- СВІТЛИЧНА НАДІЯ ОЛЕКСІЇВНА
- СВІТЛИЧНА ЛЕОНІДА ПАВЛІВНА
- РОТШИЛЬД ДЖОЗЕФ
- ПОЛКАНОВ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- ПОЛКАНОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- САМАРА, РІЧКА
- СВЯТО-МИКОЛАЇВСЬКИЙ ПУСТЕЛЬНИЙ САМАРСЬКИЙ МОНАСТИР
- БАЗАВЛУК, РІЧКА
- СТУДЕНИЦЯ
- СЕРЕНДЯ ГОВТВА
- РУСЬКА МЕТРИКА
- БОГДАНЕЦЬ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
- МАТІОС МАРІЯ ВАСИЛІВНА
БОРОТЬБА : п'єса на 3 дії (1923)
ТВОРИ Т. VI.
ВІЧ-НА-ВІЧ (1928) Ч. 1. Віч-на-віч Ч. 2. Товариші
ЛИСТИ ДО УКРАЇНСЬКИХ ЖІНОК (1928)
ЧАРТЕР І СТАТУТ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В КАНАДІ (1931)
- СМОТРИЧ, РІЧКА
ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНЦІВ (РУСИНІВ) ВЕЛИКОГО ВАШІНГТОНУ (1911)
П'ЯТА СЕСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ : (17-23 листопада 1961 р.) (1962)
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ 16-21 БЕРЕЗНЯ 1957Р. : матеріали і документи (1957)
ВІЛЬНЕ КОЗАЦТВО : Бюлетень Українського Вільного Козацтва (1964)
ДОРОГИ ДРУЖБИ : поезії : [для ст. віку] (1953)
- ОРИШКЕВИЧ ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ
- КРУСЬ ОКСАНА ПЕТРІВНА
- СВЯТО РОКСОЛАНА ВАСИЛІВНА
- КОНКА, РІЧКА
- ПРОТАС МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- СЕРГЄЄВА МАРИНА СЕРГІЇВНА
- ЯРОШИК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- ЧЕМЕРКІН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ
- ЗДІОРУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА: В ХАОСЕ СОБЫТИЙ И В СМЯТЕНИИ ЧУВСТВ (2017)
КОРОТКА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ : з ілюстраціями і мапою України (1926)
ХРЕСТОМАТІЯ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ : для студентів вузів (1993)
З ІСТОРІЇ ЕТНОСОЦІАЛЬНИХ КОНФЛІКТІВ. УКРАЇНЦІ Й ПОЛЯКИ НА НАДДНІПРЯНЩИНІ, ВОЛИНІ Й У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ В XIX - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX СТ. : [монографія] (2018)
СОВЄТСЬКИЙ ПАТРІОТИЗМ (1948)
- БУСЕЛ ЯКІВ ГРИГОРОВИЧ
- ЗГУРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЗАХАРОВИЧ
- БІЛЯВСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ВОЛКОВ СЕРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
- ДОВГИЙ СТАНІСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ЯЦИК АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- ГУДЬ БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ
- БІЛИК БОРИС ІВАНОВИЧ
ГЕТЬМАНАТ ПАВЛА СКОРОПАДСЬКОГО: ІСТОРІЯ, ПОСТАТІ, КОНТРОВЕРСІЇ : всеукр. наук. конф. 19-20 трав. 2008 р., : [збірник] (2008)
ЮЛІЯН БАЧИНСЬКИЙ ВИДАТНИЙ ДОСЛІДНИК УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІҐРАЦІЇ (1971)
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АТЛАС УКРАЇНСЬКИХ ГОВОРІВ СХІДНОЇ СЛОВАЧЧИНИ. Т. 3 : НАЗВИ БУДІВНИЦТВА І ТРАНСПОРТУ (2001)
ФРАҐМЕНТИ : (поезії) (1909)
ТВОРИ. Т. 2 : ТАВРІЯ : роман (1987)
ТВОРИ. Т. 4 : ЛЮДИНА І ЗБРОЯ : роман (1987)
ТВОРИ. Т. 6 : БЕРЕГ ЛЮБОВІ : роман (1988)
ЧЕРКАЩИНА В ЛЕГЕНДАХ ТА ПЕРЕКАЗАХ : краєзнавчий довідник (2006)
НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ XV-XVIII СТ. ЗАСЕЛЕННЯ. МІГРАЦІЇ. ПОБУТ (1976)
ВЕЖІ І КУЛЕМЕТИ : (спогади з Дивізії і большевицького полону) (1959)
МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ ЗАСНУВАННЯ СОФІЙСЬКОГО СОБОРУ В КИЄВІ: ПРОБЛЕМИ НОВИХ ДАТУВАНЬ (7 КВІТНЯ 2010 Р., М. КИЇВ) (2010)
АЛЬТЕРНАТИВНА ІСТОРІЯ ЯК МЕТАЖАНР УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ПРОЗИ: КОМПАРАТИВНА ГЕНОЛОГІЯ І ПОЕТИКА : монографія (2020)
- АНІСТРАТЕНКО АНТОНІНА ВІТАЛІЇВНА
- ГРИЦАК ПАВЛО ЄВГЕНОВИЧ
- МИКІТЧАК ТАРАС ІГОРОВИЧ
- РЕШЕТИЛО ОСТАП СТЕПАНОВИЧ
- КОРЧАК-ГОРОДИСЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
- ПОПЕЛЬНИЦЬКА ОКСАНА ВАСИЛІВНА
- ГАНУДЕЛЬ ЗУЗАНА ТОМАШІВНА
- ДАНИЛИК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
- ЦАРИК ЙОСИФ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ЦАРЕНКО ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
- БОРЩЕВСЬКИЙ ВІКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ
БАНДУРКА. УКРАЇНСЬКІ СОРОМІЦЬКІ ПІСНІ : для дорослих (2001)
ЕТНОПОЛІТИКА УКРАЇНСЬКОЇ ВЛАДИ ДОБИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ 1917-1921 РОКІВ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ : монографія (2013)
ГАЛИЧИНА В ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ : [монографія] (2017)
ГОЛОДОМОР 1932-1933 РОКІВ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ, ПРАВОВА ОЦІНКА : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 25-26 верес. 2008 р. (2009)
ІСТОРІЯ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Т. 2 (2019)
- ПРИТУЛА ХРИСТИНА МИРОСЛАВІВНА
- КРУПІН ВІТАЛІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ
- КУЛІШ ІННА МИХАЙЛІВНА
- ТЕРЕНТЬЄВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
- НІКІТІН ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1885)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ЯНВАРЬ (1885)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ФЕВРАЛЬ (1885)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. МАРТ (1885)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. АПРЕЛЬ (1885)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. МАЙ (1885)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ИЮНЬ (1885)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ИЮЛЬ (1885)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. АВГУСТ (1885)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. СЕНТЯБРЬ (1885)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. ОКТЯБРЬ (1885)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. НОЯБРЬ (1885)
- БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- МІЖНАРОДНА ЖІНОЧА ЛІГА ЗА МИР ТА СВОБОДУ
- ЛІГА НАЦІЙ
- РАДНОТСЬКИЙ ДОГОВІР
- КОЗАЦТВО НА БУДІВНИЦТВІ ЛАДОЗЬКОГО КАНАЛУ
- УСТЯ (КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН)
ІСТОРІЯ ПОЛЬЩІ. ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО НАШИХ ДНІВ (2002)
ІСТОРИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ : курс лекцій і метод. матеріалів для магістрів іст. ф-ту (2013)
ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ : [поема] (1925)
ХОЛМСЬКІ ЛЕГЕНДИ Й ОПОВІДАННЯ : з ілюстраціями (1940)
КОБЗАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ПОЕЗІЙ. КН. 1 : КОБЗАР. ГАЙДАМАКИ (2020)
КОБЗАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ПОЕЗІЙ. КН. 2 : ТРИ ЛІТА. ПОЕЗІЯ 1847 (2020)
КОБЗАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ПОЕЗІЙ. КН. 4 : ПОЕЗІЯ 1857-1861 (2020)
УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ
УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ (2005)
УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ. № 1-3 (2005)
УКРАЇНСЬКИЙ СВІТ. № 4-6 (2005)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1886)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 14 : ЯНВАРЬ (1886)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 14 : ФЕВРАЛЬ (1886)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 14 : МАРТ (1886)
КОНСОЛІДАЦІЙНА МОДЕЛЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: ВІД ТЕОРІЇ СУВЕРЕНІТЕТУ ДО ТЕОРІЇ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ : монографія (2020)
КИЇВ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ УКРАЇНИ (2000)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 14 : АПРЕЛЬ (1886)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 15 : МАЙ (1886)
МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ ВІД ДАВНИНИ ДО СУЧАСНОСТІ (1999)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 15 : ИЮНЬ (1886)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 15 : ИЮЛЬ (1886)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 15 : АВГУСТ (1886)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 16 : СЕНТЯБРЬ (1886)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 16 : ОКТЯБРЬ (1886)
НА СКРИЖАЛЯХ ІСТОРІЇ : з історії взаємозв'язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940-1980-ті роки (2003)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 16 : НОЯБРЬ (1886)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 16 : ДЕКАБРЬ (1886)
НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ, УРОКИ ІСТОРІЇ : доп. та матеріали всеукр. наук. конф., 20 листоп. 2014 р. (2016)
ОБЕРЕГИ НАШОЇ ПАМ'ЯТІ : книга для читання з історії Рідного краю (1998)
- МАХІНЧУК МИКОЛА ГАВРИЛОВИЧ
- ЗАШКІЛЬНЯК ЛЕОНІД ОПАНАСОВИЧ
- ЗВАГЕЛЬСЬКИЙ ВІКТОР БОРИСОВИЧ
- ДЕГТЯРЬОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
- АНТОНЮК ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
- КОРДОНЕЦЬ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
- ВАГАПОВ ВОЛОДИМИР БЕЛАЛОВИЧ
- РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК ДОНЕЦЬКИЙ КРЯЖ
- ЛІСОВИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ ВЕЛИКОАНАДОЛЬСКИЙ
- ЯБЛОЧИНСЬКИЙ МОНАСТИР
- ГЛІБІВКА (ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН)
- ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА ЦЕРКВА (КИЇВ)
- ВОРОНЕЖЧИНА
- ПАЛІНЧАК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
- ПЕТРІНКО ВІКТОР СТЕПАНОВИЧ
- РОПЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР АДАМОВИЧ
- БАДЯК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
ОЛЕГ ОЛЬЖИЧ - ГЕРОЛЬД НЕСКОРЕНОГО ПОКОЛІННЯ (1996)
ОСМАНСКИЙ РЕЕСТР ЗЕМЕЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ ЮЖНОГО КРЫМА 1680-Х ГОДОВ. ВЫП. 2 : ФАКСИМИЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РУКОПИСИ (2020)
ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА ТА АНТРОПОЛОГІЧНІ ГОРИЗОНТИ : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 16-17 берез. 2012 р. (2012)
ІСТОРІОГРАФІЧНЕ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ПЕРСОНАЛЬНІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСІБНИКИ 1926-1930 РОКІВ (2009)
ПІСНІ ВЕЛИКОГО КОБЗАРЯ (1964)
АРФА ОРФЕЄВА : лірика й поеми різних років; поетичні переклади (2022)
KYIV, UKRAINE: THE CITY OF DOMES AND DEMONS FROM THE COLLAPSE OF SOCIALISM TO THE MASS UPRISING OF 2013-2014 : revised Edition (2014)
ДОНБАС В ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ ВИМІРІ (2014)
ФОРМУВАННЯ МОДЕРНИХ НАЦІЙ: УКРАЇНА – РОСІЯ – ПОЛЬЩА (2016)
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ .... КН. 1 (2001)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ: ЕПОХА БАРОКО XVII - XVIII СТ. : навч. посіб. (2011)
ІВАН ВИШЕНСЬКИЙ ([1900])
КАТЕРИНА : поема укр., білорус., пол., нім., рум., словац., угор. мовами (1994)
ХОМА ДУБИЛО : історичне оповідання з життя Холмщини (1921) вип. 11.
- ШИП ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- ЗАВІДНЯК БОГДАН ТЕОДОРОВИЧ
КОБЗАР ТАРАСА ШЕВЧЕНКА. ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ПОЕЗІЙ. КН. 3 : ПОЕЗІЯ 1848-1850 (2020)
- НІМИЛОВИЧ ОЛЕКСАНДРА МИКОЛАЇВНА
- БОДАК ЯРОСЛАВ АНТОНОВИЧ
- КОРЧИНСЬКИЙ ОРЕСТ МИРОСЛАВОВИЧ
КОБЗАР. ВИБРАНІ ТВОРИ : видання-білінгва (2018)
- ДЕМ'ЯНОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ДЄДИК ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ
ПОЕТИКА ТАРАСА ШЕВЧЕНКА : вибрані статті (2017)
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА В ІМЕНАХ : довід. для студентів усіх спец. (2017)
ПРАЦІ ВИКЛАДАЧІВ ТА ПРОФЕСОРІВ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ 2011-2013 РР. : бібліографічний покажчик (2017)
МОСКВИНО-ВЕЛИКОРОССО-РУСЬКА ТЮРКСЬКА КИПЧАЦЬКА ОРДИНСЬКА НАЦІЯ. ПРО ЖИТТЯ МОСКВИНСЬКОЇ НАЦІЇ. КН. 1 : 1328-1917 РОКИ (2002)
ІСТОРІЯ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ : посіб. для студентів іст. і гуманітар. ф-тів ун-тів (2001)
САДОВСЬКИЙ САДИТЬ САД - З МАРІЄЮ І БЕЗ : роман (2005)
СПОГАДИ НЕРОЗСТРІЛЯНОГО (1991)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ (1914)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ. ВЫП. 1 (1914)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ. ВЫП. 2 (1914)
- ЯБЛУНІВКА (БУСЬКА МІСЬКА ГРОМАДА)
- ЯБЛУНІВ (ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН)
- РЕГІОНАЛЬНИЙ ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК ПОЛОВЕЦЬКИЙ СТЕП
КРІЗЬ СТОЛІТТЯ : студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя (2012)
ЛЕЛЕГИ-ТРИПІЛЬЦІ – ПЕРШОВІДКРИВАЧІ ЗАОКЕАНСЬКОГО КОНТИНЕНТУ (2019)
МИКОЛА ПАВЛОВИЧ КОВАЛЬСЬКИЙ. AD GLORIAM ... AD HONORES ... AD MEMORANDUM (2007)
- ЗАЗУЛЯК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ
- ГОРІН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ЛІТВІН ГЕНРИК ЯН
- СТАРЧЕНКО НАТАЛІЯ ПЕТРІВНА
- ТЕСЛЕНКО ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ
- ДУХ ОЛЕГ ЗІНОВІЙОВИЧ
НАША РІДНА МОВА, ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. ХАРАКТЕР УКРАЇНЦЯ, ПОЛЯКА І МОСКАЛЯ (1917)
НЕОГОЛОШЕНА ВІЙНА. НЕВІДОМІ ФАКТИ І ХРОНІКИ АТО (2015)
СТАРОДАВНІЙ КИЇВ (2003)
ОСМАНСКИЙ РЕЕСТР ЗЕМЕЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ ЮЖНОГО КРЫМА 1680-Х ГОДОВ. ВЫП. 1 : ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ (2020)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ (1915)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ. ВЫП. 3 (1915)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ. ВЫП. 4 (1915)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ. ВЫП. 5 (1915)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ. ВЫП. 6 (1915)
- ІВАНЦОВ ІВАН ОВСІЙОВИЧ
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ. ВЫП. 7 (1915)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ. ВЫП. 8 (1915)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ (1916)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ. ВЫП. 9 (1916)
УКРАЇНСЬКІ КАЗКИ ПРО НЕЧИСТУ СИЛУ. ВІДЬМИ ТА ВОРОЖБИТИ (1992)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КІНА (1962)
НАРОДНОПІСЕННІ ЖАНРИ. ВИП. 2 (1983)
ТАРАС БУЛЬБА-БОРОВЕЦЬ І ЙОГО ВІЙСЬКОВІ ПІДРОЗДІЛИ В УКРАЇНСЬКОМУ РУСІ ОПОРУ (1941-1944 РР.) : [монографія] (2002)
СПИС ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА З ДОДАТКОМ СТАТЕЙ ПРО НЬОГО І РЕЦЕНЗІЙ НА ЙОГО ПИСАННЯ. ВИП. 1 : Ч. 1-2044 (1918)
- ДМИТРІЄВ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ. ВЫП. 10 (1916)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ. ВЫП. 11 (1916)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ. ВЫП. 12 (1916)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ (1917)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ. ВЫП. 13 (1917)
ВЕЛИКАЯ ВОЙНА В ОБРАЗАХ И КАРТИНАХ. ВЫП. 14 (1917)
- МИХАЙЛОВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ОСМАНСКИЙ РЕЕСТР ЗЕМЕЛЬНЫХ ВЛАДЕНИЙ ЮЖНОГО КРЫМА 1680-Х ГОДОВ. ВЫП. 3 : ПЕРЕВОД (2021)
ПЕРШЕ ВИДАННЯ ЕНЕЇДИ КОТЛЯРЕВСЬКОГО ПЕРЕДРУКОВАНЕ В СТОЛІТНЮ РІЧНИЦЮ ЙОГО (1898)
ОЛЕКСАНДР ОПАНАСОВИЧ ПОТЕБНЯ : ювілейний збірник до 125-річчя з дня народження (1962)
- БЕРЕСТ БОРИС ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ
ПРАЗЬКА ШКОЛА: ХРЕСТОМАТІЯ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ (2004)
ДУМА ПРО ОГОНЬ : з хроніки життя і творчості Тараса Шевченка (1985)
У ПОШУКАХ ПРАВДИ : ЗБ. МАТЕРІАЛІВ МІЖНАР. НАУК. КОНФ. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ НА ВОЛИНІ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ГЕНЕЗИС, ХАРАКТЕР, ПЕРЕБІГ ТА НАСЛІДКИ, ЛУЦЬК, 20-23 ТРАВНЯ 2003Р. (2003)
- МАЗУРЕНКО ГАЛИНА СЕРГІЇВНА
- КАРАНСЬКА МАРІЯ УСТИМІВНА
- МУШТЕНКО ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
БІЛЬ І ГНІВ : роман (2004)
ДОЛЯ УКРАЇНСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ : винищення архівів, бібліотек, музеїв (1992)
ЩАСТЯ І ГОРЕ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ (2002)
ЖАРТІВЛИВІ ПІСНІ : родинно-побутові (1967)
- КАЛІНОВСЬКА ОЛЬГА
- ШТОНЬ ГРИГОРІЙ МАКСИМОВИЧ
- ҐРЕНДЖА-ДОНСЬКИЙ ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
МАРКО ВОВЧОК : літературна характеристика (1907)
ЙОГО НОВЕЛИ - ЯК НАЙКРАЩІ НАРОДНІ ПІСНІ : до 100-річчя від дня народж. Василя Стефаника (1971)
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Т. 2 : СЕРЕДНІ ВІКИ ([б. р.])
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (2002)
ЩОДЕННИК (1874-1885). Т. 2 : 1880-1885 (1995)
ШЛЯХАМИ ЗОЛОТОГО ПОДІЛЛЯ. Т. 1 (1983)
ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В МИНУЛОМУ Й СУЧАСНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1940)
ГОСПОДЬ СИМПАТУЗУЄ АУТСАЙДЕРАМ. 10 КНИГ ВІРШІВ (2015)
ВАСИЛЬ СТЕФАНИК : літературний портрет (1960)
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ (З ІЛЮСТРАЦІЯМИ). Т. 1 : СТАРИННА ІСТОРІЯ (1900)
ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. Т. 3 : НОВІ ЧАСИ (1900)
КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ (1987)
ПІЗНАЙ СВІЙ ОБРЯД (1982)
ЩОДЕННИК (1874-1885). Т. 1 : 1874-1879 (1994)
ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО : життя і творчість (1979)
ЗА ВСЕНАЦІОНАЛЬНУ ЄДНІСТЬ (1983)
ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО. ПРОБЛЕМИ МАЙСТЕРНОСТІ (1983)
ХАРЬКОВ И СЛОБОЖАНЩИНА : учебное пособие по русскому языку (2014)
- ДАНИЛЕВСЬКА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА
- КОРОТЧЕНКО ІРИНА АНДРІЇВНА
- ФІЦАЙЛО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
- ДОЛИНСЬКА МАР'ЯНА ЛЬВІВНА
- ІВАНЮТА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
- КАЧИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ БРОНІСЛАВОВИЧ
- КАЗМІРЕНКО В'ЯЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
- НАЙДЬОНОВА ЛЮБОВ АНТОНІВНА
- ДУХНЕВИЧ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ГЛАЗУНОВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО ТА ЙОГО ДОБА : дослідження, критика, полеміка (1980)
МАТЕРИАЛЫ К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬ ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ. ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ВЫП. 16 : ОРО-ГИДРОГРАФИЯ, ГЕОЛОГИЯ, ПОЧВЫ, КЛИМАТ И ФЛОРА ПОЛТАВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1894)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ПОДІЇ. ФАКТИ. ДАТИ. : довідник (1993)
ШЛЯХАМИ ЗОЛОТОГО ПОДІЛЛЯ. Т. 2 (1970)
ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. БАЛАДИ. ПІСНІ. ДУМИ. БАЙКИ Й ПРИБАЮТКИ. ПРИКАЗКИ ТА ЗАГАДКИ. ТВОРИ Й ПЕРЕКЛАДИ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ. ЛИСТИ (1967)
ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ. ДЖЕРЕЛА XV – XVII СТ.. Т. 5 : РУСЬКА (ВОЛИНСЬКА) МЕТРИКА. КНИГА ЗА 1652 – 1673 РР. (1999)
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ ИЗ ПРОШЛОГО (1971)
ПИСАННЯ. Т. 2 : ПРОЗА ([1922])
ВАЛКІВСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 2 (2006)
ЩОДЕННИКОВІ ЗАПИСИ (2013)
УКРАЇНСЬКА АБЕТКА (1992)
ДО ІСТОРІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ У АРАБІВ ТА ДЕЩО ПРО АРАБСЬКУ АКАДЕМІЮ НАУК (1928)
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА І ТЕРНОПІЛЬЩИНА (1873—1940) : ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФСЬКА СЕКЦІЯ: ДІЙСНІ ЧЛЕНИ : БІБЛІОГР. ПОКАЖЧИК (2017)
НАУКА В МОЕЙ ЖИЗНИ. БИБЛИОГРАФИЯ (2014)
ЧЕРВОНИЙ ВИКЛИК. ІСТОРІЯ КОМУНІЗМУ В УКРАЇНІ ВІД ЙОГО НАРОДЖЕННЯ ДО ЗАГИБЕЛІ. КН. 1 (2013)
ДЕ ВИХІД? (1921)
- ЛИНОВИЦЯ
- ЗАРІГ (ЛУБЕНСЬКИЙ РАЙОН)
- ЦИГАНЕНКО ГАЛИНА ВАЛЕНТИНІВНА
- ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ СТАВ
- ЗЕМЛЯ, ФІЛЬМ
- ТОБА МАРІАННА ВАСИЛІВНА
- ЗАЧАРОВАНА ДЕСНА, ФІЛЬМ
- ЦЕРКВА УСПЕННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ (ТЕРНОПІЛЬ)
ВАЛКІВСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. [Т. 1] (2000)
ОТІ ДВА РОКИ... У КИЄВІ ПРИ НІМЦЯХ (2002)
КИЕВ. КРАТКИЙ ОБЗОР АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ И АНСАМБЛЕЙ : фотоальбом (1981)
ЗА СТЕКЛОМ ПОДВОДНОЙ МАСКИ : краткий путеводитель по ближним рубежам подводного мира (1974)
ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХVІІ - У ХVІІІ-МУ СТ.: ІСТОРІОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ : [монографія] (2006)
ЧЕРВОНИЙ ВИКЛИК. ІСТОРІЯ КОМУНІЗМУ В УКРАЇНІ ВІД ЙОГО НАРОДЖЕННЯ ДО ЗАГИБЕЛІ. КН. 3 (2013)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Т. 2, Ч. 1 : ВІКИ XVI-XVIII : (з 46 ілюстраціями) (1921)
MAPPA MUNDI : зб. наук. пр. на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя (1996)
КОМУНА В СТЕПАХ (1932)
ЛИСТИ ВЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО ДО ОСИПА НАЗАРУКА (1921-1930) (2004)
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДОНБАСУ (1939-1959 РР.) : монографія (2008)
МИКОЛА ДЖЕРЯ. КАЙДАШЕВА СІМ'Я (1987)
НА БІЙ ЗА ВОЛЮ. ПЕРЕМОГА ЧЕРЕЗ ПОРАЗКИ. УКРАЇНА У ВІЙНАХ І РЕВОЛЮЦІЯХ 1914-1921 РОКІВ. (2016)
НА НОВІЙ УКРАЇНІ (ЗЕЛЕНИЙ КЛИН) : з 14 малюнками (1928)
НАКАЗАНО НЕ ЗНАТИ: УКРАЇНСЬКІ АРХЕОЛОГИ В ЛЕЩАТАХ ТОТАЛІТАРИЗМУ : альбом (2020)
НАЦІОНАЛІЗМ, СЕКСУАЛЬНІСТЬ, ОРІЄНТАЛІЗМ: СКЛАДНИЙ СВІТ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО (2000)
НЕПРОЧИТАНИЙ ШЕВЧЕНКО (2001)
ПРОМИСЛОВІСТЬ КИЇВЩИНИ В 1923-24 РР. (1926)
ПАНЦИРНІ ПОТЯГИ, ПАНЦИРНИКИ ТА ЗАЛІЗНИЧНІ ВІЙСЬКА У ВИЗВОЛЬНІЙ ВІЙНІ 1917-1920 РР. (2012)
- ТКАЧОВА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
- БОБОШКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- НЕСТЕРОВСЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
- ВАЩЕНКО КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- КОНОНЧУК СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА
- ЯРОШ ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1887)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 17 : ЯНВАРЬ (1887)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 17 : ФЕВРАЛЬ (1887)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 17 : МАРТ (1887)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 17 : АПРЕЛЬ (1887)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 18 : МАЙ (1887)
ПЕРЕКЛАДИ (2016)
ПОВІСТІ Й ОПОВІДАННЯ. КН. 1 : В НЕЗНАНУ ДАЛЕЧІНЬ (1920)
ПРОЗА. Т. 1 (1988)
ПРОЗА. Т. 3 (1988)
ПИВОРІЗ : історично-побутова повість (1943)
- ХОВЗІВКА
- КУПЧИНЦІ (ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН)
- ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЧОЛОВІЧА УЧИТЕЛЬСЬКА СЕМІНАРІЯ
- СТЕГНИКІВЦІ
- КОПИЧИНЦІ
ЖИТТЯ В МОРДОВСЬКИХ КОНЦТАБОРАХ ЗБЛИЗЬКА (1974)
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ АРХЕТИПІВ У ГЕНДЕРНИХ СТЕТЕОТИПАХ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ : монографія (2012)
РІД ПАТОНІВ : історико-генеалогічне дослідження. Документи (2013)
РОЗКОПКИ У БАТУРИНІ 2019 РОКУ. КАХЛІ ГЕТЬМАНСЬКОЇ СТОЛИЦІ XVII - ПОЧ. XVIII СТ. (2020)
РУСИНИ А МОСКАЛІ : зб. статей і оповідань (з образками) (1911) Ч. 4.
СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУХОГО ЛИМАНУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ (СМТ ТАЇРОВЕ, 17 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ) : ЗБ. НАУК. СТ. (2015)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 18 : ИЮНЬ-ИЮЛЬ (1887)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 18 : АВГУСТ (1887)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 19 : СЕНТЯБРЬ (1887)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 19 : ОКТЯБРЬ (1887)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 19 : НОЯБРЬ (1887)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 19 : ДЕКАБРЬ (1887)
МОДЕРНІСТИ, МАРКСИСТИ І НАЦІЯ. УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ДИСКУСІЯ 1920-Х РОКІВ : [монографія] (2015)
ФІЛОСОФІЯ СВОБОДИ (2018)
НА ЧОЛІ РЕСПУБЛІКАНСЬКОЇ НАУКИ.... ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (1936-1986): НАРИСИ З ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ : (до 80-річчя установи) (2016)
НАЙБЛИЖЧІ ДРУЗІ ПАРТІЇ : колективи педагогічних вишів України в образах щодення 1920-х першої половини 1960-х років : монографія (2019)
НАРИС З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО КИТАЄЗНАВСТВА. XVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.: ДОСЛІДЖЕННЯ, МАТЕРІАЛИ, ДОКУМЕНТИ : [монографія] (2002)
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В СССР : документы (1975)
НАЙДАВНІШИЙ СПИСОК ЕНЕЇДИ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО Й ДЕЯКІ ДУМКИ ПРО ГЕНЕЗУ ЦЬОГО ТВОРУ (1927)
ДІЯЛЬНІСТЬ ІСТОРИЧНОЇ СЕКЦІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК ТА ЗВЯЗАНИХ З НЕЮ ІСТОРИЧНИХ УСТАНОВ АКАДЕМІЇ В РОЦІ 1928 (1930)
СЛОВНИК СПІВАКІВ УКРАЇНИ (1997)
СУЧАСНА СВІТОВА ІСТОРІОГРАФІЯ : посіб. (2007)
БОРИВІТЕР : романи, оповідання (1972)
ЧОРНІ ЗАПОРОЖЦІ. СПОМИНИ КОМАНДИРА 1-ГО КІННОГО ПОЛКУ ЧОРНИХ ЗАПОРОЖЦІВ АРМІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (2010)
ГІРКИЙ ТО СМІХ : воєнні пригоди (1930)
КАЗКА МОЙОГО ЖИТТЯ. БЕРЕЖАНИ (1941)
ЛИСТОПАДОВА РЕВОЛЮЦІЯ : з моїх споминів (1929)
МАЗЕПА. КРОК ДО ПРАВДИ (2008)
НОВА ЗЕЛЯНДІЯ (1929)
ПО ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ КИЇВСЬКОЇ РУСІ : фотопутівник (1990)
- БЕРЕЖАНСЬКА ГІМНАЗІЯ
- ЧОРНІ ЗАПОРОЖЦІ
ПРОЗА. Т. 2 : РОМАНИ КУЛІША. БЕЗ ҐРУНТУ (1989)
- ГОРЛІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ДОНБАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- ЗЛАТОПІЛЬСЬКА ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ
ПРИНЦИПИ ІЛЮСТРУВАННЯ ДИТЯЧОЇ КНИЖКИ (1929)
- ЛЕМЕШІ (КОЗЕЛЕЦЬКИЙ РАЙОН)
РАДЯНСЬКІ ПАРТИЗАНИ 1941-1944: СВІТЛО Й ТІНІ (2010)
РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ДОНБАСІ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ : [монографія] (2014)
РОСІЙСЬКА ОКУПАЦІЯ І ДЕОКУПАЦІЯ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ТА ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Київ, 2016] (2016)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1888)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 20 : ЯНВАРЬ-МАРТ (1888)
РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ (ВІД ПОЧАТКУ XIX СТОЛІТТЯ ДО МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА) (1922)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 21 : АПРЕЛЬ (1888)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 21 : МАЙ (1888)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 21 : ИЮНЬ (1888)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 22 : ИЮЛЬ (1888)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 22 : АВГУСТ (1888)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 22 : СЕНТЯБРЬ (1888)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 23 : ОКТЯБРЬ (1888)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 23 : НОЯБРЬ (1888)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 23 : ДЕКАБРЬ (1888)
ПІД СОНЦЕМ ПОДІЛЛЯ. СПОГАДИ. Ч. 2 (2011)
ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ І ОТАМАНІЯ : збірник (1973)
ПРАВОБЕРЕЖНИЙ ГЕРБІВНИК. Т. 2 : НОТАТКИ ПРО ЛЕГІТИМОВАНУ ШЛЯХТУ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1801 – 1804 РР.) (2007)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК : термінологічна лексика (2004)
СПОМИНИ З УКРАЇНСЬКО-ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ (1918-1920). Ч. 1 : ВІД ЛИСТОПАДА 1918 ДО КВІТНЯ 1919 (1929)
- ГРАНІВ (ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН)
- РЕШЕТИЛІВКА
СПОМИНИ З УКРАЇНСЬКО-ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ (1918-1920). Ч. 3 : ВІД ЛИПНЯ 1919 ДО СІЧНЯ 1920 (1929)
- ЦЕРКВА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ (ВОРОХТА)
- ВОРОХТА
СПОМИНИ З УКРАЇНСЬКО-ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ (1918-1920). Ч. 5 : ВІД КВІТНЯ 1920 ДО СЕРПНЯ 1920 (1929)
- ПЕТРОВЕ
ТВОРИ. Т. 1 : П'ЄСИ (1990)
УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ В 1942-1943 РР. (1999)
УКРАЇНСЬКА СКОРБНА МАТИ (2009)
ВБИВСТВО СТЕПАНА БАНДЕРИ (1993)
ВЕЛИКА ВІЙНА 1914-1918 РР. І УКРАЇНА. КН. 2 : МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ І СВІДЧЕНЬ (2015)
ЩО БУЛО, ТЕ БАЧИВ : спогади (1966)
СІЯЧІ ДОБРА І ДУХОВНОСТІ. МИХАЙЛО І МАРІЯ ГОЯНИ (2005)
MOLDOVENII DIN UCRAINA : studiu istoriko-geografik şi etnodemografic (2007)
СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ. КН. 1 : ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, ІСТОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ (2015)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1889)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 24 : ЯНВАРЬ (1889)
БРАНИЦЬКІ ГЕРБА КОРЧАК (2003)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 24 : ФЕВРАЛЬ (1889)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 24 : МАРТ (1889)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 25 : АПРЕЛЬ (1889)
ДАРИ ЛІСУ : [довідник] (1991)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 25 : МАЙ-ИЮНЬ (1889)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 26 : ИЮЛЬ (1889)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 26 : АВГУСТ (1889)
ЛИС МИКИТА (1920)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 26 : СЕНТЯБРЬ (1889)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 27 : ОКТЯБРЬ (1889)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 27 : НОЯБРЬ (1889)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 27 : ДЕКАБРЬ (1889)
МОЄ ЖИТТЯ : спогади (1991)
ВОДОЙМИ КИЄВА (2021)
З КНИГИ ЖИТТЯ : біографічні новели та оповідання (1964)
ЖОВТИЙ КНЯЗЬ (1968)
КНИЖКОВА СПРАВА В КИЄВІ 1861 – 1917 (2002)
НАРОДНА ПАМ'ЯТЬ ПРО КОЗАЦТВО (1991)
ТАЙНЫ СЕВАСТОПОЛЯ. КН. 1 : ТАЙНЫ ЗЕМНЫЕ (2007)
ГОНЧАРНЫЕ МАСТЕРСКИЕ И ГОРНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ ІІ – V ВВ. Н. Э.) (1991)
ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ. ИССЛЕДОВАНИЯ И ЗАМЕТКИ (1984)
- АКСЬОНОВА СВІТЛАНА ЮРІЇВНА
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Т. 3, Ч. 2 : ВІКИ XVI-XVIII : (з 54 ілюстраціями) (1924)
- КЛИМЕНКО ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
- КРІМЕР БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- КУРИЛО ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА
ПІД СОНЦЕМ ПОДІЛЛЯ. СПОГАДИ. Ч. 1 (1967)
ПРАВОБЕРЕЖНИЙ ГЕРБІВНИК. Т. 3 : НОТАТКИ ПРО ЛЕГІТИМОВАНУ ШЛЯХТУ КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ (1802-1810 РР.) (2007)
СПОГАДИ КОМАНДАРМА (1917-1920) (2007)
СПОМИНИ З УКРАЇНСЬКО-ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ (1918-1920). Ч. 2 : ВІД КВІТНЯ 1918 ДО ЛИПНЯ 1919 (1929)
СПОМИНИ З УКРАЇНСЬКО-ГАЛИЦЬКОЇ АРМІЇ (1918-1920). Ч. 4 : ВІД СІЧНЯ 1920 ДО КВІТНЯ 1920 (1929)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО ЯК ПОЕТ НАЦІЇ : (до 85-ліття з дня його смерти) (1946)
ПЕНЬКОВСКАЯ КУЛЬТУРА (1998)
ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ : матеріали чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня - 3 червня 2016 р.) (2016)
ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ : матеріали шістнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня - 2 червня 2018 р.) (2018)
АРХЕОЛОГІЯ ТА РАННЯ ІСТОРІЯ ЧЕРКАС (2016)
КРЫМСКАЯ ИУДЕЯ. ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ЕВРЕЕВ, ХАЗАР, КАРАИМОВ И КРЫМЧАКОВ В КРЫМУ С АНТИЧНЫХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ (2011)
АНДРІЙ ЛАГОВСЬКИЙ : повість (1905)
АНТИРАДЯНСЬКІ ІСТОРІЇ (2016)
АРХИВЫ РАСКРЫВАЮТ ТАЙНЫ... МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОПРОСЫ: СОБЫТИЯ И ЛЮДИ (1991)
ЗНАЮ ЧЕЛОВЕКА ... ГРИГОРИЙ СКОВОРОДА: ПОЭЗИЯ. ФИЛОСОФИЯ. ЖИЗНЬ (1989)
БЕЙРУТСЬКІ ОПОВІДАННЯ (1897) (1919)
- ЯКУШИК ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ
БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ П. О. КУЛІША ТА ПИСАНЬ ПРО НЬОГО (1929)
МЕЧ АРЕЯ : роман
ФЕМІНІТИВИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ГЕНЕЗА, ЕВОЛЮЦІЯ, ФУНКЦІОНУВАННЯ : монографія (2019)
ЕМСЬКИЙ УКАЗ І БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ (1976)
ШЛЯХ ДО МЕТИ : у 25-річчя існування і праці ОЖ ЛВУ для українського народу 1951 - 1976 (1978)
ГАДЯЦЬКА УНІЯ 1658 РОКУ: КОНТРОВЕРСІЇ МИНУЛОГО І СУЧАСНІСТЬ : збірник статей за матеріалами Міжнародної наукової конференції (4-5, 16-17 вересня 2008 року) (2009)
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА УКРАЇНИ : хрестоматія-практикум (2015)
ВОСПОМИНАНИЕ О КРЫМЕ. АЛЬБОМ ВСЕХ ЛУЧШИХ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЕЙШИХ ВИДОВ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА ([2003-?])
ТВОРИ. Т. 2 : П'ЄСИ, СТАТТІ, ВИСТУПИ, ДОКУМЕНТИ, ЛИСТИ, СПОГАДИ ПРО ПИСЬМЕННИКА (1990)
ІЗ ПОВІСТОК І ЕСКІЗІВ (1902)
ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Ч. 2 : ПРАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ : навчально-методичний посібник (2016)
УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ : історичний нарис : [монографія] (1999)
КОРІННЯ ІДЕНТИЧНОСТИ : студії з ранньомодерної та модерної історії України (2004)
ВЕЛИКА ВІЙНА 1914-1918 РР. І УКРАЇНА. КН. 1 : ІСТОРИЧНІ НАРИСИ (2014)
В. И. ВЕРНАДСКИЙ (1982)
ВЕСЕЛИЙ ВІТРЯК. САТИРА ТА ГУМОР ПРИДНІПРОВ'Я (1973)
ВИБРАНІ ТВОРИ (2008)
МУЗИКА : словник-довідник (2009)
СІЧ ІДЕ! : народна драма в 3-х діях (1907)
МАЛІ РІЧКИ УКРАЇНИ : довідник (1991)
СПРОБА ПОЯСНИТИ ПРОЦЕС ЗМІНИ О, Е В НОВИХ ЗАКРИТИХ СКЛАДАХ У ПІВДЕННІЙ ГРУПІ УКРАЇНСЬКИХ ДІЯЛЕКТІВ : (з мапою Поділля) (1928)
КОРОТКА АРХЕОЛОГІЯ ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (1932)
ЗАРУБИНЕЦКАЯ КУЛЬТУРА НА ТЕРРИТОРИИ УССР : [монография] (1982)
- ГАЛУЩИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ
- НАТОР ПАУЛЬ ГЕРХАРД
- НИКИФОРЕНКО ВАЛЕРІЙ ГРИГОРОВИЧ
- ЗБРИЦЬКА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА
МЕЗОЛІТИЧНІ ПАМ'ЯТКИ УКРАЇНИ (IX-VI ТИСЯЧОЛІТТЯ ДО Н. Е.) (1982)
- ОРЛИК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ : матеріали Тринадцятої Міжнар. наук. конф. (27-29 трав. 2015 р.) (2015)
ЛЕОНІД МОСЕНДЗ – ЛИЦАР СВЯТОГО ҐРААЛЯ : творчість письменника в контексті європейської літератури (2001)
ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ : матеріали П'ятнадцятої Міжнар. наук. конф. (29 трав. - 3 черв. 2017 р.) (2017)
САМОЕ СИНЕЕ В МИРЕ (1998)
- ПАЛАГНЮК ЮЛІАНА ВІКТОРІВНА
ЧЕРНОЕ МОРЕ: СОСТОЯНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ (2000)
- БЕРСТАД ОЛАВ
АГАФАНГЕЛ ЕФИМОВИЧ КРЫМСКИЙ (1980)
- ФУРАШЕВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
- БАГМЕТ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
АНТИХРИСТ. Т. 3 : УКРАЇНА І РОСІЯ: ВІЙНА ПРЕСТОЛІВ. СВЯЩЕННИЙ ТОМОС І СКРЕПИ МРАКОБІССЯ (2020)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 221 : ПРАЦІ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ (1990)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 222. : ПРАЦІ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОЇ СЕКЦІЇ (1991)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу (1992)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 223. : ПРАЦІ СЕКЦІЇ ЕТНОГРАФІЇ ТА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ (1992)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 224. : ПРАЦІ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ (1992)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу (1993)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 225. : ПРАЦІ ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ СЕКЦІЇ (1993)
АРХІВИ КҐБ ДЛЯ МЕДІА : посібник (2018)
БАЙКИ-МАЙДАНКИ (2014)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 226. : ПРАЦІ МУЗИКОЗНАВЧОЇ КОМІСІЇ (1993)
DESCRIPTION D'VKRANIE, QVI SONT PLVSIEVRS PROUINCES DU ROYAUME DE POLOGNE. CONTENVËS DEPVIS LES CONFINS DE LA MOFCOUIE, IUFQUES AUX LIMITES DE LA TRANFILVANIE (1990)
БЕЗСМЕРТНИЙ ПОЛК. СВЯЩЕННА ВІЙНА ПУТІНА (2019)
БІЛОРУСЬКА МОВА : підручник для учнів загальноосвіт. шк., гімназій та студентів вищ. закл. освіти (1997)
ДОНЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ. РУССКАЯ И УКРАИНСКАЯ ЖИВОПИСЬ : [комплект открыток] (1978)
500 UKRAINIAN MARTYRED WOMEN (1956)
ІВАН ФРАНКО ТА РІВНОПРАВНІСТЬ ЖІНКИ (1956)
РІК В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЖІНКИ-ГОСПОДИНІ (1967)
ІСТОРІЇ ІСТОРИКІВ. ОБЛИЧЧЯ Й ОБРАЗИ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ХХ СТОЛІТТЯ (2011)
- ОСНАЧ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
- ГОРБАЧИК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ
ІСТОРІЯ ТУРЕЧЧИНИ : звідки почалася Османська держава, як вона зростала й розвивалася і як досягла апогею своєї слави й могутности (1924)
- СКОЧИЛЯС ЛЮБОМИР СТЕПАНОВИЧ
ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Ч. 1 : ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ. ТЕМАТИЧНІ ТАБЛИЦІ (2016)
- ПОЛІЩУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
ІСТОРИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Ч. 3 : ХРЕСТОМАТІЙНІ МАТЕРІАЛИ (2016)
- КУКАРЦЕВ ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
КОМІКС ЗА МОТИВАМИ ПОВІСТІ ІВАНА НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО КАЙДАШЕВА СІМ'Я (2007)
- КАРАСЬОВ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ
КОРОТКИЙ ОГЛЯД ІСТОРІЇ МОВОЗНАВСТВА (1964)
КРАСА У РОЗУМІ. АРАБСЬКІ КАЗКИ У ЗАПИСАХ АГАТАНГЕЛА КРИМСЬКОГО : для серед. та ст. шк. віку (1992)
КИЇВ ПІД ВОРОЖИМИ ОКУПАЦІЯМИ (1952)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу (1994)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 227 : ПРАЦІ СЕКЦІЇ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА (1994)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 228 : ПРАЦІ ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ СЕКЦІЇ (1994)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу (1995)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 229. : ПРАЦІ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ (1995)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 230. : ПРАЦІ СЕКЦІЇ ЕТНОГРАФІЇ ТА ФОЛЬКЛОРИСТИКИ (1995)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу (1996)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 231. : ПРАЦІ КОМІСІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ) ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (1996)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 232. : ПРАЦІ МУЗИКОЗНАВЧОЇ КОМІСІЇ (1996)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу (1997)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 233. : ПРАЦІ ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ СЕКЦІЇ (1997)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 234. : ПРАЦІ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ (1997)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО: ВІД ІМЕНІ - ДО МІСІЇ (2015)
ПІДРУЧНИК З ІСТОРІЇ: ПРОБЛЕМИ ТОЛЕРАНТНОСТІ : метод. посіб. для авт. та ред. вид-в (2012)
СВІТОГЛЯД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ЕСКІЗ УКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ (1992)
ТОМ САТИРИ (1930)
ТВОРЧІСТЬ ЮРІЯ КЛЕНА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОГО НЕОКЛАСИЦИЗМУ ТА ВІСНИКІВСЬКОГО НЕОРОМАНТИЗМУ : збірник наукових праць (2004)
У СИЛОВОМУ ПОЛІ МОВИ. ПАМ'ЯТІ ІННИ ПЕТРІВНИ ЧЕПІГИ : [зб. дослідж.] (2011)
УКРАЇНА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII ВІКУ. РОЗВІДКИ І ЗАМІТКИ (1930)
УКРАЇНСЬКА МОВА. ХРЕСТОМАТІЯ. КН. 2 (2014)
УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИКО-ЕТНІЧНІ ЗЕМЛІ (ПОЛЬЩА, УГОРЩИНА, РУМУНІЯ, СЛОВАЧЧИНА, ЧЕХІЯ, АВСТРІЯ, САКСОНІЯ) (2011)
УКРАЇНСЬКИЙ ГЛОТОГЕНЕЗ : матеріали Міжнар. наук. конф. (2015)
БЮЛЕТЕНЬ КАБІНЕТУ АНТРОПОЛОГІЇ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМ. ХВ. ВОВКА (1925) Ч. 1.
СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ. КН. 2 : ПРОБЛЕМИ УКРАЇНОЗНАВСТВА, РЕГІОНАЛІСТИКИ І КРАЄЗНАВСТВА (2015)
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЧЕСЬКИХ РУХІВ НА ВОЛИНІ: ДУХОВНИЙ ФЕНОМЕН : зб. наук. пр. (2017)
ТРИ СУТІ НАДІЇ : вибрані поезії (1998)
У СТАРОМУ КИЄВІ : спогади (1961)
УКРАЇНА НА ПЕРЕХРЕСТІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ІНТЕРЕСІВ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ : зб. наук. пр. (2007)
- ЧЕТВЕРІКОВА ЛАРИСА ОЛЕГІВНА
- ВДОВИЧИН ІГОР ЯРОСЛАВОВИЧ
- АНТИПОВИЧ ОЛЕКСІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
- БУЧИН МИКОЛА АНТОНОВИЧ
- ЗІНЧУК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ
- КРУГЛАШОВ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
УКРАЇНСЬКА МОВА. ХРЕСТОМАТІЯ. КН. 1 (2014)
УКРАЇНСЬКА МОВА. ХРЕСТОМАТІЯ. КН. 3 (2014)
УКРАЇНСЬКІ КАЛЕНДАРНІ СВЯТА ОСІННЬОГО ЦИКЛУ : монографія (2017)
УПА – ВІДПОВІДЬ НЕСКОРЕНОГО НАРОДУ : посібник до настільної гри (2018)
СОЧИНЕНИЯ . Т. 8 (1959)
МЕТЕОРИТИКА. ВЫП. 2 (1941)
УНІВЕРСИТЕТ СВ. ВОЛОДИМИРА І ТАРАС ШЕВЧЕНКО : [монографія] (2014)
МЕТЕОРИТИКА. ВЫП. 1 (1941)
ВІД ДЕПОРТАЦІЇ ДО ДЕПОРТАЦІЇ. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ХОЛМСЬКО-ПІДЛЯСЬКИХ УКРАЇНЦІВ (1915-1947). Т. 1 : ДОСЛІДЖЕННЯ (2011)
ВІД ДЕПОРТАЦІЇ ДО ДЕПОРТАЦІЇ. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ХОЛМСЬКО-ПІДЛЯСЬКИХ УКРАЇНЦІВ (1915-1947). Т. 2 (2014)
ВОЇНИ ДНІПРА: ЦІННОСТІ, МОТИВАЦІЇ, СМИСЛИ : [кн. спогадів] (2020)
ВСТУП ДО МЕТОДОЛОГІЇ ІСТОРІЇ (1996)
ВИГНАННЯ : до 75-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Надсяння, Західної Бойківщини, Любачівщини, Холмщини та Південного Підляшшя (2019])
UKRAINE IN HISTORIES AND STORIES: ESSAYS BY UKRAINIAN INTELLECTUALS (UKRAINIAN VOICES) (2019)
ВІД ДЕПОРТАЦІЇ ДО ДЕПОРТАЦІЇ. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЖИТТЯ ХОЛМСЬКО-ПІДЛЯСЬКИХ УКРАЇНЦІВ (1915-1947). Т. 3 (2015)
ВОЙНАРОВСЬКИЙ : історична поема (1999)
ВОЛОДИМИРСЬКО-БЕРЕСТЕЙСЬКА ЄПАРХІЯ XI–XVIII СТОЛІТЬ : історичні нариси (2013)
ВИДАВНИЧО-ПРОПАГАНДИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН (1941 - 1953) (2006)
ЄВРЕЙСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЄВРЕЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ НА БУКОВИНІ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XVIII – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. : зб. док. та матеріалів (2007)
ЗБІРНИК НА ПОШАНУ ОЛЕКСАНДРА ШУЛЬГИНА (1889 - 1960) : праці історично-філософічної секції (1969)
ЗІ СПОГАДІВ ІСТОРИКА (2017)
ЗРОДИЛИСЬ МИ ВЕЛИКОЇ ГОДИНИ (1997)
ТВОРИ. Т. 1 (1932)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу (1998)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 235. : ПРАЦІ АРХЕОЛОГІЧНОЇ КОМІСІЇ (1998)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 236. : ПРАЦІ КОМІСІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА (1998)
- ГУЙТОР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу (1999)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 237. : ПРАЦІ ТЕАТРОЗНАВЧОЇ КОМІСІЇ (1999)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 238. : ПРАЦІ ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФСЬКОЇ СЕКЦІЇ (1999)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 239. : ПРАЦІ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ (2000)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 240. : ПРАЦІ КОМІСІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ (ДОПОМІЖНИХ) ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН (2000)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 241. : ПРАЦІ КОМІСІЇ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ (2001)
- ДМИТРІВ ІГОР СТЕПАНОВИЧ
- ТОМАХІВ ВОЛОДИМИР ЯРОСЛАВОВИЧ
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 242. : ПРАЦІ СЕКЦІЇ ЕТНОГРАФІЇ І ФОЛЬКЛОРИСТИКИ (2001)
- ГНАТОВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу (2002)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 244. : ПРАЦІ АРХЕОЛОГІЧНОЇ КОМІСІЇ (2002)
- АНДРЄЄВА ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу (2003)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 246. : ПРАЦІ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ (2003)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу (2004)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 247. : ПРАЦІ МУЗИКОЗНАВЧОЇ СЕКЦІЇ (2004)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 248. : ПРАЦІ КОМІСІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА (2004)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу (2005)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 249. : ПРАЦІ КОМІСІЇ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ (2005)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 250. : ПРАЦІ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ (2005)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА : вид-во, присвяч. науці і письменству укр.-рус. народу (2009)
ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА. Т. 257. : ПРАЦІ ФІЛОЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ (2009)
ЄВРЕЙСЬКА ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА В УКРАЇНІ : матеріали конф., Київ 21-22 серп. 1995 (1996)
З ІСТОРІЇ ПОВСТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В КАМ'ЯНЦІ НА ПОДІЛЛІ (2012)
ЗАХІДНЬО-РУСЬКІ ЛІТОПИСИ ЯК ПАМ'ЯТКИ ЛІТЕРАТУРИ. Ч. 2 (1929)
МИСТЕЦТВО КИЇВСЬКОЇ РУСІ : альбом (1989)
УКРАЇНСЬКА ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ : зб. наук. пр. (2012)
ВІННИЦЬКИЙ ЗАМОК : історичний нарис з доби 16 – 18 століть (1926)
МОРСКИЕ РЫБЫ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА (2012)
ЗБІРНИК (1977)
ЗОЛОТІ РЯДКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ. РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ (2008)
КИЕВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА : историко-архитектурный очерк (1982)
АРХІТЕКТУРА УКРАЇНИ У ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЯХ. 1941-2007 (2008)
ИСТОРИЯ КРЫМСКИХ ГОТОВ КАК ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СКАЗАНИЯ МАТФЕЯ О ГОРОДЕ ФЕОДОРО (2001)
ЦВЕТНОЙ АТЛАС РАСТЕНИЙ КРЫМА. КН. 1 (2010)
КОРАБЛЬ НА КАЧЕ (1976)
- БЕЗГІН ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ
ВАСИЛЬ СТЕФАНИК: ЖИТТЯ І ТВОРЧІСТЬ (1991)
ЦВЕТНОЙ АТЛАС РАСТЕНИЙ КРЫМА. КН. 2 (2012)
ПОЧАТКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ: КИЇВСЬКІ ЦЕНТРИ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 50–70-Х РР. ХІХ СТ. (1997)
ЗАПОВІТ ПЕТРА І (2007)
ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ, АРХІВ, СТУДІЇ. Т. 1 : ЛИСТУВАННЯ (А - Ж) (2003)
ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ, АРХІВ, СТУДІЇ. Т. 6 : ЛИСТИ ДМИТРА ДОРОШЕНКА ДО ВЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО (1973)
С УДОЧКОЙ У ЧЕРНОГО МОРЯ : спутник рыболова-любителя (1985)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 1 : ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ БІЛЯ ДИКАНЬКИ (2008)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 3 : ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ (2008)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 5 : МЕРТВІ ДУШІ (2009)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 7 : ІСТОРИЧНА ПРОЗА. СТАТТІ. МАТЕРІАЛИ (2012)
ХОЛОДНИЙ ЯР. Ч. 1 (1935)
БАШНЯ ЗЕНОНА (1974)
- АНДРУЩЕНКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
ВОЛЯ ДО ЖИТТЯ. НЕЗАБУТНЄ. НІЧ ПЕРЕД БОЄМ (2015)
ПУТЕВОДИТЕЛЬ. ВСЕ О КРЫМЕ (2002)
- БАТРИМЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ КАЗКИ (2006)
- ХВЕСИК МИХАЙЛО АРТЕМОВИЧ
ЧИ МИ, УКРАЇНЦІ, ОДНОЇ КРОВІ? РОЗДУМИ НАД НЕДОЛЕЮ (2008)
ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕЛЬСИНСЬКОЇ СПІЛКИ (2010)
СТАРЕ УКРАЇНСЬКЕ ПИСЬМЕНСТВО : вибір для середніх шкіл (1922)
ВОСТОЧНЫЕ СЛАВЯНЕ. АНТРОПОЛОГИЯ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ (2002)
ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ, АРХІВ, СТУДІЇ. Т. 7 : ЛИСТИ ОСИПА НАЗАРУКА ДО ВЯЧЕСЛАВА ЛИПИНСЬКОГО (1976)
УКРАЇНА РАДЯНСЬКА. ІЛЮЗІЇ ТА КАТАСТРОФИ КОМУНІСТИЧНОГО РАЮ (2017)
НАША ГАЗЕТНА МОВА (1928)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 2 : МИРГОРОД (2008)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 4 : ПОВІСТІ (2009)
ЗІБРАННЯ ТВОРІВ. Т. 6 : ДУХОВНА ПРОЗА (2011)
НУМІЗМАТИКА: ІСТОРІЯ ГРОШОВОГО ОБІГУ ТА МОНЕТНОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ : навч. посіб. (2009)
МИКОЛА ДЖЕРЯ : повість ([1920-?])
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ КНИГ БИБЛИОТЕКИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. Т. 1 : БОГОСЛОВИЕ (1890) Вып. 3. (1890)
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ КНИГ БИБЛИОТЕКИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. Т. 2 : СЛОВЕСНОСТЬ (1901) Вып. 5. (1901)
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ КНИГ БИБЛИОТЕКИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. Т. 3 : ИСТОРИЯ (1907) Вып. 7. (1907)
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ КНИГ БИБЛИОТЕКИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. Т. 3 : ИСТОРИЯ (1910) Вып. 9. (1910)
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ КНИГ БИБЛИОТЕКИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. Т. 4 : ИСТОРИЯ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ И НАРОДОВЕДЕНИЕ (1913) Вып. 12. (1913)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1890)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 28 : ЯНВАРЬ (1890)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 28 : ФЕВРАЛЬ (1890)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 28 : МАРТ (1890)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 29 : АПРЕЛЬ (1890)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 29 : МАЙ (1890)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 29 : ИЮНЬ (1890)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 30 : ИЮЛЬ (1890)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 30 : АВГУСТ (1890)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 30 : СЕНТЯБРЬ (1890)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 31 : ОКТЯБРЬ (1890)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 31 : НОЯБРЬ (1890)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 31 : ДЕКАБРЬ (1890)
КАЗКА МОЙОГО ЖИТТЯ. КРЕГУЛЕЦЬ (1936)
- МІЛКІНА ЛІДІЯ ІВАНІВНА
- КАГАЛО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
КОЗАЦЬКІ ДІТИ : картина з татарських часів у 2 діях (1941)
- ТАСЄНКЕВИЧ ЛІДІЯ ОЛЕКСІЇВНА
- БОЛДІЖАР САНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
ЛУЦЬКИЙ ЗАМОК : [монографія] (2003)
- КАРАБІН ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- ЛАЗУР ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
МАЙДАН ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ. МИСТЕЦТВО НА БАРИКАДАХ : [зб. спогадів] (2016)
МАЙДАН ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ. РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР. ВИП. 3 : [У 2 Ч.], Ч. 2 : ЛЬВІВСЬКА - ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТІ (2018)
- МЕНДЖУЛ МАРІЯ ВАСИЛІВНА
- САВЧИН МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
МІЙ ЄВРОМАЙДАН : [зб. публіцист. та літ. творів] (2013)
СЕЛЯНСЬКИЙ ПОВСТАНСЬКИЙ РУХ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (2007)
СТОЛИЦА ФЕОДОРИТОВ (1973)
МАКОВИЦЬКІ НУТИ (1997)
БОРИС АНДРІЙОВИЧ ШРАМКО : сторінки біографії, підсумки досліджень, спогади про вченого (2021)
CRIMEAN TATAR (2010)
ДУШУ Й ТІЛО МИ ПОЛОЖИМ ЗА НАШУ СВОБОДУ: УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ПРОТИ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ (2014- 2018 РОКИ) (2018)
- КАВИЦЬКА ДАРІЯ
НА ДНІ ОЗЕРА : оповіданє на тлі давного гуцульського переказу про Татар (1913)
ТРАДИЦІЙНЕ ВБРАННЯ КИЇВЩИНИ XVIII-XIX СТ. : (комплект, 18 листівок із текстівками укр., рос. та англ. мовами) (1993)
УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА КУХНЯ (2002)
УКРАЇНА-РУСЬ. КН. 3 : УКРАЇНСЬКА ЗВИТЯГА (2017)
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ З ЛЕМКІВЩИНИ (1972)
КИЇВСЬКИЙ ТРОЛЕЙБУС (2009)
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ КНИГ БИБЛИОТЕКИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. Т. 1 : БОГОСЛОВИЕ (1892) Вып. 2. Основное, догматическое, обличительное или сравнительное и нравственное богословия, литургика. церковная археология и гомилетика (1892)
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ КНИГ БИБЛИОТЕКИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. Т. 2 : ФИЛОСОФИЯ Вып. 4. Сочинения философов, история философии. Логика, гносеология и метафизика. Психология и антропология, философская этика и эстетика, педагогика, философские энциклопедии и словари. Философская смесь (1896)
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ КНИГ БИБЛИОТЕКИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. Т. 2 : ЯЗЫКОЗНАНИЕ Вып. 6. Эпиграфика и палеография. Общее и сравнительное языкознание. Языки индоевропейского семейства: санскритский, персидский, армянский, грузинский, осетинский и литовский. Классическая филология. Языки: итальянский, французкий, испанский, румынский, немецкий, голландский, шведский, английский и другие. Языки туранского семейства. Язык китайский. Словари ученые, сравнительные и учебные (1903)
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ КНИГ БИБЛИОТЕКИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. Т. 3 : ИСТОРИЯ Вып. 8. Общая церковная история: источники и вспомагательные науки, церковные истории, жития святых, церковная археология, церковная география и статистика, хронология, акты, письма, регесты, лексиконы, хроники, сборники и проч. Системы и монографические исследования – полные курсы исследований и сочинений с І - ХІ вв. Новая церковная история: восточная и западная. История миссий. История ересей и расколов. (1908)
- КОЗЛОВ КОСТЯНТИН ПАВЛОВИЧ
- ГИЖА ОРЕСТ МАРКОВИЧ
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ КНИГ БИБЛИОТЕКИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. Т. 4 : ИСТОРИЯ Вып. 10, 11. Русская история: источники – летописи и сказания, акты, грамоты, релиции, документы, указы, манифесты и проч. (1912)
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ КНИГ БИБЛИОТЕКИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ. Т. 5 : БОГОСЛОВИЕ Вып. 13. Св. Писание и патрология (1915)
МАЙДАН ПРОСТІР ТВОРЧОСТІ : каталог виставки творчих проектів 2014 року (2018)
КРИХКА ІМПЕРІЯ. ЯК РОСІЯ ПОЛЮБИЛА І РОЗЛЮБИЛА ВЛАДІМІРА ПУТІНА (2015)
МАЙДАН ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ. РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР. ВИП. 3, Ч. 1 : АР КРИМ - ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ (2017)
МЕДВИНСЬКЕ ПОВСТАННЯ : спогади (2014)
МОЇ СПОМИНИ (1917-1926 РР.) (2013)
МИСТЕЦЬКА БУКОВИНА : нариси з минулого (2008)
МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ТА СВІТОВА ПОЛІТИКА : підручник (2010)
ПОМІЖ ДВОХ ОРЛІВ : роман (2017)
КОСТЯНТИН ВАСИЛЬ ОСТРОЗЬКИЙ (БЛ. 1524/1525-1608) ВОЄВОДА КИЇВСЬКИЙ І МАРШАЛОК ЗЕМЛІ ВОЛИНСЬКОЇ : [пер. з пол.] (2009)
УКРАЇНСЬКІ ЖАРТІВЛИВІ ПІСНІ (2015)
- ЛУЩИК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
- КРУШИНСЬКИЙ ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ
- МАНЖОЛА ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ
ЩЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА : патріотичні поезії (2015)
- БУРКО ДЕМИД ГРИГОРОВИЧ
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ИСТОРИЕЙ. АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ. КН. 2 (2006)
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ИСТОРИЕЙ. АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ. КН. 4 (2008)
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ИСТОРИЕЙ. АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ. КН. 6 (2009)
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ИСТОРИЕЙ. АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ. КН. 8 (2014)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2006)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 3 (2010)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 5 (2015)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2013)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2008)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2005)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 4 (2007)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 6 (2009)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 8 (2011)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2006)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 3 (2010)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 5 (2011)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 7, Ч. 1 (2015)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2003)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2004)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 3 (2006)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 5 (2010)
УКРАЇНОЗНАВСТВО : Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. (2005)
ЯЗИЧЕСТВО ТА РАННЄ ХРИСТИЯНСТВО СТАРОДАВНЬОЇ ГАЛИЧИНИ (2006)
УКРАЇНА – РУСЬ. КН. 2 : КНЯЗІ ГАЛИЦЬКІ-ОСТРОЗЬКІ (2017)
СИНОПСИС КИЇВСЬКИЙ. ЛАВРСЬКИЙ АЛЬМАНАХ (2002)
ПО БІЛОМУ ЯЙЦІ ВОСКОВІ ВЗОРИ : посіб. з писанкарства (2006)
ТАЄМНІ ОРГАНІЗАЦІЇ: МАСОНСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ (2010)
ЛЕМКІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ (2002)
РОБІТНИЧИЙ РУХ І НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ: 1880-1920. Ч. 1 (2017)
ЛИПОВЛЯНСЬКІ ПИСАНКИ (2009)
УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ : підручник (2019)
УКРАЇНСЬКА БАЙКА (2015)
НАЙМИТСЬКІ ТА ЗАРОБІТЧАНСЬКІ ПІСНІ (1975)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА : ежемесячный исторический журнал (1891)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 32 : ЯНВАРЬ (1891)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 32 : ФЕВРАЛЬ (1891)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 32 : МАРТ (1891)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 33 : АПРЕЛЬ (1891)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 33 : МАЙ (1891)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 33 : ИЮНЬ (1891)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 34 : ИЮЛЬ (1891)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 34 : АВГУСТ (1891)
- БАЛАБАНОВ ГЕННАДІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 34 : СЕНТЯБРЬ (1891)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 35 : ОКТЯБРЬ (1891)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 35 : НОЯБРЬ (1891)
КИЕВСКАЯ СТАРИНА. Т. 35 : ДЕКАБРЬ (1891)
ЗАПОВІТ (2015)
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ИСТОРИЕЙ. АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ. КН. 1 (2004)
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ИСТОРИЕЙ. АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ. КН. 3 (2006)
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ИСТОРИЕЙ. АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ. КН. 5 (2008)
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ИСТОРИЕЙ. АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ. КН. 7 (2012)
РЕАБИЛИТИРОВАННЫЕ ИСТОРИЕЙ. АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ. КН. 9 (2014)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2007)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 4 (2012)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2010)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ. Т. 1 : КОЛОМИЙСЬКИЙ І КОСІВСЬКИЙ РАЙОНИ (2000)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ. Т. 3 : ДОЛИНСЬКИЙ, КАЛУСЬКИЙ І РОЖНЯТІВСЬКИЙ РАЙОНИ (2002)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ. Т. 5 : ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ, СНЯТИНСЬКИЙ І ТЛУМАЦЬКИЙ РАЙОНИ (2003)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 3 (2011)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 : ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ, ДОЛИНСЬКИЙ, ЗНАМ'ЯНСЬКИЙ, КІРОВОГРАДСЬКИЙ, КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОНИ (2004)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 4 : ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ, ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ, ОНУФРІЇВСЬКИЙ, ПЕТРІВСЬКИЙ РАЙОНИ (2007)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2004)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 3 (2008)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2009)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2006)
- ДЕРЖКО ІГОР ЗІНОВІЙОВИЧ
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 4 (2008)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2010)
- ПРОСІН ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2009)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2004)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 3 (2006)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 5 (2008)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 7 (2010)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 9 (2012)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ.. КН. 2 (2008)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ.. КН. 4 (2011)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ.. КН. 6 (2013)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ.. КН. 7, Ч. 2 (2015)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2004)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 4 (2006)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2006)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 4 (2014)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. СУМСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2005)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. СУМСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 3, Ч. 1 (2015)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2012)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1, Ч. 1 (2005)
- БОРШОШ ІВАН СЕМЕНОВИЧ
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ (2005)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ. КН. 1 : ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ 45-РІЧЧЮ МІСТА КОМСОМОЛЬСЬКА; 35-РІЧЧЮ ПГЗК; 60-РІЧЧЮ ПЕРЕМОГИ У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ (2005)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ (2007)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ. КН. 3 (2007)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ (2008)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ. КН. 4 (2008)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ (2009)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ. КН. 5 (2009)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ (2011)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ. КН. 6-7 (2011)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ (2012)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ. КН. 8 (2012)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ (2015)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ. КН. 9 (2015)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ (2016)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ. КН. 10 (2016)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ (2021)
СВІЧАДО ПРИДНІПРОВ'Я: КРАЄЗНАВЧИЙ АЛЬМАНАХ. КН. 11 (2021)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2004)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2006)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 4 (2008)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 6 (2013)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ. Т. 2 : МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, БОГОРОДЧАНСЬКИЙ, ВЕРХОВИНСЬКИЙ, НАДВІРНЯНСЬКИЙ РАЙОНИ (2001)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ. Т. 4 : ГАЛИЦЬКИЙ, РОГАТИНСЬКИЙ І ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОНИ (2002)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2007)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 : БОБРИНЕЦЬКИЙ, ВІЛЬШАНСЬКИЙ, ГАЙВОРОНСЬКИЙ, ГОЛОВАНІВСЬКИЙ РАЙОНИ (2008)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2014)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2008)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 3 (2010)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 5 (2014)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2006)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 3 (2003)
- ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКИЙ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
- ГОРІШНІ ПЛАВНІ
- ТИСМЕНИЦЯ
- РОГАТИН
- ГАРАГУЛІ
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 5 (2006)
- ГАРКУША ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2007)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2008)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 3 (2011)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 5 (2014)
- КОВАЛЬЧУК ЛІДІЯ ВСЕВОЛОДІВНА
- СТРІЛЕЦЬ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
LE MOUVEMENT NATIONAL UKRAINIEN AU XIXE SIÉCLE (1930)
THE UKRAINE. A SUBMERGED NATION (1944)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Т. 1 : ТЕОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (2011)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Т. 3 : ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (2011)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Т. 5 : ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ (2011)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Т. 7 : ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ (2011)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 3 : МАЛОВИСКІВСЬКИЙ, НОВГОРОДКІВСЬКИЙ, НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКИЙ, НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ, НОВОУКРАЇНСЬКИЙ РАЙОНИ (2005)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 5 : СВІТЛОВОДСЬКИЙ, УЛЬЯНОВСЬКИЙ, УСТИНІВСЬКИЙ РАЙОНИ, М. КІРОВОГРАД (2009)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2005)
У КОЛИСЦІ МРІЙ (2022)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 4 (2013)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2005)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 3 (2007)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ (2000)
ЕПІСТОЛЯРНА ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА: СТАНОВЛЕННЯ, ФУНКЦІЇ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ : [монографія] (1998)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Т. 3 : НОВА ДОБА (1956)
НЕП НА УКРАЇНІ (1947)
ГАЛИЧАНИ - ЖЕРТВИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО РЕЖИМУ (2006)
ІЗ МЕДОМ ПОЛИН : роман (2013)
- КУЯВА ЖАННА ВОЛОДИМИРІВНА
- СВІТЛОВОДСЬК
- БЛАГОВІЩЕНСЬКЕ
- НОВГОРОДКА
- БАРАНОВСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК
- БЛАГОВІЩЕНСЬКА ЦЕРКВА (ЧЕРНІГІВ)
- БЕЙДИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ
- НОВОМИРГОРОД
- НОВОУКРАЇНКА
- КАМ'ЯНИЙ БРІД
- БОБРИНЕЦЬ
- ГАЙВОРОН
- ГОЛОВАНІВСЬК
- БОСЬКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
- ВАШКІВ ЛЕСЯ ПЕТРІВНА
- СКУРАТІВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЕОНТІЙОВИЧ
- БОГОРОДЧАНИ
- КЕЛЕБЕРДА (КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН)
- ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА БІБЛІОТЕКА
- ДМИТРІВКА (КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН)
- МУЗЕЙ ПОЛТАВСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ
- ЛИСЮК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
З ІСТОРІЇ КНИЖКОВОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ: ДОСЛІДЖЕННЯ РЕТРОСПЕКТИВНИХ КНИЖКОВИХ, ОБРАЗОТВОРЧИХ, МУЗИЧНИХ ВИДАНЬ ТА ІСТОРИЧНИХ КОЛЕКЦІЙ З ФОНДІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (2021)
ВОДНІ ОБ’ЄКТИ УКРАЇНИ ТА РЕКРЕАЦІЙНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ : навч. посібник (2022)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 5 (2010)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1 (2009)
ГІДРОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК (2022)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 3 (2005)
ГІДРОХІМІЧНИЙ СЛОВНИК (2022)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 5 (2007)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 5 (2014)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 3 (2013)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. СУМСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2013)
З ЛЯБОРАТОРІЇ : [оповідання] (1932)
БАРАКИ, ЩО ЗА МІСТОМ : [оповідання] (1929)
ІВАН ІВАНОВИЧ : [повість] (1930)
КАМО ГРЯДЕШИ : [памфлети] ([1925])
КІТ У ЧОБОТЯХ : [новела] (1929)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ.. КН. 1 (2008)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ.. КН. 3 (2013)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 1, Ч. 2 (2008)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ (2005)
- ВИШНЕВСЬКИЙ ВІКТОР ІВАНОВИЧ
- ВОРОВКА ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
- ГАВРИШОК БОГДАН БОРИСОВИЧ
- ГЛАДКИЙ ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ
- ГРИЦЕВИЧ ВОЛОДИМИР СТЕФАНОВИЧ
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2009)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 4 (2012)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 6 (2015)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2002)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 4 (2004)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 7 (2010)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2010)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 2 (2010)
РЕАБІЛІТОВАНІ ІСТОРІЄЮ. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ. КН. 4 (2012)
БАРСКОЕ СТАРОСТВО : исторические очерки (XV-XVIII вв.) (1894)
- ГРИШКО СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
- ЗАПОТОЦЬКИЙ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
- КИСЕЛЬОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- КЛЮЧКО ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА
- КОНОНЕНКО ОЛЕНА ЮРІЇВНА
- КУДЕЛІНА СВІТЛАНА БОРИСІВНА
- ЛЕВАДА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА
- ЖУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
ФОРТЕЦЯ КАМ'ЯНЕЦЬ (ПІЗНЬОАНТИЧНИЙ – РАННЬОМОДЕРНИЙ ЧАС) (2012)
МИНУЛЕ І СУЧАСНІТЬ: ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КРАЄЗНАВЧОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ (14 - 15 ВЕРЕСНЯ 2018 Р.) (2018)
ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ - ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ: ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА СУЧАСНИМИ УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ : монографія (2018)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Т. 2 : МЕТОДОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (2011)
ФІЛОСОФІЯ АТО : українські етюди (2017)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Т. 4 : ГАЛУЗЕВЕ УПРАВЛІННЯ (2011)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Т. 6 : ДЕРЖАВНА СЛУЖБА (2011)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. Т. 8 : ПУБЛІЧНЕ ВРЯДУВАННЯ (2011)
ЕПІДЕМІЇ В УКРАЇНІ: СТОРІНКИ ІСТОРІЇ : бібліографічний список (2020)
ЕВОЛЮЦІЯ ФОРТИФІКАЦІЇ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІН У ТАКТИЦІ ОБЛОГИ (XV-XVII СТ.) : монографія (2009)
- ГРИГОРО-БРИГАДИРІВКА
- ЗАПЛАВА ПСЛА, ЗАКАЗНИК
- КИЇВСЬКИЙ ТРОЛЕЙБУС
- САМІТ-КНИГА
- ПІРАМІДА БІЛЕВИЧА
- МОТАНКА
ЧЕТВЕРТА П'ЯТИРІЧКА МОСКОВСЬКОГО БОЛЬШЕВИЗМУ 1946-1950 РОКІВ (1948)
ФЛЕШКА-2GB (2009)
ТАРАС ШЕВЧЕНКО МАЛЯР. 1814-1861. ВИП. 1 (1942)
КОЛЕКЦІЯ ПАМ'ЯТОК ДО ПАМ'ЯТНИХ ДАТ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ : збірка методичних рекомендацій (2020)
ІСТОРИЧНІ ПІДВАЛИНИ УАПЦ (1964)
КРИМ: АКТУАЛЬНІ (РЕ)ВІЗІЇ (2017)
ЛЕКЦІЇ З ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА (2003)
КАТЕХИЗМ УКРАЇНЦЯ ХХІ СТОЛІТТЯ (2016)
ІВАН ДРАЧ. ЛІТЕРАТУРА. КІНЕМАТОГРАФ. ПОЛІТИКА : біобібліогр. покажч. (2011)
ЛІТЕРАТУРНА ПАРОСЛЬ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ : молоді письменники і літератори краю - лауреати Всеукраїнських премій і конкурсів (за останні десять років) : біобібліографічний довідник (2018)
- ЛИСЕЦЬКИЙ ФЕДІР МИКОЛАЙОВИЧ
КРАЇНИ СВІТУ І УКРАЇНА. Т. 1 : ПІВНІЧНА ЄВРОПА. ЗАХІДНА ЄВРОПА. ПІВДЕННА ЄВРОПА (2017)
- ЛІСОВСЬКИЙ СЕРГІЙ АНТОНОВИЧ
- МАРТИНЮК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
МАКРОЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА УКРАЇНИ: ПАСТКА СИРОВИННИХ РИНКІВ : монографія (2017)
ЛІСТВИЦЯ ЯКОВА : зб. ст. на пошану проф. Леоніда Ушкалова з нагоди його шістдесятиліття (2016)
- МЕЛЬНИЧУК АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
- МОЙСІЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
- НЄМЕЦЬ КОСТЯНТИН АРКАДІЙОВИЧ
КИЇВ ЧАСІВ ВОЛОДИМИРА ТА ЯРОСЛАВА (1944)
- КУРИЛО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- КУРИЛО ЛЮДМИЛА ІЗИДОРІВНА
- ПИЛЯВЕЦЬ РОСТИСЛАВ ІВАНОВИЧ
- КОРАБЛІН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- КУРУЛТАЙ КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ
- ЗБОРІВ
- ЛІХТЕНШТЕЙН
- ЛЮКСЕМБУРГ
МИТНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 1 : А (АБАК) - Л (ЛЬВІВСЬКА МИТНИЦЯ) (2013)
НА ВИЗВОЛЬНОМУ ШЛЯХУ : картини (1930)
ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ І СПОСОБИ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В НАРОДІ (2013)
ОРДЕР НА ЛЮБОВ : (збірник) (2010)
ОSТАРБАЙТЕРСЬКИЙ ВИР : роман-спогад (2010)
ПАЛАЦ СЕНЯВСЬКИХ - ЧАРТОРИЙСЬКИХ В МЕДЖИБОЖІ. ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ. 2018 РІК : збірник статей (2018)
ЛЮДИ СВОБОДИ ГАРАНТИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ : виставка ([2016])
СУСПІЛЬНІ ВЕРСТВИ ГАЛИЦЬКОЇ РУСІ XIV-XV В. (1899)
МІКРОТОПОНІМИ ЧЕРНІГОВО-СІВЕРЩИНИ (2013)
МИТНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ. Т. 2 : М (МАГАЗИН БЕЗМИТНОЇ ТОРГІВЛІ) - Я (ЯПОНСЬКА ЄНА) (2013)
ПАМ'ЯТКИ МОНУМЕНТАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ УКРАЇНИ XI-XIII CТ. : каталог (2019)
ВИРОБНИЧА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ БДЖІЛЬНИЦТВА (1966)
ПОВНЕ ЗІБРАННЯ ТВОРІВ, АРХІВ, СТУДІЇ. Т. 6, КН. 1 : ЛИСТИ ДО БРАТІВ-ХЛІБОРОБІВ. ПРО ІДЕЮ І ОРГАНІЗАЦІЮ УКРАЇНСЬКОГО МОНАРХІЗМУ (1995)
ПЕРЕДУМАННОЕ И ПЕРЕЖИТОЕ : дневники, письма, воспоминания (1912)
ЯКІ АНЕКДОТИ ТРАВИЛИ УКРАЇНЦІ В XIX СТ. ВІД ГАЛИЧИНИ ДО ДОНБАСУ (2007)
- МИХАЙЛІВКА (АЛЧЕВСЬКИЙ РАЙОН)
- ЦЕРКВА СВЯТОГО МИХАЇЛА (ОСТЕР)
- МИКИТІВСЬКИЙ РТУТНИЙ КОМБІНАТ
- ПОЛТАВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
- САН-МАРИНО