Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (3)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>U=В251.603$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 44
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС49756

Лепикулт, Тоомас.
Автоматизированный расчет задач динамики жесткопластических конструкций [Текст] : дис... д- ра мат. наук / Лепикулт Тоомас ; Тартуский ун-т. Факультет математики. - Тарту, 1995. - 87 с. - с.:80-84

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тартуский университет. Факультет математики

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС50830

Сазонец, Ольга Николаевна.
Исследование динамики конструкций с нелинейными краевыми условиями [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.23.17 / Сазонец Ольга Николаевна ; Приднепровская гос. академия строительства и архитектуры. - Днепропетровск, 1996. - 113 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС53890

   Зорій, Лонгін-Микола Михайлович.
Дослідження коливань і стійкості континуально- дискретних пружних систем із застосуванням функцій впливу [Текст] : дис... д-ра физ.-мат. наук: 01.02.04 / Зорій Лонгін-Микола Михайлович ; Державний ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 1996. - 365 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний університет "Львівська політехніка"

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС53908

Зиньковский, Анатолий Павлович.
Связанные колебания регулярных механических систем с нарушенной симметрией [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.02.09 / Зиньковский Анатолий Павлович ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем прочности. - К., 1996. - 437 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт проблем прочности (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС57123

Трапезон, Александр Георгиевич.
Методы расчета колебаний механических систем и их использование при экспериментальном изучении усталости материалов [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.02.09 / Трапезон Александр Георгиевич ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем прочности. - К., 1996. - 443 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Национальная академия наук Украины; Институт проблем прочности (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС97343

   Борисюк, Андрій Олександрович.
Акустика течій у каналах з локальними нерегулярностями геометрії [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.06 / Борисюк Андрій Олександрович ; НАН України, Інститут гідромеханіки. - К., 2006. - 304 арк.: рис. - арк. 290-304

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут гідромеханіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС98512

   Марчук, Михайло Володимирович.
Напруженно-деформований стан і коливання композитних оболонок і пластин із ідеальним та недосконалим контактом шарів [Текст] : дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Марчук Михайло Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Л., 2007. - 297 арк. - Бібліогр.: арк. 261-297.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
РА291875

Сазонец, Ольга Николаевна.
Исследование динамики конструкций с нелинейными краевыми условиями [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.01 / Сазонец Ольга Николаевна ; Приднепровская гос. академия строительства и архитектуры. - Днепропетровск, 1996. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
РА294033

   Зіньковський, Анатолій Павлович.
Зв'язані коливання регулярних механічних систем з порушеною симетрією [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.02.09 / Зіньковський Анатолій Павлович ; НАН України, Ін-т пробл. міцності. - К., 1996. - 35 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут проблем міцності (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
РА296115

   Зорій, Лонгін-Микола Михайлович.
Дослідження коливань і стійкості континуально- дискретних пружних систем із застосуванням функцій впливу [Текст] : автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Зорій Лонгін-Микола Михайлович ; Державний ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 1996. - 32 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний університет "Львівська політехніка"

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
РА343909

   Борисюк, Андрій Олександрович.
Акустика течій у каналах з локальними нерегулярностями геометрії [Текст] : автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.04.06 / Борисюк Андрій Олександрович ; НАН України, Інститут гідромеханіки. - К., 2006. - 45 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут гідромеханіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
РА358996

   Ткаченко, Едуард Анатолійович.
Тривимірні задачі стійкості шаруватих конструкційних елементів з покриттям [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Ткаченко Едуард Анатолійович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. - К., 2008. - 35 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут механіки імені С. П. Тимошенка (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
РА348463

   Марчук, Михайло Володимирович.
Напруженно-деформований стан і коливання композитних оболонок і пластин із ідеальним та недосконалим контактом шарів [Текст] : автореф. дис... д-ра фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Марчук Михайло Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Л., 2007. - 36 с. : рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача (Львів)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА298509

   Трапезон, Олександр Георгійович.
Методи розрахунку коливань механічних систем та їх використання при експериментальному вивченні втоми матеріалів [Текст] : автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.02.09 / Трапезон Олександр Георгійович ; НАН України, Ін-т пробл. міцності. - К., 1997. - 30 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут проблем міцності (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА301528

Дорофеев, Владислав Юрьевич.
Колебания пологой прямоугольной в плане оболочки подкрепленной регулярной системой ребер жесткости [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.17 / Дорофеев Владислав Юрьевич ; АН УССР, Ин-т механики. - К., 1990. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академия наук Украинской ССР (Киев); Институт механики (Киев)

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА308016

Пожуєва, Ірина Сергіївна.
Математичне моделювання динамічних процесів у шарових армованих середовищах [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.02.04 / Пожуєва Ірина Сергіївна ; Запорізький держ. технічний ун-т. - Запоріжжя, 2000. - 19 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Ж47 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Запорізький державний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА313361

Лагошний, Олександр Юрійович.
Асимптотичне дослідження коливань неоднорідних стержнів та пластин складної форми, коливань та стійкості одно- та трьохшаруватих оболонок [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.17 / Лагошний Олександр Юрійович ; Придніпровська держ. академія будівництва та архітектури. - Д., 2001. - 18 с.: рис.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА369500

Ганілова, Ольга Анатоліївна.
Розв'язок задач про коливання п'єзоелектричних шаруватих стрижнів та пластин при динамічному навантаженні на основі асимптотичного підходу [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Ганілова Ольга Анатоліївна ; ДВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" МОН України. - Запоріжжя, 2009. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Запорізький національний університет", державний вищий навчальний заклад

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
СО23787

Бородачев, Николай Максимович.
Динамика и прочность машин [Текст] : учеб. пособие / Н. М. Бородачев ; Киевский международный ун-т гражданской авиации. - К. : [б.в.], 1997. - 190 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Киевский международный университет гражданской авиации

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
Р83464


Динамика и прочность. Свободные и вынужденные колебания систем с двумя степенями свободы [Текст] : метод. указ. и задания к расчетно- графической работе для студ. спец. 7.100107 "Производство, обслуживание и ремонт воздушных судов" и 7.100101 "Самолето- и вертолетостроение" / Киевский международный ун-т гражданской авиации ; сост. Н. М. Бородачев, Т. В. Данилюк. - К. : [б.в.], 1998. - 23 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бородачев, Николай Максимович (сост.); Данилюк, Татьяна Владиславовна (сост.); Киевский международный университет гражданской авиации

Видання зберігається у :

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського