Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
 Знайдено в інших БД:Журнали та продовжувані видання (11)
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Сидоренко О$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 177
Представлено документи з 1 до 20
...
1.
ДС44742

Сидоренко, Олександр Олександрович.
Механізм і топохімія радикальної полімеризації,ініційованої в межфазному шарі для систем рідина-тверде тіло [Текст] : дис... канд. хім. наук: 02.00.04 / Сидоренко Олександр Олександрович ; АН України, Від-ня фізико-хімії і технології горючих копалин, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського. - Л., 1994. - 99 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Академія наук України (Київ); Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського (Львів). Відділення фізичної хімії і технології горючих копалин

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
ДС51980

   Сидоренко, Олександр Леонідович.
Педагогічні умови ефективності науково- методичної роботи з учителями загальноосвітніх навчально- виховних закладів [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Сидоренко Олександр Леонідович ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 1996. - 189 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ДС81211

Сидоренко, Олександра Юріївна.
Психологічні проблеми сімейно-побутових відносин працівників міліції та умови їх оптимізації [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Сидоренко Олександра Юріївна ; Національна академія внутрішніх справ України МВС України. - К., 2003. - 279 арк. - арк. 212-228

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Національна академія внутрішніх справ України МВС України (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ДС93561

Сидоренко, Олександр Юрійович.
Метод формування конфігурації робочих поверхонь для підвищення надійності трибосистем [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.04 / Сидоренко Олександр Юрійович ; Національний авіаційний ун-т. - К., 2006. - 130 арк.: рис., табл. - арк. 105-115

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний авіаційний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ДС94313

   Сидоренко, Оксана Василівна.
Малі комічні форми в західноєвропейських літературах високого Середньовіччя і Ренесансу [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Сидоренко Оксана Василівна ; Запорізький національний ун-т. - Запоріжжя, 2005. - 234 арк. - арк. 213-234

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Запорізький національний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

6.
ДС89703

   Сидоренко, Олена Володимирівна.
Еколого-фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори в умовах захищеного грунту [Текст] : дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / Сидоренко Олена Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Ботанічний сад ім. О.В.Фоміна. - К., 2005. - 206 арк.: іл. - арк. 177-198

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Ботанічний сад імені О. В. Фоміна

Видання зберігається у :
Основний фонд

7.
ДС102954

Сидоренко, Олег Дмитрович.
Розвиток художньо-творчих умінь і навичок майбутніх учителів трудового навчання в процесі професійної підготовки [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Сидоренко Олег Дмитрович ; Вінницький держ. педагогічний ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - К., 2006. - 235 арк.: іл. - арк. 187-205

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Видання зберігається у :
Основний фонд

8.
ДС48445

Сидоренко, Олександр Михайлович.
Бухгалтерський облік діяльності в спільних підприємствах (методологія і організація) [Текст] : дис...канд. пед. наук: 08.06.04 / Сидоренко Олександр Михайлович ; УААН, Ін-т аграр. економіки. - К., 1995. - 190 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Українська академія аграрних наук (Київ); Інститут аграрної економіки (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

9.
ДС105267

Сидоренко, Олена Сергіївна.
Геометричне моделювання поведінки динамічних систем з нечіткими параметрами [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.01.01 / Сидоренко Олена Сергіївна ; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". - Х., 2007. - 152 арк. - арк. 122-132

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

10.
ДС69214

   Сидоренко, Олександр Леонідович.
Приватна вища школа як соціальний інститут: особливості становлення та розвитку в Україні [Текст] : дис... д-ра соціол. наук: 22.00.03 / Сидоренко Олександр Леонідович ; Харківський гуманітарний ін-т "Народна українська академія". - Х., 2001. - 382 арк. - арк. 332-382

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія"

Видання зберігається у :
Основний фонд

11.
ДС104738

Сидоренко, Олександр Вікторович.
Розробка складу та технології капсул з фенольним гідрофобним препаратом прополісу та обніжжям бджолиним [Текст] : дис... канд. фармац. наук: 15.00.01 / Сидоренко Олександр Вікторович ; Національний фармацевтичний ун-т. - Х., 2008. - 238 арк.: табл. - арк. 111-128

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний фармацевтичний університет (Харків)

Видання зберігається у :
Основний фонд

12.
ДС80437

Сидоренко, Оксана Леонідівна.
Гломерулонефрит зі супутньою HBV-інфекцією: особливості клінічного перебігу, стану імунної реактивності та метаболічних зрушень [Текст] : дис... канд. мед. наук: 14.01.02 / Сидоренко Оксана Леонідівна ; Тернопільська держ. медична академія ім. І.Я.Горбачевського. - Т., 2004. - 235 арк. - арк. 206-235

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Тернопільська державна медична академія імені І. Я. Горбачевського

Видання зберігається у :
Основний фонд

13.
ДС99124

Сидоренко, Ольга Владимировна.
Электрохимическое формирование полупроводниковых и сверхпроводящих слоев на основе германия из неводных растворов [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.17.03 / Сидоренко Ольга Владимировна ; Харьковский национальный ун-т им. В.Н.Каразина. - Х., 2006. - 182 л.: рис., табл. - Библиогр.: л. 164-177

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Видання зберігається у :
Основний фонд

14.
РА284880

Сидоренко, Олександр Олександрович.
Механізм і топохімія радикальної полімеризації, ініційованої в міжфазному шарі для систем рідина - тверде тіло [Текст] : автореф.дис...канд.хім.наук:02.00.04 / Сидоренко Олександр Олександрович ; Державний ун-т "Львівська політехніка". - Львів, 1994. - 16 с.

Рубрикатор НБУВ:
 Г542 
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Державний університет "Львівська політехніка"

Видання зберігається у :
Основний фонд

15.
РА313119

   Сидоренко, Олександр Леонідович.
Приватна вища школа як соціальний інститут: особливості становлення та розвитку в Україні [Текст] : автореф. дис... д-ра соціол. наук: 22.00.03 / Сидоренко Олександр Леонідович ; Університет внутрішніх справ. - Х., 2001. - 38 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Дод. точки доступу:
Університет внутрішніх справ

Видання зберігається у :
Основний фонд

16.
РА293754

   Сидоренко, Олександр Леонідович.
Педагогічні умови ефективності науково- методичної роботи з учителями загальноосвітніх навчально- виховних закладів [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Сидоренко Олександр Леонідович ; Харківський держ. педагогічний ун-т ім. Г.С.Сковороди. - Х., 1996. - 23 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Видання зберігається у :
Основний фонд

17.
РА340211

   Сидоренко, Олена Володимирівна.
Еколого-фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори в умовах захищеного грунту [Текст] : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.16 / Сидоренко Олена Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видання зберігається у :
Основний фонд

18.
РА343633

Сидоренко, Олександр Юрійович.
Метод формування конфігурації робочих поверхонь для підвищення надійності трибосистем [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.04 / Сидоренко Олександр Юрійович ; Національний авіаційний ун-т. - К., 2006. - 17 с.: рис

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Національний авіаційний університет (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

19.
РА342172

   Сидоренко, Оксана Василівна.
Малі комічні форми в західноєвропейських літературах високого Середньовіччя і Ренесансу [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Сидоренко Оксана Василівна ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К., 2006. - 20 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  
  


Дод. точки доступу:
Національна академія наук України; Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

20.
РА345572

Сидоренко, Олена Сергіївна.
Геометричне моделювання поведінки динамічних систем з нечіткими параметрами [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.01.01 / Сидоренко Олена Сергіївна ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. - К., 2006. - 22 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:


Дод. точки доступу:
Київський національний університет будівництва і архітектури

Видання зберігається у :
Основний фонд

...
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського