- КАЛИНА КАНТРІ
- УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ СОБОР СВ. ЙОСАФАТА
- ПОЖНЯ (ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН)
- ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ
- ДЕРЖАВНИЙ ГІМН УКРАЇНИ
- ДОБРЕНЬКА
- ДЕРЖАВНИЙ ПРАПОР УКРАЇНИ
- ЗЕЛЕНИЙ КЛИН
- КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
- БЕЗПЕЧНА (БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН)
- БЕЗПЕЧНА (УМАНСЬКИЙ РАЙОН)
- КОСТЕЛ СВЯТОГО ІЗИДОРА СЕВІЛЬСЬКОГО
- БЕРЕЗАНЬ
- БЕРЕЗНА
- БЕРЕЗНА (БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН)
- БЕРЕЗАНКА (ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН)
- МАЛА БЕРЕЗАНКА
ИВАН БАГРЯНЫЙ (2018)
БАГАТОМОВНИЙ ЮРИДИЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК (2012)
- МЕНА
БЕЗМЕЖНА ДОЛЯ: ПРО НЕВІДОМЕ І НЕЙМОВІРНЕ У ЖИТТІ ВИДАТНОГО ГАЛИЧАНИНА ЮРІЯ ДРОГОБИЧА. КН. 1 : ДАР (2014)
БЕЗПЕКА ТА КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНІСТЬ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ : монографія (2017)
ІВАН ПЕТРОВИЧ КРИП'ЯКЕВИЧ : бібліогр. покажч. (1986)
БИТВИ УКРАЇНСЬКОЇ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ТА РАННЬОМОДЕРНОЇ ІСТОРІЇ : довідник (2011)
ЧЕРНІГІВСЬКА СТАРОВИНА (2016)
ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК КЛАСИЧНИХ МОВ (2017)
ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ : біограф. довід. (1998)
ЕТНІЧНА ІСТОРІЯ ГРЕЦЬКОЇ СПІЛЬНОТИ В УКРАЇНІ : бібліогр. довід.-покажч. (2003)
ХТО МИ, ЛЕМКИ... : популярний нарис (1991)
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА (1879-1914) : бібліогр. довід. (1989)
- ТРЕБУХІВ
- ГОГОЛІВ (БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН)
З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (1915)
- БОЯРКА (ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН)
ДОВІДНИК ЧЛЕНІВ СПІЛКИ ХУДОЖНИКІВ УКРАЇНИ : до 60-річчя заснування Спілки художників України (1998)
- БОЯРКА
ЕТНОСОЦІОЛОГІЯ : довідник (2011)
- КАМ'ЯНИЙ БРІД (ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН)
ФЕДІР ПАВЛОВИЧ ШЕВЧЕНКО - ІСТОРИК, АРХІВІСТ, ІСТОРІОГРАФ, ДЖЕРЕЛОЗНАВЕЦЬ, АРХЕОГРАФ, ОРГАНІЗАТОР НАУКИ, ЛЮДИНА : спогади та історіографічний аналіз (2000)
УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ В Ч.С.Р., 1922-1935 (1959)
ІСТОРІЯ ВІДНАЙДЕННЯ БУКВАРЯ ІВАНА ФЕДОРОВИЧА (1964)
УКРАЇНЦІ В РУМУНІЇ, ЧЕХО-СЛОВАЧЧИНІ, ПОЛЬЩІ, ЮГОСЛАВІЇ (1969)
ГУБЕРНСЬКІ ВЧЕНІ АРХІВНІ КОМІСІЇ В УКРАЇНІ : історіограф. огляд і бібліограф. покажч. (2003)
ЧЕРНІГІВСЬКЕ ЛІТОПИСАННЯ ХІ - ХІІІ СТ. : історіографічний міф чи історичне джерело?: монографія (2018)
ІСТОРИЧНА НАУКА У НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ В ОСОБАХ : енциклопед. довід. (2018)
ІСТОРИК І СТИЛЬ. ВИЗНАЧНІ ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРІОПИСАННЯ У СВІТЛІ КУЛЬТУРНИХ ЕПОХ (ПОЧАТОК ХІХ - 80-ТІ РОКИ ХХ СТ.). Ч. 1 (2014)
- ПУШКАР-ЧИЖОВИЧ СТЕФАНІЯ
- СОЮЗ УКРАЇНОК АМЕРИКИ (СУА)
- ШИПТУР ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
- ПАНЬКІВСЬКИЙ КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ
- КОВАЛЬ ВІКТОР САВОВИЧ
- ГРИНЬОХ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
- ПІДГАЙНИЙ БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ЧАПЕЛЬСЬКА-ГОРДИНСЬКА МИРОСЛАВА ЛЬВІВНА
- УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АРМІЯ
- ТАБОРИ ДЛЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ В БЕЛЯРІЇ ТА РІМІНІ
- РОЛАНД
- ПУМА
ІСТОРИКИ-МЕДІЄВІСТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ : довід. (2016)
- КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ
КІНЕМАТОГРАФ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ, ФІЛЬМИ, ПОСТАТІ (2007)
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ : навч. посіб. (1982)
УКРАЇНСЬКА ЗВИТЯГА У СИМВОЛАХ (2016)
ІВАН ПЕТРОВИЧ КРИП'ЯКЕВИЧ : бібліогр. покажч. (1958)
КОЗАЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГЕРАЛЬДИКА КІНЦЯ ХVI - XVIII СТ. (2009)
КРИВАВЕ РІЗДВО САЛТИКОВОЇ ДІВИЦІ 1664 РОКУ : монографія (2013)
КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ : [монографія] (2012)
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я НА ЧЕРНІГІВЩИНІ (1960 - 1980-ТІ РОКИ) : монографія (2018)
ЛІТЕРАТУРНІ 1920-ТІ. ПОСТАТІ (НАРИСИ, ОБРАЗКИ, ЕТЮДИ) (2013)
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ BEAU MONDE, АБО ЗАПИСКИ БІБЛІОГРАФА (2016)
- КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ
- ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ К.Д. УШИНСЬКОГО
- САЛТИКОВА ДІВИЦЯ
- ЖИТНІ ГОРИ
- ВОРЗЕЛЬ
- КАБАЧОК ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
- МАЛЕНКОВ РОМАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
- МАЛА СТАРИЦЯ
- ЗАЛІЗНЯК (СУМСЬКИЙ РАЙОН)
- ВЕЛИКИЙ БОБРИК
- БОБРИК (МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН)
- ПЕРЕМИСЬКА ЄПАРХІЯ
- ОБ'ЄДНАННЯ УКРАЇНЦІВ У ПОЛЬЩІ
ЛЬВІВСЬКА РУСЬ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVI СТ.: ДОСЛІДЖЕННЯ І МАТЕРІАЛИ (1994)
МАТЕРІАЛИ З ІСТОРИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА ЕТНОГРАФІЇ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ (ДО 170-РІЧЧЯ СКАСУВАННЯ ЗАДУНАЙСЬКОЇ СІЧІ) : монографія (1998)
HOMO EX MACHINA. ФІЛОСОФСЬКІ, КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ КОНВЕРГЕНТНОГО СУСПІЛЬСТВА : монографія (2017)
НАГУЄВИЧІ (2002)
НАШ КРИМ : неросійські історії українського півострова: зб. ст. (2016)
НЕЗАБУТНІ : літературні нариси Богдана Лепкого (1978)
МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА: ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ : монографія (2018)
- МАНАЧИН
- ЛУГИНИ
ПОСТАТІ ЕПОХИ (2010)
ПРОМИСЛОВІ РОБІТНИКИ УКРАЇНИ! : [звернення] (1951)
ПОСТАТІ ХХ СТОРІЧЧЯ (2007)
- САВИЦЬКА-МАТЧАК СТЕФАНІЯ
- ЧЕРНЕЩИНА (КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН)
- ЛЕБЕДИН (ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН)
- ЛЕБЕДИНСЬКИЙ СВЯТО-ГЕОРГІЇВСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР
- ЛИСЯНСЬКИЙ СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ МОНАСТИР
- ТИШКИ
- СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКА ЦЕРКВА (МОШНИ)
- ГОЛУБІВКА (ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН)
- ОРЛИ (ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН)
- АПТЕКА-МУЗЕЙ ПІД ЧОРНИМ ОРЛОМ
- ОРЛІВСЬКИЙ СКАРБ КІЗИКІНІВ
- САХНОВЩИНА
- ЛУГИНКИ
- ОЛЕВСЬК
- ВІЛЬХОВИЙ РІГ (КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН)
- ВІЛЬХОВЕЦЬ
- СМІЛА
- СУЛИМІВКА (БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН)
- ХОХІТВА
- СУХА КАЛИГІРКА
- МОКРА КАЛИГІРКА
- ФЛЯРКІВКА
- ПОБОЧІЇВКА
- СОЛОБКІВЦІ
- ЗІНЬКІВ (ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН)
- ВЕРБІВКА (ІЗЮМСЬКИЙ РАЙОН)
- СЕЛИЩЕ (БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН)
- ЛОЗОВИЙ ЯР
- ЛОЗОВА (ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН)
ПРАЦІ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ (1988 - 2005) : бібліогр. покажч. (2006)
- ЛОЗОВА
- ГЛУХОВА
ШЛЯХ ДО СФРАГІСТИКИ (2014)
ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК МАЙБУТНЬОГО АДВОКАТА. Ч. 1 (2008)
СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (КВІТЕНЬ-ГРУДЕНЬ 1918 Р.) (2007)
ІСТОРІЯ СИМВОЛІКИ МІСТА СУМИ (2013)
ВЕЛИКИЙ ТЕРОР НА ЧЕРНІГІВЩИНІ (20 - 30-І РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) (2017)
ГРАФІТІ ЧЕРНІГОВА У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ X - XVII СТ. : монографія (2018)
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВОЇ СИМВОЛІКИ УКРАЇНИ. 1991 - 2012 РР. : монографія (2014)
СЛОВНИК ІЗ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ ОБДАРОВАНОСТІ І ТАЛАНТУ ОСОБИСТОСТІ : термінолог. словник (2016)
ПРО ЖИТТЯ І ТВОРИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (1994)
- СВЯТОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
- ЗАХАРЧЕНКО ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА
- КУДІНОВ ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ
РОСІЙСЬКА УКРАЇНА І ЇЇ ВІДРОДЖЕНЄ (1910)
СХІДНА ГАЛИЧИНА У ПОЛІТИЦІ ФРАНЦІЇ (1918 - 1923) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 (2018)
ТРАГІЧНІ ПАМ'ЯТНИКИ (2007)
УКРАЇНІКА В ЗБІРКАХ АВСТРІЇ : бібліотеки, архіви, музеї: поперед. довід. (1993)
УКРАЇНОЗНАВСТВО: ОПОВІДІ ПРО УКРАЇНУ ТА УКРАЇНЦІВ (2015)
УКРАЇНСЬКА ФАЛЕРИСТИКА. З ІСТОРІЇ НАГОРОДНОЇ СПАДЩИНИ. КН. 1 (2004)
УКРАЇНСЬКА НАРОДНОПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ В УКРАЇНОЗНАВСТВІ : посіб. для вчителів, учнів та батьків (2012)
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917 - 1921. ПОЛТАВСЬКИЙ ВИМІР. ПОДІЇ. ПОСТАТІ. ДОКУМЕНТИ. КН. 2 : ДОКУМЕНТИ. МАТЕРІАЛИ (1917-1918) (2017)
УКРАЇНСЬКІ АДВОКАТИ: ДЕРЖАВНІ, ГРОМАДСЬКІ, ПОЛІТИЧНІ ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ДІЯЧІ КІНЦЯ XIX - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX СТ. (2014)
УКРАЇНСЬКІ РАДЯНСЬКІ ХУДОЖНИКИ : довідник (1972)
УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК: ГЕНЕЗА, ТЕМАТИКА, ПОСТАТІ : монографія (2003)
УКРАИНЦЫ (2000)
У РОКИ НЕВОЛІ. ЛИСТИ, СПОГАДИ, СВІДЧЕННЯ ГРОМАДЯН ЧЕРНІГІВЩИНИ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ У НЕВОЛІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ : зб. док. і матеріалів (2016)
ОУН-УПА НА ВІННИЧИНІ В РОКИ БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНСЬКУ САМОСТІЙНУ СОБОРНУ ДЕРЖАВУ (2010)
ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ : навч.-метод. посіб. (2006)
ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧІ СЕМІНАРИ: АКТУАЛЬНІ ТЕОРЕТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ТА МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ПОЕТИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2011)
ЛУКАШ МИКОЛА : бібліогр. покажч. (2003)
ПОСЕЛЕНСЬКА СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ (ЕТНОПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ДИНАМІКИ) : монографія (2012)
ПОХОДЖЕННЯ РУСІ. Т. 2 : СТАРОДАВНІ СКАНДИНАВСЬКІ САГИ І СТАРА СКАНДИНАВІЯ (2003)
НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ В УКРАЇНІ, 1920 - 1930-ТІ РОКИ : іст.-картогр. атлас (1995)
- НІКОЛАЄЦЬ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ЛУКАШ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
- САВЧИН ВАЛЕНТИНА РОМАНІВНА
- ДОМБРОВСЬКА ГАЛИНА АДРІЇВНА
- КОЛОМІЄЦЬ ЛАДА ВОЛОДИМИРІВНА
- КОЛОМІЄЦЬ АЛЛА МИКОЛАЇВНА
- КОЛОМІЄЦЬ ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
- НОСІВКА
- МАТІЇВКА (НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН)
- ДЕСНА ПОЛІГРАФ, ВИДАВНИЦТВО
- МАЛОСЕЛЕЦЬКЕ
- СТАРА ОРЖИЦЯ
- АТЮША
- ДІБРІВКА (ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН)
- ДУБРОВИЦЯ
- ГРИГОРІВКА (НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН)
- ДУБОВІ ГРЯДИ
- УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК, ЖУРНАЛ
- ФІЛОНОВ ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ЮСТІНІАН, ВИДАВНИЧА ОРГАНІЗАЦІЯ
- ПОЛТАВСЬКИЙ ЛІТЕРАТОР, ВИДАВНИЦТВО
- СОБОР СВЯТОГО МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ (ЧЕРКАСИ)
- ЛОБАНОВА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
- ВИДАВНИЧИЙ ДІМ СТИЛОС
- СТИЛОС, ВИДАВНИЦТВО
- КОБЗІВКА
- БАКЛАНОВА МУРАВІЙКА
- ВЕРШИНОВА МУРАВІЙКА
- МУРАВИЦЬКЕ ГОРОДИЩЕ
ВІД МУРІВ ДО БУЛЬВАРІВ: ТВОРЕННЯ МОДЕРНОГО МІСТА В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ XVIII - ПОЧАТОК XX СТ.) : [нариси : колект. монографія] (2019)
- МЕЧЕНКИ
АКТУАЛЬНО-3 : мова, політика, демократія (2009)
ТОВАРИСТВО БОЙКІВЩИНА ІМ. ІВАНА ФРАНКА У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ : монографія (2007)
- ГЛИЗЬ ЮРІЙ ІВАНОВИЧ
ЄВГЕН АДАМЦЕВИЧ : спогади, статті, матеріали (1999)
- КРАСЯТИЧІ
- МИСТЕЦЬКА ЛІНІЯ, ВИДАВНИЦТВО
ЗУСТРІЧІ Й РОЗМОВИ В ІЗРАЇЛЮ (ЧИ УКРАЇНЦІ ТРАДИЦІЙНІ АНТИСЕМІТИ) (1982)
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Ч. 1 (1986)
- ВОДОТИКА ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Ч. 2 (1987)
- МОЛЧАНОВ ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО ВІЙСЬКА (1953)
- ШЕВЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІТАЛІЇВНА
- ШЛЯХОВ ОЛЕКСІЙ БОРИСОВИЧ
- МИЛЬКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- ФАСТІВЦІ
МАЙДАН. РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ (ІЗ ФОНДІВ БІБЛІОТЕКИ ДРОГОБИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА) : бібліогр. покажч. (2016)
МІСТА УКРАЇНИ : довідник (1999)
- ВАРЯГИ
МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ КОТЛЯР : біобібліогр. покажч. (2017)
НАЙВИДАТНІШІ ХРАМИ УКРАЇНИ (2010)
- ЗГУРІВКА
НАРИСИ З ПРАСЛОВ'ЯНСЬКОЇ АНТРОПОНІМІЇ. Ч. 1 (2008)
НАРИСИ З ПРАСЛОВ'ЯНСЬКОЇ АНТРОПОНІМІЇ. Ч. 2 (2015)
НАРИСИ З ПРАСЛОВ'ЯНСЬКОЇ АНТРОПОНІМІЇ. Ч. 3 (2016)
ПРОБЛЕМИ РІЧКИ РОСЬ ТА ХТО І ЯК ЇЇ РЯТУЄ (2012)
ЛІТОПИС НЕСКОРЕНОЇ УКРАЇНИ. КН. 1 (1993)
ПОЛІТИЧНІ РЕПРЕСІЇ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ : наук.-доп. бібліогр. покажч. (2008)
- ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА
ЛЕКСИКОН ЛАТИНСЬКИЙ Є. СЛАВИНЕЦЬКОГО. ЛЕКСИКОН СЛОВЕНО-ЛАТИНСЬКИЙ Є. СЛАВИНЕЦЬКОГО ТА А. КОРЕЦЬКОГО-САТАНОВСЬКОГО (1973)
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА: РЕГІОНАЛЬНИЙ ТА МУНІЦИПАЛЬНИЙ РІВЕНЬ : підруч. (2011)
- КРЕНИЧІ
- БІЛОГОРОДКА (БУЧАНСЬКИЙ РАЙОН)
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНИ : навч. посіб. (2016)
- КОПИЛІВ
- ПІЩАНКА (КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ЗА РЕДАКЦІЄЮ А. Ю. КРИМСЬКОГО ТА С. О. ЄФРЕМОВА В ІСТОРИКО-ЛІНГВІСТИЧНОМУ КОНТЕКСТІ : монографія (2018)
СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ ТАРАНЕЦЬ : матеріали до біобібліогр. вчених України (2020)
УКРАЇНА І РОСІЯ: ДЕВ'ЯТИЙ ВАЛ ЧИ КИТАЙСЬКА СТІНА (2015)
НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ: ЕВОЛЮЦІЯ ПРОБЛЕМ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ : вибр. наук. пр. (2016)
КИЇВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА: ПОЧАТОК ІСТОРІЇ (2018)
ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ : монографія (2016)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ ХХ СТ. : колект. моногр. (2006)
- ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : словник-довідник для студентів вищих навч. закладів (2010)
- ЗАГРАВА
- ЯЦЮК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
- БЛАВАЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
КОНГРЕС УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ 1929 Р.: ДОК. І МАТЕРІАЛИ (2006)
ТВОРЧІСТЬ ЧЕРЕЗ СИМВОЛ : монографія (2010)
НОВА ХАТА. № 12 (1929)
СТАТТІ, ЛИСТИ, ДОКУМЕНТИ : Видано в тридцяту річницю з дня смерти Симона Петлюри 1926–1956 (1956)
НОВА ХАТА. № 11 (1930)
ЛЕВКО УСТИМОВИЧ БИКОВСЬКИЙ (1895-1992) : біобібліогр. нарис (1996)
ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. ВИП. 1 (1964)
#КРЫМНАШ. ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОГО МІФУ (2017)
НОВА ХАТА : журнал для плекання домашньої культури (1934)
НОВА ХАТА. № 1 (1934)
- ОТРОШКО ЛЮБОВ ГРИГОРІВНА
НОВА ХАТА. № 2 (1934)
НОВА ХАТА. № 3 (1934)
НОВА ХАТА. № 4 (1934)
НОВА ХАТА. № 5 (1934)
- МАРТЬЯНОВ КОСТЯНТИН ФЕДОРОВИЧ
- ФЕСЕНКО ГАЛИНА ГРИГОРІВНА
- ГРИНИШИНА МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- ЄРМАКОВА НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
- СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ СОБОР (ЧЕРНІГІВ)
- СВЯТО-ТРОЇЦЬКИЙ КАФЕДРАЛЬНИЙ СОБОР (ЛУЦЬК)
- ЦЕРКВА СВЯТОЇ ТРІЙЦІ (СУДОВА ВИШНЯ)
- ІУДАЇЗМ В УКРАЇНІ
НОВА ХАТА. № 6 (1934)
НОВА ХАТА. № 7-8 (1934)
НОВА ХАТА. № 9 (1934)
НОВА ХАТА. № 10 (1934)
НОВА ХАТА. № 11 (1934)
НОВА ХАТА. № 12 (1934)
НОВА ХАТА. № 12 А (1934)
НОВА ХАТА : журнал для плекання домашньої культури (1935)
- УСПЕНСЬКИЙ СОБОР (ЧЕРНІГІВ)
НОВА ХАТА. № 6 (1935)
НОВА ХАТА. № 22 (1935)
НОВА ХАТА : журнал для плекання домашньої культури (1936)
НОВА ХАТА. № 23 (1936)
НОВА ХАТА : журнал для плекання домашньої культури (1937)
НОВА ХАТА. № 20 (1937)
- ТРОЇЦЬКИЙ КИТАЇВСЬКИЙ МОНАСТИР
НОВА ХАТА : журнал для плекання домашньої культури (1938)
НОВА ХАТА. № 1 (1938)
- ДЖУМА-ДЖАМІ
НОВА ХАТА. № 3 (1938)
НОВА ХАТА. № 5 (1938)
НОВА ХАТА. № 6 (1938)
НОВА ХАТА. № 9 (1938)- ДРОГОМИРЕЦЬКА-ЛЕПКА МАРІЯ ІВАНІВНА
НОВА ХАТА. № 10 (1938)
НОВА ХАТА. № 13-14 (1938)
НОВА ХАТА. № 15-16 (1938)
НОВА ХАТА. № 19 (1938)
- ЯНКОВИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
НОВА ХАТА. № 11 (1927)
НОВА ХАТА : журнал для плекання домашньої культури (1928)
НОВА ХАТА. № 7-8 (1928)
НОВА ХАТА : журнал для плекання домашньої культури (1939)
НОВА ХАТА. № 11-12 (1939)
НОВА ХАТА. № 15-16 (1939)
ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ РУСОВ : біобібліогр. покажч. (2004)
ПИСЬМЕННИКИ ЗАПОРІЗЬКОГО КРАЮ (20-90-І РР. ХХ СТ.) (2002)
- КАНІВСЬКИЙ УСПЕНСЬКИЙ СОБОР СВЯТОГО ГЕОРГІЯ
ВІЗАНТИНІСТИКА У ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ (СЕРЕДИНА ХІХ - ПОЧАТОК ХХІ СТ.) : бібліогр. покажч. (2017)
- СВЯТО-УСПЕНСЬКА ЦЕРКВА (КРОПИВНИЦЬКИЙ)
ВИДАВНИЦТВОВІДРОДЖЕННЯ - ДЛЯ ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ (2001)
ЗАГРАВА НА СХОДІ : спогади й док. з праці у військ. управі "Галичина" в 1943-1945 роках (1978)
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ГАЛИНИ ГОЛОЯД - МАРТИ ГАЙ (2010)
ИСТОРИЯ КИЕВСКОГО ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ 1838 - 1888 Г. (1889)
МАТЕРИЗНА. ЖІНКА В ПРАВОВІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (Х - ПЕРША ПОЛОВИНА ХVII СТ.) : [монографія] (2001)
ОПИСАНИЕ СООРУЖЕНИЯ И ОБОРУДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПРИ КИЕВСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II (1898-1903) (2008)
ЯЛТА. ЦІНА МИРУ (2019)
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 1918-1923. Т. 1 : ЛИСТОПАДОВА 1918 Р. НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ. ПРОГОЛОШЕННЯ ЗУНР (2001)
- ДЕВЛЕТ I ҐЕРАЙ
- РАХНО ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
- САВИЦЬКА ГАЛИНА ОМЕЛЯНІВНА
- ІЩУК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
- ПОТІЧНИЙ ПЕТРО-ЙОСИП ПЕТРОВИЧ
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 1918-1923. Т. 2 (2001)
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 1918-1923. Т. 3, КН. 1 : СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ І ВИЗВОЛЬНІ ЗМАГАННЯ (2005)
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 1918-1923. Т. 3, КН. 2 : СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПРОЦЕСИ. НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ (2005)
- ЛІТОПИС УПА, ВИДАВНИЦТВО
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 1918-1923. Т. 4 : ЗБРОЙНІ СИЛИ У БОРОТЬБІ ЗА СВОБОДУ, НЕЗАЛЕЖНІСТЬ, СОБОРНІСТЬ (2008)
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 1918-1923. Т. 5, КН. 1 : ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНЕ СТАНОВИЩЕ 1918-1919 РР. (2009)
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 1918-1923. Т. 5, КН. 2 : ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНЕ СТАНОВИЩЕ 1920-1921 РР. (2011)
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА 1918-1923. Т. 5, КН. 3 : ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНЕ СТАНОВИЩЕ 1922-1923 РР. (2013)
- ЗАХАРЧЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
- КРИВОШИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
В ЕПІДЕМІЧНОМУ БАРАЦІ : нарис ([1922])
АДАПТИВНІ СИСТЕМИ ЗЕМЛЕРОБСТВА : підруч. (2014)
КУДИ МЧИТЬ ЕКСПРЕС : публіцистика (2018)
ОСНОВИ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ : навч. посіб. (1990)
- КОЛОДІЙ ІЛЛЯ СТЕПАНОВИЧ
- ПОГРЕБИЩЕНСЬКА СИНАГОГА
КОЛЕКЦІЇ НАУКОВИХ ФОНДІВ ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ : каталог (2007)
- СПОЛОМ, ВИДАВНИЦТВО
З ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОГО ЖИТТЯ В УКРАЇНІ : колект. монограф. (2012)
- КРИМСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
- НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
ШЕВЧЕНКО В НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ (1940)
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАМВАЙ В КИЕВЕ : публич. лекция (1894)
МІТОЛОГІЯ КАРПАТ. ГУЦУЛЬСЬКА ЗРАДА : поезії, роман (2012)
ПЕРЕОБРАМЛЕНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ : статус нації та національне питаття у новій Європі (2006)
- ВЕЛИКА ХАНСЬКА МЕЧЕТЬ
ВІДЛУННЯ ЛЕНІНСЬКОГО ПЕКЛА : спогади (2017)
ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ (2006)
- МИЦАН КАТЕРИНА ПЕТРІВНА
ЖИТТЯ ВІРУЮЧИХ БУКОВИНИ 1914-1994 РР. (1995)
- ДЕ-МЕТЦ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
- КИЇВСЬКИЙ ТРАМВАЙ
СВІТЛО ЛЮДЕЙ : мемуари та публіцистика (2018)
ГУЦУЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЄ : поема (2014)
СЛОВАРЬ КАРПАТОУКРАИНСКОГО ТОРУНЬСКОГО ГОВОРА С ГРАММАТИЧЕСКИМ ОЧЕРКОМ И ОБРАЗЦАМИ ТЕКСТОВ (2001)
- ГУДЗЬ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
- ТУРКОНЯК РАФАЇЛ ПАВЛОВИЧ
ДУХОВНА СПАДЩИНА В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ РОЗБУДОВИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1998)
В ЦАРСТВЕ ЛЕНИНА : очерки современной жизни в РСФСР (1922)
ФРАЗЕОЛОГІЯ ДІЛОВОЇ МОВИ (1926)
МІСТО : роман (1929)
ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ (БАНДЕРІВЦІ) : фрагменти діяльності та боротьби (2010)
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. 2 (1896)
- УКРАЇНСЬКА ВИДАВНИЧА СПІЛКА
- ДУБ Т. Г. ШЕВЧЕНКА (УРОЧИЩЕ МИХАЙЛОВА ГОРА)
- МИХАЙЛОВА ГОРА
- ЛИПОВЕЦЬКИЙ СВЯТОСЛАВ
- МУЗЕЙ ТА МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС Т. Г. ШЕВЧЕНКА (ФОРТ-ШЕВЧЕНКО)
- ШЕВЧЕНКО ЛЕСЯ АНТОНІВНА
- РОГОЖА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА
- НІКОЛАЄВ СЕРГІЙ ЛЬВОВИЧ
- ТИМЧУК ВОЛОДИМИР
- БРЮБЕЙКЕР РОДЖЕРЗ
- КУШНАРЕНКО ДАНИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ГОГОХІЯ НАНІ ТАМАЗІВНА
- ЄВСЄЄВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
ПАНЬКО ОЛЕЛЬКОВИЧ КУЛІШ. ОГЛЯД ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ (1900)
УКРАЇНСЬКИЙ ЗБІРНИК ВЕЧЕРНИЦІ : гумористичні оповідання (1912)
ЧОРНІ КРИЛА (1909)
ИВАН ФРАНКО ОБ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (2006)
ИМЯ НАРОДА: УКРАИНА И ЕЕ НАСЕЛЕНИЕ В ОФИЦИАЛЬНЫХ И НАУЧНЫХ ТЕРМИНАХ, ПУБЛИЦИСТИКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ : сб. ст. (2016)
НЕСОВЕТСКАЯ УКРАИНИЗАЦИЯ: ВЛАСТИ ПОЛЬШИ, ЧЕХОСЛОВАКИИ И РУМЫНИИ И УКРАИНСКИЙ ВОПРОС В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД (2018)
ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНІ ПОШУКИ І. Ю. РЄПІНА У ДЗЕРКАЛІ СУЧАСНОЇ БІОГРАФІСТИКИ (2012)
ЕТНОГРАФІЯ: НАУКА ПРО НАЦІЮ (1963)
БАЙКИ ХАРКІВСЬКІ (1972)
- ВОВК ОЛЬГА ІГОРІВНА
- БОРИСЬОНОК ОЛЕНА ЮРІЇВНА
- МАНЯВСЬКИЙ ХРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ ЧОЛОВІЧИЙ МОНАСТИР
- КЛОПОВА МАРІЯ ЕДУАРДІВНА
- ЛЬОСКІНЕН МАРІЯ ВОЙТТІВНА
- ТОЛСТАЯ МАРФА МИКИТІВНА
- ЖУРАВЛЬОВ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
- БЛАЖЕВИЧ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
- ВІТРИК ІРИНА СЕРГІЇВНА
- ДЕНИСОВА АНТОНІНА ОЛЕКСІЇВНА
ЧАР МАРОКА (1932)
ПОДОРОЖІ І ПРИГОДИ МИКЛУХИ-МАКЛАЯ : Каарам-Тамо - людина з Місяця (1955)
НАЦІОНАЛЬНИЙ СКЛАД НАСЕЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В СВІТЛІ СОВЄТСЬКИХ ПЕРЕПИСІВ З 17. 12. 1926 І 15. 01. 1959 (1962)
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СОКРАТА : наук.-допом. бібліогр. покажч. (2019)
Г. С. СКОВОРОДА : заповідні місця на Харківщині (1969)
СКОВОРОДА (1920)
ІСТОРІЯ ГАЛИЧИНИ В РР. 1918-19. Ч. ІІІ : НАРИС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1920 Р. (1935)
- КАЛМИКОВА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА
- НАВАЛЬНА МАРИНА ІВАНІВНА
- ХАРЧЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
- МИКЛУХО-МАКЛАЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
- КУЛЬЧИЦЬКИЙ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
КАТЕХИЗИС АБО ПОЧАТКОВІ ДВЕРІ ДО ХРИСТИЯНСЬКИХ ЧЕСНОТ (1963)
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ. КЕРІВНИЦТВО. 1918 - 2018 : біогр. енциклопед. слов. (2018)
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА. ЛИЦАР СВЯТОЇ БОРНІ (1973)
НАУКОВИЙ ЧАСОПИС УКРАЇНОЗНАВСТВА УКРАЇНА (1907 - 1932) : покажчик змісту (1993)
- КОВРАЙ (ЗОЛОТОНІСЬКИЙ РАЙОН)
Г. С. СКОВОРОДА І ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА (1971)
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА - ПРЕДТЕЧА УКРАЇНСЬКОГО ЄВАНГЕЛІЗМУ (1956)
САД БОЖЕСТВЕННЫХ ПЕСНЕЙ, ПРОЗЯБШИЙ ИЗ ЗЕРН СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ (1941)
ПРИЙТИ У СВІТ ЛЮДИНОЮ... : до 295-річчя з дня народження Григорія Сковороди: біобібліогр. покажч. (2018)
- МАРТИНЮК АЛІНА ІВАНІВНА
- УКРАЇНСЬКЕ ЄВАНГЕЛЬСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ В ПІВНІЧНІЙ АМЕРИЦІ
СОЧИНЕНИЯ В СТИХАХ И ПРОЗЕ ГРИГОРИЯ САВИЧА СКОВОРОДЫ : с портретом и почерком руки автора (1861)
СПИСОК НАСЕЛЕНИХ МІСЦЕВОСТЕЙ ГЛУХІВЩИНИ (1927)
THE GARDEN OF DIVINE SONGS AND COLLECTED POETRY OF HRYHORY SKOVORODA (2016)
ПАВЛО ТИЧИНА І ЙОГО ПОЕМА СКОВОРОДА НА ТЛІ ЕПОХИ : спогади і спостереження (1980)
УКРАЇНСЬКА ЦЕРКОВНА ВИМОВА : практичні вказівки (1942)
- ГУСИНКА (КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН)
- МАЯКИ (КРАМАТОРСЬКИЙ РАЙОН)
- БІБЛІОТЕКА ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
- ЛИПЦІ
- ПРИДВОРНА СПІВАЦЬКА КАПЕЛА
- НАЙДАН МИХАЙЛО
- ТИТАРЕНКО ОЛЬГА
- ФЕСЕНКО МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
- РОВЕНЬКИ
- КУП'ЯНСЬК
- ГОРЯНСЬКА ЦЕРКВА-РОТОНДА СВЯТОГО МИКОЛАЯ
- ОЛЕКСАНДРОПІЛЬ (СВАТІВСЬКИЙ РАЙОН)
- СВЯТО-ВАСИЛІВСЬКИЙ СОБОР (ОВРУЧ)
- ЧУМАК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
- МАРФІЄВИЧ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- СТУДЕНОК (ІЗЮМСЬКИЙ РАЙОН)
- ЕСМАНЬ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ Г. С. СКОВОРОДИ
- СВЯТО-ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА (ЧОРНОБИЛЬ)
НОВІТНЯ УКРАЇНА 1991 - 2001 : Роздуми видатних сучасників: колект. моногр. (2001)
ПОМЕСТНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ В ПОДОЛЬСКОЙ ГУБЕРНИИ (1898)
- ЛОЗНО-ОЛЕКСАНДРІВКА
РУБАН : новела (1920)
РОЗПРАВА О ЯЗЫЦЕ ЮЖНОРУССКОМ И ЕГО НАРЕЧИЯХ (1849)
ПРОКЛЯТІ РОКИ : поема (1943)
ПІДЗАМЧА : зб. поезій (1946)
ПЕРСТЕНЬ І ПОСОХ : епілоги (MCMLXXII, [1972])
КНЯЗЬ К. К. ОСТРОЗЬКИЙ - ЗНАМЕНИТИЙ ПАТРОН І ОБОРОНЕЦЬ ПРАВОСЛАВ'Я В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1608 - 1958) (1958)
НАРОДНІ КАЗКИ ТА ВИГАДКИ, ЇХ ВАНДРІВКИ ТА ПЕРЕМІНИ (2009)
КІННОТЧИК : та інші оповідання (1946)
ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ НАРОДОВ УКРАИНЫ, БЕЛОРУССИИ И ПОЛЬШИ : механизмы формирования и способы проявления (2011)
НАРОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА БЕЛОРУССКО-РУССКО-УКРАИНСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ (2009)
ОПЫТ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УКРАИНСКОГО ДИАЛЕКТНОГО ЯЗЫКА. ФОНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА : моногр. (1973)
ІНДЕКС УКРАЇНСЬКОЇ КАТОЛИЦЬКОЇ ПЕРІОДИКИ ГАЛИЧИНИ. 1871 - 1942 (2000)
ОПИСИ КОРОЛІВЩИН В РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ XVI ВІКУ. Т. 2 : ЛЮСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ПЕРЕМИСЬКОЇ Й СЯНОЦЬКОЇ (1897)
- МОРОЗ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ЗАПАДНАЯ БЕЛОРУССИЯ И ЗАПАДНАЯ УКРАИНА В 1939 - 1941 ГГ.: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ (2011)
РІД БАРАНОВСЬКИХ (БАРАНІВСЬКИХ): ІСТОРІЯ, ВИДАТНІ ПОСТАТІ, СУЧАСНІСТЬ : монографія (2020)
- НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ
- ГОШІВ (КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН)
- ГОШІВСЬКИЙ МОНАСТИР
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 5, КН. 3 (1899)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 6, КН. 5 (1899)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 6, КН. 6 (1899)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 7, КН. 7 (1899)
- САБОДАН ВОЛОДИМИР
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 7, КН. 8 (1899)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 8, КН. 11 (1899)
- ГРАЧ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
- ГРИНЬОВ БОРИС ВІКТОРОВИЧ
- ГУЛЬДМАН ВІКТОР КАРЛОВИЧ
- КЛОУСТОН ВІЛЬЯМ АЛЕКСАНДР
- ЗАЛУЦЬКИЙ ВАСИЛЬ
- ЛУКАШОВА СВІТЛАНА СТАНІСЛАВІВНА
- АНИЩЕНКО КАЛІСТРАТ РОМАНОВИЧ
- МОНАЧИНІВКА
- ЮР'ЇВКА (КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН)
- ВІЛЬХУВАТКА (КУП'ЯНСЬКИЙ РАЙОН)
- СВЯТО-ПАНТЕЛЕЙМОНІВСЬКА ЦЕРКВА (ШЕВЧЕНКОВЕ)
- СИНАГОГА ОР САМЕАХ
- ЦЕРКВА ІВАНА ПРЕДТЕЧІ (КЕРЧ)
- ЛАТИНСЬКИЙ КАФЕДРАЛЬНИЙ СОБОР (ЛЬВІВ)
- АБАЗІВКА (КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН)
- ПОНОРНИЦЯ
- МИХАЙЛІВКА-РУБЕЖІВКА
- МИРОЦЬКЕ
- ІРПІНЬ
- МОДА
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 9, КН. 2 (1900)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 9, КН. 3 (1900)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 10, КН. 5 (1900)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 10, КН. 6 (1900)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 12, КН. 10 (1900)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 12, КН. 11 (1900)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 12, КН. 12 (1900)
- ПЕТРІВЦІ
- НОВІ ПЕТРІВЦІ
- ПЕТРІВКА (КРАСНОГРАДСЬКИЙ РАЙОН)
- КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ ТАБІР У ЯВОЖНІ
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1901)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 13, КН. 1 (1901)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 13, КН. 2 (1901)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 13, КН. 3 (1901)
- ЗАЗИМ'Я
- АХАТЬ-ДЖАМІ
- БИТВА ПІД П'ЯТКОЮ
- МІХЛІВЩИНА
- ПУХІВКА
- ЗАМКОВИЙ КОСТЕЛ СВЯТОЇ ТРІЙЦІ (БЕРЕЖАНИ)
- ЦЕРКВА СВЯТОГО АНДРІЯ (ЛЬВІВ)
- ТРОЇЦЬКА НАДБРАМНА ЦЕРКВА
- ЦЕРКВА СПАСА НА БЕРЕСТОВІ
- РАВЕНСБРЮК
- БЕРЕЗА КАРТУЗЬКА
- ВІРМЕНСЬКИЙ КАФЕДРАЛЬНИЙ СОБОР УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
- КОСТЕЛ ВОЗДВИЖЕННЯ СВЯТОГО ХРЕСТА (БЕРЕГОВЕ)
- ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ КОСТЕЛ (ВИНОГРАДІВ)
- АЛЕШКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
КОНСТИТУЦИОННЫЕ АКТЫ УКРАИНЫ : хрестоматия (2015)
МЕЛЕТІЙ СМОТРИЦЬКИЙ І УКРАЇНСЬКЕ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ КІНЦЯ XVI - ПОЧАТКУ XVII СТ. (2007)
- АНДРІЙЧУК КЕСАР ОМЕЛЯНОВИЧ
СПАДКОЄМЦІ КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ : біографії генералів армії Української Народної Республіки - уродженців Черкащини (2009)
УКРАИНА В ОРАНЖЕВОМ ИНТЕРЬЕРЕ (2012)
РУССКИЕ ОБ УКРАИНЕ И УКРАИНЦАХ : [очерки] (2012)
МАЛОРОССЫ VS УКРАИНЦЫ: УКРАИНСКИЙ ВОПРОС В НАУКЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ И КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ И СССР : очерки: колл. монограф. (2018)
- БОЙКО ІВАН ЗАХАРОВИЧ
КНИГА ПРО БАТЬКА : З мого дитинства ([1972?])
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 14, КН. 4 (1901)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 14, КН. 5 (1901)
ЄВГЕН КОНОВАЛЕЦЬ (1941)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 14, КН. 6 (1901)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 16, КН. 10 (1901)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 16, КН. 11 (1901)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 16, КН. 12 (1901)
- ГЕРДА, ВИДАВНИЦТВО
- ІМА-ПРЕС, ВИДАВНИЦТВО
- ЗОРЯ, ВИДАВНИЦТВО
A VOYAGE ROUND THE WORLD IN THE YEARS 1803, 4, 5, & 6: PERFORMED, BY ORDER OF HIS IMPERIAL MAJESTY ALEXANDER THE FIRST, EMPEROR OF RUSSIA, IN THE SHIP NEVA (1814)
- АРТ-ПРЕС
ТВОРИ. Т. 4 : ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ ТА ВИСТУПИ (1965)
ТВОРИ. Т. 3 : КІНОПОВІСТІ (1964)
ТВОРИ. Т. 2 : КІНОПОВІСТІ (1964)
ТВОРИ. Т. 5 : ЗАПИСНІ КНИЖКИ (1966)
ТВОРИ. Т. 1 (1964)
АТЛАС АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ. НОВИЙ РАЙОННИЙ ПОДІЛ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ (2020)
ВАЛТОРНА : зб. поезій лірична (1972)
ШТАЙН. ІДЕЯ Й ХАРАКТЕР (1935)
УКРАЇНСЬКА ГРАМАТИКА (ДЛЯ ІІІ І IV КЛЯСИ ШКІЛ СЕРЕДНІХ) (1918)
- ОРГАНІЗАЦІЯ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ
- ШТЕЙН ГЕНРІХ ФРІДРІХ
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК (1930)
- КОЖУХІВКА
ІСТОРІОГРАФІЧНА КЛАСИКА. АНТОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ ДУМКИ XIX - XX СТ. (2020)
РОКСОЛАНІЯ : поема (1987)
ПАВИЛЬОН СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ И КРЫМ : путеводитель (1939)
БУКВАР : перша читанка для вселюдних шкіл (1926)
ХРЕСТОМАТИЯ ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКАЯ И ДРЕВНЕРУССКАЯ В ПОЛЬЗУ УЧЕНИКОВ ВЫСШЕЙ ГИМНАЗИИ В ЦЕС. КОР. АВСТРИЙСКОЙ ДЕРЖАВЫ (1854)
ПРОКЛЯТІ РОКИ (1937)
РОКСОЛАНИ СЕРЕД САРМАТІВ: РІЧПОСПОЛИТСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХV СТ. - 1659) : [нарис] (2013)
БАГРОВАЯ КНИГА : погромы 19-20 гг. на Украине (1922)
ВЕРНАДСКИЙ (2010)
ВІСІМДЕСЯТНИКИ : антологія нової укр. поезії (1990)
ВЗГЛЯД НА ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ПРИКАРПАТСКОЙ РУСИ В СВЯЗИ С ВЕЛИКОЙ ВОЙНОЙ (1917)
ГОЛОДОМОР 1932 - 1933 РР. ЯК ГЕНОЦИД: ТРУДНОЩІ УСВІДОМЛЕННЯ (2008)
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1946)
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Ч. 1 : ГРАМАТИКА І МОРФОЛОГІЯ (1974)
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Ч. 2 : СИНТАКСА (1963)
КООПЕРАТИВНИЙ БУКВАР (ПЕРША КНИЖКА КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ) (1928)
ЛИЦАР СВЯТОЮРСЬКОЇ ГОРИ. ЯК ЗАХІДНА УКРАЇНА СТАЛА КАТОЛИЦЬКОЮ (2015)
ЗБИРАЙМО НАРОДНУ ТВОРЧІСТЬ (1936)
ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II. НОВОРОССИЯ И ОДЕССА : общедоступный очерк (1896)
ИССЛЕДОВАНИЯ НАРОДНОЙ ЖИЗНИ. ВЫП. 1 : ОБЫЧНОЕ ПРАВО (1884)
КОД УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ПРОЕКТ ПСИХОІСТОРІЇ НОВІТНЬОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ : монографія (2006)
ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА В 1803, 1804, 1805 И 1806 ГОДАХ НА КОРАБЛЕ НЕВА (2008)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ И КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ : очерки из истории профессионального движения на Украине (1923)
ЛЮБОРАЦЬКІ : сімейна хроніка ([1923?])
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1902)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 17, КН. 1 (1902)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 17, КН. 2 (1902)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 17, КН. 3 (1902)
В. І. ВЕРНАДСЬКИЙ ЗІ СВОЇМИ УЧНЯМИ, СПІВРОБІТНИКАМИ КАФЕДРИ МІНЕРАЛОГІЇ МОСКОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (1911)
КОНВЕРТ ДО 150-РІЧЧЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. УКРАЇНА (2013)
МАРКА І КУПОН ДО 150-РІЧЧЯ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО. УКРАЇНА (2013)
СТУДЕНТСЬКЕ ТОВАРИСТВО ПРІЮТІНСЬКЕ БРАТСТВО. ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ (1884)
ДВАНАДЦЯТЬ ПЕРШИХ АКАДЕМІКІВ УАН (1918)
ТРУДЫ ПО МИНЕРАЛОГИИ (2002)
- БУЛАТОВИЧ МИКОЛА ЄВГЕНОВИЧ
- ВЕДМІЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИКИТОВИЧ
- ГОЛУБНИЧИЙ ПИЛИП МАКСИМОВИЧ
- ГРИГОРУК ЄВГЕН МАКСИМОВИЧ
- ГРИМАЙЛО ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
- ДОНЧЕНКО ОЛЕСЬ ВАСИЛЬОВИЧ
- ДУБКОВ ЮХИМ МИХАЙЛОВИЧ
- ЖИЛКО ЮРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
ЯК НАС МОРИЛИ ГОЛОДОМ (2006)
- ЗАЛІЗНЯК-ОХРИМОВИЧ ОЛЕНА ЮЛІАНІВНА
- ВАСИЛИШИН-ГАРМАШ РОМАН

ОПИСИ КОРОЛІВЩИН В РУСЬКИХ ЗЕМЛЯХ XVI ВІКУ. Т. 3 : ЛЮСТРАЦІЇ ЗЕМЕЛЬ ХОЛМСЬКОЇ, БЕЛЗЬКОЇ І ЛЬВІВСЬКОЇ (1900)
ВЗОРИ ПРОМИСЛУ ДОМАШНЬОГО : вироби металеві селян на Руси (1882)
- ШУХЕВИЧ-СТАРОСОЛЬСЬКА ДАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
МАЛЯРСТВО. БІЛЯ ЯБЛУНІ : каталог виставки (1993)
RIGHT-BANK UKRAINE IN THE MIDDLE OF THE 19-TH CENTURY. HISTORY IN STATISTICS (2020)

- МЕТА, ЧАСОПИС (ЛЬВІВ)
ДНІ І НОЧІ ВОЛИНІ : поезії (2001)
ЗАВДАННЯ СЛОВ'ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ Й УКРАЇНСЬКА СЛАВІСТИКА (1948)
- ДОБРИЛОВЕ ЄВАНГЕЛІЄ
ФРАНКОВІ НАГУЄВИЧІ (2004)
- НАША МЕТА, ЧАСОПИС (ЛЬВІВ)
ІМПЕРАТИВ : літературознавчі статті, критика, публіцистика (1997)
- МЕЛЬНИК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ МУЗЕЙ
- ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- СТАРОСОЛЬСЬКА УЛЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
- АНДІЄВСЬКА ЕММА ІВАНІВНА
- ГРОМ ГАННА
- ТИТИКАЙЛО ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ
- БОЙКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ : підруч. (2017)
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ : навч. посіб. (2007)
КВІТИ ВОДОЛІЯ : поезії (2002)
ЛЮДИНА ПОКІРНА : оповіді (1951)
- ШУХЕВИЧ ГЕРМІНА МАКСИМІВНА
- ТРУД, ЖІНОЧИЙ ПРОМИСЛОВИЙ КООПЕРАТИВ (ЛЬВІВ)
ОКРУШИНИ : зб. поезій (2002)
- ОЛЕСНИЦЬКА ЕМАНУЇЛА
ПЕРШОДРУКАР ІВАН ФЕДОРОВ І ВИНИКНЕННЯ ДРУКАРСТВА НА УКРАЇНІ (1983)
- ХОМА НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА
- ЛОГОС, ЛІТЕРАТУРНА ГРУПА
- ОСТАПЕНКО МАРИНА АНАТОЛІЇВНА
- ГРОМАДА ТАЇСІЯ ІВАНІВНА
- ГОРБАТЕНКО ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
- ТАРАНОВСЬКИЙ ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ
ПОРА ПІВОНІЙ : поезії (2002)
ПРОМЕНИСТІ СИЛЬВЕТИ : зб. ст. (2008)
РУБАЇ : зб. поезій (2001)
ПЕРЕПИСКА С МАТЕМАТИКАМИ (1996)
ВІТРАМИ Й СОНЦЕМ БОГ МІЙ ШЛЯХ НАМІТИВ : твори (2009)
ВИШКІЛЬНИЙ КУРС. МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ ХІХ-ХХ СТОЛ.. Ч. 3 (1977)
ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА В СЕРЕДИНІ ХІХ СТ. ІСТОРИКО-СТАТИСТИЧНІ НАРИСИ : монограф. (2020)
ВИБРАНІ ПРАЦІ З ІСТОРІЇ КИЄВА (1995)
ХРОНИКА ЭВОЛЮЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ УКРАИНЫ И ЕВРЕИ. 1987-2016 ГОДЫ : книга документальной публицистики (2017)
ГРАНИ И РУБЕЖИ: ПОНЯТИЯ УКРАИНА И УКРАИНЦЫ В ИХ ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ (2019)
ГЕТЬМАН П. П. СКОРОПАДСЬКИЙ. УКРАЇНА НА ПЕРЕЛОМІ 1918 РІК : зб. док. (2014)
- ДИЧКА НАДІЯ СТЕПАНІВНА
- КАЧУРІВСЬКИЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
- ВАСЬКОВИЧ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
- БОРИНЕВИЧ АНТОН САМІЙЛОВИЧ
- БУРАКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ЗАЛМАНОВИЧ
- ГАЙДА ФЕДІР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 18, КН. 4 (1902)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 18, КН. 5 (1902)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 18, КН. 6 (1902)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 19, КН. 7 (1902)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 19, КН. 8 (1902)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 19, КН. 9 (1902)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 20, КН. 10 (1902)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 20, КН. 11 (1902)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 20, КН. 12 (1902)
- КОСЯЧЕНКО ГРИГОРІЙ ПАНФІЛОВИЧ
- КОРШАК КИРИЛО ЮХИМОВИЧ
А. Ю. КРИМСЬКИЙ. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК (2016)
ЗБІРНИК ПРАЦЬ ЖИДІВСЬКОЇ ІСТОРИЧНО-АРХЕОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ. КН. 1 (1928)
- КОЧУБЕЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- БОГОМОЛОВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
- МАЙ-ДНІПРОВИЧ ДМИТРО АРТЕМОВИЧ
- РИБИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
- ЖИТОМИРСЬКИЙ ЄВРЕЙСЬКИЙ УЧИТЕЛЬСЬКИЙ ІНСТИТУТ
- КОЛОМИЙСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ
- ВАЙНШТЕЙН ДАВИД ІСАКОВИЧ
- ОМЕЛЬЧЕНКО МАРІЯ ВАСИЛІВНА
ДРАМА УКРАЇНСЬКА. СТАРОВИННИЙ ТЕАТР УКРАЇНСЬКИЙ. ВИП. 4 : ШКІЛЬНІ ДІЙСТВА РІЗДВЯНОГО ЦИКЛУ (1927)
- САЙКО МИКОЛА ПИЛИПОВИЧ
- УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ СОЮЗ (ЧЕХІЯ)
ЮВІЛЕЙНИЙ ЗБІРНИК НА ПОШАНУ АКАДЕМІКА МИХАЙЛА СЕРГІЙОВИЧА ГРУШЕВСЬКОГО З НАГОДИ ШІСТДЕСЯТОЇ РІЧНИЦІ ЖИТТЯ ТА СОРОКОВИХ РОКОВИН НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Т. ІІІ : МАТЕРІАЛИ ДО БІБЛІОГРАФІЇ ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ АКАДЕМІКА ГРУШЕВСЬКОГО ЗА 1905 - 1928 РР. (1929)
ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ ЕТНОГРАФІЇ (1928)
- АРХЕОЛОГІЧНІ З'ЇЗДИ
- ШЕВЧЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
- МАЛЬОВАНЦІ
- ШУЛЬГА-ШУЛЬЖЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
- СТАНИСЛАВІВСЬКА УКРАЇНСЬКА ГІМНАЗІЯ
- ТОМАШІВКА (ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН)

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КУЛЬТУРНОЇ Й ГРОМАДСЬКОЇ ІСТОРІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ. Т. 1 : ЛИСТУВАННЯ І. ФРАНКА І М. ДРАГОМАНОВА (1928)
ТЮРКИ, ЇХ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ. ВИП. ІІ : ТЮРКСЬКІ МОВИ (1930)
З ПОЛЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ Й ЕТНОГРАФІЇ : статті та записи (1927)
ДЕКАБРИСТИ НА УКРАЇНІ. Т. ІІ (1930)
МАТЕРІАЛИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ДІАЛЕКТОЛОГІЇ ТА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ (1928)
ПЕРСЬКИЙ ТЕАТР, ЗВІДКИ ВІН УЗЯВСЬ І ЯК РОЗВИВАВСЬ : уривок з 3 тому "Історії Персії та її письменства" (1925)
- ЛЕВЧЕНКО МИКОЛА ЗАХАРОВИЧ
ЮБІЛЕЙ АКАДЕМІКА ДМИТРА ІВАНОВИЧА БАГАЛІЯ (1929)
УКРАЇНСЬКИЙ ДІАЛЕКТОЛОГІЧНИЙ ЗБІРНИК. КН. ІІ (1929)
ЗА СТО ЛІТ. КН. 5 (1930)
- МОРГАЄНКО ПЕТРО ДАВИДОВИЧ
- ГРЕБІНКА
ЗА СТО ЛІТ. КН. 1 (1927)
- НАРОДНА ВОЛЯ
- ФОМІН ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
ЛІТЕРАТУРА. ЗБ. 1 (1928)
- ЗИМНИЙ ЛЕОНІД
Г. Ф. КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО : бібліогр. розвідка (1929)
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ БІОГРАФІЇ В. Б. АНТОНОВИЧА : з приводу двадцятої річниці з дня його смерті (1929)
- ГОНЧАРЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
ИСТОРИЯ УКРАИНЫ: СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАЦИИ (2010)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКИХ КОЗАКІВ (2014)
- КОМІСІЯ ДЛЯ ВИДАННЯ ПАМ’ЯТОК НОВІТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА
КНИГА ПОСОЛЬСЬКАЯ. МЕТРИКИ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСЬКОГО, СОДЕРЖАЩАЯ В СЕБЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ СНОШЕНИЯ ЛИТВЫ В ГОСУДАРСТВОВАНИЕ КОРОЛЯ СИГИЗМУНДА-АВГУСТА (1843)
- НЕЧИПОРЕНКО ПРОКІП ІВАНОВИЧ
РУСИНИ В УКРАЇНІ: ТЕСТ НА ЄВРОПЕЙСЬКІСТЬ : зб. праць (2012)
- ЧУГУЙ ТАРАС ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ВИДАВНИЦТВО ВАЛЕРІЯ ПАДЯКА
- ГРУШЕВСЬКА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА
- ВИШНЕВЕЧЧИНА
- МИГОВИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ
НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КРАЄЗНАВЦІВ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ : до 90-річчя журналу "Краєзнавство" (2017)
- ВЕРХІВ
УГНІВ - НАЙМЕНШЕ МІСТО В УКРАЇНІ (2006)
УПРАВЛІНСЬКА ЕЛІТА ЯК ЧИННИК СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ : монограф. (2012)
- ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ 2012
ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО КІНЦЯ XVIII СТОЛІТТЯ : навч. посіб. (2016)
- ОБОЛЕНСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
- УГНІВ
- БУКЕТ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
- ЩОДРА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА
- МИХНЕНКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ХАРКІВСЬКА ШКОЛА РОМАНТИКІВ
ПАМ'ЯТНИК ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ У ЛОХВИЦІ (1922)
- БАЗИЛЕВИЧ ЙОВ
- ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНО-ГЕОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
- ТОМАРА ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
ПАМ'ЯТНИК ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ У КИЄВІ (1977)
ONLINE CONCORDANCE TO THE COMPLETE WORKS OF HRYHORII SKOVORODA (2008)
ПАМ'ЯТНИК ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ У ХАРКОВІ (ПОКРОВСЬКИЙ СКВЕР) (1992)

- ШПАК МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- ГУРЕЇВ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
- ПРИШИВАЛЬНЯ
- ЦЕРКВА СВЯТОГО МИКОЛАЯ НА АСКОЛЬДОВІЙ МОГИЛІ
- НАДІЇН ДМИТРО ПИМЕНОВИЧ
- СОЦРЕАЛІЗМ

- АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА МОВА
- ВІРМЕНО-КИПЧАЦЬКА МОВА
- ПЕРША УКРАЇНСЬКА ДРУКАРНЯ У ФРАНЦІЇ
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА НА ПОШАНУ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ У БРАТИСЛАВІ (2003)
БЮСТ ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ У НБУВ (1989)
- ЛЯШЕВЕЦЬКИЙ ФЕДІР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- НОРОВ ДМИТРО АВТОНОМОВИЧ
ПАМ'ЯТНИК ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ У ЛЮБЛЯНІ (2016)
ПАМ'ЯТНИК ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ У МОСКВІ (1919)
- ВЛАДИСЛАВКА
- КРАСНОРІЧЕНСЬКЕ
- ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1903)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 21, КН. 1 (1903)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 21, КН. 2 (1903)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 21, КН. 3 (1903)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 22, КН. 4 (1903)
- ГУРБАНОВ СЕЙФАДДІН АЛІ-ОГЛИ
- КРАНДІЄВСЬКА НАДІЯ ВАСИЛІВНА
- ДОВГАНЬ БОРИС СТЕПАНОВИЧ
- БЕЛЕНЬ МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ШКОДОВСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
ПАМ'ЯТНИК ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ (1992)
- ЯСТРЕБОВ ІГОР ПАВЛОВИЧ
- СКРИГАЛІВКА
- ПІВНІ (ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН)
- СКВИРА
- КУРДЮМОВ СТЕПАН МИКИТОВИЧ
- ДОНЕЦЬ-ЗАХАРЖЕВСЬКИЙ ЯКІВ МИХАЙЛОВИЧ
- УРЮПИН ЄГОР ЄГОРОВИЧ
- КОПШТЕЙН АРОН ЙОСИПОВИЧ
ПАМ'ЯТНИК ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ У ПЕРЕЯСЛАВІ (1986)
- ЛУЦАК ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ
- СЛОВЕНІЯ
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 22, КН. 5 (1903)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 23, КН. 7 (1903)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 23, КН. 8 (1903)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 23, КН. 9 (1903)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 24, КН. 10 (1903)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 24, КН. 11 (1903)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК (1904)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 25, КН. 1 (1904)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 25, КН. 2 (1904)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 25, КН. 3 (1904)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 26, КН. 4 (1904)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 26, КН. 5 (1904)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 26, КН. 6 (1904)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 27, КН. 7 (1904)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 27, КН. 8 (1904)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 27, КН. 9 (1904)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 28, КН. 10 (1904)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 28, КН. 11 (1904)
ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК. № 28, КН. 12 (1904)
- ПАМ'ЯТНИК ВАСИЛЮ КАРАЗІНУ
- МОГИЛЯНСЬКА ЛАДЯ
- УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ У ПЕРЕМИШЛІ
- УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЛЯ ДІВЧАТ У ПЕРЕМИШЛІ
- ПАМ'ЯТНИК МИКОЛІ ГОГОЛЮ (ВЕЛИКІ СОРОЧИНЦІ)
- ЯПОНЦІ
- КАНЕВСЬКИЙ ДАВИД ІСАКОВИЧ
- ГЕЛЬФАНДБЕЙН ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ШЕМАТИЗМ
ЮВІЛЕЙНИЙ ЗБІРНИК НА ПОШАНУ АКАДЕМІКА МИХАЙЛА СЕРГІЙОВИЧА ГРУШЕВСЬКОГО. Т. 1 (1928)
АВТОБІОГРАФІЯ : п'ятдесят літ на сторожі української науки та культури (1927)
"АЛЕКСАНДРІЯ" В ДАВНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Ч. 1 : ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ПОВІСТЬ (1929)
НОВІ ЗНАДОБИ ДЛЯ ЖИТТЄПИСУ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО : спомини та матеріали (1929)
ЗБІРНИК ПРАЦЬ ЄВРЕЙСЬКОЇ ІСТОРИЧНО-АРХЕОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ. Т. 2 (1929)
ВОЛЗЬКИЙ ШЛЯХ І СТАРОДАВНІ РУСИ : нариси з руської історії VI - IX вв. (1928)
ІСТОРІЯ ТУРЕЧЧИНИ ТА ЇЇ ПИСЬМЕНСТВА. Т. ІІ, ВИП. 2 (1927)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ КУЛЬТУРНИХ РУХІВ НА ВКРАЇНІ ТА БІЛОРУСІ В XVI - XVIII В. (1929)
- ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ КУБАНІ
КИЇВ ТА ЙОГО ОКОЛИЦЯ В ІСТОРІЇ І ПАМ'ЯТКАХ (1926)
- ГАЄВСЬКИЙ СТЕПАН ЮХИМОВИЧ
- ШМАЛЬГАУЗЕН ІВАН ІВАНОВИЧ
- ЄВРЕЙСЬКА ІСТОРИКО-АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
- САВИЧ ОЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ
- КОМІСІЯ ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА
ДРАМА УКРАЇНСЬКА. СТАРОВИННИЙ ТЕАТР УКРАЇНСЬКИЙ. ВИП. 1 : ВСТУП. СЦЕНІЧНІ ВИСТАВИ У ГАЛИЧИНІ (1926)
ЗА СТО ЛІТ. КН. 4 (1929)
- ПЕРШИЙ МІСЬКИЙ ТЕАТР (КИЇВ)
ЗА СТО ЛІТ. КН. 3 (1928)
- КНИГАРЬ
ЗА СТО ЛІТ. КН. 2 (1928)
УКРАЇНА В РОСІЙСЬКОМУ ПИСЬМЕНСТВІ. Ч. 1 (1801 – 1850 РР.) (1928)
- АРХІТЕКТУРА РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ, ЖУРНАЛ
- СЛОВО ПРО ЗБУРЕННЯ ПЕКЛА
ДРАМА УКРАЇНСЬКА. СТАРОВИННИЙ ТЕАТР УКРАЇНСЬКИЙ. ВИП. 5 : ДРАМАТИЗОВАНІ ЛЕГЕНДИ АГІОГРАФІЧНІ (1928)
ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ : зб. праць коміс. для видавання пам'яток новітнього письменства (1927)
- ЧЕРНИГОВСКИЙ ЛИСТОК
МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄДНАНЬ. ВИП. 1 : ДНІПРОВСЬКІ ЛОЦМАНИ (1929)
НАУКОВО-ПУБЛІЦИСТИЧНІ І ПОЛЕМІЧНІ ПИСАННЯ КОСТОМАРОВА : зібрані заходом академічної комісії української історіографії (1928)
НАРИС УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ. ВИП. 2 : ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО (1925)
- ХЛОПОМАНСТВО
- СУВОРІН ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗА РІК...
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗА РІК 1924 (1925)
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗА РІК 1924. Т. ХІХ (1925)
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗА РІК 1925 (1926)
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗА РІК 1925. Т. ХХ (1926)
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗА РІК 1926. Т. ХХI (1926)
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗА РІК 1927 (1927)
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗА РІК 1927. Т. ХХIV (1927)
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗА РІК 1928 (1928)
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗА РІК 1928. Т. ХХVIII (1928)
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗА РІК 1929 (1929)
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЗА РІК 1929. Т. ХХXII (1929)
ПАВИЛЬОН УКРАИНСКАЯ ССР : путеводитель (1939)
КИЕВЪ ЯВИЛСЯ ГРАДОМЪ ВЕЛИКИМЪ... : вибрані українознавчі твори (1994)
ЛИСТИ (2004)
УПУЩЕННЫЙ ШАНС : небеспристрастные размышления экс-премьера Украины о том, что произошло в бывшем Советском Союзе (1993)
МИ НЕ Є УКРАЇНОФІЛАМИ. ПОЛЬСЬКА ПОЛІТИЧНА ДУМКА ПРО УКРАЇНУ І УКРАЇНЦІВ : антологія текстів (2012)
НАЧАЛО КНИГОПЕЧАТАНИЯ НА УКРАИНЕ. ИВАН ФЕДОРОВ (1974)
НА УКРАЇНІ 1919. ПЕРЕГОВОРИ Й ВІЙНА З РОСІЙСЬКОЮ ДОБРОВОЛЬЧОЮ АРМІЄЮ : спомини голови делегації та командира запорізької групи (1940)
ВОСПОМИНАНИЯ (1958)
ПИСЬМА Н. Е. ВЕРНАДСКОЙ 1886 - 1889 (1988)
РОЗВІДУВАННЯ МОСКОВСЬКИХ ПОСЛАНЦІВ НА УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVII ВІКУ (1941)
ФЕОДАЛЬНЫЕ ГОРОДА УКРАИНЫ В КОНЦЕ XV - 60-Х ГОДАХ XVI В. (1989)
ЗЕЛЕНА УКРАЇНА : короткий історичний нарис українського політичного і громадського життя (1949)
ТЕРРИТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ СССР (1940)
ГАЙДАМАКИ : поема (1988)
- СКОПЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ
- ДЯЧЕНКО ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ
- МАСОЛ ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ
- ГІРІК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
- НЕМИРОВСЬКИЙ ЄВГЕН ЛЬВОВИЧ
- ОМЕЛЯНОВИЧ-ПАВЛЕНКО МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
- БУРЯКІВСЬКИЙ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- СВІТ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА АКАДЕМІЇ НАУК УРСР (1973)
МАЛОРУСЬКИЙ ВЕРТЕП ИЛИ ВЕРТЕПНАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ДРАМА : обстоятельный текст с нотами и рисунками ящика для представлений (1882)
ТЕАТРАЛЬНИЙ КИЇВ : довідник (1949)
ПЕРШИЙ ТЕАТРАЛЬНИЙ БУДИНОК У КИЄВІ І ЙОГО САДИБА (1925)
МИСТЕЦЬКА БУКОВИНА : нариси з минулого (1968)
ПРО МИСТЕЦТВО ТЕАТРУ (1964)
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР : дослідження (1968)
ВІЛЬНИЙ ТЕАТР
ЗВІДОМЛЕННЯ ЗА 1924 РІК УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЇВІ (1925)
ПАМ'ЯТНИК ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ У СКОВОРОДИНІВЦІ (1926)
ПАМ'ЯТНИК ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ У ЧОРНУХАХ (1972)
ПАМ'ЯТНИК ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ У КОВРАЇ (1972)
МЕМОРІАЛЬНА ДОШКА У МОЇЙ ЛЮБІЙ ГУНГАРІЇ (1998)
- ДЕМОЧКО КУЗЬМА МАКАРОВИЧ
ПРОЕКТ ПАМ’ЯТНИКА ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ У ПЕРЕЯСЛАВІ (1963)
- ДОВБИЩЕНКО ВІКТОР СЕМЕНОВИЧ
- МЕДАЛЬ ВАСИЛЯ КОСТЯНТИНА ОСТРОЗЬКОГО
- БОЛОХІВСЬКА ЗЕМЛЯ
- ЛАНЦЮГОВИЙ МІСТ (КИЇВ)
- АНДРІЇВСЬКА ЦЕРКВА
- НАВОДНИЦЬКИЙ МІСТ
- ТАШАНЬ
УКРАЇНСЬКА ПІСНЯ В СТАРОВИННОМУ РОСІЙСЬКОМУ СПІВАНИКУ. Т. І - IV (1924)
ЛИСЯНСКИЙ (2002)
БУКВАР ПІВДЕННОРУСЬКИЙ 1861 РОКУ (1991)
ЯЗЫЧЕСТВО, ХРИСТИАНСТВО, ДВОЕВЕРИЕ: РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ ДРЕВНЕЙ РУСИ В IX - XI ВЕКАХ (2008)
ЯК УТВОРИВСЬ РОМАН ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ? П. МИРНОГО ТА ІВ. БІЛИКА : розвідка та додатки (за архівними матеріалами Полтавського Пролетарського Музею) (1925)
МАТЕРІАЛИ З УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ДРАМИ. ВИП. 1 : УКРАЇНСЬКИЙ ВЕРТЕП : розвідки й тексти (1929)
ЗАХІДНО-РУСЬКІ ЛІТОПИСИ ЯК ПАМ'ЯТКИ ЛІТЕРАТУРИ. Ч. 1 (1921)
АРХЕОЛОГІЧНА МИНУВШИНА КИЇВЩИНИ (З 5 ТАБЛИЦЯМИ МАЛЮНКІВ ТА 9 МАПАМИ) (1925)
УКРАЇНСЬКІ ГРАМОТИ. Т. 1 : XIV В. І ПЕРША ПОЛОВИНА XV В. (1928)
ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ У П'ЯТДЕСЯТІ РОКИ. Т. 1 : ЖИТТЯ. ІДЕОЛОГІЯ. ТВОРЧІСТЬ (1929)
САТИРИЧНЕ ТА ПОБУТОВЕ ПИСЬМЕНСТВО XVIII В.. Т. ІІ, ВИП. 1 : ТВОРИ ІВАНА НЕКРАШЕВИЧА (РОЗВІДКА ТА ТЕКСТИ) (1929)
- БУКВАРЬ ЮЖНОРУССКІЙ
ІСТОРІЯ ПЕРСІЇ ТА ЇЇ ПИСЬМЕНСТВА. ВИП. 1 : ЯК ПЕРСІЯ, ЗАВОЙОВАНА АРАБАМИ, ВІДРОДИЛАСЬ ПОЛІТИЧНО (ІХ ТА Х ВВ.) (1923)
ГУТИ НА ЧЕРНІГІВЩИНІ (1926)
ВОКАТИВ І ІНСТРУМЕНТАЛЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ (1926)
ЛИСТИ ВАСИЛЯ ГОРЛЕНКА ДО ПАНАСА МИРНОГО (1883-1905) (1928)
УКРАЇНСЬКИЙ ДІАЛЕКТОЛОГІЧНИЙ ЗБІРНИК. КН. 1 (1928)
КИЇВСЬКА КОЗАЧЧИНА 1855 РОКУ (ДО ІСТОРІЇ СЕЛЯНСЬКИХ РУХІВ НА КИЇВЩИНІ) : промоційні праці кафедри № 3 (1928)
ЦЕХИ НА УКРАЇНІ. Т. І, ВИП. 1 : СУСПІЛЬНО-ПРАВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЦЕХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (1929)
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЛЕНІНГРАДСЬКОГО ТОВАРИСТВА ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ, ПИСЬМЕНСТВА ТА МОВИ
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЛЕНІНГРАДСЬКОГО ТОВАРИСТВА ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ, ПИСЬМЕНСТВА ТА МОВИ (1928)
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЛЕНІНГРАДСЬКОГО ТОВАРИСТВА ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ, ПИСЬМЕНСТВА ТА МОВИ (1929)
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЛЕНІНГРАДСЬКОГО ТОВАРИСТВА ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ, ПИСЬМЕНСТВА ТА МОВИ. № 1 (1928)
НАУКОВИЙ ЗБІРНИК ЛЕНІНГРАДСЬКОГО ТОВАРИСТВА ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ, ПИСЬМЕНСТВА ТА МОВИ. № 2 (1929)
- КРАТКО БЕРНАРД МИХАЙЛОВИЧ
- МЕЛЬГУНОВА ІРИНА МИХАЙЛІВНА
- КОГАН МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
- МАРКОВСЬКИЙ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
- КІСТЯКІВСЬКА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА
- НЕКРАШЕВИЧ ІВАН ГЕОРГІЙОВИЧ
- РУДИНСЬКА ЄВГЕНІЯ ЯКІВНА
КИРИЛО ТА МЕФОДІЙ У ДАВНЬОСЛОВ'ЯНСЬКОМУ ПИСЬМЕНСТВІ : розвідка (1928)
ГЕНЕРАЛЬНА РАДА НА ГЕТЬМАНЩИНІ XVII - XVIII СТ. : промоційні праці кафедри № 6 (1929)
ПАМ’ЯТНИК ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ ТА ТЕРИТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ (1997)
ХАФИЗ ТА ЙОГО ПІСНІ В ЙОГО РІДНІЙ ПЕРСІЇ XIV В. ТА В НОВІЙ ЄВРОПІ (БЛ. 1300-1389) (1924)
ПАМ’ЯТНИК ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ У ПЕРЕЯСЛАВІ (ВОСКРЕСЕНСЬКА ПЛОЩА) (1989)
ЕТЮДИ З ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА СЕРЕДНЬОЇ ІСТОРІЇ : період утворення й консолідації національних держав на романо-германському Заході (1928)
ПАМ’ЯТНИК ГРИГОРІЮ СКОВОРОДІ У БАБАЯХ (2013)
ФІЛОСОФІЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ЦІННОСТЕЙ : монографія (2019)
ПАСІЧНИЦТВО (ПРОГРАМА ДО ЗБИРАННЯ МАТЕРІАЛІВ) (1925)
ЗВІТ ЗА ДІЯЛЬНІСТЬ З 14 ТРАВНЯ 1925 Р. ДО 1 СІЧНЯ 1927 Р. (1927)
ЯК ТВОРИЛАСЯ УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ (1951)
УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ. Ч. 1 (1942)
- ВАІТЕ
ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ. ХУДОЖНЯ ПРОЗА. ПУБЛІЦИСТИКА (1983)
КНИГА ПУТЕШЕСТВИЯ. КРЫМ И СОПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ : извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века (2008)
СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ : підруч. (2019)
ЩЕРБИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ. ПОЛІТИЧНИЙ ПОРТРЕТ НА ФОНІ ЕПОХИ (2018)
- СУПРАСЛЬСЬКИЙ ЛІТОПИС
- ЛАВРОВ ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
- КИЇВСЬКА КОЗАЧЧИНА
- БИХОВЦЯ ХРОНІКА
- УКРАЇНСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА КАПЕЛА
ПОЗА ТРАДИЦІЇ : антологія української модерної поезії в діаспорі (1993)
ІКОНОГРАФІЯ ІВАНА МАЗЕПИ В ОБРАЗОТВОРЧОМУ МИСТЕЦТВІ ХХ- ПОЧ. ХХІ СТ. (2013)
НА ПОРОГЕ СТОЛЕТИЯ. ОТ ТАВРИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДО - КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО : история в документах и фотографиях (2014)
ЯК РЕДАГУВАТИ ВІКІПЕДІЮ : довідник для новачків (2012)
В. И. ВЕРНАДСКИЙ – СОЗДАТЕЛЬ УЧЕНИЯ О НООСФЕРЕ (2014)
З-НАД ДНІСТРА НА КАНАДСЬКІ ПРЕРІЇ : мій життєвий шлях (1963)
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ВЕРНАДСКОГО ПО ВОСПОМИНАНИЯМ СОВРЕМЕННИКОВ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) (1963)
THE ROOTS OF UKRAINIAN NATIONALISM : Galicia as Ukraine's Piedmont (2002)
- ПОБЕРЕЖЖЯ
КУПЦЫ ГОРОДА КИЕВА (2017)
ЛОКАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ І ОБ'ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ : навч. посіб. (2018)
- КУПЕЦТВО
- МИРНОГРАД
- ГОЖУЛИ
- МАКАРИК ІРИНА-РІМА
- ЗАРІЧНИЙ ІГОР СЕМЕНОВИЧ
- БЕРКУТ ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ
- ЯСТРЕБОВ СЕРГІЙ ІГОРЕВИЧ
- ГРИЩУК ОКСАНА ВІКТОРІВНА
- ШУЛЬГІНА ЛІДІЯ САВІВНА
- ЗАРИЦЬКА ЄВГЕНІЯ РОМУАЛЬДІВНА
ГЕРБИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА (СТАНІСЛАВОВА) (2008)
РЕВОЛЮЦИЯ НА УКРАИНЕ ПО МЕМУАРАМ БЕЛЫХ (1930)
БІБЛІЯ. КНИГИ СВЯЩЕННОГО ПИСАННЯ СТАРОГО ТА НОВОГО ЗАВІТУ : в укр. пер. з паралел. місцями та дод. (2004)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ МАГДЕБУРЗЬКОГО ПРАВА В УКРАЇНІ (XVI-ПОЧАТОК XVII СТ.) (2002)
ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА (1972)
ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА ТА ДОЛІ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ У СХІДНІЙ ЄВРОПІ : матеріали міжнар. наук. конф. пам'яті Митрополита Андрея Шептицького, 30 листоп. - 1 груд. 2015 р., м. Київ (2016)
- ФЕДУНКІВ ЗЕНОВІЙ БОГДАНОВИЧ
- ГОШКО ТЕТЯНА ДМИТРІВНА
- ТАБАЧНИКОВ ІСАЙ АРОНОВИЧ
- АСОЦІАЦІЯ ЄВРЕЙСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОБЩИН УКРАЇНИ
- МЕЖИРІЦЬКИЙ МОНАСТИР
- ІЛЛІНСЬКА ЦЕРКВА (СУБОТІВ)
- УКРАЇНСЬКА СТУДІЯ ПЛАСТИЧНОГО МИСТЕЦТВА
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. КН. 9 (1926)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. КН. 13-14 (1927) (1927)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (1928)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. КН. 16 (1928) (1928)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. КН. 17 (1928) (1928)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. КН. 18 (1928) (1928)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. КН. 19 (1928) (1928)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. КН. 20 (1928)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (1929)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. КН. 21-22 (1928) (1929)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. КН. 23 (1929) (1929)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. КН. 24 (1929)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. КН. 25 (1929) (1929)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК (1931)
ЗАПИСКИ ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК. КН. 26 (1931)
ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ МАЛИК (1921-1988): ДО СТОРІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ : бібліогр. покажч. (2021)
ІМЕНІ ПИСЬМЕННИКА-ПАТРІОТА: ЛАУРЕАТИ І ДИПЛОМАНТИ ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКОЇ ПРЕМІЇ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА МАЛИКА : біобібліогр. покажч. (2021)
СПОГАДИ. ЛИСТИ ДО БРАТА І ДРУГА. Ч. 1 (2020)
СПОГАДИ. ЛИСТИ ДО БРАТА І ДРУГА. Ч. ІІ (2020)
СПОГАДИ. ЛИСТИ ДО БРАТА І ДРУГА. Ч. ІІІ (2020)
КАЗКИ ТА ОПОВІДАННЯ З ПОДІЛЛЯ В ЗАПИСАХ 1850-1860-Х РР. : вип. І-ІІ (1928)
- МАЛИК ВОЛОДИМИР КИРИЛОВИЧ
В. И. ВЕРНАДСКИЙ И НООСФЕРНАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЭКОНОМИКИ В XXI ВЕКЕ. Т. 2 (2013)
КИЇВСЬКІ АРХИТЕКТИ XVIII ВІКУ (1918)