- ЛЕБІДЬ АНАНІЙ ДМИТРОВИЧ
АГРЕСІЯ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ (2016)
ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ РУССКОЙ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ (1843)
- ТУЛУБ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТВОРИ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША. Т. 2 (1909)
- ГЛЯДКІВСЬКИЙ ПАВЛО СЕМЕНОВИЧ
- БАЛЬЗАК ОНОРЕ ДЕ
СКАЗАНИЯ РУССКОГО НАРОДА. Т. 1, КН. 1-4 (1841)
- ДЕ-ПУЛЕ МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ
ХУДОЖНЯ ТКАНИНА ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УРСР : [монографія] (1979)
- ОДРІН ОЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ
КАТАЛОГ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ЮБИЛЕЙНЫХ И ПАМЯТНЫХ МОНЕТ УКРАИНЫ, МОНЕТОВИДНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ЖЕТОНОВ. ВКЛЮЧАЯ НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБИХОДНЫХ И РАЗМЕННЫХ МОНЕТ УКРАИНЫ И БАНКНОТ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ С 1991 ПО 2006 ГОД (2007)
ОПИСИ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ КІНЦЯ ХVIII - ПОЧАТКУ ХІХ СТ. (2011)
- ГОНЧАРУК ТАРАС ГРИГОРОВИЧ
УКРАЇНА. КН. 3 (1924)
- САХАРОВ ІВАН ПЕТРОВИЧ
- СИДОРОВИЧ САВИНА ЙОСИПІВНА
АРХІТЕКТУРНИЙ АНСАМБЛЬ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА (1981)
ШЕЛЬМЕНКО, ВОЛОСТНОЙ ПИСАРЬ : комедия в 3 д. (1831)
ТРУДЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ В ЗАПАДНО-РУССКИЙ КРАЙ, СНАРЯЖЕННОЙ ИМПЕРАТОРСКИМ РУССКИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕСТВОМ. ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОТДЕЛ. МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ. Т. 7, ВЫП. 2 : [МАЛОРУССЫ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРАЯ] (1877)
ІГОР ОЛЕКСІЙОВИЧ ШУДРИК : біобібліогр. покажч. наук. пр. (1970-2013 рр.) (2014)
УКРАЇНСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ АВАНГАРД : підручна бібліогр. до теми : бібліогр. покажч. (2008)
АЛЕКСАНДРА ЭКСТЕР (1884-1949). ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОЕ ИСКУССТВО : выст. произведений : каталог (1989)
... СОЗДАВАТЬ НЕВЫНОСИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВРАГА И ВСЕХ ЕГО ПОСОБНИКОВ.... КРАСНЫЕ ПАРТИЗАНЫ УКРАИНЫ. 1941-1944 (2006)
- ЗАДОРОЖНЮК АНДРІЙ БОРИСОВИЧ
CHERNOBYL: LOOKING BACK TO GO FORWARD : proceedings of an International Conference on Chernobyl: Looking Back to go Forward Held in Vienna, 6-7 September 2005 (2008)
- ШАМРАЙ ГАННА СЕРГІЇВНА
- ЮРКЕВИЧ ВІКТОР ДМИТРОВИЧ
ДРЕВНЬОРУСЬКЕ МІСТО РОДЕНЬ. КНЯЖА ГОРА : [монографія] (1968)
ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО : (покажч. до фонду № 1235 у ЦДІА України у м. Києві) (1996)
МАТЕРІАЛИ ДО КУЛЬТУРНОЇ ІСТОРІЇ ГАЛИЦЬКОЇ РУСИ XVIII І XIX ВІКУ (1902)
- ЕКСТЕР ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРІВНА
- РОДЕНЬ
- МЕЗЕНЦЕВА ГАЛИНА ГЕОРГІЇВНА
ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ СЛОВНИК СИМВОЛІВ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ (2015)
ЕТНІЧНІСТЬ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ (2015)
ПРОЛЕГОМЕНИ ДО УКРАЇНСЬКОГО ДИСКУРСУ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ, ПОЛІТИЧНИЙ ТА ЛІНГВО-СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТИ : [монографія] (2012)
- АББОТ ПІТЕР
КАЗАКИ. ДОНЦЫ, УРАЛЬЦЫ, КУБАНЦЫ, ТЕРЦЫ : очерки из истории и стародав. казац. быта в общедоступ. изложении, для чтения в войсках, семье и школе : с рис. и виньетками (1899)
- МЕЛЬНИК ЯРОСЛАВ ГРИГОРОВИЧ
- АБАЗА КОСТЯНТИН КОСТЯНТИНОВИЧ
HISTORICAL DICTIONARY OF UKRAINE (2013)
- БІЛЯШІВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ : глосарій з дисциплін магіст. програми за спец. "Держ. упр. у сфері освіти" (2013)
- БОЛТЕНКО МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ
- ГАМЧЕНКО СЕРГІЙ СВИРИДОВИЧ
- МАГУРА СИЛЬВЕСТР СИЛЬВЕСТРОВИЧ
- ЧИКАЛЕНКО ЛЕВ ЄВГЕНОВИЧ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ АНДРУСОВ, 1861-1924 (2013)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА В ІЛЮСТРАЦІЯХ (1978)
- КАЧАНОВСЬКИЙ ІВАН ГНАТОВИЧ
ГЕОРГІЙ НАРБУТ : альбом (1983)
БОГИ И ГЕРОИ АНТИЧНОГО ХЕРСОНЕСА (2005)
МАЛОРОССИЙСКИЕ И ЧЕРВОНОРУССКИЕ НАРОДНЫЕ ДУМЫ И ПЕСНИ (1836)
- ЛУГОВИЙ ВОЛОДИМИР ІЛАРІОНОВИЧ
- АНДРУСОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
- МИТРОПОЛЬСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ
- ЛУКАШЕВИЧ ПЛАТОН ЯКИМОВИЧ
- ГОНЧАРЕНКО АВЕРКІЙ МАТВІЙОВИЧ
- МИХАЙЛИК МИХАЙЛО КАРПОВИЧ
- ІЛЬЄНКО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК : громадський літературно-художній та суспільно-політичний журнал
УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК : громадський літературно-художній та суспільно-політичний журнал (1988)
УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК. ВИП. 7, 8, 9-10. СЕРПЕНЬ, ВЕРЕСЕНЬ, ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД, 1987 (1988)
ДВІ УКРАЇНСЬКІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ (1961)
ЕТНІЧНІСТЬ: ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ДОВІДНИК (2012)
УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК : громадський літературно-художній та суспільно-політичний журнал (1989)
УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК. ВИП. 11-12. СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 1988 Р. (1989)
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПОЛТАВЩИНИ (1648-2012 РР.) : довід. з історії адмін.-територ. поділу (2012)
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Т. 1 : ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ (2006)
- ШАРИЙ ІВАН ІЛЬКОВИЧ
- ГОРБАЧЕВСЬКИЙ ЛОНГИН СОФРОНОВИЧ
КИЕВСКИЙ СИНОПСИС ИЛИ КРАТКОЕ СОБРАНИЕ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЛЕТОПИСЦОВ О НАЧАЛЕ СЛАВЯНОРОССИЙСКОГО НАРОДА И ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ КНЯЗЕЙ БОГОСПАСАЕМОГО ГРАДА КИЕВА (1836)
- ДУРДУКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ ИЗ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ : (ответ проф. Голубева проф. Титову и беседы его с разными лицами по вопросам учен., учеб. и житейским) (1907)
- МАРТОС БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ
- РІПЕЦЬКИЙ СТЕПАН ТЕОДОРОВИЧ
- СМОВСЬКИЙ КОСТЯНТИН АВДІЙОВИЧ
ФЕОДОСІЙ СТЕБЛІЙ (1994-2009) : біобібліогр. покажч. (2010)
- ТИЩЕНКО ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
ВІННИЦЯ В XIV-XVII СТОЛІТТЯХ : іст. дослідж. (1993)
- ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ. Т. 1 (2013)
- ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПУТІВНИК ПО ОСОБОВИХ ФОНДАХ АРХІВНИХ НАУКОВИХ ФОНДІВ РУКОПИСІВ ТА ФОНОЗАПИСІВ ІНСТИТУТУ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМ. М. РИЛЬСЬКОГО (2005)
- ЛЕВЧЕНКО ЛАРИСА ЛЕОНІДІВНА
ОСОБОВІ ФОНДИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ : довідник (2002)
- ГОЛУБЄВ СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ
МІЖНАРОДНИЙ БІОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК ДИСИДЕНТІВ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ Й КОЛИШНЬОГО СРСР. Т. 1, Ч. 2 : УКРАЇНА (2006)
- КМЕТЬ ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ
- ОТАМАНОВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН ДМИТРОВИЧ
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ : анот. реєстр описів фондів органів і орг. Компартії України (1939-1991) (2006)
ОСНОВИ ПАСХАЛІЇ З ТАБЛИЧНО-ГРАФІЧНИМ ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯМ (2005)
- ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІД МОСКОВСЬКО-БОЛЬШЕВИЦЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ (1948)
КАТАЛОГ ЮВИЛЕЙНОЇ ВИСТАВКИ УКРАЇНСЬКОГО ДРУКАРСТВА (1925)
- УДОВИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
- ФИЛОНОВИЧ ВАСИЛЬ ЗАХАРОВИЧ
УКРАЇНА ЯК ULTIMA FRONTIERA - ОСТАННІЙ РУБІЖ: СОЦІОКУЛЬТУРНІ ЕПІСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО БУТТЯ : [монографія] (2015)
- ФІҐОЛЬ АТАНАС ІВАНОВИЧ
- ВОЛЯНСЬКА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
- БАБІЙ ОЛЕСЬ ЙОСИПОВИЧ
- ДЯЧЕНКО МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
В. И. ВЕРНАДСКИЙ. ШКОЛЫ И УЧЕНИКИ : [монография] (2014)
- БОРА БОГДАН
- ЗАГРИВНИЙ МАКСИМ
ВЛЕСОВА КНИГА. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРЕВОД ЕЕ ТЕКСТОВ С ПРИМЕЧАНИЯМИ (2005?])
- КАЧАЛУБА МИХАЙЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ
- КЛИМИШИН ІВАН АНТОНОВИЧ
ЗА ОКЕАНОМ : особисті помічення й переживання за час однорічного побуту в Америці (1930)
- ГУЦУЛЯК ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
- ЯСІНЧУК ЛЕВ
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ СКЛАД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. ЕТНОГЕНЕТИЧНИЙ АСПЕКТ (2001)
ТРИСТА РОКІВ УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ. 1619-1919 (1925)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Т. 4 : НОВА ДОБА (1942)
- КЛЕН ЮРІЙ
- КОКОВСЬКИЙ ФРАНЦ МИХАЙЛОВИЧ
- ЛАВРЕНКО МИХАЙЛО ТЕОДОРОВИЧ
- ЛЕГІТ АНДРІЙ
БОЛЬШЕВИКИ И КРЕСТЬЯНЕ НА УКРАИНЕ, 1918-1919 ГОДЫ : очерк о большевизмах, национал-социализмах и крестьян. движениях : [монография] (1997)
- ЛИСЯНСЬКИЙ БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ
- ЛИТВИН СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ
- ЛИТВИН СЕРГІЙ ХАРИТОНОВИЧ
- ЛИТВИН ЮРІЙ ТИМОНОВИЧ
- ЛЯТУРИНСЬКА ОКСАНА МИХАЙЛІВНА
- МИХАЛЕВИЧ ВЕРОНІКА
АРХІВ МИХАЙЛА БРАЙЧЕВСЬКОГО У ФОНДАХ ІНСТИТУТУ РУКОПИСУ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО : каталог (2007)
- БОДАК ОЛЬГА ПЕТРІВНА
КНИЖКОВЕ ЗІБРАННЯ РОДУ ПОЛЬСЬКИХ МАГНАТІВ ЯБЛОНОВСЬКИХ У ФОНДАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО (2006)
- БУЛАТОВА СВІТЛАНА ОЛЕГІВНА
- ЯБЛОНОВСЬКІ
- ҐРАЦІОЗІ АНДРЕА
- РАФАЛЬСЬКИЙ ВІКТОР ПАРФЕНІЙОВИЧ
- РИХТИЦЬКА ДАРІЯ-ВІРА
- СТЕФАНОВИЧ ОЛЕКСА КОРОНАТОВИЧ
- ЩЕРБАК МИКОЛА
- ЮЩЕНКО ОЛЕКСА ЯКОВИЧ
- ПОКАЛЬЧУК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
АРХІВНІ УСТАНОВИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ : довідник (2012)
БІБЛІОГРАФІЯ ЗАПИСОК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА : томи I-CCXL : 1892-2000 (2003)
ДВІ КУЛЬТУРИ (1999)
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ : гражданская война в России (2002)
ПОЗИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ І ЗАВДАННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО РУХУ В СВІТЛІ МАТЕРІЯЛІВ З'ЇЗДУ СГД НІМЕЧЧИНИ І АВСТРІЇ ВІД 17-18 ГРУДНЯ 1950 РОКУ (1951)
ГОЛОД В СССР 1946-1947 ГОДОВ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ПОСЛЕДСТВИЯ : [монография] (1996)
УКРАЇНА. КН. 4 (1926)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : короткий курс (1940)
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ В ГАЛИЧИНІ : монографія (2014)
ВОЛИНСЬКЕ ВІДЛУННЯ МИНУЛОГО : бібліогр. покажч. (2013)
СЛОВНИК МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА : навч.-довід. посіб. (2009)
КУРІННИЙ ЧОРНИЙ ДАНИЛО РУДАК (2008)
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ : анот. реєстр описів : Фонди періоду до 1939 року (2008)
КАРТА САРМАТИИ (НЫНЕШНЕЙ РОССИИ) ВО ІІ ВЕКЕ ПО Р. ХР. ПО ГРЕЧЕСКОМУ ГЕОГРАФУ ПТОЛЕМЕЮ. ВЫП. 2 : МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ КАРТЫ : (с 1 картою и 6 схемами) (1910)
- ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
АРХІТЕКТУРА ЧЕРНІГОВА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІ - ПОЧАТКУ ХVIII СТОЛІТЬ (2008)
УКРАЇНСЬКЕ МИСТЕЦТВО : конспект. іст. нарис (1923)
- ОСАДЧИЙ МИХАЙЛО ГРИГОРОВИЧ
- ГЕЛЬ ІВАН АНДРІЙОВИЧ
- СКОЧОК ПАВЛО ІВАНОВИЧ
- АЙРІКЯН ПАЙРУР АРШАВІРОВИЧ
- ПОПАДЮК ЗОРЯН ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ЛЕОНЮК ВОЛОДИМИР ГНАТОВИЧ
- КИРИЧЕНКО СВІТЛАНА ТИХОНІВНА
- БАДЗЬО ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- ГОЛУМБІЄВСЬКА ГАННА ВІКТОРІВНА
- ДИДИК ГАЛИНА ТОМІВНА
- ГРИНЬКІВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
- ЛЕСІВ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
- РУДЕНКО МИКОЛА ДАНИЛОВИЧ
- САПЕЛЯК СТЕПАН ЄВСТАХІЙОВИЧ
- СЕНИК ІРИНА МИХАЙЛІВНА
- СОКУЛЬСЬКИЙ ІВАН ГРИГОРОВИЧ
- ШАБАТУРА СТЕФАНІЯ МИХАЙЛІВНА
- БЕРЕСЛАВСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ВОЛОДИМИР (ПАТРІАРХ КИЇВСЬКИЙ)
КАРТИ І ПЛАНИ У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ : покажчик (2012)
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА О СОСТОЯНИИ АКАДЕМИИ В МИНУВШЕЕ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ (1869)
МИСТЦІ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ. Ч. 1 : ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО (2015)
ІСТОРІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ: СЛОВНИК ТЕРМІНІВ : (для студентів за напрямом підгот. 6.010201 - "Фізич. виховання", напрямом підготовки 6.010203 - "Здоров'я людини") (2011)
ТВОРИ ЙОСИФА ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА. Т. 1 (1914)
АНЕКДОТИ СТАРОГО РЕДАКТОРА (1933)
ДЕМАРКАЦІЙНІ ЛІНІЇ В ЕТНОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ : [монографія] (2015)
АНТРОПОЛОГІЯ : навч. посіб. для студентів гуманітар. спец. вищ. навч. закл. (2001)
МАЛИЙ СЛОВНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (1997)
БАЙКИ ([1927])
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО НА ШЛЯХУ ДО ПОЛІТИЧНОЇ НАЦІЇ. ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ : колект. монографія (2014)
- ЗИМА ВЕНІАМІН ФЕДОРОВИЧ
- БЄЛОУСОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ЯСТРЕБОВ ФЕДІР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ЯСТРЕБ ІРИНА ЛЕОНІДІВНА
ИСТОРИЯ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИИ ЕЕ В 1819 ГОДУ (1863)
КИЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ В КОНЦЕ XVII И НАЧАЛЕ XVIII СТОЛЕТИЙ : речь произнес. на торжеств. акте Киев. Духов. Акад. 26 сент. 1901 г. (1901)
ДНЕВНИК (1931)
І ТІЛЬКИ НЕЗМІННА КНИГА : до 10-річчя відновлення діяльності Б-ки укр. літ. в Москві (1999)
ДОНЕЧЧИНА І ЛУГАНЩИНА: МІСЦЕ В МОДЕРНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТІ : аналіт. доп. (2015)
НАУКОВІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ : довідник (2013)
УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ СЛОВНИК (1945)
КОРОТКИЙ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК (1947)
ІСТОРІЯ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ РУСІ : нариси (2016)
- АСКОЧЕНСЬКИЙ ВІКТОР ІПАТІЙОВИЧ
- БІБЛІОТЕКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В МОСКВІ
- КОНОНЕНКО ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ
ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ : навч. посіб. (2011)
ГАЛИЧ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ЄВРОПИ XI-XIV СТОЛІТЬ : [монографія] (2015)
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В СЛОБІДСЬКІЙ УКРАЇНІ : монографія (2012)
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ДУМКИ В ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ : монографія (2013)
КИЕВ С ДРЕВНЕЙШИМ ЕГО УЧИЛИЩЕМ АКАДЕМИЕЮ. Ч. 1 (1856)
КИЕВ С ДРЕВНЕЙШИМ ЕГО УЧИЛИЩЕМ АКАДЕМИЕЮ. Ч. 2 (1856)
ЧЕРНИГІВ І ПІВНІЧНЕ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ : огляди, розвідки, матеріяли (1928)
УКРАЇНСЬКА ТРУДОВА ІММІГРАЦІЯ В ІТАЛІЇ (1991-2011 РР.) : [монографія] (2014)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. Т. 2 : ЛИТОВСЬКО-РУСЬКА ДОБА (1941)
ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Т. 2, КН. 6 : ФОНДИ ПЕРІОДУ ПІСЛЯ 1917 РОКУ. ФОНДИ ОКУПАЦІЙНОГО ПЕРІОДУ (2008)
ДОНЕЧЧИНА І ЛУГАНЩИНА У XVII-XXI СТ.СТ.: ІСТОРИЧНІ ФАКТОРИ Й ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВОГО ТА ЗАГАЛЬНОГО У РЕГІОНАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ : [монографія] (2015)
ВЕЧЕРІ НА ХУТОРІ БІЛЯ ДИКАНЬКИ. Ч. 2 : НІЧ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (1914)
ІЛЮСТРОВАНЕ УКРАЇНСЬКЕ ПИСЬМЕНСТВО В ЖИТЄПИСЯХ (1917)
ПОЕЗІЇ ЮРІЯ ГОРОДЕНЧУКА ФЕДЬКОВИЧА. ВИП. 1 (1867)
ПОЕЗІЇ ЮРІЯ ГОРОДЕНЧУКА ФЕДЬКОВИЧА. ВИП. 2 (1867)
ПОЕЗІЇ ЮРІЯ ГОРОДЕНЧУКА ФЕДЬКОВИЧА. ВИП. 3 (1868)
КРЫМ С СЕВАСТОПОЛЕМ, БАЛАКЛАВОЮ И ДРУГИМИ ЕГО ГОРОДАМИ : с описанием рек, озер, гор и долин; с его историею, житиями, их нравами и образом жизни : с двумя видами и планом (1855)
ДУХОВНА УКРАЇНА : зб. творів (1994)
ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ВИП. 2 : 1861-1917 (1940)
КОРУПЦІЯ В ДЕРЖАВНІМ ЖИТТЮ (1921)
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ ТА ГРОМАДСЬКО-ОСВІТНІЙ РУХ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ. : (дослідження) (2010)
ЛАВРСЬКА ДЗВІНИЦЯ (1983)
ЛЬВІВСЬКИЙ МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА : путівник (1978)
СПІЛКА АРХЕОЛОГІВ УКРАЇНИ
МІФИ ТА УРОКИ ДРУГОГО ГЕТЬМАНАТУ (2008)
- СПІЛКА АРХЕОЛОГІВ УКРАЇНИ
BIBLIOTHECA CHERSONESSITANA
- ХЕРСОНЕСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВІДНИК
Е-АРХІВ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО
- КОСЦЮШКО-ВАЛЮЖИНИЧ КАРЛ КАЗИМИРОВИЧ
МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ У ЛЬВОВІ : путівник (1980)
ХРОНОЛОГІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. ВИП. 1 : ДОКАПІТАЛІСТИЧНИЙ ПЕРІОД (1938)
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА КЕРІВНИЦТВА ВКП (Б) В УКРАЇНІ 1932-1938 РР. : (освіта та наука) (2000)
ДОВІДНИК ІЗЮМЩИНИ : присвяч. XI Округ. З'їзду Рад (1927)
ЮРІЙ НАРБУТ, 1886-1920 (1943)
КРИМСЬКА СВІТЛИЦЯ
- СКОРОПАДСЬКИЙ БОРИС ДАНИЛОВИЧ
- ДЕРЖИРУКА ВОЛОДИМИР
ЗАПОВІТ ШЕВЧЕНКА : доповідь виголошена на Шевченківській Академії в Торонті 9 березня 1950 р. (1951)
НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-САДИБА М. І. ПИРОГОВА
ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ. Т. 1 : КИЇВ : [у 2 кн.] (1999) Кн. 1, ч. 2. М-С (2003)
- ТЯГУР РОМАН СТЕПАНОВИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ ОДЯГ : іст. замітки : практичні поради, рисунки, взори : одяги козацької доби (1976)
- БОРИСОВ ВЯЧЕСЛАВ ЄВСТАХІЙОВИЧ
- АДРУГ АНАТОЛІЙ КІНДРАТОВИЧ
АНОТОВАНИЙ РЕЄСТР ОПИСІВ. ФОНДИ ДОРАДЯНСЬКОГО ПЕРІОДУ : спец. довід. (2008)
- МАЛИШЕВСЬКИЙ ІВАН ГНАТОВИЧ
В. И. ВЕРНАДСКИЙ: НАУКА. ФИЛОСОФИЯ. ЧЕЛОВЕК. КН. 2 : НАУКА И ЕЕ ИНСТРУМЕНТАРИЙ: ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ (2012)
- ДУДА ІГОР МИКИТОВИЧ
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА (1906)
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА. КН. 19, ВИП. 1-4 (1906)
- КРИВИЦЬКА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА
- ДУДКО ІРИНА ДМИТРІВНА
- БОНДАРЕНКО ВІКТОР ДМИТРОВИЧ
- ВИНОГРАДСЬКИЙ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ
- МОРГИЛЕВСЬКИЙ ІПОЛИТ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
- ШУГАЄВСЬКИЙ ВАЛЕНТИН АНДРІЙОВИЧ
- ГАНЦОВ ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ
- ДРОЗДОВ ВОЛОДИМИР ГЕННАДІЙОВИЧ
- ДУБРОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
- МИЛОВИДОВ ЛЕВ ВІКТОРОВИЧ
- ШЕВЕЛІВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
ДРЕВНЕРУССКИЕ НАДПИСИ СОФИИ КИЕВСКОЙ. ВЫП. 1 : XI-XIV ВВ. (1966)
- СУЛИЗ ПАНАС ХАРИТОНОВИЧ
КОЗАЦЬКА СТАРШИНА ГЕТЬМАНЩИНИ : енциклопедія (2010)
- ГАВРИЛИШИН ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ
КУЛАК : роман (1937)
НИКАНОР ХАРИТОНОВИЧ ОНАЦЬКИЙ (1875-1937) : до 130-річчя від дня народж. (2005)
В РОКОВИНИ. УКРАЇНСЬКЕ СТУДЕНТСТВО В МИНУЛОМУ Й СУЧАСНОМУ. ЦЕСУС (1938)
ІСТОРИК І ВЛАДА : [кол. монографія] (2016)
ІСТОРІЯ КРИМУ. КРИМСЬКЕ ХАНСТВО : навч. посіб. (2000)
ДЯК (1916)
ГЛОСАРІЙ, АБО ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК ТАЄМНИХ, ПРИЗАБУТИХ І НЕ ЗАВЖДИ ЗРОЗУМІЛИХ СЛІВ (1949-1974)
ЦІКАВИНКИ З ІСТОРІЇ ЛЬВОВА : іст. нариси (2011)
НАРИСИ З ІСТОРІЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ (2001)
ЛІТОПИС РУСЬКИЙ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС (2014?])
ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИИ: ЛИЧНОСТИ И ШКОЛЫ : материалы Междунар. науч. конф. к 160-летию со дня рождения В. В. Хвойки, Киев, 5-8.10.2010 (2011)
КОЛЕКЦІЯ КАРТ І ПЛАНІВ : опис фонду № 302 (2006)
КОНФЛІКТ І ВЛАДА В РАННЬОМОДЕРНІЙ УКРАЇНІ. СОТНИК НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ПРОТИ ГЕТЬМАНА ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО, 1715-1722 (2016)
КУЛЬТУРА ДАВНЬОЇ РУСІ : навч. посіб. для студентів гуманітар. спец. вищ. навч. закл. (2012)
КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТ.: ІСТОРИКО-ПРАВОВІ, СОЦІОКУЛЬТУРНІ ВИМІРИ : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 (2016)
ПРОСВІТЯНИН, КРАЄЗНАВЕЦЬ, ПЕДАГОГ : до 80-річчя від дня народж. П. І. Мазура : біобібліогр. покажч. (2008)
МІЖ ІСТОРІЄЮ І ПОЛІТИКОЮ (2015)
ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ УКРАЇНИ: ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМ : монографія (2011)
ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ДИСКУРС У ЛІТЕРАТУРІ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ ХХ СТОЛІТТЯ : монографія (2012)
НІМЦІ В УКРАЇНІ. 20-30-ТІ РР. ХХ СТ. : зб. док. держ. архівів України (1994)
ЧЕРНІГІВ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ТА РАННЬОМОДЕРНІЙ ІСТОРІЇ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ : зб. наук. пр., присвяч. 1100-літтю першої літопис. згадки про Чернігів (2007)
ХОЛМСКАЯ РУСЬ. ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ РУССКОГО ЗАБУЖЬЯ : с 2 хромолитогр., 45 гравюрами и картой (1887)
НОБЕЛІВСЬКІ ЛАУРЕАТИ З УКРАЇНСЬКИМ КОРІННЯМ : біобібліогр. міні-довід. (2015)
НУМІЗМАТИЧНИЙ СЛОВНИК (1972)
ГЕРАЛЬДИКА І СИМВОЛІКА СУМЩИНИ : бібліогр. покажч. (2014)
ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ НАСЕЛЕННЯ ДОНБАСУ : наук. записка (2015)
МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ГУЦУЛІВ (2012)
ОЧЕРК ИСТОРИИ УКРАИНСКОГО НАРОДА (1990)
ПАЛІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ. 1869-1937 : персон. бібліогр. покажч. (2014)
ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ - 210 РОКІВ : зб. док. і матеріалів (2012)
ЧЕРНІГІВСЬКІ СТАРОЖИТНОСТІ. [ВИП. 1] (2008)
КИЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ С ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА ДО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЕЕ В 1819 ГОДУ (1897)
БЫТ РУССКОГО НАРОДА. Ч. 4 : ЗАБАВЫ (1848)
БЫТ РУССКОГО НАРОДА. Ч. 5 : ПРОСТОНАРОДНЫЕ ОБРЯДЫ (1848)
ДІДУХ : свята укр. народу (1995)
ЧЕРНІГІВЩИНА КОЗАЦЬКА. РОЙСЬКА СОТНЯ : історія створення, населені пункти, сотенна старшина (2012)
ЛЕСЯ УКРАЇНКА : життя й творчість (1926)
ГАЛИЧАНСТВО (1956)
КИЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII СТОЛЕТИЯ : (новые данные, относящиеся к истории этой Академии за указ. время) (1903)
БУРЛЕСК І ТРАВЕСТІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТ. (1959)
СКОРОЧЕНИЙ КУРС ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА (1923)
НАШ ЛІТЕРАТУРНИЙ ПАРНАС : сучас. укр. письменники в шаржах (1930)
ХОЛОДНИЙ ЯР : спогади осавула 1-го куреня полку гайдамаків Холодного Яру (2010)
ГАЛИЦИЯ В ЕЕ СТАРИНЕ : очерки по истории архитектуры XII-XVIII вв. и рисунки Г. К. Лукомского (1915)
ОБЕРЕЖНО: МІФИ! : спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України : [монографія] (2012)
БЫТ РУССКОГО НАРОДА. Ч. 6 (1848)
БЫТ РУССКОГО НАРОДА. Ч. 7 (1848)
КАРПАТО-РУСЬКЕ ПИСЬМЕНСТВО XVII-XVIII ВВ. (1900)
МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ ТА ВИКОНАВЦІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТ. : (іст. нариси) (2005)
КАТАЛОГ ВЫСТАВКИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Г. И. НАРБУТА (1922)
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР. Т. 2 (1956)
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА (1903)
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА. КН. 17 (1903)
МАТЕРІЯЛИ ДО ОПИСУ ОКРУГ УСРР. КОРОСТЕНСЬКА ОКРУГА (1926)
- КЛЕЙНЕР ІЗРАЇЛЬ АБРАМОВИЧ
- ПАЧОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
- ПРЕМИСЛЕР ІЛЛЯ МИХАЙЛОВИЧ
- МИХАЙЛИЧЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
МАТЕРІЯЛИ ДО ОПИСУ ОКРУГ УСРР. ЧЕРНІГІВСЬКА ОКРУГА (1926)
МАТЕРІЯЛИ ДО ОПИСУ ОКРУГ УСРР. ГЛУХІВСЬКА ОКРУГА (1926)
МАТЕРІЯЛИ ДО ОПИСУ ОКРУГ УСРР. КОНОТІПСЬКА ОКРУГА (1926)
МАТЕРІЯЛИ ДО ОПИСУ ОКРУГ УСРР. БЕРДИЧІВСЬКА ОКРУГА (1926)
МАТЕРІЯЛИ ДО ОПИСУ ОКРУГ УСРР. КРЕМЕНЧУЦЬКА ОКРУГА (1926)
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Д-РА ШУМПЕТЕРА, ИЗЛАГАЕМАЯ И КРИТИКУЕМАЯ САЙМОНОМ КУЗНЕЦОМ (2013)
ГЕОЛОГИЯ СССР. Т. 5, Ч. 1 : УКРАИНСКАЯ СССР. МОЛДАВСКАЯ СССР. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПЛАТФОРМЕННОЙ ЧАСТИ (1958)
ГЕОЛОГИЯ СССР. ПРИЛ. К Т. 5 : УКРАИНСКАЯ СССР. МОЛДАВСКАЯ ССР : ч. 1 ([1958])
ГЕОЛОГИЯ СССР. Т. 48, Ч. 1 : КАРПАТЫ. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (1966)
ЛИСТИ ГРОМАДСЬКИХ ДІЯЧІВ, ПРЕДСТАВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ, КУЛЬТУРИ І ЦЕРКВИ ДО ІВАНА ОГІЄНКА (МИТРОПОЛИТА ІЛАРІОНА). 1910-1969 (2011)
ГОД ИНТЕРВЕНЦИИ. КН. 1 : СЕНТЯБРЬ 1918 - АПРЕЛЬ 1919 Г. (1923)
ЭТЮДЫ О ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА (1961)
НАЙГОЛОВНІШІ ПРАВИЛА УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ (1921)
НАШ КРИМ. ВИП. 1 (2015)
НОВІ АДМІНІСТРАТИВНІ РАЙОНИ УСРР : стат. довід. (1930)
ИСТОРИЯ ХАЗАР (1962)
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС (2015)
НАША ЛІТЕРАТУРНА МОВА. ЯК ПИСАТИ Й ГОВОРИТИ ПО-ЛІТЕРАТУРНОМУ. Ч. 2 (1969)
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК ПОЧАТКУ XVII-ГО ВІКУ : із історії культурних впливів України на Московію (1951)
АГРАРНА РЕФОРМА В УКРАЇНІ (СОЦІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА) (2007)
НОВИЙ ДОВІДНИК: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (2005)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : навч. посіб. для семінар. занять (2011)
РОЗВАЛ ЕВРОПИ Й УКРАЇНА (1933)
ГЕРОЇ ТА ЗНАМЕНИТОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ : [кол. монографія] (1999)
ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА : до 150-ї річниці з дня народж. : бібліогр. покажч. (2015)
МАТЕРІЯЛИ ДО ОПИСУ ОКРУГ УСРР. ПРИЛУЦЬКА ОКРУГА (1926)
- ЖЕЛЄЗНИЙ АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-САДИБА М. І. ПИРОГОВА
ЛІТОПИС РУСЬКИЙ. ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ (2014?])
МАЗЕПА. ЛЮДИНА. ПОЛІТИК. ЛЕГЕНДА (2007])
ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ : сб. науч. тр. (1986)
ПОЛІТИЧНА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ (2011)
ПРОФЕСОРИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 1918-2008 : [біобібліогр. довід.] (2008)
ПРОПОЗИЦІЇ ДО КОНЦЕПЦІЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ : матеріали ІІІ робоч. наради з моніторингу шк. підруч. історії України (Київ, 18 жовт. 2008 р.) (2009)
ПРОСТОРОВІ ДЕСТИНАЦІЇ САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ М. КИЄВА : монографія (2014)
АНДРЕЙ ПУЧКОВ : библиогр. указ. за двадцать лет (2009)
О ХРІСТІАНСКОМ БЛАГОЧЕСТІИ К ІУДЕОМ ОТВІТ (1593)
ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ : підручник (2007)
- АНТОНОВИЧ КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА
- ФЛОРИНСЬКИЙ ТИМОФІЙ ДМИТРОВИЧ
- ДМИТРІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОПАНАСОВИЧ
МАТЕРІЯЛИ ДО ОПИСУ ОКРУГ УСРР. СТАРОБІЛЬСЬКА ОКРУГА (1926)
- ЧАГОВЕЦЬ ВСЕВОЛОД АНДРІЙОВИЧ
- СТОРОЖЕНКО АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ПОВСТАНСЬКА МУЗА : повстанська творчість про визвольну боротьбу ОУН, УПА за Українську Самостійну Соборну Державу (1942-1960 рр.) (2011)
- СІКОРСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
БЕРЕЗІВСЬКЕ БОЯРСТВО НА ТЛІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (1962)
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК З ІНФОРМАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (2010)
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ : підруч. для студентів вищ. навч. закл. (2005)
НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ. ОПЫТ РОССИИ И УКРАИНЫ В ПЕРИОД ТРАНСФОРМАЦИИ (2007)
- БАРАЦ ГЕРМАН МАРКОВИЧ
- УВАРОВА ПАРАСКЕВА СЕРГІЇВНА
- СОННІ АДОЛЬФ ІЗРАЇЛЕВИЧ
- ЯВОРСЬКИЙ ЮЛІАН АНДРІЙОВИЧ
- ПЕТРОВСЬКИЙ МЕМНОН ПЕТРОВИЧ
ЛЬВІВСЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ В ЧАСАХ МАРКІЯНА ШАШКЕВИЧА (1829-1843) (1916)
МАТЕРІЯЛИ ДО ОПИСУ ОКРУГ УСРР. ЛУБЕНСЬКА ОКРУГА (1926)
МАТЕРІЯЛИ ДО ОПИСУ ОКРУГ УСРР. ЛУГАНСЬКА ОКРУГА (1926)
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМ. ШЕВЧЕНКА
МАТЕРІЯЛИ ДО ОПИСУ ОКРУГ УСРР. ШЕПЕТІВСЬКА ОКРУГА (1926)
- ФОТИНСЬКИЙ ОРЕСТ АВКСЕНТІЙОВИЧ
ВСЕУКРАЇНСЬКА ВЕЛИКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ РОСЛИН
- СОБОЛЕВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
- ОГЛОБЛИН МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
МАТЕРІЯЛИ ДО ОПИСУ ОКРУГ УСРР. СТАЛІНСЬКА ОКРУГА (1926)
НА БЕРЕГАХ БОСПОРА КИММЕРИЙСКОГО (2004)
ОЛЬВИЯ И ЕЕ ОКРУГА : сб. науч. тр. (1986)
ПЕРНАТІ ДРУЗІ. ПТАШИНИЙ СВІТ УКРАЇНИ
- ДРУКАРНЯ ЛЬВІВСЬКОГО БРАТСТВА
- ПІГАС МЕЛЕТІЙ
БІБЛІОТЕКА ГРІНЧЕНКОЗНАВСТВА
- КОЗЕЛЕЦЬ
- СОКИРНИЦЯ
- БОРЩІВКА
- ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КІНОФОТОАРХІВ УКРАЇНИ ІМЕНІ Г. С. ПШЕНИЧНОГО
- ПШЕНИЧНИЙ ГОРДІЙ СЕМЕНОВИЧ
- ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ В АВТОНОМНІЙ РЕСПУБЛІЦІ КРИМ
- ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ-МУЗЕЙ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ
ОБІРВАНІ СТРУНИ : антол. поезії поляглих, розстріляних, замучених і засланих, 1920-1945 (1955)
ВІДКРИТТЯ МИКОЛИ РУДЕНКА (2010)
ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (СОЦІОТЕХНОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА) : [монографія] (2004)
ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ : підруч. за модул.-рейтинг. системою навчання для студентів магістратури (2006)
РЕФОРМУВАННЯ ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ (2004)
СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ : навч. посіб. (2003)
ПРАВЛЯЧА ЕЛІТА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ : аналіт. доп. № 10 (1998)
ДЕВЯТЬ БРАТІВ І ДЕСЯТА СЕСТРИЦЯ ГАЛЯ : оповідання ([19??])
МАТЕРІЯЛИ ДО ОПИСУ ОКРУГ УСРР. ПЕРШОМАЙСЬКА ОКРУГА (1926)
МАТЕРІЯЛИ ДО ОПИСУ ОКРУГ УСРР. ТУЛЬЧИНСЬКА ОКРУГА (1926)
ДРЕЙФ НА ОБОЧИНУ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УКРАИНЕ : [монография] (2011)
ВИЩА ОСВІТА У ПОШУКАХ ЯКОСТІ: QUO VADIS : монографія (2012)
СТИЛІ ЖИТТЯ: ПАНОРАМА ЗМІН : [кол. монографія] (2008)
УКРАЇНСЬКЕ СТУДЕНТСТВО У ПОШУКАХ ІДЕНТИЧНОСТІ : монографія (2012)
- МАХНОВЕЦЬ ЛЕОНІД ЄФРЕМОВИЧ
УКРАЇНА ТА ЄВРОПА: РЕЗУЛЬТАТИ МІЖНАРОДНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (2006)
- ХВОЙКА ВІКЕНТІЙ В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ
УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 1994-2005: СОЦІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ (2005)
- КОНОНЕНКО ОЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА
НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА : підруч. для студентів вищ. навч. закл. (2008)
ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКА ЕЛІТА УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ : монографія (2006)
- ЗВАРИЧ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ
- КРЮКОВ ОЛЕКСІЙ ІГОРОВИЧ
НАРИСИ ПРО НАЦІОНАЛІЗМ (2007)
СТАВЛЕННЯ ОУН ДО ЄВРЕЇВ: ФОРМУВАННЯ ПОЗИЦІЇ НА ТЛІ КАТАСТРОФИ (2006)
ПОДОРОЖ ДО ПРАДАВНЬОЇ КРАЇНИ (2011)
ХУДОЖНЄ ЖИТТЯ НА УКРАЇНІ В XVI-XVIII СТ. (1983)
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ЛЕКСИКА В ГОВІРКАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ СЛОБОЖАНЩИНИ (ХАРКІВЩИНИ) : монографія (2012)
СІВЕРСЬКА ЗЕМЛЯ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО : [монографія] (1998)
ВРАЧЕБНОЕ ВЕЩЕСТВОСЛОВІЕ ИЛИ ОПИСАНІЕ ЦЕЛИТЕЛЬНЫХ РАСТЕНІЙ ВО ВРАЧЕВСТВЕ УПОТРЕБЛЯЕМЫХЪ, СЪ ИЗЪЯСНЕНІЕМ ПОЛЬЗЫ И УПОТРЕБЛЕНІЯ ОНЫХЪ, И ПРИСОЕДИНЕНІЕМЪ РИСУНКОВЪ, ПРИРОДНОМУ ВИДУ КАЖДАГО РАСТЕНІЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХЪ. КНИГА 1. : по Высочайшему повеленію сочинилъ (1783) Ч. 1.. Врачебного веществословія часть первая Ч. 2.. Врачебного веществословія или описанія целительныхъ растеній книги перьвой часть вторая
- АМБОДИК-МАКСИМОВИЧ НЕСТОР МАКСИМОВИЧ
ПЕШЕХОДЦА ВАСИЛИЯ ГРИГОРОВИЧА-БАРСКАГО-ПЛАКИ-АЛБОВА, УРОЖЕНЦА КИЕВСКАГО, МОНАХА АНТИОХИЙСКАГО, ПУТЕШЕСТВИЕ К СВЯТЫМ МЕСТАМ, В ЕВРОПЕ, АЗИИ И АФРИКЕ НАХОДЯЩИМСЯ : ПРЕДПРИНЯТОЕ В 1723, И ОКОНЧЕННОЕ В 1747 ГОДУ (1778)
- ГРИГОРОВИЧ-БАРСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
КИЕВО-БРАТСКИЙ УЧИЛИЩНЫЙ МОНАСТЫРЬ : ист. очерк (1893)
ЕТНОЛОГІЯ - І НЕ ТІЛЬКИ! СТУДІЯ МИ
СОКРОВИЩА И НЕНАЙДЕННЫЕ КЛАДЫ УКРАИНЫ (2006)
ЕТНОАРХІВ
ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ : підручник (2008)
ЕЛЕКТРОННИЙ АРХІВ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ
АСКАНІЯ-НОВА : фотоальбом (1986)
ЕТНОГРАФІЯ
МИСТЕЦЬКА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (2010)
РАННИЙ ЭТАП ТРИПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ : [монография] (1989)
ГОВІРКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ : тексти (1996)
ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО УКРАЇНИ : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. (2005)
ЯРОСЛАВ ПАСТЕРНАК - ДОСЛІДНИК СТАРОЖИТНОСТЕЙ УКРАЇНИ (2006)
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС (2003)
РОД КНЯЗЕЙ МОСАЛЬСКИХ XIV-XIX СТ (1892)
САРМАТСКИЕ ВСАДНИКИ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ : [монография] (2009)
ЛЮБИТИ І НАВЧАТИ: СЕЛЯНСТВО В УЯВЛЕННЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ (2016)
КИЕВСКИЙ УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН. 1928-1941 : история создания, довоенная служба, день сегодняшний (2011)
ОЧЕРКИ ОБ ИСТОРИИ СЕЛА СТАРОМЛИНОВКА (2007)
ТЛУМАЧНИЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК ПСИХОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ (2007)
ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ КРИЧЕВСЬКИЙ : життя і творчість : монографія (1974)
ІСТОРІЯ КРАЇН СВІТУ : довідник (2007)
- ДАХНО ІВАН ІВАНОВИЧ
ШЛЯХ АРІЇВ: УКРАЇНА В ДУХОВНІЙ ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА (2004])
ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ ТА МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ: ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. (2009)
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ : підручник (2007)
ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ ТА РЕЛІГІЙНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ. КН. 1 : СЕРЕДИНА XV - КІНЕЦЬ XVI СТОЛІТТЯ (1994)
ПАМ'ЯТКИ СТАРОДАВНЬОГО МИНУЛОГО КАНІВСЬКОГО ПРИДНІПРОВ'Я (1959)
ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ СЕЛА ЯЛТА : (из воспоминаний о родине моей и моих предков) (2007)
ТВОРИ. Т. 1 : ПОЕТИЧНІ ТВОРИ (1963)
ТВОРИ. Т. 2 : ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ (1964)
ТВОРИ. Т. 3 : ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ (1964)
ТВОРИ. Т. 4 : ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ (1964)
ТВОРИ. Т. 5, КН. 1 : БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ : трилогія (1965)
ТВОРИ. Т. 5, КН. 2 : БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ : трилогія (1965)
ТВОРИ. Т. 5, КН. 3 : БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ : трилогія (1965)
ТВОРИ. Т. 6 : [РАЗБОЙНИК КАРМЕЛЮК] (1965)
ТВОРИ. Т. 7 : ПОВІСТІ (1965)
ТВОРИ. Т. 8 : ОПОВІДАННЯ. СТАТТІ. ЛИСТИ (1965)
- КОВАЛЬ ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
- КАНИГІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
РЯТУВАННЯ УКРАЇНИ (2005)
КИЇВ : короткий топонімічний довідник (2003)
НЕВІДОМІ ТА МАЛОВІДОМІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ КИЄВА (1997)
УКРАЇНСЬКИЙ СОЦІУМ : [кол. монографія] (2005)
ГЕОЛОГИЯ СССР. Т. 7 : ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН (1944)
КАРПАТСЬКА УКРАЇНА У МІЖНАРОДНІЙ ГРІ (1938)
СЕЛЯНСТВО УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI - ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТ. (1963)
КАТАЛОГ КОЛЕКЦІЇ ДОКУМЕНТІВ КИЇВСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ. 1369-1899 (1971)
ЛЕСЯ УКРАЇНКА : хронологія життя і творчости (1970)
РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК СТАЛИХ ВИРАЗІВ (2000)
ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ ТА НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ГАЛИЧИНИ (1772-1939 РР.) (1995)
УКРАЇНСЬКИЙ ВІДПРИКМЕТНИКОВИЙ СЛОВОТВІР : [монографія] (1995)
ВЕДОМОСТЬ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ (2003)
ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. МОРФОЛОГІЯ : [монографія] (1996)
МОРФОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ : підручник (2004)
- МИХАЙЛЮТА ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ПОХОДЖЕННЯ СЛОВ'ЯН : [монографія] (1991)
- ТАРАСЕНКО ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ
- ВІТВИЦЬКА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА
- КУЙБІДА РОМАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ЩУДЛО СВІТЛАНА АНДРІЇВНА
БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПОРЯДКА В ЕГО ОТНОШЕНИИ К МЕТОДАМ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ (1913)
- ГОЛОВАХА ЄВГЕН ІВАНОВИЧ
- СЕРДЕГА РУСЛАН ЛЕОНІДОВИЧ
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА : підруч. для студентів вузів, які вивч. дисципліну "Сучас. укр. літ. мова" (1994)
- КРЕСІНА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА
МОВА В НАШОМУ ЖИТТІ (1989)
- КРУШ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ
ШКІЛЬНИЦТВО ГАЛИЧИНИ (1772-1939) (1994)
МАЛА ПРОЗА ІРИНИ ВІЛЬДЕ: НЕПОВТОРНІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ГОЛОСУ (1998)
- МУХІН МИКОЛА ФЕОДОСІЙОВИЧ
ВІД МОЛОДОЇ МУЗИ ДО ПРАЗЬКОЇ ШКОЛИ : [монографія] (1995)
- МАЦІЄВСЬКИЙ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
ГРАМАТИЧНА БУДОВА УКРАЇНСЬКИХ ГІДРОНІМІВ : [монографія] (1979)
- ШЕЛУХІН МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ
- ПОРТНОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА
ДОНЕЦКАЯ КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (1909)
- КОССАК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
- БРАНДЕНБУРГ МИКОЛА ЮХИМОВИЧ
- ТЕМІР СТЕПАН КОСТЯНТИНОВИЧ
- БОНДАР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА НА УКРАИНЕ. ДНЕВНИКИ КОМАНДИРОВ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ И СОЕДИНЕНИЙ. 1941-1944 ([2010])
- БАДАСЕН ГЕОРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ ТА РЕЛІГІЙНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ. КН. 3 : КІНЕЦЬ XVI - СЕРЕДИНА XIX СТОЛІТТЯ (1994)
УДАРЕНИЕ (1973)
ПРОЗА ІВАНА ФРАНКА (1977)
ШЕВЧЕНКО, ЯКОГО НЕ ЗНАЄМО : (з проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета) (2000)
СТРУКТУРА І СМИСЛ: СПРОБА НАУКОВОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА : [монографія] (2000)
- РИБАКОВ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ВСЕВОЛОД ГАНЦОВ. ОЛЕНА КУРИЛО (1954)
- СТЕПАНОВ ПАВЛО ІВАНОВИЧ
- ІЛОВАЙСЬК
- КОСАЧ-КРИВИНЮК ОЛЬГА ПЕТРІВНА
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА УКРАИНЕ. 1918-1920. Т. 1, КН. 1 : ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА УКРАИНСКОГО НАРОДА ПРОТИВ НЕМЕЦКО-АВСТРИЙСКИХ ОККУПАНТОВ. РАЗГРОМ БУРЖУАЗНО-НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИРЕКТОРИИ (1967)
ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ГОВОРИ УРСР НА ПІВНІЧ ВІД ДНІСТРА (1957)
З ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА (1955)
ПОСМЕРТНІ ПИСАННЯ МИТРОФАНА ДИКАРЕВА З ПОЛЯ ФОЛЬКЛОРУ Й МІТОЛОГІЇ (1903)
ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ : підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. (2005)
ПИСЬМА ЕЛЕНЫ ПЕТРОВНЫ БЛАВАТСКОЙ В ОДЕССКУЮ ГАЗЕТУ ПРАВДА : от нью-йоркского корреспондента (2011)
СПАДЩИНА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ : теорія і практика історико-містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць : [монографія] (2003)
- КВІТКА КЛИМЕНТ ВАСИЛЬОВИЧ
- ШИЛО ГАВРИЛО ФЕДОРОВИЧ
КНИЖНИЙ ВІСНИК : трьохмісячний часопис
КНИЖНИЙ ВІСНИК : трьохмісячний часопис (1919)
- ДИКАРІВ МИТРОФАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
- БЛАВАТСЬКА ОЛЕНА ПЕТРІВНА
БІБЛІОТЕЧНИЙ ЖУРНАЛ
БІБЛІОТЕЧНИЙ ЖУРНАЛ (1925)
- ЖУК НІНА ЙОСИПІВНА
- КРИЖАНІВСЬКИЙ ОЛЕГ ПРОКОПОВИЧ
БІБЛІОТЕЧНИЙ ЖУРНАЛ (1926)
РОСІЯ ЯК ПОЛІЕТНІЧНА ІМПЕРІЯ : виникнення, історія, розпад : [монографія] (2005)
РУДНИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ В XVII-XVIII В.В. (1960)
АННА РУСИНКА, КОРОЛЕВА ФРАНЦІЇ І ГРАФИНЯ ВАЛЮА (1909)
ГРАМАТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ І ПРАВОПИС, УХВАЛЕНІ КОМІСІЄЮ МОВИ ПРИ УКРАЇНСЬКОМУ Т-ВІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КИЄВІ (1917)
АНГЛО-УКРАЇНСЬКИЙ ДИПЛОМАТИЧНИЙ СЛОВНИК : понад 26 000 слів і словосполучень (2006)
- ПАЛІЄНКО МИКОЛА ІВАНОВИЧ
PAGINI UITATE ALE ISTORIEI BASARABIEI DE SUD (1856-1861) : culegere de documente şi materiale (2012)
- ТЕРЕЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВЛАСОВИЧ
РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ : підручник (2004)
- НАЗАРКЕВИЧ ХРИСТИНА ЯРОСЛАВІВНА
ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО : підруч. для студентів іст. спец. вищ. навч. закл. (2002)
- ЖУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
ИСТОРИЯ ПОЛЬШИ (2002)
- СТЕПИКО МИХАЙЛО ТИМОФІЙОВИЧ
ИСТОРИЯ УКРАИНЫ. ЮЖНОРУССКИЕ ЗЕМЛИ ОТ ПЕРВЫХ КИЕВСКИХ КНЯЗЕЙ ДО ИОСИФА СТАЛИНА (2016)
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ : хронологія основних подій (1995)
- ПОГОДІН ОЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ
- СКУРАТІВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ТИМОФІЙОВИЧ
ПОЛОВЕЦКАЯ СТЕПЬ : очерки исторической географии (1948)
- КЕ ДЕ СЕНТ-ЕМУР АМАДЕЙ
- РЯБЧЕНКО ОЛЬГА ЛЕОНІДІВНА
- НАКОНЕЧНИЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
ДІАЛЕКТ І ЛІТЕРАТУРНА МОВА : (східнокарпат. і покут. діалекти, їх походження і відношення до укр. літ. мови) (1960)
ЕТНОГЕНЕЗ СЛОВ'ЯН : джерела, етапи розвитку і проблематика : [монографія] (1972)
- ПОТРАШКОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
ТРИДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА И ВСТУПЛЕНИЕ В НЕЕ ШВЕЦИИ И МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА (1976)
КАЖАНИ УКРАЇНИ ТА СУМІЖНИХ КРАЇН : керівництво для польових досліджень (2002)
- КОВАЛЬЧУК ЯКІВ ОХРІМОВИЧ
- БОБІНА ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ
КНАЙПИ ЛЬВОВА (2005)
- ВИШНЕВСЬКИЙ ДМИТРО КУЗЬМИЧ
ОСНОВИ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ: СЕМАНТИЧНІ ТА СОЦІОЛІНҐВІСТИЧНІ АСПЕКТИ : [монографія] (2000)
НАРИС УКРАЇНСЬКОЇ МІФОЛОГІЇ (2000)
- НУДЬГА ГРИГОРІЙ АНТОНОВИЧ
- ДУБИНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ТИЩЕНКО МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
- МАЛИНОВСЬКИЙ ІОАННИКІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ТОВСТОЛІС МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
- БАЛІНСЬКИЙ ІВАН МАРТИНОВИЧ
ОДЕССКИЙ БЕСТИАРИЙ : зооморфные и мифологические символы в архитектуре и скульптуре Одессы (2012)
- КОБИЛЯНСЬКИЙ БРОНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ГОРОДА КОРОСТЕНЯ (2010)
- ПОКУТТЯ
- ЗАГОРОДНЮК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ТОПАЧЕВСЬКИЙ ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
СЛІДАМИ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ : (оповідання з минулого Лемківщини) (1953)
- ТИЩЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
- ПЕТРУШЕНКО ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ГОДЛЕВСЬКА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА
- КОРОСТЕНЬ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЛЬВОВУ : путеводитель (2008])
- ВИННИЧУК ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ
- БІЛЬСЬКЕ ГОРОДИЩЕ
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА УКРАИНЕ. 1918-1920. Т. 1, КН. 2 : БОРЬБА РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ УКРАИНЫ ОТ ИНТЕРВЕНТОВ АНТАНТЫ И ДЕНИКИНЦЕВ. НОЯБРЬ 1918 - АПРЕЛЬ 1919 (1967)
- ГНАТЮК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
- ЛІТЕРАТУРНА АГЕНЦІЯ ПІРАМІДА
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА УКРАИНЕ. 1918-1920. Т. 2 : БОРЬБА ПРОТИВ ДЕНИКИНЩИНЫ И ПЕТЛЮРОВЩИНЫ НА УКРАИНЕ. МАЙ 1919 Г. - ФЕВРАЛЬ 1920 Г. (1967)
- УКРАЇНСЬКО-РУСЬКА ВИДАВНИЧА СПІЛКА
- БОНДАРЕНКО НІНА ІВАНІВНА
- КОНОТОП
- БЕРДИЧІВ
- КРЕМЕНЧУК
- ВОЙЦЕХІВСЬКА ІРИНА НІНЕЛІВНА
КАТАЛОГ ПОШТОВИХ МАРОК, КОНВЕРТІВ ТА КАРТОК УКРАЇНИ (1918-2008) (2008])
- ДОНЕЦЬКА ГУБЕРНІЯ
- АЛЛЕН ВІЛЬЯМ ЕДВАРД ДЕВІД
ГЕНДЕР ДЛЯ МЕДІЙ : підруч. із гендер. теорії для журналістики та інших соціогуманітар. спец. (2013)
- СТАРОБІЛЬСЬК
- ЛУБНИ
- АЛЕКСЄЄВ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- КУДРЯШОВ КОСТЯНТИН ВАСИЛЬОВИЧ
- ШЕПЕТІВКА
- ПОРШНЄВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ
- ТУЛЬЧИН
- МАЄРЧИК МАРІЯ СТЕПАНІВНА
ОТНОШЕНИЕ ПРИДНЕПРОВСКИХ ГОРОДОВ К ВАРЯЖСКИМ КНЯЗЬЯМ, ПРИШЕДШИМ ИЗ НОВГОРОДА, ДО ВЗЯТИЯ КИЕВА В 1171 ГОДУ ВОЙСКАМИ БОГОЛЮБСКОГО (1848)
- ПЛАХОТНІК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
- МАЛЕС ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
- МАРЦЕНЮК ТАМАРА ОЛЕГІВНА
ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ. ВЫП. 5 : ЭПОХА СЛАВЯНСКАЯ (VI-XIII В.) (1902)
- КОРОЛІВСЬКИЙ СТЕПАН МЕФОДІЙОВИЧ
ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ. ВЫП. 1 : КАМЕННЫЙ И БРОНЗОВЫЙ ВЕКА (1899)
ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ. ВЫП. 3 : ЭПОХА ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ВЕЛИКОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ НАРОДОВ : (ч. 2) (1900)
ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ. ВЫП. 4 : ЭПОХА ВЕЛИКОГО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ (1901)
ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ. ВЫП. 6 : ДРЕВНОСТИ ПРИДНЕПРОВЬЯ И ПОБЕРЕЖЬЯ ЧЕРНОГО МОРЯ (1907)
- ТЕМПОРА
КУРГАНЫ ДРЕВНИХ СКОТОВОДОВ МЕЖДУРЕЧЬЯ ЮЖНОГО БУГА И ДНЕСТРА : [монография] (2005)
ОДЕССКИЕ КАТАКОМБЫ (1974)
- КАЛЬВАРІЯ
- ПРАВО, ВИДАВНИЦТВО
- ОДЕСЬКІ КАТАКОМБИ
- ХАНЕНКО БОГДАН ІВАНОВИЧ
- ХАНЕНКО ВАРВАРА МИКОЛАЇВНА
- БЄЛЯЄВ ІВАН ДМИТРОВИЧ
- ІВАНОВА СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА
- РУБАЧ МИХАЙЛО АБРАМОВИЧ
- ЛОГОС УКРАЇНА
- МАНДРІВЕЦЬ
- ДЕНІСОВ ЯКІВ ЯКОВИЧ
- МОГИЛЬНИЦЬКИЙ ІВАН
БУДУЩИНА В РУКАХ НОВОГО ПОКОЛІННЯ : вибр. твори (2009)
ЗЕМНОВОДНЫЕ И ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ ФАУНЫ УКРАИНЫ : справочник-определитель (1999)
- ҐРЕЩУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ КУЛЬТУРИ : підруч. для студ. вищ. навч. закл. (2008)
ОЧЕРКИ ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ХАЗАР (1936)
- ДЕЩИНСЬКИЙ ЛЕОНТІЙ ЄВГЕНОВИЧ
- ТЕРСЬКИЙ СВЯТОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ЗІНКЕВИЧ РОМАН ДМИТРОВИЧ
- АРТАМОНОВ МИХАЙЛО ІЛАРІОНОВИЧ
- ВЕРВЕС ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ
- ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО
- ОЛЬВІЯ
ГОВІРКИ ПІДБУЗЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1960)
- ІВАСЮК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
КАТАЛОГ МЕТРИЧНИХ КНИГ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (1600-1933) : спец. довід. (2009)
- ЛОБАНОВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- ДИНАМО
КОНЕЦ БЕЛЫХ. ОТ ДНЕПРА ДО БОСФОРА : (вырождение, агония и ликвидация) (1921)
- ЗАРУБА ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ДЕРЖАВНА НАУКОВА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В. Г. ЗАБОЛОТНОГО
ПОЛІТИЧНІ ПРОТЕСТИ Й ІНАКОДУМСТВО В УКРАЇНІ (1960-1990) : [док. і матеріали] (2013)
- РАКОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- СТРІХА МАКСИМ ВІТАЛІЙОВИЧ
- НИЖНІЙ БЕРЕЗІВ
- ГРИЦЕНКО ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА (1909)
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА. КН. 21, ВЫП. 1-2, [3] (1909)
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА (1912)
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА. КН. 23, ВЫП. 1, [2] (1912)
- КУЗНЕЦЬ САЙМОН
- НОБЕЛІВСЬКА ПРЕМІЯ
- ТРИМБАЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
- ЦЕНТР ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ
- РЯБЧУК МИКОЛА ЮРІЙОВИЧ
- КОНОНЕНКО ЄВГЕНІЯ АНАТОЛІЇВНА
- УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
- ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
- ВИЩА ШКОЛА
- КИЄВО-БРАТСЬКИЙ БОГОЯВЛЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА МОВА : підруч. для студентів гуманітар. спец. вищ. закл. освіти (1997)
- ГРОШІ
ИСТОРИЯ УКРАИНСКОЙ ССР. Т. 1 (1956)
ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ: РЕПАТРИАНТЫ, БЕЖЕНЦЫ, ТРУДОВЫЕ МИГРАНТЫ (2002)
- НОВА ЗОРЯ
УКРАЇНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ СЛОВНИК (1997)
- ЛІРА, ВИДАВНИЦТВО (ДНІПРО)
- СТАРОМЛИНІВКА
- ФЕДЕРАЦІЯ ГРЕЦЬКИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ
- КАНІВ
- РАНОК
- ЯЛТА (МАРІУПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН)
ДО ДЖЕРЕЛ : іст.-літ. та крит. ст. (1943)
- КИЙ, ВИДАВНИЦТВО
УКРАЇНСТВО В РОСІЇ : новійші часи (1916)
ДОКУМЕНТЫ О РАЗГРОМЕ ГЕРМАНСКИХ ОККУПАНТОВ НА УКРАИНЕ В 1918 ГОДУ (1942)
ИЗ ИСТОРИИ ХРАМОВ БАХМУТА (1993])
- УКРАЇНСЬКЕ ВИДАВНИЦТВО
- ДУХОВЕНСТВО
РЕЛІГІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ У 1960-Х - 1980-Х Р. І СУЧАСНА ПРАКТИКА МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН : [монографія] (2010)
- ГРИГОР'ЄВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
РОЗПОВІДІ ПРО ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ (1991)
ПРОЕКТ УКРАИНА. ВОЛЬНАЯ ОДЕССА - ОДЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЮГО-ЗАПАДНЫЙ КРАЙ (1917-1919) (2013)
- ДОЛОМАН СЕРГІЙ ЄВМЕНОВИЧ
ПОЛІТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 1917-1920 РОКІВ: СПРОБИ ТВОРЕННЯ І ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ : [монографія] (2003)
- МАМАЛИГА АНАСТАСІЯ ІВАНІВНА
- ГОНЧАРЕНКО СЕМЕН УСТИМОВИЧ
ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ : підручник (2004)
- МІНЦ ІСААК ІЗРАЇЛОВИЧ
- ГОРОДЕЦЬКИЙ ЄФИМ НАУМОВИЧ
- КОПИЛ ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ
- ТАТАРИНОВ СЕРГІЙ ЙОСИПОВИЧ
- КУБАЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ НАРЦИЗОВИЧ
- БУЙСЬКИХ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
- ЛЕЙПУНСЬКА НІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
- ВИНОГРАДОВ ЮРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
- ГРИНЧАК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС (1997)
- ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА
ПОЛІТИЧНІ КОЛЯДИ (1909)
- АСТРОПРИНТ
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ КРЫМА : (впечатления, факты, документы) (1920)
- ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМЕНІ В. Є. ЛАШКАРЬОВА
- НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КІНЕМАТОГРАФІСТІВ УКРАЇНИ
ВЕЛИКАЯ ХРОНИКА О ПОЛЬШЕ, РУСИ И ИХ СОСЕДЯХ XI-XIII ВВ. (1987)
СЛАВЯНСКАЯ ЕВРОПА V-VI ВВ. (2008)
- АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
- ВОЛЬТЕР ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ВІЛЬДЕ ІРИНА
- ЗАГНІТКО АНАТОЛІЙ ПАНАСОВИЧ
- СТУПАРИК БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ
- ОТРІШКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
- ОЛЬГОВСЬКИЙ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ
- НАЦІОНАЛЬНА ПРЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
- НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА
КРЫМСКОЕ ХАНСТВО XIII-XV ВВ. ([2011])
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ В ЇЇ ЗВ'ЯЗКУ З ОСВІТОЮ : підруч. для студентів вищ. навч. закл. (2006)
- УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПТАХІВ
- УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ
- СІМФЕРОПОЛЬ
- БОЛГРАД
- ЯЛПУГ
- БОЛГАРИ
- БОЛГАРІЯ
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА (1904)
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА. КН. 18 (1904)
- ПОЛЬСЬКА ПРАВДА
У ГЛИБИНАХ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ : літ. студії (2005)
АБО/АБО. ПРО КОЛЬОРИ В ПОЛІТИЦІ (1990)
- ГОВЕРЛЯ
- АПРІОРІ, ВИДАВНИЦТВО
НАШІ ПТАХИ (2004)
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА (1902)
ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА ЛЕТОПИСЦА. КН. 16 (1902)
- ГРИПАС НАДІЯ ЯКІВНА
- ВІТА-ПОШТОВА (ГОРОДИЩЕ)
- КАТАЄВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ
ПАМЯТНИКИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ СНОШЕНИЙ КРЫМСКОГО ХАНСТВА С МОСКОВСКИМ ГОСУДАРСТВОМ В XVI И XVII ВВ., ХРАНЯЩИЕСЯ В МОСКОВСКОМ ГЛАВНОМ АРХИВЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ (1891)
РОТОНДА ДУШОГУБЦІВ : повість (2008)
- ТРИЛЬОВСЬКИЙ КИРИЛО ЙОСИФОВИЧ
ОТЧЕТ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДОГО МИНЕРАЛЬНОГО ТОПЛИВА, РУДЫ, ФЛЮСОВ, СОЛИ, ЧУГУНА И МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛОМА ИЗ ЮЖНОГО ГОРНОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ЗА 1924-25 ГОД : (с 1 окт. 1924 г. по 1 окт. 1925 г.) (1926)
- БУРЦЕВ ВОЛОДИМИР ЛЬВОВИЧ
- ЯНІН ВАЛЕНТИН ЛАВРЕНТІЙОВИЧ
ОТРЕКАЯСЬ ОТ РУССКОГО ИМЕНИ. УКРАИНСКАЯ ХИМЕРА : ист. расследование : происхождение, подлин. история и реал. настоящее "Украины" и "украинцев" (2006)
- ЩАВЕЛЄВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
- ФАЩЕНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
- СМИРНОВ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ
КУЛЬТУРНЕ ВІДРОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ : [монографія] (1993)
- ПОЛТАВЧУК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА УКРАИНЕ. 1918-1920. Т. 3 : КРАХ БЕЛОПОЛЬСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ. РАЗГРОМ УКРАИНСКОЙ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ И БЕЛОГВАРДЕЙСКИХ ВОЙСК ВРАНГЕЛЯ. МАРТ - НОЯБРЬ 1920 Г. (1867)
- ЗВАРИЧ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ
- ЗЕМЛЯНСЬКИХ ІГОР ІВАНОВИЧ
ПОЕЗДКА В ЮЖНУЮ РОССИЮ. Ч. 1 : ОЧЕРКИ ДНЕПРА (1861)
- ВЕЛИКОПОЛЬСЬКА ХРОНІКА
- ВІЗАНТІЯ
ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ - ОСТАННІЙ ГЕТЬМАН УКРАЇНИ (2008)
- КАРАВЕЛА, ВИДАВНИЦТВО
ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ (1989)
- ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКОЇ СТУДІЮЮЧОЇ МОЛОДІ ІМЕНІ М. МІХНОВСЬКОГО
- СІЧ (ТОВАРИСТВО)
- ПИЛИПЧУК РОСТИСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ
АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА СТОЛЫПИНА (1925)
- ШАРОВОЛЬСЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
- СТОЛИПІН ПЕТРО АРКАДІЙОВИЧ
- СТОЛИПІНСЬКА АГРАРНА РЕФОРМА
- МАЛІНІН ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ИСТОРИЯ УКРАИНЫ С ПРИЛОЖЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ (2004)
ИСТОРИЯ УКРАИНЫ. Т. 1 (1950)
- ЛОБОДА АНДРІЙ МИТРОФАНОВИЧ
- ПАВЛУЦЬКИЙ ГРИГОРІЙ ГРИГОРОВИЧ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК : фотоальбом (1981)
- КИЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ'ЯТНИКІВ СТАРОВИНИ ТА МИСТЕЦТВА
- ЗАВІТНЕВИЧ ВОЛОДИМИР ЗЕНОНОВИЧ
НАЦІОНАЛЬНЕ БУТТЯ СЕРЕД ЕКОЛОГІЧНИХ РЕАЛІЙ : [монографія] (2000)
ТВОРИ. Т. 1 : ПОЕТИЧНІ ТВОРИ. ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ (1986)
- ВЕЖА-ДРУК
- АСТОН
- АФІША
- БАК, ВИДАВНИЦТВО
ТВОРИ. Т. 2 : ДРАМАТИЧНІ ТВОРИ (1987)
- СІВЕРЯНСЬКА ДУМКА
- ЧЕРВОНА КАЛИНА
- СВОБОДА, ГАЗЕТА (США)
- ДРУКАРНЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША
- СУЧАСНІСТЬ
- КИСЕЛЬОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
ВИБРАНІ ТВОРИ (1990)
- КАНАК ФЕДІР МИНОВИЧ
- ВЕРСТЮК ВЛАДИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ
ПОКЛИКАННЯ : зб. пр. на пошану проф. о. Юрія Мицика (2009)
- ШИДЕНКО ВАСИЛЬ АРТЕМОВИЧ
- БРЮЛЛОВ КАРЛ ПАВЛОВИЧ
- АЛЕКСАНДРОВСЬКИЙ ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- ІКОННИКОВ ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ
ПОЛОВЦЫ (1990)
ВОЄННО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОУН У 1929-1939 РОКАХ : [монографія] (2010)
- ВОРОНОВ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ
- ЛЕБЕДИНЦЕВ ПЕТРО ГАВРИЛОВИЧ
ПЕТРО ЯЦИК. УКРАЇНЕЦЬ, ЯКИЙ ВІДМОВИВСЯ БУТИ БІДНИМ (2011)
РЕЄСТР ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО 1649 РОКУ : алф. покажч. : літера А : проб. зошит (1999)
- ХРУЩОВ ІВАН ПЕТРОВИЧ
ПРИСЯЖНІ КНИГИ 1654 Р. БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ТА НІЖИНСЬКИЙ ПОЛКИ (2003)
- РОЗАНОВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
- ЛАШКАРЬОВ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ТРАДИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ : (ч. 1) (1991])
- ТЕРНОВСЬКИЙ ФІЛІП ОЛЕКСІЙОВИЧ
МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ І ГПУ-НКВД : трагічне десятиліття: 1924-1934 (1996)
- КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
РОССИЯ. ПОЛНОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА. Т. 7 : МАЛОРОССИЯ : со 100 политипажами, 40 диаграммами, картограммами и схематическими профилями, 1 большой справочной и 10 малыми картами (1903)
- ЛУЧИЦЬКИЙ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
- РОМАНОВИЧ-СЛАВАТИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
- ЛІЛЕЄВ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
- КНАУЕР ФЕДІР ІВАНОВИЧ
КИЇВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ - ПОМІСНА УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА : іст.-канон. декларація Архієр. Собору Укр. Православ. Церкви Київ. Патріархату від 19 квіт. 2007 р. (2007)
СТАРШИЙ БОЯРИН : повісті (1998)
ІЗ ФОЛЬКЛОРНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ : нариси й статті (2002)
ПОЕЗІЇ (1991)
ПОЛІТИЧНИЙ СЛОВНИК (1976)
АРХЕОЛОГІЧНІ ПАМ'ЯТКИ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ'Я VI-IX СТ. Н. Е. : [монографія] (1980)
МСТИСЛАВ (СКРИПНИК): ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ І ЦЕРКОВНИЙ ДІЯЧ, 1930-1944 : монографія (2009)
СЛОВНИК УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ: ПОЯСНЕННЯ ТА ПОХОДЖЕННЯ СЛІВ (2012)
ПЕРШИЙ ЗБІРНИК УКРАЇНСЬКИХ ПІСЕНЬ МАКСИМОВИЧА. 1827-1927 (1928)
ПОТОМСТВО РЮРИКА. Т. 1, Ч. 1 : КНЯЗЬЯ ЧЕРНИГОВСКИЕ (1906)
ПОТОМСТВО РЮРИКА. Т. 1, Ч. 2 : КНЯЗЬЯ ЧЕРНИГОВСКИЕ (1906)
ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК. Т. 9 : ЕТНОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ З УГОРСЬКОЇ РУСІ (1900) Т. 3. І. Західні угорсько-руські комітати. ІІ. Бач-Бодроґський комітат (1900)
ОЧЕРК ИСТОРИИ ГОРОДА ЧЕРНИГОВА. 907-1907 (1908)
ОЧЕРКИ ИЗ ИСТОРИИ УКРАИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XVIII ВЕКА : киевская искусственная литература XVIII века, преимущественно драматическая (1880)
КРЫМСКАЯ ГОТИЯ : очерки этнической истории населения Крыма в позднеримский период и раннее средневековье : [монография] (1990)
ДЕТИНЕЦ КИЕВА IX - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIII ВЕКОВ : по материалам археол. исслед. (1982)
КОЛЯДИ ЦЕРКОВНІ. КОЛЯДИ, ЩЕДРІВКИ І ЖЕЛАНЯ (1923])
БОРІТЕСЯ - ПОБОРЕТЕ!
- ВЛАДИМИРОВ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
БОРІТЕСЯ - ПОБОРЕТЕ! (1922)
- ІВАНОВ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ
БОРІТЕСЯ - ПОБОРЕТЕ!. № 6 : ПРОЄКТ ПРОҐРАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПАРТІЇ СОЦІЯЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ (1922)
ІВАН МАЗЕПА І ЙОГО ДОБА: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, НАЦІОНАЛЬНА ПАМ'ЯТЬ : матеріали міжнар. наук. конф., [15-17 жовт. 2008 р., Київ, Полтава] (2008)
- АНДРІЄВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ : навч. посіб. (2012)
ИСТОРИЯ УКРАИНЫ : учебник (2010)
ПІД КОРСУНЕМ : іст. повість (1919)
ГЕОГРАФІЧНА НАУКА В НАЦІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (2009)
УКРАЇНСЬКА МОДЕРНА ДРАМА КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НЕОРОМАНТИЗМ, СИМВОЛІЗМ, ЕКСПРЕСІОНІЗМ) : [монографія] (2002)
УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ НА ЗЛАМІ XX І XXI СТОЛІТЬ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ : кол. монографія (2004)
ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА І ПРОСВІТНИЦТВО В ЖІНОЧОМУ РУСІ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX СТ. - 1939 Р.) : [монографія] (2007)
ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ : словник (2005)
КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОГО ДИСКУРСУ (2004)
- ЛІЧКОВ ЛЕОНІД СЕМЕНОВИЧ
- ПІСКОРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ
ЖУРНАЛ РАСКОПОК Н. Е. БРАНДЕНБУРГА. 1888-1902 ГГ. (1908)
- ЯСИНСЬКИЙ АНТОН МИКИТОВИЧ
- ІСТОМІН МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ
ИСТОРИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЗЕМЛИ ВОЙСКА ДОНСКОГО (1903)
- БІЛОГРИЦЬ-КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ЛЕОНІД СЕРГІЙОВИЧ
- ІВАЩЕНКО ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ
КРАІНА БЕЛАРУСЬ : ілюстраваная гісторыя (2003)
ХУДОЖНЬО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ОЛЕКСИ НОВАКІВСЬКОГО У ЛЬВОВІ : путівник (1983)
- ПАДАЛКА ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ
- ПАВЛОВ ОЛЕКСІЙ СТЕПАНОВИЧ
УКРАЇНСЬКА СПАДЩИНА : іст.-культурол. ессе (2004)
РУСЬ В УГОРСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ (XI - ДРУГА ПОЛОВИНА XIV СТ.): СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА РОЛЬ, МАЙНОВІ СТОСУНКИ, МІҐРАЦІЇ : [монографія] (2014)
КУЛЬТУРНІ ОСНОВИ НАЦІЙ. ІЄРАРХІЯ, ЗАПОВІТ І РЕСПУБЛІКА (2010)
ВОНА - ЗЕМЛЯ ТА ІНШІ НОВЕЛИ (1940)
ЗАКАРПАТСЬКИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ : [альбом] (1984)
КРЫМСКОЕ ХАНСТВО В XVIII ВЕКЕ (2014)
ІСТОРИЧНІ ЗМІНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФАУНИ ССАВЦІВ УКРАЇНИ (1961)
ПРАЖЕРЕЛО УКРАЇНСЬКОГО РЕЛІГІЙНОГО СВІТОГЛЯДУ : (з картинами й узорами укр. вишивок) (1923)
СТО ЛЕТ ХЕРСОНЕССКИХ РАСКОПОК (1827-1927) : (ист. очерк с экскурсион. планом) (1927)
УКРАЇНА INCOGNITA : [зб. ст.] (2007)
УКРАЇНСЬКА ПАРТІЯ САМОСТІЙНИКІВ-СОЦІЯЛІСТІВ (У.Н.П.) : Українська революція (1917-1919). Діяльність партії С.-С. в звязку з політичними подіями на Україні за час 1901-1919. Ідеольоґія, програм і статут партії (1920)
- МЯКОТІН ВЕНЕДИКТ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС (1933)
ЧЕРНИГОВСКИЕ МАЛОРОССЫ : быт и песни населения Глуховского уезда : (этногр. очерк) (1905)
- ГРЕН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
- ГЛИВЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
- СПЕРАНСЬКИЙ МИХАЙЛО НЕСТОРОВИЧ
УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ ОДЯГ XVII - ПОЧАТКУ XIX СТ. В АКВАРЕЛЯХ Ю. ГЛОГОВСЬКОГО (1988)
ЗНАДОБИ ДЛЯ ЖИТТЄПИСУ СТЕПАНА РУДАНСЬКОГО (1833-1873) (1926)
НЕСТОР МАХНО, АНАРХИСТ И ВОЖДЬ В ВОСПОМИНАНИЯХ И ДОКУМЕНТАХ (2012])
ИСТОРИЯ РОССИИ И УКРАИНЫ (С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVIII В.) : пособие для студентов ист. фак. высш. учеб. заведений (2012)
- СПРОГІС ІВАН ЯКОВИЧ
- ОБОЛОНСЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
- ХУДОЖНЬО-МЕМОРІАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ОЛЕКСИ НОВАКІВСЬКОГО
- СПРАВА БЕЙЛІСА
- ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ ЙОСИПА БОКШАЯ
- МОЛЧАНОВСЬКИЙ НИКАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
- АНІЧКОВ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ
- НІКОЛАЙЧИК ФЕДІР ДАНИЛОВИЧ
- ЖИВІ ГРОБИ
МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-1918. ЛУЦКИЙ ПРОРЫВ : тр. и материалы к операции Юго-Зап. Фронта в мае - июне 1916 г. (1924)
УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС (1929)
- АЛЬТЕРНАТИВИ
- КРИНИЦЯ, ВИДАВНИЦТВО
- КЛУБ СІМЕЙНОГО ДОЗВІЛЛЯ
УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ. Т. 1 : ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (XI-XVIII СТ. СТ.) (1960)
- КНИГА, ВИДАВНИЦТВО (АДЕЛАЇДА)
- УДІНЦЕВ ВСЕВОЛОД АРИСТАРХОВИЧ
СУДЬБЫ КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКОЙ ТРАДИЦИИ ПОСЛЕ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ (2000)
ДЕМОКРАТИ У ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ ГАЛИЧИНИ 1848-1873 РОКІВ (2010)
УКРАЇНСЬКА ФРАКЦІЯ ГАЛИЦЬКОГО КРАЙОВОГО СЕЙМУ. 1861-1901 : (нарис з історії укр. парламентаризму) (2002)
- ДЕ-ВІТТЕ ЄЛИЗАВЕТА ІВАНІВНА
- ВОРЗЕЛЬСЬКИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ УВАРОВСЬКИЙ ДІМ
- ФРАС ЗБІГНЄВ
- ВОЛЬКЕР ЇРЖІ
- ГАЛИЦЬКИЙ КРАЙОВИЙ СЕЙМ
- ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ
- ОСТРОЗЬКА БІБЛІЯ
- ІТАЛІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ
- ДЕПОРТАЦІЯ КРИМСЬКИХ ТАТАР
- НАХТІГАЛЬ
- НЕДРИГАЙЛІВ
- ЖЕЛЄЗНОВ ВОЛОДИМИР ЯКОВИЧ
- СТАРА ГРОМАДА
- БУБНОВ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ
- РАДЧЕНКО КОСТЯНТИН ФЕДОРОВИЧ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ СЛОВНИК : за новим правописом (1930)
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ (ВІД ДАВНІХ ЧАСІВ ДО 1944 РОКУ) : навч. посіб. (2002)
УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА АРМІЯ : воєнно-історична студія (1974)
НАУКА ВІРШУВАННЯ ([1922])
КОМАХОЇДНІ РОСЛИНИ УКРАЇНИ : [монографія] (2010)
ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІТОПИС І ОСТРОЗЬКИЙ ЛІТОПИСЕЦЬ : джерелознав. дослідж. (1971)
- АЛЬТЕРПРЕС
- ЛЬВІВСЬКИЙ ЛІТОПИС
- ОСТРОЗЬКИЙ ЛІТОПИСЕЦЬ
ДНІПРОВІ ПОРОГИ : [геогр.-іст. нарис] (1989])
АДЖИДЕР - ОВИДИОПОЛЬ: ОЧЕРКИ ПО АРХЕОЛОГИИ И ИСТОРИИ ГОРОДА И КРЕПОСТИ : [монография] (2015)
- ІКОННИКОВА ГАННА ЛЕОПОЛЬДІВНА
- ФОРТИНСЬКИЙ ФЕДІР ЯКОВИЧ
В ПОШУКАХ СКАРБІВ (1963)
- ДНІПРОВІ ПОРОГИ
- БЕРЛО ГАННА ЛЬВІВНА
- ДРУК АРТ
- ОВІДІОПОЛЬ
- ЮШНЕВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ПЕТРОВИЧ
- ДНІПРОВА ХВИЛЯ, ВИДАВНИЦТВО
- ЛЕОНТОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ
- ДЕКАБРИСТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ
- ОРИШОВСЬКИЙ ЯН
- ФЕДІР КОРІЯТОВИЧ
- ІЗЮМ
- ХЕРСОНСЬКИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ О. В. МІШУКОВА
- ХАРКІВСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ МУЗЕЙ МІСЬКОЇ САДИБИ
- МЕМОРІАЛ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА
- СПІЛКА УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
ВИБРАНЕ (1979)
- ХРЕСТО-ВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ ХРАМ (СЄВЄРОДОНЕЦЬК)
ЧЕРВОНА КНИГА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ТВАРИННИЙ СВІТ) (2011)
- МАКСИМОВИЧ МАНАСІЯ
ПИТАННЯ ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (1956)
- КАРПАТИ, ВИДАВНИЦТВО
- СМИРНОВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
ОЧЕРК ИСТОРИИ УКРАИНЫ В СРЕДНИЕ ВЕКА И РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (2012)
- НАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АДРІАНОВИЧ
- ЗЕЛЕНА БУКОВИНА
- ГРУЗИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
СКИФСКИЕ КУРГАНЫ УТЛЮКСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ (В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ПРИАЗОВЬЕ) (1997)
- ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО У НІЖИНІ
ИСТОРИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ И ИНТЕРВЕНЦИИ НА УКРАИНЕ В СОВЕТСКИХ ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ 20-30-Х ГОДОВ : [монография] (1982)
- БАГРІЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
- ГУДЗІЙ МИКОЛА КАЛЕНИКОВИЧ
- БРАНДТ РОМАН ФЕДОРОВИЧ
- ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ, ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ В ЛЕНІНГРАДІ
- ОДЕСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІСТОРІЇ ТА СТАРОЖИТНОСТЕЙ
- ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ ТОВАРИСТВА
- УТЛЮЦЬКИЙ ЛИМАН
- ГРОМАДИ
ПОДВИГ ОДЕССЫ : путеводитель (1978)
- БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ В ПАРИЖІ
ШАХІСТИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ (1998)
МІСЦЯМИ ЗАПОРОЗЬКИМИ : нариси та спогади (1991)
- МАЯК, ВИДАВНИЦТВО
- КИРИДОН АЛЛА МИКОЛАЇВНА
- ОСІН ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ
- КІСЕЛЬОВА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА