Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Бикова Т$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 21
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС88844

   Бикова, Тетяна Борисівна.
Створення Кримської АСРР [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Бикова Тетяна Борисівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 2005. - 247 с. - с.192-247

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА339895

   Бикова, Тетяна Борисівна.
Створення Кримської АСРР [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Бикова Тетяна Борисівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К., 2005. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
РА371328

Бикова, Тетяна Володимирівна.
Метод підвищення точності вимірювальних перетворювачів тензодавачів в динамічних режимах роботи [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Бикова Тетяна Володимирівна ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". - Х., 2010. - 20 с. : рис., табл.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
"Харківський політехнічний інститут", національний технічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
СО24395


Уряди України у XX ст. [Текст] / С. В. Кульчицький [та ін] ; відп. ред. В. М. Литвин ; Кабінет Міністрів України, НАН України. - К. : Наукова думка, 2001. - 608 с.: фото. - ISBN 966-00-0681-0
Укр. та англ.(окремі тексти) мовами.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кульчицький, Станіслав Владиславович; Барановська, Наталія Петрівна; Бикова, Тетяна Борисівна; Богачук, Сергій Григорович; Верстюк, Владислав Федорович; Литвин, Володимир Михайлович (відп. ред.); Україна. Кабінет Міністрів; Національна академія наук України

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА622012


Станіслав Кульчицький. Бібліографічний покажчик [Текст] / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. Т. Бикова ; історіограф. нарис О. Юркова. - К. : [б.в.], 2002. - 224 с. - ISBN 966-02-2323-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бикова, Т. (упоряд.); Юркова, О. (історіограф. нарис.); Кульчицький, Станіслав Владиславович (о нём); Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування
Основний фонд

6.
ВС36645


Політичний терор і тероризм в Україні. ХІХ-ХХ ст. [Текст] : історичні нариси / Д. В. Архієрейський [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Наукова думка, 2002. - 950 с. - Бібліогр.: с. 878-921. - ISBN 966-00-0025-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Архієрейський, Дмитро Володимирович; Бажан, Олег Григорович; Бикова, Тетяна Борисівна; Білокінь, Сергій Іванович; Бойко, Олена Дмитрівна; Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

7.
ВА693848

   Бикова, Тетяна Валеріївна.
Історія української літератури 70-Х - 90-Х років ХІХ століття [Текст] : метод. рекомендації до курсу / Т. В. Бикова ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К. : Четверта хвиля, 2008. - 116 c. - ISBN 978-966-529-156-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
Табачник Д.В. ВС127


Політичний терор і тероризм в Україні. XIX-XX ст. [Текст] : історичні нариси / Д. В. Архієрейський [та ін.] ; відп. ред. В. А. Смолій ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Наукова думка, 2002. - 950 с.: іл. - Бібліогр.: с. 878-921. - ISBN 966-00-0025-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Архієрейський, Дмитро Володимирович; Бажан, Олег Григорович; Бикова, Тетяна Борисівна; Білокінь, Сергій Іванович; Бойко, Олена Дмитрівна; Смолій, В. А. (відп. ред.); Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
Табачник Д.В. СО126


Уряди України у ХХ ст. [Текст] / С. В. Кульчицький [та ін.] ; відп. ред. В. М. Литвин ; Кабінет Міністрів України, НАН України. - К. : Наукова думка, 2001. - 608 с.: іл. - ISBN 966-00-0681-0
Укр. та англ. (окремі тексти) мовами

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кульчицький, Станіслав Владиславович; Барановська, Наталія Петрівна; Бикова, Тетяна Борисівна; Богачук, Сергій Григорович; Верстюк, Владислав Федорович; Литвин, Володимир Михайлович (відп. ред.); Україна. Кабінет Міністрів; Національна академія наук України

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ВА709442

   Бикова, Тетяна Валеріївна.
Історія української літератури 70-90-х років ХІХ століття [Текст] : навч.-метод. посібник / Т. В. Бикова ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 144 c. - ISBN 978-966-529-183-1

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ВА718903

   Бикова, Тетяна Валеріївна.
Історія української літератури 40-60-х років ХІХ століття [Текст] : навч.-метод. посібник / Т. В. Бикова, І. В. Савченко ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К. : Четверта хвиля, 2009. - 180 с. - Бібліогр.: в кінці розділів. - ISBN 978-966-529-207-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Савченко, Ірина Віталіївна; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ВА729474

   Бикова, Тетяна Валеріївна.
Історія української літератури ХХ століття [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Бикова Тетяна Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К. : Четверта хвиля, 2010. - 180 с. - Бібліогр. у кінці розд. - ISBN 978-966-529-228-9

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ВА736746

   Бикова, Тетяна Валеріївна.
Історія української літератури 70-90-х років ХІХ століття [Текст] : навч.-метод. посіб. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Бикова Тетяна Валеріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - [2-ге вид., випр. і допов.]. - К. : [Четверта хвиля], 2011. - 162 с. - 300 прим. - ISBN 978-966-529-239-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
ВС52174

   Бикова, Тетяна Борисівна.
Створення Кримської АСРР (1917-1921 рр.) [Текст] : [монографія] / Т. Б. Бикова ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - 246 с. : табл. - 300 прим. - ISBN 978-966-02-5992-8

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд

15.
ВС54047

   Бикова, Тетяна Борисівна.
Україна: хроніка ХХ століття [Текст] : [довідник] : рік 1930 / Бикова Т. Б., Гриневич Л. В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2011. - 235 с. - (Україна: хроніка ХХ століття). - Бібліогр.: с. 231-235. - 300 прим. - ISBN 978-966-02-5993-5. - ISBN 966-02-3607-7 (серія)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Гриневич, Людмила Володимирівна; Національна академія наук УкраїниІнститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Чит. зал довідково-бібліографічного обслуговування

16.
В354642/1

Історія української літератури ХХ - поч. ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. : у 3 т. / за ред. д-ра філол. наук, проф. В. І. Кузьменка. - К. : Академвидав, 2013 . - (Альма-матер). - ISBN 978-966-8226-89-2 (серія). - ISBN 978-617-572-065-3.
Т. 1 / [Кузьменко В. І. та ін.]. - 2013. - 588 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-617-572-066-0 (Т. 1)

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кузьменко, Володимир Іванович \ред.\; Кузьменко, Володимир Іванович; Гарачковська, Оксана Олександрівна; Кузьменко, Марина Володимирівна; Бикова, Т. В.; Брюховецький, В. С.

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
ВС58123


Крим: шлях крізь віки [Текст] : історія у запитаннях і відповідях / [Олег Бажан та ін. ; відп. ред. Валерій Смолій ; упоряд. Геннадій Боряк] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. - 454 с. - Бібліогр.: с. 438-454. - 300 прим. - ISBN 978-966-02-7228-6

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Бажан, Олег; Бикова, Тетяна; Бойко, Олена; Верменич, Ярослава; Верстюк, Владислав; Смолій, Валерій Андрійович (відп. ред.); Боряк, Геннадій (упоряд.); Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
ФПУ №2948


Уряди України у XX ст. [Текст] / С. В. Кульчицький (керівник авт. кол.) [та ін.] ; відп. ред. В. М. Литвин ; Кабінет Міністрів України, НАН України. - Київ : Наукова думка, 2001. - 606, [1] с. : фот. - Текст укр., англ. - 2000 прим. - ISBN 966-00-0681-0
З дарчим написом В. А. Ющенку від авт.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Кульчицький, Станіслав Владиславович; Барановська, Наталія Петрівна; Бикова, Тетяна Борисівна; Богачук, Сергій Григорович; Верстюк, Владислав Федорович; Литвин, Володимир Михайлович (відп. ред.); Україна. Кабінет Міністрів; Національна академія наук України

Видання зберігається у :
Фонд Президентів України

19.
ВС59765


Історія Криму в запитаннях та відповідях [Текст] / [О. Галенко та ін. ; відп. ред. В. Смолій ; упоряд. Г. Боряк] ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ : Наукова думка, 2015. - 525, [1] с. - Бібліогр.: с. 513-[526]. - 300 прим. - ISBN 978-966-00-1451-0

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Галенко, Олександр; Бажан, Олег; Бачинська, Олена; Бикова, Тетяна; Бойко, Олена; Смолій, Валерій (ред.); Боряк, Геннадій (упоряд.); Національна академія наук України; Інститут історії України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд
Універсальний підсобний фонд
Відділ міжбібліотечного науково-інформаційного сервісу

20.
ВА798135

   Бикова, Тетяна Валеріївна.
"Верховино, світку ти наш...": гуцульський текст української літератури першої третини XX століття [Текст] : монографія / Тетяна Бикова. - Київ : Четверта хвиля, 2015. - 423 с. - Бібліогр.: с. 392-423. - 300 прим. - ISBN 978-966-529-312-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського