УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА НА ТЛІ ДОБИ : (історія, демократ. досвід, нові завдання) (1993)
- ШПОРЛЮК РОМАН
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ (1924)
- ТЕРПИЛОВСЬКИЙ РОСТИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ
- ВОЗІЯНОВА ІРИНА ВАСИЛІВНА
ОЧЕРКИ РУССКОЙ СМУТЫ. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ЮГА РОССИИ. РАСПАД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. ОКТЯБРЬ 1918 - ЯНВАРЬ 1919 (2002)
ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ У ДОСЛІДЖЕННІ І ОХОРОНІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ : [монографія] (2012)
- ШЕВЧУК СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ВПЛИВ НА ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ З ЦЕНТРАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИМИ СУСІДАМИ (2004)
- БОРЩЕНКО ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА
СТЕПИ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. Т. 1 (2000)
- В'ЯТРОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
СТЕПИ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. Т. 3 : ПОЛОВЕЦКО-ЗОЛОТООРДЫНСКОЕ ВРЕМЯ (2003)
КОНСПЕКТ ФАУНИ ХРЕБЕТНИХ БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА АСКАНІЯ-НОВА (З ЕЛЕМЕНТАМИ ПОПУЛЯЦІЙНОГО АНАЛІЗУ) (2010)
- БОРЧУК СТЕПАН МИКОЛАЙОВИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР : попул. нарис історії укр. театру (1925)
- ГРАБОВЕЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
БОРЬБА ЗА ОКТЯБРЬ НА АРТЕМОВЩИНЕ : сб. воспоминаний и ст. (1929)
- ГАВРИЛІВ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ
ІСТОРІЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ (XIII-XVIII СТ.) : навч. посіб. для студ. вузів мистецтв та культури (1992)
- ЮРЧЕНКО ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ
ІЛАРІОН СВЄНЦІЦЬКИЙ : біобібліогр. покажч. (2008)
- ЦАПЕНКО МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ
ОДЕЩИНА - РЕГІОН ЕКОНОМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЗЛАГОДИ ТА КУЛЬТУРНОГО РІЗНОМАНІТТЯ (1932-2012) : кат. вист. (2012)
- ВАСИЛЕВСЬКИЙ ЛЕОН
НАСЕЛЕНИЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ ОТ ПОЛОВИНЫ XV В. ДО ЛЮБЛИНСКОЙ УНИИ (1569 Г.) (1891)
НАРИСИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ. КН. 2 (2012)
- КАЛИНЕЦЬ ІГОР МИРОНОВИЧ
НАРИСИ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ. КН. 1 (2011)
- АСЄЄВ ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ ДОНБАСУ: ТЕНДЕНЦІЇ, СУПЕРЕЧНОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ В СВІТЛІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОТВОРЕННЯ (2014)
- БАБУШКІН СЕРГІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ И ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА : [монография] (2007)
ХОТИНСКАЯ ВОЙНА (1621 Г.) (1957)
- ІВАКІН ГЛІБ ЮРІЙОВИЧ
ОЧЕРК ИСТОРИИ ВОЛЫНСКОЙ ЗЕМЛИ КОНЦА XIV СТОЛЕТИЯ : (с картой Волын. земли) (1887)
- КОСТЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- ЛУГОВА ОЛЕНА ІЛЛІВНА
- ПРИБЄГА ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЕОГРАФИИ И СТАТИСТИКИ РОССИИ, СОБРАННЫЕ ОФИЦЕРАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА. [Т. 6] : ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1862)
- НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
- ПРОЦЕНКО ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА
ПАРТІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ І СОЦІАЛЬНИХ ПЕРСПЕКТИВ (ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ УПСР) : [монографія] (2008)
- СИЛИН ОЛЕСЬ ОПАНАСОВИЧ
- ТУРКМЕНІСТАН
- ТРЕГУБОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ПРОФЕСОР ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ КОЛЯДА : біобібліогр. покажч. (2014)
ЕТНОПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЇ, ПРАКТИКИ : монографія (2006)
- ЄЖОВ ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ
- ЗЯБЛЮК МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ
ПОСІБНИКИ НАУКОВОЇ БІБЛІОГРАФІЇ, ВИДАНІ В УКРАЇНІ (1991-2005). Ч. 1 (2011)
- КІПОРЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- КУПЧЕНКО ВІРА ПЕТРІВНА
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕДИЦИНИ НА ОДЕЩИНІ. ДОРЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПЕРІОД (2011)
- МАНІФАСОВА ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА
- НОВОХАТЬКО ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ
ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ МИЦИК : біобібліогр. покажч. (2000)
- ПАРХОМЕНКО МИКОЛА ТРОХИМОВИЧ
З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ ЗА ЧАСІВ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1936)
- СЕРДЮК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА
ДОСЛІДЖУЄМО ІСТОРІЮ РІДНОГО КРАЮ : метод. посіб. (2008)
- ШЕВЧЕНКО ЛАРИСА В'ЯЧЕСЛАВІВНА
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЕОГРАФИИ И СТАТИСТИКИ РОССИИ, СОБРАННЫЕ ОФИЦЕРАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА. [Т. 24] : ХЕРСОНСКАЯ ГУБЕРНИЯ : [в 2 ч.] (1863) Ч. 1. (1863)
ГЕОГРАФІЧНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА (1914-2014 РОКИ) : [монографія] (2014)
ЯКІВ ФЕОФАНОВИЧ ЧЕПІГА (ЗЕЛЕНКЕВИЧ) – ВИДАТНИЙ ПЕДАГОГ, ПСИХОЛОГ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ : біобібліогр. покажч. (2013)
МАТЕРІЯЛИ ДО ЕНЦИКЛОПЕДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІЯСПОРИ : 7 том (пострадянські країни) (2013)
- ПОПКО ІВАН ДІОМИДОВИЧ
- КОРОЛЕНКО ПРОКІП ПЕТРОВИЧ
- КУБАНЬ
ЕТНОГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. (2008)
ДОКУМЕНТИ УКРАЇНСЬКОГО КОМУНІЗМУ (1962)
- ГУЗАР ЛЮБОМИР
ЗАСЕЛЕННЯ ДОНЕЧЧИНИ У XVI-XVIII СТ. : корот. іст. нарис і уривки з джерел : [монографія] (2003)
- КАРАМАН СТАНІСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ВЕРНАДСКИЙ И СОВРЕМЕННАЯ ЭПОХА : [монография] (2010)
КЛИНКОВА ЗБРОЯ КОЗАЦЬКОЇ СТАРШИНИ XVI - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ.: ПРОБЛЕМИ АТРИБУЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ (2013)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ : [монография] (2008)
ІСТОРІЯ ВИЩИХ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ : навч. посіб. (2007)
УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ. ЇХ РОЗВИТОК І ПРОҐРАМИ (1919)
ГЕОПОЛІТИКА : навч. посіб. (2011)
ДАВНІЙ ТЕРНОПІЛЬ : іст. нариси, постаті, картини хлібороб. праці, традиц. святкування, спогади (1984)
- ФОСТІЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
- ОДАРЧЕНКО ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
СЛОВАРЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 1 : А-Ж (1958)
- БІЛАНЮК ОЛЕКСА-МИРОН
- БІЛІНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ
- ОМЕЛЬЧЕНКО ВАСИЛЬ
- ГОРЮНОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ
- МЕЛЕШЕВИЧ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
- ЛЕВ ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ (ЕУД) : електронна версія видання
- ДЮК НАДІЯ
- МАРКУСЬ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
- СТРУМІНСЬКИЙ БОГДАН
КОЛИБА : краєзнавчий портал про Закарпаття
- ДОМБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
- ЯСЕНЧУК ЙОСИФ ВАСИЛЬОВИЧ
- ЛАЩЕНКО РОСТИСЛАВ МИТРОФАНОВИЧ
- ІЩУК-ПАЗУНЯК НАТАЛІЯ РОМАНІВНА
ТУРИСТСКИЕ ТРОПЫ ОДЕСЩИНЫ (1964)
- БЕРЧ САРА
- ЛАБУНЬКА МИРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ
СЛОВАРЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 2 : З-Н (1958)
- ТРОСТЯНЕЦЬ
СЛОВАРЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 3 : О-П (1959)
СЛОВАРЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. Т. 4 : Р-Я (1959)
- ПРОЦИК АННА
- Д'АНЕРІ ПОЛ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Т. 2 (1993)
- РУДНИЦЬКИЙ ЛЕОНІД ІВАНОВИЧ
- ШТОГРИН ДМИТРО МИХАЙЛОВИЧ
- ПАДОХ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Т. 5, КН. 1 : КУЛЬТУРНІ І ЛІТЕРАТУРНІ ТЕЧІЇ НА УКРАЇНІ В XV-XVI ВВ. І ПЕРШЕ ВІДРОДЖЕННЯ (1580-1610 РР.) (1995)
- ДРАЖЕВСЬКА ЛЮБОВ АРТЕМІВНА
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Т. 6 : [ЛІТЕРАТУРНИЙ І КУЛЬТУРНО-НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.] (1995)
- ДАНКО ОСИП
- РУБЧАК БОГДАН
- ЗАЛЕСЬКА-ОНИШКЕВИЧ ЛАРИСА
ХАЗАРСКОЕ ГОСУДАРСТВО И ЕГО РОЛЬ В ИСТОРИИ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И КАВКАЗА : [монография] (1990)
- ШУЛЬГИНА-ІЩУК НАДІЯ
- РЕВУЦЬКИЙ ВАЛЕР'ЯН ДМИТРОВИЧ
- КОЧУР ГРИГОРІЙ ПОРФИРОВИЧ
- СПИРИДОН (МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ)
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ТА БОЙОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ В РОКИ НІМЕЦЬКО-РУМУНСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (2003)
- МИХАЛЬЧУК КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ
- МІЩЕНКО ФЕДІР ГЕРАСИМОВИЧ
- ГРУШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
АНТИЧНЫЕ ДРЕВНОСТИ ПОДОНЬЯ-ПРИАЗОВЬЯ (1969)
- МІЯКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАРЛАМОВИЧ
ПРОБЛЕМИ УСПІШНОГО ВИХОВАННЯ (1971)
- ЗЕРОВ МИКОЛА КОСТЯНТИНОВИЧ
ВИВЧЕННЯ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА ТА ПОШАНУВАННЯ ЙОГО НА ПРИДНІПРОВ'Ї : метод. рек. та практ. завдання для студ. усіх спец. (2013)
КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО. Т. 1 (1990)
- ЖУЛИНСЬКИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО. Т. 2 (1990)
- САВВА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
- САВЧЕНКО ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ
- ДРАЙ-ХМАРА МИХАЙЛО ОПАНАСОВИЧ
КОНЦЕПЦИИ ПОСТСОВЕТСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА Т. И. ЗАСЛАВСКОЙ И Н. В. ПАНИНОЙ : монография (2013)
- ТИЧИНА ПАВЛО ГРИГОРОВИЧ
УЧАСТНИКИ ПОДПОЛЬНО-ПАРТИЗАНСКОГО АНТИФАШИСТСКОГО ДВИЖЕНИЯ НА ОККУПИРОВАННОЙ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА В 1941-1943 ГОДАХ (2005)
- МИХАЙЛИЧЕНКО ГНАТ ВАСИЛЬОВИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ РУХ У 20 СТОЛІТТІ (1959)
- ПОЛІЩУК ВАЛЕРІАН ЛЬВОВИЧ
- ПЛУЖНИК ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
СИМОН ПЕТЛЮРА ЯК ПОЛІТИК І ДЕРЖАВНИЙ МУЖ (1951)
- СОСЮРА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
- КОСИНКА ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
СИМОН ПЕТЛЮРА (1936)
- СЕНЧЕНКО ІВАН ЮХИМОВИЧ
ПЛАСТОВИЙ ВПОРЯД (1934)
- СИМОНЕНКО ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
РЕЛІГІЙНА СВІДОМІСТЬ І РЕЛІГІЙНІ ПРАКТИКИ НАСЕЛЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ (2007)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни студ. I курсу стоматол. та мед. ф-тів (2010)
- СОЛОІДЕНКО ГАЛИНА ІВАНІВНА
ХМЕЛЬНИЧЧИНА В ЛІТОПИСІ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ (2011)
- РОГОВА ПАВЛА ІВАНІВНА
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИИ : [монография] (2012)
- ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
УКРАЇНСЬКЕ ПИТАННЯ (2006])
- ЗОЗУЛЯ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА
АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ УКРАИНСКОГО НАРОДА 1648-1654 ГГ. : учеб. пособие (1986)
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВСЕХ СЛУЧАЕВ, КАСАЮЩИХСЯ ДО АЗОВА ОТ СОЗДАНИЯ СЕГО ГОРОДА ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ ОНОГО ПОД РОССИЙСКУЮ ДЕРЖАВУ (1782)
- ЯКОВЮК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
- ТРАГНЮК ЛЕСЯ ЯНІВНА
- БИКОВСЬКИЙ ЛЕВ УСТИМОВИЧ
ЛЕКСИЧНИЙ СКЛАД ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ : [монографія] (2003)
ФІЛОСОФІЯ НА УКРАЇНІ : спроба історіографії (1926)
- ВЛАСЮК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ
- КОНДРАТЮК ВАЛЕРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
ІСТОРІЯ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ. Т. 1 : ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (2010)
- ЛИТВИНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
- ШЕВЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- НАЛИВАЙЧЕНКО ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ІСТОРІЯ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ. Т. 2 : МИСТЕЦТВО XVII-XVIII СТОЛІТТЯ (2007)
- ЯКОВЛІВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ
ЇДУ ДО АРҐЕНТІНИ : (подорож еміґранта) (1971)
ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ВАПЛІТЕ (1956])
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА. Т. 2 : АРХІТЕКТУРА (1956)
КРИМ : іст. нарис (1954)
- УКРАЇНСЬКЕ БАРОКО
ПАМЯТКИ УКРАЇНСЬКОЇ АРХІТЕКТУРИ. ВИП. 1 (1952)
- ГЕРАСИМЧУК ЛЕСЬ АБРАМОВИЧ
- НІНЬОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
АРХІТЕКТУРА СТАРОКНЯЗІВСЬКОЇ ДОБИ (X-XIII СТ.) : (з 78 іл.) (1926)
ІВАН МАЗЕПА : людина і меценат (1951)
УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ В КАНАДІ. Т. 2 (1997)
- РИЛЬСЬКИЙ МАКСИМ ТАДЕЙОВИЧ
СОЮЗ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ. 1914-1918. ВІДЕНЬ : [збірник] (1979)
- ЛЕЩУК ТИХОН ЙОСИПОВИЧ
- УКРАЇНСЬКЕ ГЕОГРАФІЧНЕ ТОВАРИСТВО
СКЛАДЕННЯ АРХІВНИХ ОПИСІВ : метод. рек. (2013)
- ЗАДОРОЖНИЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
СУБКУЛЬТУРНА ВАРІАТИВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ : [моногр. дослідж.] (2010)
- ВЕСНА МИРОСЛАВА ПЕТРІВНА
- КОКІН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ДОРОГА БОЛЮ : поезії (1990)
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ. ПО ДАННЫМ СОЦИОЛОГОВ (2009)
- КАРАВАНСЬКИЙ СВЯТОСЛАВ ЙОСИПОВИЧ
АВТОКЕФАЛІЯ. Т. 1 : ЗАСАДИ АВТОКЕФАЛІЇ (1935)
- ЯНУШ ЯДВІГА ВАЦЛАВІВНА
- ШАНДРА ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА
УКРАЇНСЬКІ ДЖЕРЕЛА ЦЕРКОВНОГО ПРАВА (1984)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ (2009)
ЕТНОГРАФІЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2004)
- ГОЛУБОВИЧ ВСЕВОЛОД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ЛЮБИНСЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
ОДЕССА, 1920-1965. ЛЮДИ... СОБЫТИЯ... ФАКТЫ... (2008)
- АФАНАСЬЄВ ГЕОРГІЙ ОМЕЛЯНОВИЧ
НАРИСИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО УСТРОЮ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ КІНЦЯ XVII - ПОЧАТКУ XVIII СТ. (1959)
- ЧЕХІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МУСІЙОВИЧ
- МАЦІЄВИЧ КОСТЯНТИН АДРІАНОВИЧ
НАШІ ВИЗНАЧНІ ЖІНКИ : літературні характеристики-силюети (1945)
- ТЕМНИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
- ЛІВИЦЬКИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- НІКОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- ПАНЕЙКО ВАСИЛЬ ЛУКИЧ
- ЦЕГЕЛЬСЬКИЙ ЛОНГИН МИХАЙЛОВИЧ
СУСПІЛЬНА ТРАНСФОРМАЦІЯ: КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ, УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД : [монографія] (2004)
- ШАНДРУК ПАВЛО ФЕОФАНОВИЧ
- АРМІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
- ГРИЦАЙ ОСТАП
- НАЗАРУК ОСИП ТАДЕЙОВИЧ
- ЗАЙОНЧКОВСЬКИЙ АНДРІЙ МЕДАРДОВИЧ
- СЕВАСТОПОЛЬ
- ДАНИЛЮК ЮРІЙ ЗІНОВІЙОВИЧ
- КИСЛЮК ЛАРИСА ПАВЛІВНА
- СВІДЗИНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВАДИМОВИЧ
- КОТ МИРОСЛАВА ПЕТРІВНА
- КОМОВА МАРІЯ ВАСИЛІВНА
- ЛОЗИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
НОВІ МЕТОДИ ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ (1927)
- БАКИНСЬКИЙ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
- ЗАТОНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
- РАКОВСЬКИЙ ХРИСТИЯН ГЕОРГІЙОВИЧ
- КОРНІЙЧУК ОЛЕКСАНДР ЄВДОКИМОВИЧ
СОФІЯ РУСОВА - ПЕДАГОГ, ДЕРЖАВНИЙ ДІЯЧ, ПРОСВІТИТЕЛЬ : (до 155-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. (2010)
- МАНУЇЛЬСЬКИЙ ДМИТРО ЗАХАРОВИЧ
- БАРАНОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ
- ПАЛАМАРЧУК ЛУКА ХОМИЧ
СПОГАДИ (1861-1907) (1955)
- БІЛОКОЛОС ДМИТРО ЗАХАРОВИЧ
СИН УКРАЇНИ: ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ АНТОНОВИЧ. Т. 1 (1997)
- ШЕВЕЛЬ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ
- МАРТИНЕНКО ВОЛОДИМИР НИКИФОРОВИЧ
- КРАВЕЦЬ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ЗЛЕНКО АНАТОЛІЙ МАКСИМОВИЧ
- ТАРАСЮК БОРИС ІВАНОВИЧ
- УДОВЕНКО ГЕННАДІЙ ЙОСИПОВИЧ
- ГРИЩЕНКО КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ У СОЦІОЛОГІЧНІМ НАСВІТЛЕННІ (1954)
- ТАБАЧНИК ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
РУСАЛКА ДНЕСТРОВАЯ (1837)
РЕГИОНЫ И ГРАНИЦЫ УКРАИНЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ (2005)
УКРАИНСКИЙ ВОПРОС В РОССИИ (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА) : [монография] (2003)
- БЕРЕЗІН МИКОЛА ІЛЛІЧ
УКРАЇНСЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ РУХ НА ЛІВОБЕРЕЖЖІ (90-І РР. ХІХ СТ. - ЛЮТИЙ 1917 Р.) : [монографія] (2006)
- ШАНКОВСЬКИЙ ЛЕВ ПЕТРОВИЧ
ВАПЛІТЕ : літературно-художній журнал
ВАПЛІТЕ : літературно-художній журнал (1927)
- ОСЬМАК КИРИЛО ІВАНОВИЧ
- ІСАЄВИЧ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
ІСТОРІЯ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ. Т. 3 : МИСТЕЦТВО XIX СТОЛІТТЯ (2009)
- РИХЛІК ЄВГЕН АНТОНОВИЧ
- ЧЕХИ
STORIES FROM THE UKRAINE ([1960])
- ЗАДУНАЙСЬКА СІЧ
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 1992-2013. СТАН ТА ДИНАМІКА ЗМІН. СОЦІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ (2013)
УКРАЇНСЬКА ДИПЛОМАТИЧНА МІСІЯ В ІТАЛІЇ (1941)
- МОКЛЯК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТВОРИ. Т. 1 : ПОВІСТІ ТА ОПОВІДАННЯ (1884-1906) (1988)
ТВОРИ. Т. 2 : ПОВІСТІ ТА ОПОВІДАННЯ (1907-1912). СТАТТІ ТА НАРИСИ (1988)
- ШИРОКОРАД ЄФРОСИНІЯ ХОМІВНА
- КОМАРНИЦЬКИЙ АНДРІЙ ЯКОВИЧ
- ДОНЧИК ВІТАЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
- ТАРНАВСЬКИЙ ОСТАП ДАВИДОВИЧ
- ЗАКРЕВСЬКА ЯРОСЛАВА ВАСИЛІВНА
- ІЛЛЄНКО ЮРІЙ ГЕРАСИМОВИЧ
- АРТЮХ В'ЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- РАЙХСКОМІСАРІАТ УКРАЇНА
СТЕПИ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. Т. 2 : ХАЗАРСКОЕ ВРЕМЯ (2001)
- МІЛЛЕР ОЛЕКСІЙ ІЛЛІЧ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЕОГРАФИИ И СТАТИСТИКИ РОССИИ, СОБРАННЫЕ ОФИЦЕРАМИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА. [Т. 25] : ЧЕРНИГОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ (1865)
- МІЛЛЕР ГЕРАРД ФРІДРІХ
ІСТОРІЯ РІДНОГО КРАЮ : бібліогр. покажч. літ. (2009)
ІГОР МИХАЙЛОВИЧ СИТИЙ : (біобібліогр. покажч.) (2012)
- ПИПІН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
- МУКОВСЬКИЙ ІВАН ТИМОФІЙОВИЧ
- ЛИСЕНКО ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНОВИЧ
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКІ ЕТЮДИ (2011)
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ. 1865-2005 (2005)
РЕМЕСЛА Й ФАБРИКИ НА УКРАЇНІ (1880)
- СНО ЄВГЕН ЕДУАРДОВИЧ
- ЗАХАРОВ БОРИС ЄВГЕНОВИЧ
- СЛОНЬОВСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА
- БОЙКО ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
- БОРОДІН ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
- БОРЯК ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ДЕМЧЕНКО ЛЮДМИЛА ЯРОСЛАВІВНА
- КАРТОГРАФІЯ
- УЖЧЕНКО ВІКТОР ДМИТРОВИЧ
- СЕМЕНЮК СВЯТОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
- ЯРОШИНСЬКИЙ ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ
- ФЕЛІЦИН ЄВГЕН ДМИТРОВИЧ
МИКОЛАЇВЩИНА : фотоальбом (1979)
- ЩЕРБИНА ФЕДІР АНДРІЙОВИЧ
- СУХОМЛИНОВ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ВОРОБЕЙ РАЇСА БОРИСІВНА
- ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
- ШУЛЬГА ЛІНА ГРИГОРІВНА
- ТЕЛИЧЕНКО ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
- БЕЗПЕРЧИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА. Т. 1 : МИСТЕЦТВО ПЕРВІСНОЇ ДОБИ ТА СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ (2008)
- ГОВДЯ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
- МУРАШКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА. Т. 2 : МИСТЕЦТВО СЕРЕДНІХ ВІКІВ (2010)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА. Т. 3 : МИСТЕЦТВО ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVI-XVIII СТОЛІТТЯ (2011)
- АРХИПЕНКО ОЛЕКСАНДР ПОРФИРОВИЧ
- КРИЧЕВСЬКИЙ ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ
- КРИЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА. Т. 5 : МИСТЕЦТВО XX СТОЛІТТЯ (2007)
ВІЛЕН СЕРГІЙОВИЧ ГОРСЬКИЙ : біобібліогр. покажч. (2000)
- ДОЦЕНКО ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
- СЕМЕНТОВСЬКИЙ МИКОЛА МАКСИМОВИЧ
- ПЕРШИЙ ЗИМОВИЙ ПОХІД
ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ (1997)
- ДРУГИЙ ЗИМОВИЙ ПОХІД
- ТЮТЮННИК ЮРІЙ ЙОСИПОВИЧ
- ОЛЬГА
ИСТОРИЯ НАУКИ О СОПРОТИВЛЕНИИ МАТЕРИАЛОВ : с крат. сведениями из истории теории упругости и теории сооружений (1957)
- ҐАРТНЕР ТЕОДОР
- СВЯТОСЛАВ
- БЕРЕСТЕЙСЬКА УНІЯ
- ІГОР
- ОЛЕГ
- ЄВПРАКСІЯ ВСЕВОЛОДІВНА
- РОМАН МСТИСЛАВИЧ
- МИТУСА
- ОСТРОЗЬКИЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
- ЄРМОЛЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
- ЧЕРЕДНИЧЕНКО ДМИТРО СЕМЕНОВИЧ
- СІМПСОН ДЖОРДЖ ВІЛЬФРІД
- СВАТКО ЯРОСЛАВ
- ТИМОШЕНКО ЛЕОНІД ВОЛОДИМИРОВИЧ
ІСТОРІЯ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ. Т. 4 : НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО ТА ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ XX СТОЛІТТЯ (2011)
- МЕЖИГІРСЬКИЙ КОЗАЦЬКИЙ ЛІТОПИС
- ДОБРОМИЛЬСЬКИЙ ЛІТОПИС
ДОБА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО : (до 400-річчя від дня народж. велик. гетьмана) : зб. наук. пр. (1995)
- ЛЬВІВСЬКИЙ КАРМЕЛІТСЬКИЙ ЛІТОПИС
- ЛІТОПИС ПОДІЙ У ПІВДЕННІЙ РУСІ
ТВОРИ : (морально-пасторальні) (1983)
ТВОРИ : (аскетично-моральні) (1978)
- МАЛИНКА ОЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ
- ЛИТВИН МИХАЙЛО
КНИГИ БИТІЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (1921)
- СОБЕСЬКИЙ ЯКІВ
ЗЛОЧИН МОСКВИ У ВІННИЦІ (1951)
- ЄВЛАШОВСЬКИЙ ФЕДІР
ТЯГЛІСТЬ ІСТОРІЇ Й ІСТОРІЯ ТЯГЛОСТІ: УКРАЇНСЬКА ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНА ДУМКА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ : монографія (2010)
- ОКОЛЬСЬКИЙ СИМЕОН
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАН В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ : [монографія] (2010)
- МАСКЕВИЧ БОГУСЛАВ-КАЗИМИР
- АНТОНОВИЧ-МЕЛЬНИК КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА
- МОРДОВЕЦЬ ДАНИЛО ЛУКИЧ
- МІЛЛЕР ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
- ГУЛАК-АРТЕМОВСЬКИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
СПОВІДЬ У КАМЕРІ СМЕРТНИКІВ : [зб. творів] (1991])
- КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ
- ГРЕБІНКА ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
МОВНА СИТУАЦІЯ ТА СТАТУС МОВ В УКРАЇНІ: ДИНАМІКА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ (СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ) : [монографія] (2009)
УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ. ВИП. 4 : ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНА ЧАСТИНА: П-Я (2013)
УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ. ВИП. 1 : ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНА ЧАСТИНА: А-Г (2009)
УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ. ВИП. 2 : ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНА ЧАСТИНА: Д-Й (2010)
УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ. ВИП. 3 : ПРЕДМЕТНО-ТЕМАТИЧНА ЧАСТИНА: К-О (2012)
- МАРГОЛІН АРНОЛЬД ДАВИДОВИЧ
ВІД МИРНОГО ДО ХВИЛЬОВОГО (1936)
- КИТОВА СВІТЛАНА АНДРІЇВНА
- ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА : бібліогр. покажч.: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. (2004)
- КІВАЛОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- КОСЮТА МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
З МОЇХ СПОМИНІВ (2005)
- ДОЛЕЖАН ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Т. 1 (2011)
- ПОЛЯНСЬКИЙ ЮРІЙ ЄВГЕНОВИЧ
ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Т. 2 (2011)
- ЧУМАКИ
ДОНЕЦЬКА РАНА УКРАЇНИ : іст.-культурол. есеї (2015)
- КУРІННИЙ ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
ІСТОРІЯ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ : (короткий курс) (2014)
- КОЗЛОВСЬКА ВАЛЕРІЯ ЄВГЕНІВНА
ВИБРАНІ ПОЕЗІЇ (1959)
- КИЇВСЬКІ ВИЩІ ЖІНОЧІ КУРСИ
- ПАВЛИЧКО СОЛОМІЯ ДМИТРІВНА
- НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ
ЗБІРНИК МАЗЕПА: РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИДАВНИЧОГО ПРОЕКТУ 1939-1949 РОКІВ (2011)
КРИЗА В УКРАЇНІ: ЗОНИ УРАЖЕННЯ. ПОГЛЯД СОЦІОЛОГІВ (2010)
- АГЕЄВА ВІРА ПАВЛІВНА
УКРАЇНА В КОЛІ СВІТОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ : наук.-метод. розробка на допомогу лектору-викл. нар. ун-ту українознавства (2006)
- ЗУБРИЦЬКА МАРІЯ ОЛЕКСІЇВНА
- КРАВЧЕНКО БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- НЕҐРИЧ МИКОЛА
- НЕСТОР
- ВИШЕНСЬКИЙ ІВАН
- ГУЛЕВИЧІВНА ЄЛИЗАВЕТА ВАСИЛІВНА
- КОПИСТЕНСЬКИЙ ЗАХАРІЯ
ВЛАДИМИР СВЯТОЙ (2004)
- ГУСТИНСЬКИЙ ЛІТОПИС
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ (2001)
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ. ДОКУМЕНТИ І МАТЕРІАЛИ, 1936-1991. КН. 1 : 1936-1947 (2011)
- МГАРСЬКИЙ ЛІТОПИС
ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ (1960-2013) : бібліогр. покажч. (2014)
- СЕМОТЮК ЯРОСЛАВ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : атлас-хрестоматія (2008)
- ЕПІФАНІЙ
УКРАЇНСЬКИЙ РІК У НАРОДНИХ ЗВИЧАЯХ В ІСТОРИЧНОМУ ОСВІТЛЕННІ. КН. 1, Т. 1 : ЗИМОВИЙ ЦИКЛ (1994)
ЧОРНИЙ ВОРОН : п'ять біогр. : до історії повст.-партиз. руху в Холод. Яру, Чорн. лісі, на Поділлі, Криворіжжі та Єлисаветградщині в 1919-1920-х рр. (2013)
- МАРИСОВА ІНЕСА ВІТАЛІЇВНА
- МУДРИК-МЕЧНИК СТЕПАН
- БРЕСТСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР
- МИЗАК НЕСТОР СТЕПАНОВИЧ
- БУКОВИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ПОСТАТІ : посіб.-довід. (2005)
- СЛАВУТИЧ ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ
УКРАЇНСЬКА МІФОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА : міфол. уявлення, вірування, обряди, легенди та їхні відлуння у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов'ян та ін. народів (2011)
- БАРДАШ ОЛЬГА ДМИТРІВНА
ТВОРЕЦЬ КНИГИ БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ (2007)
- КВІТКО ЛЕВ МОЙСЕЙОВИЧ
ГУМАНІТАРНА АУРА НАЦІЇ, АБО ДЕФЕКТ ГОЛОВНОГО ДЗЕРКАЛА (2001)
- ОЛЕКСІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ПУШКАР МАРТИН ІВАНОВИЧ
РІЧКА ГЕРАКЛІТА (2011)
- СІРКО ІВАН
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИСТОРИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ЕПАРХИИ : церкви и приходы прошедшего XVIII столетия (2000)
- ПАЛІЙ СЕМЕН
- МЕЖИГІРСЬКИЙ СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
ОЛЕНА ТЕЛІГА (2009)
- БУЦЕНКО ОЛЕКСАНДР АЛІМОВИЧ
- ЖЕРДИНІВСЬКА МАРГАРИТА ІСАКІВНА
- ГОЛОТА ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА
- НЕДЯК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ЯРОВИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ
- РУДЯКОВ ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ
- ЧАК ЄВГЕНІЯ ДАВИДІВНА
- БІЛАС ІВАН ГРИГОРОВИЧ
- УКРАЇНСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
- ШУХЕВИЧ ВОЛОДИМИР ОСИПОВИЧ
- СЕМЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ
- КАЛИНОВИЧ ІВАН ТИТОВИЧ
- МЕДВЕДЄВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА
- ЗАЛЕСЬКИЙ АНТОН МИКОЛАЙОВИЧ
- СМІЛЯНСЬКА ВАЛЕРІЯ ЛЕОНІДІВНА
- СОКІЛ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
- САВЧЕНКО ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
- ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ К. Д. УШИНСЬКОГО
- ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- БИТЯК ЮРІЙ ПРОКОПОВИЧ
- НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
- ІВАНУШКІН ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
- КОВАЛЬЧУК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
- ЄМЕЛЬЯНОВ ІГОР ГЕОРГІЙОВИЧ
- ДИСИДЕНТСТВО
- АРТЕМЕНКО ФЕДІР ПЕТРОВИЧ
ВИЗНАЧНЕ ЖІНОЦТВО УКРАЇНИ : іст. життєписи у чотирьох частинах (1942)
- ХОЛОДНОЯРСЬКА РЕСПУБЛІКА
- КОВБА ЖАННА МИКОЛАЇВНА
HISTORIA UKRAINY. 1772-1999 : narodziny nowoczesnego narodu (2000)
- КОЗЛОВСЬКА ЛАРИСА СТЕПАНІВНА
- ТЕРЕЩЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА
СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПАМЯТНИК КИЕВСКОЙ ДРУЖИННОЙ РУСИ. Т. 3 : ЛЕКСИКОЛОГИЯ СЛОВА. А-М (1889)
- ТОРЧИНСЬКИЙ ЙОСИП ВОЛЬКОВИЧ
ВЕЛИКИЙ ВАСИЛІЯНИН СЛУГА БОЖИЙ МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ ЧСВВ : нарис (1960)
- КРАСІВСЬКИЙ ОРЕСТ ЯКУБОВИЧ
МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ. ЙОГО ЖИТТЯ І ЗАСЛУГИ (1990)
- КУГУТЯК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
- ОСИПОВ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
- КРЕМІНЬ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
ЗА ЩО ГАЛИЦЬКИЙ МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ГР. ШЕПТИЦЬКИЙ МУЧИТЬ СЯ В МОСКОВСЬКІЙ НЕВОЛІ? (1914)
- ЛИСЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ЧЕРНЕЦЬКИЙ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ
- ҐМІТЕРЕК ГЕНРИК
- ЛЕСЮК МИКОЛА ПЕТРОВИЧ
- ГРИЦЕНКО ПАВЛО ЮХИМОВИЧ
- ЛИСЕНКО ПАНАС СИЛОВИЧ
ТВОРИ. Т. 1 (1978)
- КОБЗАРСТВО
ТВОРИ. Т. 2 (1980)
ТВОРИ. Т. 3 (1982)
НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО УСРР : (стат. довід.) (1935)
- ОГОНОВСЬКИЙ ОМЕЛЯН МИХАЙЛОВИЧ
ПОСТАТІ : [нариси про видат. людей Донбасу] (2011)
- ЯНГЕЛЬ МИХАЙЛО КУЗЬМИЧ
- КОНЮХОВ СТАНІСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
ТВОРИ. Т. 4 (1983)
ТВОРИ. Т. 5 (1986)
- ЛЕВЧЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
- МАТЯШ ІРИНА БОРИСІВНА
ГЕТМАНЫ УКРАИНЫ. ИСТОРИИ О СЛАВЕ, ТРАГЕДИЯХ И МУЖЕСТВЕ (2011])
- ГЕНЕРАЛЬНИЙ ОПИС ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ
ПОЛІТИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. (2014)
- ШПИКІВ
- РУСНАЧЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ФІЛЬОСОФІЯ Г. С. СКОВОРОДИ (1934)
- СТАХІВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ
- СТАСЮК ОЛЕКСАНДРА ЙОСИПІВНА
- МАРЧУК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- КУКУРУДЗА АНДРІЙ РОСТИСЛАВОВИЧ
УКРАЇНА В РЕВОЛЮЦІЙНУ ДОБУ. Т. 3 : РІК 1919 (2010)
- ВОВК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
УКРАЇНА В РЕВОЛЮЦІЙНУ ДОБУ. Т. 4 : РІК 1920 (2010)
- БОЛЯНОВСЬКИЙ АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
- СЕНЬКІВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
ЧУЖИНЦІ ПРО УКРАЇНУ : вибір з описів подорожів по Україні та інших писань чужинців про Україну за десять століть (1946)
PODOLE, WOŁYŃ I UKRAINA (1862)
- ЛОТОВИЧ МАТВІЙ
- СТЕХ ЯРОСЛАВ
ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ : навч. посіб. для студентів-політологів (2005)
- СЕНИК ЛЮБОМИР ТАДЕЙОВИЧ
- ШКРАБ'ЮК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
- ГОРИНЬ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО: ЙОГО РОЛЬ У ДУХОВНОМУ ВІДРОДЖЕННІ УКРАЇНИ : навч.-метод. посіб. для студентів гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл. (2008)
- ГАБСБУРГ-ЛОТРІНГЕН ВІЛЬГЕЛЬМ
ПІДПІЛЛЯ ОУН(Б) У ДОНБАСІ (2001)
- УДОВИЧЕНКО ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- КУШПЕТ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
СИН УКРАЇНИ: ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ АНТОНОВИЧ. Т. 2 (1997)
ОТАМАН ЗЕЛЕНИЙ : іст. нарис (2011])
- СЕЛІВАНОВА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА ВИМОВА (1992)
- ШИРОКОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ
- БІЛОНОЖЕНКО ВІРА МАКСИМІВНА
ЧОМУ ОБЩЕРУССКИЙ ЯЗЫК, А НЕ ВІБЧОРУСЬКА МОВА? : з проблем східнослов'ян. глотогонії : дві ст. про постання укр. мови (1994)
- ЧУМАК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
ІВАН ПУЛЮЙ. 1845-1918 : життєпис.-бібліогр. нарис (1998)
- ГНАТЮК ІРИНА СВЯТОСЛАВІВНА
- КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕАТРУ, КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ ІМЕНІ ІВАНА КАРПЕНКА-КАРОГО
КАТАЛОГ ВИСТАВКИ ЗНАКІВ УКРАЇНСЬКИХ ВИДАВНИЦТВ (1926])
- МАЛИШКО АНДРІЙ САМІЙЛОВИЧ
- МАТВІЄНКО НІНА МИТРОФАНІВНА
- МАЙБОРОДА ПЛАТОН ІЛАРІОНОВИЧ
ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : для самонавчання та в допомогу шк. науці ([1919])
- ОРРО ЕЛЕН
- ПАЛАМАРЧУК ЛЕОНІД СИДОРОВИЧ
ХОТИНСЬКА ВІЙНА. 1621 (1991)
- ПОНОМАРІВ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ
- ТОЦЬКА НІНА ІВАНІВНА
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ УКРАЇНИ 1917-1940 РР. : препринт № 1 (1991)
- ХОБЗЕЙ НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
СОНЯЧНА МАШИНА : роман (1989)
ІСТОРІЯ ПІВНІЧНОЇ ЧОРНОМОРЩИНИ. Т. 1 : ВІД НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО ПОЧАТКІВ ФОРМУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1969)
- БЕТКО ІРИНА ПАВЛІВНА
ЗАПАДНОРУССКИЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ШКОЛЫ XVI И НАЧАЛА XVII ВЕКА, ОТНОШЕНИЕ ИХ К ИНОСЛАВНЫМ, РЕЛИГИОЗНОЕ ОБУЧЕНИЕ В НИХ И ЗАСЛУГИ ИХ В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ И ЦЕРКВИ (1898)
- ГУНДОРОВА ТАМАРА ІВАНІВНА
АВТОКЕФАЛІЯ. Т. 2 : НАРИС ІСТОРІЇ АВТОКЕФАЛЬНИХ ЦЕРКОВ (1938)
- МАТІЯШ БОГДАНА ВАЛЕНТИНІВНА
- РОМАНІВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
- САВРУК МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
- ЗОРІВЧАК РОКСОЛАНА ПЕТРІВНА
- ТВЕРДОХЛІБ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
- ГЕРАСИМЕНКО НЕЛЯ ОЛЕКСІЇВНА
- ГРИЦЬКІВ РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ
- ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ
- ГРИЦЕНКО АДЕЛІНА ПАВЛІВНА
- ГОРАК РОМАН ДМИТРОВИЧ
- ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІВАНА ФРАНКА
- УСТИЯНОВИЧ МИКОЛА ЛЕОНТІЙОВИЧ
- РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
- ЛЕОНТОВИЧ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
МУЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ М. Д. ЛЕОНТОВИЧА (1921–1931) : біографічний словник (2015)
АРХІВНА СПАДЩИНА МУЗИЧНОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ М. Д. ЛЕОНТОВИЧА : монографія (2011)
- МУЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА
- БУГАЄВА ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА
РЕСУРСИ ДОВІДКОВОЇ БІОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ : ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ, СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ : монографія (2013)
УКРАЇНСЬКІ ПЕРСОНАЛЬНІ БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ (1856–2013) (2015)
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1928 РІК (1928) 1928.
ЄВАНГЕЛІЄ ТЕТР (КИЇВСЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ) (ХV ст.)
БОЖЕСТВЕННА ЛІТУРГІЯ СВЯТОГО ІОАННА ЗЛАТОУСТА ТА 12 ДУХОВНИХ ХОРОВИХ КОНЦЕРТІВ (1796-1798 рр.)
АЛЬБОМ № 14. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ. ХVІІІ СТ. ТУШ; АКВАРЕЛЬ; ОЛІВЕЦЬ (XVIII ст.)
КОБЗАРЬ (1840)
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1899) [Вип.] на 1899.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1900) [Вип.] на 1900.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1901) [Вип.] на 1901.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1902) [Вип.] на 1902.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1903) [Вип.] на 1903.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1905) [Вип.] на 1905.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1906) [Вип.] на 1906.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1914) [Вип.] на 1914. (1914)
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1915) [Вип.] на 1915. (1915)
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1913) [Вип.] на 1913. (1913)
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1912) [Вип.] на 1912. (1912)
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1911) [Вип.] на 1911. (1911)
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1910) [Вип.] на 1910.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1909) [Вип.] на 1909.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1908) [Вип.] на 1908.
ВЕСЬ КИЕВ : адресная и справочная книга (1907) [Вип.] на 1907. (1907)
ЕВАНГЕЛІЕ УЧИТЕЛНОЕ (1697)
МЕРТВЫЕ ДУШИ : первый заграничный том (XIX в.)
АЛЬБОМ № 1. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ХVІІІ ст.)
АЛЬБОМ № 2. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ХVІІІ ст.)
АЛЬБОМ № 3. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ХVІІІ ст.)
АЛЬБОМ № 4. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ХVІІІ ст.)
АЛЬБОМ № 28. ШКОЛА МАЛЮВАННЯ (ХVІІІ ст.)
АЛЬБОМ № 5. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (1749)
АЛЬБОМ № 6. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII cт.)
АЛЬБОМ № 7. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
АЛЬБОМ № 8. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ХVІІІ ст. )
АЛЬБОМ № 10. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
ТАРАСОВА НІЧ : поема (1860)
ТОПОЛЯ : балада (1860)
ПСАЛМИ ДАВИДОВІ (1860)
НАЙМИЧКА : поема (1860)
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1929 РІК (1929) 1929.
АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1926 РІК : (до ч.ч. 1-30 Відділу 1-го, до ч.ч. 1-14 Відділу 2-го; до ч.ч. 31-80 Відділу 1-го, до ч.ч. 15-46 Відділу 2-го) (1927) 1926.
АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1927 РІК : (до №№ 29-67 Відділу 1-го, до №№ 23-46 Відділу 2-го ) (1927) 1927.
АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТОВИЙ ПОКАЖЧИК ДО ВІДДІЛУ ПЕРШОГО Й ДРУГОГО ЗБІРНИКА УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1928 РІК (1928) 1928. Відділ 1–2
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1925 РІК (1925) 1925.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1925 РІК (1925) 1925.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1926 РІК (1926) 1926.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1926 РІК (1926) 1926.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1927 РІК (1927) 1927.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1928 РІК (1928) 1928.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1928 РІК (1928) 1928.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1928 РІК (1928) 1928.
- РАДА НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УРСР
- ВЕДЕЛЬ АРТЕМ ЛУК'ЯНОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ
ПЛАН СТАРАГО КІЕВА В ТРИ РАЗЛИЧНЫЯ ЭПОХИ: ДО 1240 ГОДА ОЗНАЧЕН ЧЕРНОЮ КРАСКОЮ, В 1800 ГОДУ ПОКАЗАН ЗЕЛЕНОЮ КРАСКОЮ, А В 1864 ГОДУ – КРАСНОЮ ([1864]) Лист 5.
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1929 РІК (1929) 1929.
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1929 РІК (1929) 1929.
ЧИГИРИНСЬКИЙ КОБЗАРЬ И ГАЙДАМАКЫ : Две поэмы на малороссийском языке (1844)
КОБЗАРЬ (1860)
БУКВАРЬ ЮЖНОРУССКИЙ (1861)
ТАРАС БУЛЬБА : [Повість]. Оригінал ([1841-1842] рр.)
І-Е ПРИБАВЛЕНИЕ К ПУТЕВОДИТЕЛЮ КИЕВ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ УЛИЦЫ, ДОМОВЛАДЕЛЬЦЫ И НОМЕРА ИХ ДОМОВ ВО ВСЕХ ВОСЬМИ ЧАСТЯХ ГОРОДА КИЕВА С ЕГО ПРЕДМЕСТЬЯМИ : (по сведениям, собранным Киевскою Городскою Полициею) (1882)
КИЕВ И УНИВЕРСИТЕТ СВ. ВЛАДИМИРА ПРИ ИМПЕРАТОРЕ НИКОЛАЕ І. 1825-1855 : с 16 светопечатями и 2 цинкографиями (1896)
ПУТЕВОДИТЕЛЬ. КІЕВЪ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ СЪ ТОПОГРАФИЧЕСКИМЪ ПЛАНОМЪ И ВИДАМИ КІЕВА Т. 2. Печерская Лавра и къ ней главнейшія пути через город Кіевъ (1883)
АЛЬБОМ № 11. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ. ТУШ; АКВАРЕЛЬ; ОЛІВЕЦЬ (ХVІІІ ст.)
АЛЬБОМ № 9. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (XVIII ст.)
ОПИСАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ НАРОДНЫХ ПИСАНОК : с альбомом из 33 хромолитографированных и 12 черных таблиц (всего 2219 рисунков) (1899)
БОГОГЛАСНИК : пісні благоговійния, праздником Господьским, Богородичним, і нарочитих святих чрез весь год приключающимся, к сімже нєкоторим чудотворним іконам служащия, таже разлічния покаянния і умилітелния содержащ (1825)
СОБРАНИЕ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ЗА 1919 (1919) 1919.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1919-1920 РР (1921) 1921.
ЗБІРНИК УЗАКОНЕНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1924 Р. : 4-е видання (офіційне) Народного Комісаріату Юстиції (1924) 1924.
ЗАПИСКА О СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ В ЗАПАДНОМ КРАЕ ВООБЩЕ И В ЧАСТНОСТИ В КИЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ (1872)
ЗВІДОМЛЕННЯ І. Ю. ЧЕРКАСЬКОГО ПРО КОМАНДИРУВАННЯ ДО ЧЕРНІГОВА В СЕРПНІ РОКУ 1926 (1926) І.. Фонди Чернігівського Історичного Архіву ІІ.. Матеріали для карного та цивільного процесу на Україні Лівобережній XVIII в. ІІІ.. Судові реформи гетьмана К. Г. Розумовського IV.. Окремі відомості що-до судових справ середини XVIII в.
НАУКОВІ ЗВІДОМЛЕННЯ. : І. Звідомлення І. Ю. Черкаського про відрядження до Харкова р. 1927. Устрій та поступок правний козацьких судів на Гетьманщині (Тези)
СУДОВІ РЕФОРМИ ГЕТЬМАНА ГР. К. Г. РОЗУМОВСЬКОГО
СЛІДИ ДОМІНІЯЛЬНОГО (ПАНСЬКОГО) СУДУ НА ЛІВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ XVII Й ПОЧАТКУ XVIII В
ИДЕЯ НАЦІОНАЛЬНАГО ГОСУДАРСТВА (1906)
ОЧЕРКИ ИЗ ЛЕКЦИЙ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ : Второе дополненное издание. На правах рукописи (1909)
ОПЫТ КРИТИЧЕСКОГО ИЗСЛЕДОВАНІЯ РУССКОЙ ПРАВДЫ : Выпуск первый. Краткая редакція (1914)
КРЕСТЬЯНЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ ПО ЛИТОВСКОМУ ПРАВУ XV И XVI СТОЛЕТИЙ (1863) І.. Разсужденіе pro venia legendi Ф. Леонтовича ІІ.. Русская Правда и Литовскій Статутъ
ЗАКУПЫ РУССКОЙ ПРАВДЫ И ПАМЯТНИКОВ ЗАПАДНО-РУССКАГО ПРАВА : (юридическая природа закупничества) (1904)
ПРАЦІ КОМІСІЇ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНО-РУСЬКОГО ТА ВКРАЇНСЬКОГО ПРАВА. ВИП. 4-5 : ГРОМАДСЬКИЙ (КОПНИЙ) СУД НА УКРАЇНІ-РУСІ XVI-XVIII ВВ. (1928)
ЧИ ВПЛИВАВ Г. Н. ТЕПЛОВ НА ГЕТЬМАНА РОЗУМОВСЬКОГО В ЙОГО УПРАВЛІННІ УКРАЇНОЮ?
КАРТА ОПИСАНИЯ РЕКИ ДНЕПРА ОТ ХОРТИЦКАГО ОСТРОВА ДО КАЗИК-ЭРМЕНЯ С ПОКАЗАНИЕМ МЕЛЕЙ И КАМЕНЬЯ И С ВЫМЕ[РАМИ] ФАРВАТЕРА И ПОЛОЖЕНИЯ БЕРЕГОВ ... (1739)
ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНАГО ПЛАНА ГОРОДА КИЕВА С ПОКАЗАНИЕМ МЕСТНОСТИ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ТЮРЕМНАГО ЗАМКА (1851)
ПЛАН ГОРОДА КИЕВА ЧЕТЫРЕМ ОНАГО ЧАСТЯМ С ПОКАЗАНИЕМ ПЕЧЕРСКОЙ КРЕПОСТИ С ОЗНАЧЕНИЕМ ПУБЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ И КАЗЕННЫХ СТРОЕНИЙ С СИТУАЦИЕЮ.. (1812)
ПЛАН ГОРОДА КИЕВА ЧЕТЫРЕХ ОНАГО ЧАСТЕЙ И С ПОКАЗАНИЕМ НАХОДЯЩИХСЯ В НЕМ РАЗНЫХ КАЗЕННЫХ ПУБЛИЧНЫХ И ПАРТИКУЛЯРНЫХ СТРОЕНИЙ С СИТУАЦИЕЮ ПО ГОРОДСКУЮ ЧЕРТУ ([1800])
ПЛАН ГОРОДА КИЕВА И ЕГО ПРЕДМЕСТИЙ ([1913])
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА КИЕВА, СОСТАВЛЕННЫЙ С ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 17 ГЕНВАРЯ 1833 ГОДА С ПОКАЗАНИЕМ ТЕХ ИЗМЕНЕНИЙ, КАКИЕ ВЫСОЧАЙШЕ ПРЕДОСТАВЛЕНО СДЕЛАТЬ КИЕВСКОМУ ВОЕННОМУ ПОДОЛЬСКОМУ И ВОЛЫНСКОМУ ГЕНЕРАЛУ ГУБЕРНАТОРУ (1833)
ПЛАН ПРИХОДА ЦЕРКВИ СВ. ИОАННА ЗЛОТОУСТА, НА КОТОРОМ ПОД БУКВОЮ А ОБОЗНАЧЕН УЧАСТОК УСАДЕБНОЙ ЗЕМЛИ, ПОДАРЕННОЙ ГРАЖДАНКОЙ ФЕКЛОЮ ИВАНОВОЙ ФОТЬЕВОЮ: ДЛЯ ПОСТРОЙКИ УПОМЯНУТОЙ ЦЕРКВИ; ПОД БУКВОЮ Б МЕСТОИЗБРАННОЕ ДЛЯ ТОЙ ЖЕ НАДОБНОСТИ ([1880])
ПЛАН Г. КИЕВА ([1910])
ПЛАН Г. КИЕВА ([1923])
ЗБІРКА БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗНАДОБІВ ДО ИСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМИ І ТЕАТРА УКРАЇНСЬКОГО : (1815-1906 р.) (1906)
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ : (1798-1883 р.) (1883)
БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОГРАФІЇ (1934)
ЖУРНАЛ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР. № 1 (1946)
ЖУРНАЛ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР. № 2 (1946)
ЖУРНАЛ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР. № 1 (3) (1947)
ПОРТРЕТИ УКРАЇНСЬКИХ КОБЗАРІВ : колекція малюнків О. Сластіона (1875-1905)
АЛЬБОМ № 12. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ХVІІІ ст.)
ЗБІР ЗАКОНІВ І РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1921 Р (1921) 1921.
ЗБІРНИК ПОСТАНОВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧЕ-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1922-1923 РР (1922) 1922. 1923.
АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ К СОБРАНИЮ УЗАКОНЕНИЙ И РАСПОРЯЖЕНИЙ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ЗА 1922 ГОД (1922) 1922.
ЛИСТ ПЕТРА ПРОКОПОВИЧА ДО МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА (1838)
АЛЬБОМ № 18. НАВЧАЛЬНІ МАЛЮНКИ УЧНІВ ІКОНОПИСНОЇ ТА МАЛЯРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ (ХVІІІ ст.)
ДВА ТОВАРЫШИ : [Казка] (1886])
СЛОВО ДИДЫЧА ДО ЗЕМЛЯКИВ [З ПPИВОДУ СКАСУВАННЯ КPІПАЦТВА] (1862)
МОТРЯ КОЧУБЕИВНА : Драма в 5 годынах, мовою мирною (1861)
СТАРОДАВНЯ УКРАЙИНА В ДРАМАТЫЧЬНЫХ СПРАВАХ (1899) Ч. 1. Чорний шлях Ч. 2. Козак Байда
КИЕВЛЯНИН : [альманах] (1840) Книга первая на 1840 год.
КИЕВЛЯНИН : [альманах] (1841) Книга вторая. на 1841 год
КИЕВЛЯНИН : [альманах] (1850) Книга третья на 1850 год.
СБОРНИК, СОДЕРЖАЩИЙ (XVII ст.–XVIII ст.) Ч. 1. Летопись Григория Грабянки той же редакции Ч. 2. Копии гетманских статей Ч. 3. Копии документов, относящихся к малорусской истории XVIII в. (XVIII ст.)
ХРОНІКА-2000. ВИП. 79 : МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ - ДОСЛІДНИК ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ, ПОЛІТИК І ЛЮДИНА (2009)
ЖУРНАЛ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР : орган Дирекції, Парторганізації та Місцевкому
ЖУРНАЛ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР : орган Дирекції, Парторганізації та Місцевкому (1946)
ЖУРНАЛ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР : орган Дирекції, Парторганізації та Місцевкому (1947)
- ПАНТІКАПЕЙ
- ЧЕРКАСЬКИЙ ІРИНАРХ ЮВЕНАЛОВИЧ
- ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ : навч. посіб. (2010)
- ОДЕСЬКА ГРОМАДА
ИСТОРИЯ ВОЙСКА ДОНСКОГО И СТАРОБЫТНОСТЬ НАЧАЛ КАЗАЧЕСТВА. ВЫП. 1, [Ч. 1] (1890)
ИСТОРИЯ ВОЙСКА ДОНСКОГО И СТАРОБЫТНОСТЬ НАЧАЛ КАЗАЧЕСТВА. ВЫП. 1, Ч. 2 (1898)
- ЗАКЕРЗОННЯ
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК З УКРАЇНСЬКОЮ ТРАНСКРИПЦІЄЮ (2009)
- УНІВЕРСИТЕТСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО ПУЛЬСАРИ
МАНДРИ ЖИТТЯ (АНАБАЗА). Т. 1 : ДІМ. ШКОЛА. В'ЯЗНИЦЯ. КОРДОН (1973)
ПІД ЗОЛОТОЮ КОРОГВОЮ : le droit de Magdebourg à Kiev : das magdeburgische Recht in Kiew (1943)
- ХАРЛАМПОВИЧ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
- ПІВНЯК ГЕННАДІЙ ГРИГОРОВИЧ
- ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА
О ДРЕВНОСТЯХ ЮЖНОГО БЕРЕГА КРЫМА И ГОР ТАВРИЧЕСКИХ (1837)
- БУСИГІН БОРИС СЕРГІЙОВИЧ
- КОРОТЕНКО ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ДІВІЗІНЮК МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
УКРАЇНСЬКЕ НАРОДОЗНАВСТВО (2011)
- ГОНЧАРУК МИКОЛА ЛАВРІНОВИЧ
УКРАЇНСЬКА ІДЕОЛЬОҐІЯ РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ (1922)
ПЕРЕСЛІДУВАННЯ ТА ВБИВСТВА РОМІВ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ У ЧАСИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ : зб. док., матеріалів та спогадів (2013)
СВІТЛО В ТЕМРЯВІ : розповідь Сімона Стерлінга, який пережив Голокост, розказана ним Філліс Стерлінг Якобс : [пер. з англ.] (2012)
- ГАЛАЙЧАК ТАМАРА ЮХИМІВНА
- ЛУЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
УРОКИ МИНУЛОГО : історія Голокосту в Україні : навч. посіб. для учнів 10-11 кл. серед. загальноосвіт. закл. України ([2007])
- ЄЛИЗАВЕТА ЯРОСЛАВНА
- АНАСТАСІЯ ЯРОСЛАВНА
ГОЛОКОСТ В УКРАЇНІ (1941-1944) : слов.-довід. (2007)
- ЛЕВІТАС ФЕЛІКС ЛЬВОВИЧ
- ЛЕВІТАС СВІТЛАНА ФЕЛІКСІВНА
- ДЕНИСЮК МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
БАБИН ЯР: МАСОВЕ УБИВСТВО І ПАМ'ЯТЬ ПРО НЬОГО : матеріали міжнар. наук. конф., 24-25 жовт. 2011 р., м. Київ (2012)
- ТОМАЗОВ ВАЛЕРІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
- КОКОТЮХА АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
ВІЙНА МОГО БАТЬКА (2014)
- КАРМАЛЮК УСТИМ ЯКОВИЧ
- ЩОРС МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ІСТОРІЯ ГОЛОКОСТУ: ОСВІТА ТА ПАМ'ЯТЬ : посіб. для вчителя (2012)
ВІД ПЕРШОЇ ОСОБИ: ІСТОРІЯ ГОЛОКОСТУ У СВІДЧЕННЯХ ОЧЕВИДЦІВ : навч. посіб. (2014)
- КОСЯЧЕНКО ВІКТОР ТРОХИМОВИЧ
КОЗАЦЬКІ СТРАВИ (1990)
- КРИЖАНІВСЬКИЙ СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ
- ЛУПІЙ ОЛЕСЬ ВАСИЛЬОВИЧ
НАЦІОНАЛЬНА ПРОБЛЕМА НА УКРАЇНІ (1927)
- БОРОВИКОВСЬКИЙ ЛЕВКО ІВАНОВИЧ
- СВЄНЦІЦЬКИЙ ПАВЛИН
ВИДАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ, РУХІВ, САМОДІЯЛЬНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ І ТОВАРИСТВ. 1989-1990 РР. : каталог : (за матеріалами газ. фондів ЦНБ ім. В. І. Вернадського АН УРСР) (1991)
- КУЗЬМЕНКО МИКОЛА ЛАВРІНОВИЧ
- КАПЕЛЬГОРОДСЬКИЙ ПИЛИП ЙОСИПОВИЧ
- ГОДОВАНЕЦЬ МИКИТА ПАВЛОВИЧ
- ШКРУМЕЛЯК ЮРІЙ АНДРІЙОВИЧ
РЕВОЛЮЦИЯ НА УКРАИНЕ. ОТ КЕРЕНЩИНЫ ДО НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ (1927)
- ВОСКРЕКАСЕНКО СЕРГІЙ ІЛАРІОНОВИЧ
- ОЛІЙНИК СТЕПАН ІВАНОВИЧ
- БІЛОУС ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
- БАНДУРЕНКО ЄВГЕН ФЕДОРОВИЧ
- КОСМАТЕНКО АНАТОЛІЙ ДЕНИСОВИЧ
ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО: ДОСВІД НЕКЛАСИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ : [монографія] (2013)
- КЛЮЧИНА ПАВЛО ЮХИМОВИЧ
- ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА
- ЛАГОДА ВАЛЕНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ
- ЯРОВИЙ МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ
- ГЛАЗОВИЙ ПАВЛО ПРОКОПОВИЧ
- КРУГЛЯК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
КАТАЛОГ ЮЗОВКА В ОТКРЫТКАХ (ИЗ ФОНДОВ ДОНЕЦКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ) (2003)
- РЕБРО ПЕТРО ПАВЛОВИЧ
- ШАБАТИН ПОЛІКАРП ЮХИМОВИЧ
- ЖОЛДАК ОЛЕСЬ ІВАНОВИЧ
УКРАЇНСЬКА НАРОДНЯ ТВОРЧІСТЬ (1986)
- ЮХИМОВИЧ ВАСИЛЬ ЛУКИЧ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Т. 1 (1993)
- МИХЕЇВ КОСТЬ ЄГОРОВИЧ
- ДИННИК АНДРІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ
- СВАРНИК ІВАН ІВАНОВИЧ, ПИСЬМЕННИК
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ДУМИ. Т. 1 : ДУМИ РАННЬОГО КОЗАЦЬКОГО ПЕРІОДУ (2009)
- ГАРМАТЮК АНАТОЛІЙ ПАНАСОВИЧ
- КАРПЕНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- НЕМИРОВИЧ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ДЯЧЕНКО КОСТЬ ІВАНОВИЧ
ЗМАГАННЯ ЗА УКРАЇНСЬКІ УНІВЕРСИТЕТИ В ГАЛИЧИНІ (1999)
- ВОВК МИХАЙЛО ПРОКОПОВИЧ
- ЧУБЕНКО ВОЛОДИМИР АВРАМОВИЧ
- ЛІГОСТОВ ВІЛЬЯМ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- БОРТНЯК АНАТОЛІЙ АГАФОНОВИЧ
- КРАВЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
- БОЧКОВСЬКИЙ ОЛЬГЕРД-ІПОЛИТ
ДМИТРО ДОНЦОВ. ІДЕОЛОГ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІЗМУ (1955)
ГОГОЛІВСЬКА МОСКВА : авт. енциклопедія-хроноскоп (2011)
- БОЛТАРОВИЧ ЗОРЯНА ЄВГЕНІЇВНА
ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И УКРАИНЫ С КРЫМСКИМ ХАНСТВОМ В СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА : [монография] (1987)
- РУДЕНКО ЛЕОНІД ГРИГОРОВИЧ
- ОЛІЙНИК ЯРОСЛАВ БОГДАНОВИЧ
- КОЗАЧЕНКО ТАМАРА ІВАНІВНА
- ЛЯШЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
РОЗГРОМ УКРАЇНСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ КУБАНІ : публіцист.-іст. нарис (1973)
АЛЬБОМ 50-ЛІТТЯ ПЛАСТУ (1964)
- КРАСІНСЬКИЙ ЯН-АНДЖЕЙ
- ГЕЙДЕНШТЕЙН РЕЙНГОЛЬД
- БЄЛЬСЬКИЙ ЙОАХИМ
- ПАПРОЦЬКИЙ БАРТОШ
- ЛЮБЕНСЬКИЙ СТАНІСЛАВ
НАЗВА УКРАЇНИ (1948)
- СТАРОВОЛЬСКИЙ ШИМОН
- ПЯСЕЦЬКИЙ ПАВЛО
СТОСУНКИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА З ДОНОМ У XVI - СЕРЕДИНІ XVII СТ. : [монографія] (1998)
- ФРЕДРО АНДЖЕЙ МАКСИМІЛІАН
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ: БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК (2007)
- СТОРОЖЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
ДОНЕЦК : ист.-эконом. очерк (1969)
- КІСТЯКІВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
ЧЕРНОМОРСКОЕ КАЗАЧЕСТВО (1956)
- ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД
- ЕЙХЕЛЬМАН ОТТО ОТТОВИЧ
- МАКСИМЕЙКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
РОДИНА, ЯКОЮ Я ГОРДЖУСЯ (2012)
СКАРБИ ПІДЗЕМНОГО ЛЬВОВА : кат. вист. археол. знахідок із дослідж. Рятів. археол. служби у середмісті Львова (2011)
СТРИЙ : [фотоальбом] (2007)
- ЛЕОНТОВИЧ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
- МОКІН ВІТАЛІЙ БОРИСОВИЧ
- КРИЖАНОВСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МИНУЛЕ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА НА ЛУГАНЩИНІ : іст. нариси (2010)
- ВОВКАНИЧ СТЕПАН ЙОСИПОВИЧ
- ГОЛУБЕЦЬ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
- ЯСИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИКИТОВИЧ
ГОД БОРЬБЫ. БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ НА УКРАИНЕ С АПРЕЛЯ 1917 ГОДА ДО НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ (1925)
- ЮГОСЛАВІЯ
- СЕРБІЯ
АРХЕОЛОГИЯ. Т. 19 : КРЫМ, СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ И ЗАКАВКАЗЬЕ В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. IV-XIII ВЕКА (2003)
- КОМІСІЯ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНО-РУСЬКОГО І УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
ПРАЦІ КОМІСІЇ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНО-РУСЬКОГО ТА ВКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
ПРАЦІ КОМІСІЇ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНО-РУСЬКОГО ТА ВКРАЇНСЬКОГО ПРАВА (1928)
- РУСЬКА ПРАВДА
- МАНДРИК МАРІЯ ВІКТОРІВНА
ФЛОРА ЗАПОВЕДНИКА АСКАНИЯ-НОВА : (аннот. список цветковых растений заповед. степи) (1989)
- БОЙКО ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ
- ОМЕЛЬЧЕНКО АНДРІЙ ФЕДОРОВИЧ
- ДЕЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
- ТЕПЛОВ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
КАЗАЧЕСТВО РОССИЙСКОЕ МЕЖДУ БУГОМ И ДУНАЕМ : [монография] (2000)
- АНДРЄЄВ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- КОЛЕСНИК ІРИНА ІВАНІВНА
- ЦЕРКВА ІОАНА ЗЛАТОУСТА
- ПЕЛЕНСЬКИЙ ЄВГЕН-ЮЛІЙ
- МАКСИМЕНКО ФЕДІР ПИЛИПОВИЧ
- СЛАСТІОН ОПАНАС ГЕОРГІЙОВИЧ
- ЦИСЬ ОЛЕКСАНДР
- ВАЩЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ОЛЬГОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ
- ВОЗНЮК ГЕННАДІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
- КОЧАН ІРИНА МИКОЛАЇВНА
- БАБИЧ НАДІЯ ДЕНИСІВНА
НА ГРАНІ ДВОХ СВІТІВ (2001)
- КОНОВАЛЕЦЬ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
- ШИРОЧИН ВАЛЕРІЙ ПАВЛОВИЧ
- ТАРАСЕНКО ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
- КРИЖАНОВСЬКА ОКСАНА ОЛЕГІВНА
- БОЙКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
- ЧЕРВАК БОГДАН ОСТАПОВИЧ
- ПРИЛУКИ
- ГРИЩЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- СВЯТОГІРСЬКА ЛАВРА
- ДЄДОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
- ЛУКАС ЕДВАРД
- ЩЕРБАК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ПАРТІЯ ЗЕЛЕНИХ УКРАЇНИ
- ЩЕГЛЮК ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ
- ПАВЛИШИН ЛУКА СТЕПАНОВИЧ
- ХАСЕВИЧ НІЛ АНТОНОВИЧ
- ЗАХАРОВ ЄВГЕН ЮХИМОВИЧ
- СІГОВ КОСТЯНТИН БОРИСОВИЧ
- КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ
- ЛЕСЬКІВ БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ
- ДУДАР ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
- ПЛАЧИНДА СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
- АБРОСИМОВА СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
- КОЧЕРГІН ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- СЛАВИНСЬКИЙ МИКОЛА БОРИСОВИЧ
- БЕРЕЗЯК ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ФРАСУЛЯК СТЕПАН
- ПОБІГУЩИЙ ЄВГЕН
- ШЕЙНІНА ОЛЕНА ЯКІВНА
- НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
- СЕЛЕШКО МИХАЙЛО
- АФОНІН ЕДУАРД АНДРІЙОВИЧ
- ГОНЮКОВА ЛІЛІЯ ВАСИЛІВНА
- ВОЙТОВИЧ РАДМІЛА ВАСИЛІВНА
- НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ ІВАН СЕМЕНОВИЧ
- КОРНЄВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- СИМОНЕНКО ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
- БІЧУЯ НІНА ЛЕОНІДІВНА
- ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
- КОВАЛЕНКО ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
- ГОРЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
- МАЙДАНСЬКА СОФІЯ ВАСИЛІВНА
- МОСЕНДЗ ЛЕОНІД МАРКОВИЧ
- ІВАНИЧУК РОМАН ІВАНОВИЧ
- КОСАЧ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ШАЙКАН ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА
- ГИРИЧ ІГОР БОРИСОВИЧ
- ЮРКОВА ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА
- ЮСОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
- КВАСНИЦЯ ІРИНА ЮЛІЯНІВНА
ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ СПАДЩИНА УКРАЇНИ
- МАРУНЧАК МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ
- УСЕНКО ПАВЛО ГЕОРГІЙОВИЧ
- ДНІСТРЯНСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
- ДНІСТРЯНСЬКИЙ МИРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ
- ЖИВ'ЮК АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
- МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ'ЯНЧУКА
- АНДРУХІВ ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
- ГАЛИЦЬКА-ДІДУХ ТАМАРА ВЯЧЕСЛАВІВНА
- ВІТЕНКО МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
- АРСЕНИЧ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
- ГУРАК ІГОР ФЕДОРОВИЧ
- РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА
- КОРЯК ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ
- ВАЛІЦЬКИЙ АНДЖЕЙ
- ТРОЦЬКИЙ МИКОЛА
- БЕГМА ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
- КАППЕЛЕР АНДРЕАС
- БІЛОДІД ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ
- ПАРАДЖАНОВ СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ
- БРАТСТВА
- КОРОГОДСЬКИЙ РОМАН МИРОНОВИЧ
- РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
- МИХАЛЬСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- НЕВМЕРЖИЦЬКИЙ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
- ОНОПРІЄНКО ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ
- ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ ІМЕНІ Г. М. ДОБРОВА
В. И. ВЕРНАДСКИЙ: НАУКА. ФИЛОСОФИЯ. ЧЕЛОВЕК. КН. 1 : НАУКА В ИСТОРИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ КОНТЕКСТАХ (2008)
- УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО
- ЗВЕНИЧІВ
- МАРЧЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
- ПАВЛИШИН ОЛЕГ ЙОСИФОВИЧ
- ОСТАРБАЙТЕРИ
- РУМ'ЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСЬКИЙ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- МІЩЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
- КУЧЕРЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
- СОЛОМКО АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ЧЕРЕДНИЧЕНКО ВАРВАРА ІВАНІВНА
- ШУГАЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ХОРУНЖИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ЯЦЕНЮК АРСЕНІЙ ПЕТРОВИЧ
- УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
- БАЙДА ТЕТЯНА МУСІЇВНА
- ВАКУЛИШИН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- САВЧУК ПЕТРО ОКСЕНТІЙОВИЧ
- ПОСТОЛОВСЬКИЙ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ
- ДУБЕНСЬКИЙ ФОРТ
- ГАГІН ВІКТОР ІВАНОВИЧ
- ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
- НЕРОД ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- НІЗОВА ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
- СІВЕРСЬКИЙ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
- КУРАС ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- АБДУЛЛАЄВА МАРІАННА АБДУЛЛАЄВНА
- СМИК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- ПАВЛИК МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
- ОВСІЄНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
- САНДАРМОХ
- МЕШКО ОКСАНА ЯКІВНА
- УКРАЇНСЬКИЙ ПИСЬМЕННИК
- ДМИТРУК ОЛЕКСАНДР МИКИТОВИЧ
- ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР АРНОЛЬДОВИЧ
- ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМЕНІ О. В. ПАЛЛАДІНА
- КОМІСАРЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- МИРОНОВ ВАДИМ ВІТАЛІЙОВИЧ
- СЛОБОДЯНИК МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ
- ШАТАЛІНА ЄВГЕНІЯ ПЛАТОНІВНА
- ШАНДИКОВ ГЕННАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ШАБАНОВ ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ
- ГОНЧАР ВАЛЕНТИНА ДАНИЛІВНА
- ОКСЮТА ЯКІВ ГРИГОРОВИЧ
- ЛУБКІВСЬКИЙ РОМАН МАР'ЯНОВИЧ
- МАСЛОВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ
- МАТЕЙКО РОМАН МИХАЙЛОВИЧ
- АЛЕКСІЄВЕЦЬ МИКОЛА МИРОНОВИЧ
- АЛЕКСІЄВЕЦЬ ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА
- ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
- ЛАНОВИК БОГДАН ДМИТРОВИЧ
- ЛАНОВИК ЗОРЯНА БОГДАНІВНА
- МЕЛЬНИЧУК БОГДАН ІВАНОВИЧ
- ТОВАЖНЯНСЬКИЙ ЛЕОНІД ЛЕОНІДОВИЧ
- РУСОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ПЕДИЧ ВАСИЛЬ ПИЛИПОВИЧ
- БОЯРЧУК ВІТАЛІЙ МЕФОДІЙОВИЧ
- МАРКОВИЧ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
- РОСОХА СТЕПАН
- КОЛІСНИК РОМАН
- МАЛЕЦЬКИЙ МИРОСЛАВ
- МЕЛЬНИК ЛЕОНІД ГЕРАСИМОВИЧ
- МАКАРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
- СТОРОЖЕНКО ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ
- СВИДНИЦЬКИЙ АНАТОЛІЙ ПАТРИКІЙОВИЧ
- ЧЕРЕМШИНА МАРКО
- НАЗАРОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
- ВАРЧЕНКО ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
- НЕПОКУПНИЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ
- БАНДРІВСЬКИЙ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
- ГРИГОРЧУК ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА
- ЖИЛКО ФЕДОТ ТРОХИМОВИЧ
- МАРКІВКА (ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН)
- САГАРОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ АНАНІЙОВИЧ