Высказаны рекомендации по интенсивности упражнений и их направленности. Изучены реакции организма на применение этой методики.

Examined is the effect of lower limb amputation for the functioning of the organ systems of the body and life in general. Grounded is the urgency of the study of limit values for the exercise of such persons during the period after-surgical physical rehabilitation. Investigated is the level of physical health and the body's response to physical stress in patients undergoing unilateral and bilateral lower-limb amputation at different levels. Determined is the dependence of the reaction parameters of heart rate, blood pressure and maximal oxygen uptake on the size of the dosage bicycle exercise load. Made are the recommendations on exercise intensity and focus. Studied are the reactions of the organism by use of this technique.


Індекс рубрикатора НБУВ: Ч510.21 + Ч511.147

Рубрики:

Шифр НБУВ: Ж16225 Пошук видання у каталогах НБУВ 

 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
Відділ наукового формування національних реферативних ресурсів
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Інститут проблем реєстрації інформації НАН України

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського