Бази даних


Книжкові видання та компакт-диски - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Сортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнявидом документа
Пошуковий запит: (<.>I=!NBUV$<.>)*(<.>A=Сльозко Т$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 5
Представлено документи з 1 до 5
1.
ДС52760

Сльозко, Тетяна Михайлівна.
Бухгалтерський облік у системі управління матеріальними ресурсами промислового підприємства [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Сльозко Тетяна Михайлівна ; Одеський держ. економічний ун-т. - Одеса, 1996. - 202 л.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

2.
РА295474

Сльозко, Тетяна Михайлівна.
Бухгалтерський облік у системі управління матеріальними ресурсами промислового підприємства [Текст] : автореф. дис... канд. экон. наук: 08.06.04 / Сльозко Тетяна Михайлівна ; Одеський держ. економічний ун-т. - Одеса, 1996. - 23 с.

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Одеський державний економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

3.
ВА746706

Сльозко, Тетяна Михайлівна.
Організація обліку [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. М. Сльозко ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 224 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 195-196. - 1000 прим. - ISBN 978-966-364-749-4

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі (Київ)

Видання зберігається у :
Основний фонд

4.
ВА759302

Сльозко, Тетяна Михайлівна.
Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика [Текст] : монографія / Т. М. Сльозко. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 303 с. - Бібліогр.: с. 259-294. - 300 прим. - ISBN 978-611-01-0426-5

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:
  


Видання зберігається у :
Основний фонд

5.
ВА789823

Сльозко, Тетяна Михайлівна.
Організація обліку [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Т. М. Сльозко, О. І. Мазіна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2014. - 367 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 341-345. - 150 прим. - ISBN 978-966-629-692-7

Рубрикатор НБУВ:
Тематичні рубрики:

Географічні рубрики:


Дод. точки доступу:
Мазіна, Олександра Іванівна; Київський національний торговельно-економічний університет

Видання зберігається у :
Основний фонд

 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського