Збірник Законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1929 рік (1929)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000088


Тип рерусу: книга

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
ЗБІРНИК ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ ЗА 1929 РІК
Дата(и):1929

Рубрики:
 • Правознавство

 • Колекції:
 • Збірники законів та розпоряджень Робітничо-селянського Уряду України
 • Україніка

 • Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


  Опис документа:

  Збірник Законів та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1929 рік / Робітничо-Селянський Уряд України, Рада Народних Комісарів УРСР. – Харків: Юридичне видавництво Народного комісаріата юстиції УСРР, 1929. – 512 с.

  Офіційне видання Народного комісаріату юстиції.

  1929. Відділ 1. Ч. 1-13.


  Видання містить постанови Всеукраїнського центрального виконавчого комітету і Ради народних комісарів Української Соціалістичної Радянської Республіки за 1928-1929 роки, постанови IV Сесії Всеукраїнського центрального виконавчого комітету X скликання (1 грудня 1928 року), резолюцію та постанови XI Всеукраїнського з'їзду Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (8-15 травня 1929 року). Для юристів, істориків, політологів.

  Издание содержит постановления Всеукраинского центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров Украинской Социалистической Советской Республики за 1928-1929 годы, постановления IV Сессии Всеукраинского центрального исполнительного комитета X созыва (1 декабря 1928 года), резолюцию и постановления XI Всеукраинского съезда Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (8-15 мая 1929 года). Для юристов, историков, политологов.


        Зміст


  Ч. 1 Постанови ВУЦВК і РНК УСРР (23 жовтня, 13-14 листопада, 11-14 грудня 1928 р.); (Стр. 1-16);
  Ст. 1. Про скорочення на 1928-1929 рік адміністративно-управлінських видатків державних підприємств і мішаних акційних товариств;
  Ст. 2. Про утворення Центральної й місцевих урядових комісій для ліквідації наслідків недороду в АМСРР і на півдні України та для допомоги людності, що потерпіла від недороду;
  Ст. 3. Про закони УСРР, що втрачають силу у звязку з новим порядком встановлення такси нотаріяльних оплат;
  Ст. 4. Про обов'язки Народного Комісаріату Праці УСРР за здійснення політики в царині будівництва робітничих жител;
  Ст. 5. Про порядок реєстрації кредитово-кооперативних організацій;
  Ст. 6. Про увільнення доброхітних товариств порятунку на воді від місцевого податку з будівель;
  Ст. 7. Про зміну й доповнення постанови "Про заходи до боротьби з дитячою безпритульністю в УСРР";
  Ст. 8. Про притягнення коштів людности на торгове й промислове будівництво кооперації;
  Ст. 9. Про доповнення постанови "Про передачу вихованців дитячих будинків на трудове виховання в трудові рільницькі господарства";
  Ст. 10. Про доповнення увагами арт. арт. 52 і 69 Кодексу Законів про родину, опіку, подружжя та акти громадянського стану;
  Ч. 2 Постанови IV Сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Х скликання (1 грудня 1928 р.); (Стр. 17-64);
  Ст. 11. Про соціялістичне будівництво в сільському господарстві;
  Ст. 12. Про вибори до рад;
  Ст. 13. Про радянське будівництво серед національних меншостей УСРР;
  Ст. 14. Про контрольні цифри народнього господарства і соціяльно-культурного будівництва УСРР на 1928-29 рік;
  Ст. 15. Про державний бюджет УСРР на 1928-29 рік;
  Ст. 16. Про затвердження постанов, що їх ухвалила Президія Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету між ІІІ та IV сесіями;
  Ч. 3 Постанова 4-ої Сесії Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету Х скликання (1 Грудня 1928 р.); (Стр. 65-172);
  Ст. 17. Про затвердження "Устави про округові з'їзди рад, округові виконавчі комітети, їх відділи та інспектури;
  Ст. 18. Устава про округові з"їзди рад, округові виконавчі комітети, їх відділи та інспектури;
  Ч. 4 Постанови ВУЦВК і РНК УСРР (14-29 грудня 1928 р., 2-12 січня 1929 р.); (Стр. 173-204);
  Ст. 19. Устава про секції робітничо-селянської інспекції при сільських радах та районових виконавчих комітетах;
  Ст. 20. Про зміну відділу ІІІ частини IV Земельного Кодексу УСРР "Про порядок розв'язання земельних спорів";
  Ст. 21. Про заходи адміністративного впливу за недодержання реченців торгової реєстрації;
  Ст. 22. Про закони УСРР, що втратили силу в звязку з виданням постанови ЦВК і РНК СРСР "Про мінімальні норми броні підлітків у промисловості і в інших галузях народного господарства;
  Ст. 23. Про увільнення концертів, що їх організує Українське Акційне Філармонійне Товариство "Ук. філ." від місцевих податків і оплат;
  Ст. 24. Про зміну арт. 59 постанови "Про промислову кооперацію";
  Ст. 25. Про контрольно-обслідну роботу урядництв УСРР;
  Ст. 26. Про надання Раді Народніх Комісарів АМСРР і круговим виконавчим комітетам права денаціоналізувати будинки, що залишати їх у віданні органів місцевого (комунального) господарства є недоцільним, та про пільги особам, що купують будинки, які належало денаціоналізувати, але залишено в розпоряджені держави;
  Ст. 27. Про передачу друкарні "Червоний Друк" Харківському Округовому Виконавчому Комітетові;
  Ст. 28. Про спеціяльні кошти Дитячого Ортопедичного Інституту у м. Київі;
  Ст. 29. Про мірчук (гарцеву оплату);
  Ст. 30. Про підвищення у м. Ніжені надвишки до державного прибуткового податку на 1928-29 рік;
  Ст. 31. Про заходи допомоги всесоюзному переписові дрібної й ремісницької промисловості;
  Ст. 32. Про обов'язкову ліквідацію неписьменности осіб, віком 18-19 років, допризивників та осіб змінного складу територіяльних частин Робітничо-Селянської Червоної армії;
  Ч. 5 Постанови ВУВК й РНК УСРР (12-16 січня); (Стр. 205-224);
  Ст. 33. Про мову й про силу Систематичного Збірника чинних законів УСРР;
  Ст. 34. Про увільнення Київського Державного Цирку від місцевих податків і оплат;
  Ст. 35. Про зміну арт. 4 постанови "Про затвердження тимчасових правил про учеництво у кустарів і ремісників, а також у промисловій кооперації та в трудових артілях";
  Ст. 36. Про зміну арт. арт. 46 і 47 Установи про державні промислові трести;
  Ст. 37. Про витрати на розсилання від судових органів повісток у цивільних справах;
  Ст. 38. Про оплати за судово-виконавчі чинності;
  Ст. 39. Про спеціяльні кошти народньої хірургічної лікарні імені проф. Тринклера в м. Харкові;
  Ст. 40. Про оголошення замку колишніх князів Острозьких в м. Старо-Костянтинові за державний історично-культурний заповідник;
  Ст. 41. Про Київську постійну промислово-показову виставку;
  Ст. 42. Про обов'язкове страхування робітників муштрового й активно-розшукного складу робітничо-селянської міліції УСРР від нещасних випадків в органах державного страхування;
  Ст. 43. Про підвищення крайнього розміру ставок місцевого податку з будівель;
  Ст. 44. Про зміну "Положення про Постійну Сировинну Нараду при Народньому Комісаріяті Торгівлі УСРР";
  Ч. 6 Постанови ВУЦВК і РНК УСРР (12-13 січня, 1-6 лютого 1929 р.); (Стр. 225-276);
  Ст. 45. Про міські районові ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів;
  Ст. 46. Устава про Народній Комісаріят Робітничо-Селянської Інспекції УСРР;
  Ст. 47. Про секції робітничо-селянської інспекції при міських і селищних радах;
  Ст. 48. Устава про кустарно-промислові школи і учбові майстерні;
  Ст. 49. Про стипендії для студентів вищих шкіл і робітничих факультетів;
  Ст. 50. Про зміну й доповнення постанови "Про утворення окремого фонду для агрикультурного обслугування сировинних та експортових сільсько-господарських культур і продуктивних галузей тваринництва";
  Ст. 51. Про відповідальність за перешкодження особам найманої праці на селі здійснювати свої виборчі права;
  Ст. 52. Про передачу кооперативним організаціям нефункціонуючих державних підприємств;
  Ст. 53. Про податкові пільги пролетарським спортивним товариствам "Динамо";
  Ст. 54. Про зміну арт. 30 Поправно-Трудового Кодексу УСРР та про доповнення його арт. арт. 28/1, 28/3, 30/1, 30/3";
  Ч. 6 Постанови ВУЦВК і РНК УСРР (6-27 лютого 1929 р.); (Стр. 277-324);
  Ст. 55. Про авторське право;
  Ст. 56. Устава про Головне Управління шосових і грунтових шляхів та автомобільного транспорту УСРР;
  Ст. 57. Про зміну й доповнення Кримінально-Процесуального Кодексу УСРР;
  Ст. 58. Про доповнення постанови "Про затвердження типової устави про державне управління в справі будування фабрики (заводу, електростанції й т. інш.), що є на республіканському або місцевому бюджеті й у віданні Вищої Ради Народнього Господарства УСРР, Ради Народнього Господарства АМСРР та округових відділів місцевої промисловості (місцевого господарства)" і про зміну зазначеної устави;
  Ст. 59. Про порядок, як розподілити відрахування до місцевих бюджетів від спеціяльної оплати з буряку, перероблюваного на цукроварнях Цукротресту;
  Ст. 60. Про видавництво "Хозяйство Украины" при Державній Плановій Комісії УСРР;
  Ст. 61. Про зміну постанови "Про заходи до забезпечення житловою площею робітників утанов і підприємств Союзу РСР, що працюють за кордоном";
  Ст. 62. Про зарахування до особливого фонду кредитування трестованих радянських господарств надходжень єдиного сільсько-господарського податку з цих радянських господарств;
  Ст. 63. Про трудовий шляховий відбуток;
  Ч. 8 Постанови ВУЦВК'у й РНК УСРР (6 лютого 1929); (Стр. 325-364);
  Ст. 64. Про зміну й доповнення Цивільного Кодексу УСРР;
  Ст. 65. Про порядок роботи Президії Всеукраїнського Виконавчого Комітету;
  Ч. 9 Постанови ВУЦВК і РНК УСРР (20-28 лютого, 5-19 березня 1929 р.); (Стр. 365-398);
  Ст. 66. Про доповнення і зміну постанови "Про заохочення до житлового будівництва";
  Ст. 67. Про затвердження Устави про Народній Комісаріят Соціяльного Забезпечення УСРР;
  Ст. 68. Про затвердження Устави про Центральну Статистичну Управу УСРР;
  Ст. 69. Про державні учбові заклади на самооплатності;
  Ст. 70. Про скасування постанови РНК УСРР "Про порядок засвідчення особовости одержувачів поштової кореспонденції";
  Ст. 71. Про дозвіл Центральній Статистичній Управі УСРР, Статистичній Управі АМСРР і округовим статистичним бюрам виконувати статистичні роботи та видавати статистичні матеріали для державних, кооперативних і громадських установ, підприємств та організацій;
  Ст. 72. Про житлово-будівельні пайові (акційні) товариства;
  Ст. 73. Про перелік узаконень про електробудівництво, що втратили силу;
  Ст. 74. Про Належні державі у містах і селищах міського типу будинки, відведені під Палаци Праці і Селянські Будинки, та про будинки, закріплені за військовим урядництвом;
  Ст. 75. Як віддавати надра в УСРР для науково-дослідчої мети;
  Ст. 76. Про організацію та переведення робіт щодо деревосадіння вздовж шосових і грунтових шляхів у межах УСРР;
  Ч. 10 Постанови ВУЦВК і РНК УСРР (20-29 березня, 3 квітня 1929 р.); (Стр. 399-426);
  Ст. 77. Про матеріяльну участь промислових підприємств у боротьбі з пошестями у промислових районах;
  Ст. 78. Про заходи санітарної охорони річки Південний Донець у зв'язку з водопостачанням Донецького басейну;
  Ст. 79. Про затвердження засад проведення єдиного сільсько-господарського податку на території УСРР в 1929-1930 році;
  Ст. 80. Про найменші агрикультурні вимоги, що їх зобов'язані виконувати установи, організації та окремі селянські господарства, що користуються землею сільсько-господарського призначення;
  Ст. 81. Про страхування від терористичних актів робітників низових органів влади та громадського страхування;
  Ст. 82. Про відшкодування втрат активним робітникам села від осіб, що на грунті класової боротьби знищили їхнє майно підпалами;
  Ст. 83. Про зміну постанови "Про пам'ятники культури і природи";
  Ч. 11 Постанови ВУЦВК і РНК УСРР (3 квітня 1929 року); (Стр. 427-450);
  Ст. 84. Устава про Вищу Раду Народнього Господарства УСРР;
  Ст. 85. Устава про Народній Комісаріят Охорони Здоров'я УСРР;
  Ст. 86. Про право військового урядництва на житлові приміщення, що їх звільняють військові службовці, переводжувані на службу до інших місцевостей;
  Ч. 12 Постанови ВУЦВК'у й РНК УСРР (13 березня, 16-18 квітня 1929 р.); (Стр. 451-476);
  Ст. 87. Про Центральне Довідкове Бюро Народнього Комісаріяту Юстиції УСРР для видачі довідок про судимість;
  Ст. 88. Про затвердження норм вартості кубометру житлових будівель, як ліміту кредитування робітничого житлового будівництва на 1928-1929 рік;
  Ст. 89. Про поновлення Всеукраїнської Академії Наук новими дійсними членами та про порядок вибору їх;
  Ст. 90. Про зміну арт. 11 постанови "Про орден "Трудовий Червоний Прапор УСРР";
  Ст. 91. Про зміну арт. 176 Кримінально-Процесуального Кодексу УСРР;
  Ст. 92. Про зміну арт. 366/86 Цивільного Кодексу УСРР;
  Ст. 93. Про зміну арт. 366/90 Цивільного Кодексу УСРР;
  Ст. 94. Про зміну й доповнення Положення про технікуми УСРР;
  Ст. 95. Про зміну уваги 1 до арт. 4 постанови ВУЦВК і РНК УСРР "Про комірне (кватирову плату) й заходи до врегулювання користування житлом у містах і селищах міського типу";
  Ст. 96. Устава про Всеукраїнський Заочний Інститут Народньої Освіти;
  Ч. 13 Резолюція та постанови ХІ Всеукраїнського З'їзду Рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (8-15 травня 1929 р.); (Стр. 477-512);
  Ст. 97. На звітну доповідь Уряду СРСР;
  Ст. 98. На звітну доповідь Уряду УСРР;
  Ст. 99. На загальну доповідь про п'ятирічний плян народнього господарства України
  .


   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського