Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=ЧЕРНЯГ$<.>+<.>A=ЛЮДМИЛ$<.>+<.>A=ПЕТРІВНА$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 15
Представлено документи з 1 до 15
1.
ДС91850

Черняга-Ройко, Уляна Петрівна.
Прогностичне значення показників варіабельності ритму серця та добових коливань артеріального тиску у хворих, які перенесли інфаркт міокарда [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Черняга-Ройко Уляна Петрівна ; Львівський національний медичний ун-т ім. Данила Галицького. - Л., 2006. - 169 арк. - арк. 147-162

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС67445

   Черняга, Петро Гервазійович.
Геодезичний моніторинг територій атомних електричних станцій: теорія і практика [Текст] : дис... д-ра техн. наук: 05.24.01 / Черняга Петро Гервазійович ; Рівненський держ. технічний ун-т. - Рівне, 2000. - 366 арк. - арк. 274-307

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Рівненський державний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА344530

Черняга-Ройко, Уляна Петрівна.
Прогностичне значення показників варіабельності ритму серця та добових коливань артеріального тиску у хворих, які перенесли інфаркт міокарда [Текст] : автореф. дис... канд. мед. наук: 14.01.11 / Черняга-Ройко Уляна Петрівна ; Національний медичний ун-т ім. О.О.Богомольця. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
РА364151

Черняга, Людмила Петрівна.
Інтеграція національних ринків нерухомості в економічній системі ЄС [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.02 / Черняга Людмила Петрівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. - К., 2009. - 18 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут світової економіки і міжнародних відносин (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
РА310911

   Черняга, Петро Гервазійович.
Геодезичний моніторинг територій атомних електричних станцій: теорія і практика [Текст] : автореф. дис... д-ра. техн. наук: 05.24.01 / Черняга Петро Гервазійович ; Державний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2000. - 35 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний університет "Львівська політехніка"

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
В342767/Ч. 1

Інженерна геодезія: Лабораторні роботи [Текст] : навч. посіб. для студ. техн. вузів / ред. П. Г. Черняга ; Ін-т змісту і методів навчання, Рівнен. держ. техн. ун-т. - Рівне : [б. и.], 1999 .
Ч. 1 / П. Г. Черняга [та ін.]. - 1999. - 137 с. - ISBN 5-7763-8793-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Черняга, П. Г. \ред.\; Черняга, Петро Гервазійович; Лебідь, Григорій Гнатович; Мальчук, Микола Павлович; Мануйлик, Анатолій Трохимович; Романчук, Степан Васильович; Інститут змісту і методів навчання(Київ); Рівненський держ. технічний університет

Видання зберігається у :
Чит. зал картографічних видань
Основний фонд

7.
Р105335

Черняго, Леон Андреевич.
Далекое - близкое [Текст] : из полевого блокнота: Фронтовая лирика / Л. А. Черняго. - Д. : Січ, 2005. - 35 с. - ISBN 966-511-425-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ВА726167

Черняга, Людмила Петрівна.
Інтеграція національних ринків нерухомості в економічній системі ЄС [Текст] / Людмила Черняга ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнар. відносин = Intergration of national real estate markets into the EU economic system / Lyudmyla Chernyaha : монографія. - Л. : ЗУКЦ, 2010. - 143 с. : табл., рис. - Парал. тит. арк. англ. мовою. - Бібліогр.: с. 127-143. - 300 прим. - ISBN 978-966-1518-47-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка. Факультет міжнародних відносин

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
В352309/1

Черняга, Петро Гервазійович
Геодезія [Текст] : кредитно-модульна система організації навч. процесу: для студ. напряму підгот. 6.080101 "Геодезія, картографія та землеустрій" / П. Г. Черняга, О. П. Дмитрів, Я. А. Стахів ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2009 .
Ч. 1 : Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. - 2009. - 296 с. : рис. - Бібліогр.: с. 296. - 200 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Дмитрів, Ольга Петрівна; Стахів, Ярослав Андрійович; Національний університет водного господарства та природокористування(Рівне)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА727647

Черняга, Петро Гевразійович.
Супутникова геодезія [Текст] : навч. метод. посіб. / П. Г. Черняга, І. М. Бялик, Р. М. Янчук ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, 2009. - 150 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 150. - 200 прим.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бялик, Ігор Миколайович; Янчук, Руслан Миколайович; Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС115710

Черняга, Людмила Петрівна.
Інтеграція національних ринків нерухомості в економічній системі ЄС [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Черняга Людмила Петрівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2008. - 209 арк. : рис., табл. - Бібліогр.: арк. 191-209

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Львівський національний університет імені Івана Франка

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА752215


Збірник тестових завдань з географії [Текст] : навч. посіб. для підготов. до зовніш. незалеж. оцінювання випускників серед. шк. і вступників до Нац. ун-ту "Львів. політехніка" / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Центр тестування та діагностики знань ; [уклад.: П. Г. Черняга та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала, проф. З. Г. Піха. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. - 103 с. : рис. - Назва обкл. : Географія. Збірник тестових завдань для абітурієнтів. - 50 прим. - ISBN 978-617-607-173-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Черняга, Петро Гервазійович (уклад.); Бридун, Андрій Михайлович (уклад.); Кухтяк, Олександра Ярославівна (уклад.); Бобало, Ю. Я. (ред.); Піх, З. Г. (ред.); "Львівська політехніка", національний університет. Центр тестування та діагностики знань

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА756786

Лагоднюк, Олег Анатолійович.
Організація прибудинкових територій житлових багатоквартирних будинків [Текст] : монографія / О. А. Лагоднюк, П. Г. Черняга ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2012. - 173 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 163-173. - 300 прим. - ISBN 978-617-607-265-2

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Черняга, Петро Гервазійович; "Львівська політехніка", національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВА778013

   Черняга, Петро Гервазійович.
Супутникова геодезія [Текст] : навч. посіб. для студентів напряму підгот. "Геодезія, картографія та землеустрій" ВНЗ / П. Г. Черняга, І. М. Бялик, Р. М. Янчук ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. П. Г. Черняги ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2013. - 221 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 220-221. - 240 прим. - ISBN 978-966-327-244-3

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бялик, Ігор Миколайович; Янчук, Руслан Миколайович; Черняга, Петро Гервазійович (заг. ред.); Національний університет водного господарства та природокористування (Рівне)

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
ВА803399

Писаренко, Світлана Марківна.
Особливості сучасного розвитку світової економіки [Текст] : курс лекцій / Писаренко С. М., Українець Л. А., Черняга Л. П. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. - Львів : ЗУКЦ, 2016. - 206, [1] с. - Бібліогр. в кінці глав. - 50 прим. - ISBN 978-617-655-135-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українець, Лілія Анатоліївна; Черняга, Людмила Петрівна; Львівський національний університет імені Івана Франка. Факультет міжнародних відносин

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського