Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Реферативна база даних (6)
Пошуковий запит: (<.>U=Н761.1 я73-1<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 9
Представлено документи з 1 до 9
1.
ВА614843
   Тугай, Анатолій Михайлович.
Водопостачання [Текст] : підруч. для вузів / А. М. Тугай, В. О. Орлов. - Рівне : РДТУ, 2001. - 429 с.: іл. - Бібліогр.: с. 424-426. - ISBN 966-7447-36-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Орлов, Валерій Олегович

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ВА711625
   Тугай, Анатолій Михайлович.
Водопостачання [Текст] : підручник / А. М. Тугай, В. О. Орлов. - К. : Знання, 2009. - 735 с. - Бібліогр.: с. 732-735. - ISBN 978-966-346-487-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Орлов, Валерій Олегович

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

3.
ВА747705
   Орлов, Валерій Олегович.
Водопостачання та водовідведення [Текст] : підручник / В. О. Орлов, Я. А. Тугай, А. М. Орлова. - К. : Знання, 2011. - 359 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 352-354. - 500 прим. - ISBN 978-966-346-932-4 (тверда палітурка). - ISBN 978-966-346-950-8 (м'яка обкладинка)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тугай, Ярослав Анатолійович; Орлова, Алла Миколаївна

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА757568
   Ткачук, Олександр Андрійович.
Системи подачі та розподілення води населених пунктів [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Ткачук, В. П. Косінов, О. С. Новицька ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2011. - 272 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 239. - 150 прим. - ISBN 978-966-327-170-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Косінов, Василь Петрович; Новицька, Ольга Сергіївна; Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА771906
   Орлов, Валерій Олегович.
Інтенсифікація та реконструкція систем водопостачання [Текст] : навч. посіб. / В. О. Орлов, В. О. Шадура, С. М. Назаров ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 264 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 261-262. - 90 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Шадура, Віктор Опанасович; Назаров, Сергій Миколайович; Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ВА778168
Шевчук, Юрій Федорович.
Якість питної води в системі джерело-споживач [Текст] : навч. посіб. / Ю. Ф. Шевчук, В. Г. Явкін, А. Ю. Шевчук ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Рута, 2013. - 151 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 131-151. - 100 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Явкін, В'ячеслав Григорович; Шевчук, Антон Юрійович; Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ВА799491
Гевод, Виктор Сергеевич.
Водоочистка по принципу вращающегося колеса: теоретические основы и техническая реализация [Текст] : [учеб. пособие] / В. С. Гевод, С. В. Гевод ; Гос. вуз "Укр. гос. хим.-технол. ун-т". - Днепропетровск : ГВУЗ УГХТУ, 2015. - 242 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 237-242. - 300 прим. - ISBN 978-617-7351-06-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гевод, Сергей Викторович; "Украинский государственный химико-технологический университет", государственное высшее учебное заведение (Днепропетровск)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

8.
ВА860213

Інженерні системи водопостачання та водовідведення населених пунктів та підприємств [Текст] : навч. посіб. для студентів спец. 101 "Екологія", 183 "Технології захисту навколишнього середовища", 263 "Цивільна безпека" / М. А. Цейтлін [та ін.] ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Панов А. М. [вид.], 2022. - 117 с. : рис. - Бібліогр.: с. 114-116. - 50 прим. - ISBN 978-617-8113-25-4

Рубрикатор НБУВ:
УДК:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Цейтлін, Мусій Абрамович; Райко, Валентина Федорівна; Шестопалов, Олексій Валерійович; Новожилова, Тетяна Борисівна; Нечипоренко, Дмитро Ігорович; "Харківський політехнічний інститут", національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ВА862045
   Бабієнко, Володимир Володимирович.
Гігієна води та водопостачання населених місць [Текст] : навч. посіб. для студентів вищ. навч. мед. закл. II - IV рівнів акредитації / В. В. Бабієнко, А. В. Мокієнко ; [Одес. нац. мед. ун-т]. - Одеса : Прес-кур'єр, 2021. - 368 с. : табл. - Бібліогр.: с. 350-352. - 100 прим. - ISBN 978-617-7797-29-5

Рубрикатор НБУВ:
УДК:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мокієнко, Андрій Вікторович; Одеський національний медичний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського