Спpавозданнє з пеpших загальних збоpів Товаpиства Пpосвіта (1868)

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/dlib/item/0000839


Тип рерусу: книга

Країна:Україна
Мова(и):Українська

Назва(и):
СПPАВОЗДАННЄ З ПЕPШИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОPІВ ТОВАPИСТВА "ПPОСВІТА"
Дата(и):1868Переглянути документ в електронній бібліотеці "Україніка"


Опис документа:

Спpавозданнє з пеpших загальних збоpів Товаpиства "Пpосвіта". – Львів: Дpук. Ин-ту Ставpопиг., 1868. – 10 с.

В кн. також віpш Ю.А. Федьковича "Здоpов честному Субоpу Пpосвіти у Львові".

Пеpедpук із жуpн.: Пpавда. – 1868.


Звіт про перші загальні збори Товариства "Просвіта", що відбулися у Львові у 1868 році. Товариство виникло в Галичині як противага антиукраїнським течіям у культурному житті: колонізаторській, підтримуваній цісарською владою, — з одного боку, і москвофільській, — з другого. Голова зборів Анатоль Вахнянин заявив, що метою створення Товариства є повернення до ідей, декларованих Головною Руською Радою 1848 р., виголошених Собором Руських Вчених, та відкинутих тодішніми москвофілами, а саме: єдність українського народу від Карпат по Кубань та його окремішність від народів польського та російського. Вирішено було створити українську бібліотеку з читальнею і щорічно видавати календар для народу.

Отчёт о первом общем собрании Общества "Просвита", которые состоялись во Львове в 1868 году. Общество возникло как противовес антиукраинским течениям в культурной жизни: колонизаторскому, поддерживаемому австрийской властью, — с одной стороны, и москвофильскому, — с другой. Глава собрания Анатоль Вахнянин заявил, что целью создания общества является возвращение к идеям, задекларированым Главной русской радой в 1848 году, провозглашённым Собором русских учёных, и отброшенным тогдашними москвофилами, а именно: единство украинского народа от Карпат до Кубани и его отдельность от народов польского и русского. Решено было создать библиотеку с читальней и ежегодно издавать календарь для народа.


      Зміст


Дня 23. Мая товариство імені Шевченко, відбувало свої перші збори;
Порядок денний:;
Створення першої народної друкарні;
Створення комітету для розробки статуту товариства, прийому членів, складання кошторису;
Обрання голови та заступників;
Вибори контрольної комісії
.


 

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського