Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Міщук Сергій Миколайович
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0001964 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0001964


Міщук Сергій Миколайович (1951)
(доктор наук, професор )

Дивись також:Наукове звання: професор
Додаткова спеціалізація:
 • 07.00.01 - Історія України
  • Галузь науки: Біографіка, біобібліографія, книгознавство, бібліотекознавство, історія України.

  Персональні веб-ресурси:

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2009) Історико-кодикографічні та бібліографічні дослідження рукописно-книжної спадщини України (друга половина XIX - 30-ті роки XX ст.)
  2. [Д] (2009) Історико-кодикографічні та бібліографічні дослідження рукописно-книжної стадщини України (друга половина XIX - 30-ті роки XX ст.)
  3. [К] (2003) Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (1900-1932): походження, склад, доля
  4. [К] (2003) Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (1900-1932): походження, склад, доля
  5. (2007) Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах Національної бібліотеки Украіни імені В.І.Вернадського: історія, склад, наукове дослідження
  6. (2009) Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України (друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.)
  7. (2009) Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України (друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.)
  8. (2011) Матеріали IV Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, м. Житомир, 18-19 листопада 2011 р.
  9. (2011) Наукове описування рукописних книг та стародруків в Україні ( друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.). Історіографія. Бібліографія
  10. (2012) Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, м. Житомир, 9-10 листопада 2012 р.
  11. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856-2013)
  12. (2016) Вітчизняні ресурси біографічної та біобібліографічної інформації: проблеми формування й використання

     Журнали та продовжувані видання:

  1. Рукописна та книжкова спадщина України

     Наукова періодика:

  1. (2002) Нездійснений проект бібліотечної "Волиніки”: з історії книжкового зібрання Волинського краєзнавчого музею у Житомирі у 20-х рр. XX ст.
  2. (2002) Регіональне наукове краєзнавство України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Товариство дослідників Волині, Волинський музей у Житомирі, Волинське церковно-археологічне товариство, Волинський окрархів)
  3. (2002) Рукописні літургійні пам'ятки ХVII-ХVIII ст. з Волинського державного науково-дослідного музею у Житомирі у фондах Інституту рукопису НДУВ
  4. (2003) Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії духовної освіти в Україні (загальний огляд)
  5. (2007) Зародження наукового опису рукописних пам’яток та стародруків як напрям українського книгознавства: друга половина ХІХ – початок ХХ ст.
  6. (2007) Книжково-рукописна спадщина Волинської православної духовної семінарії: дослідження, опис, доля
  7. (2007) П. М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині
  8. (2007) Формування науково-практичних засад опису рукописних книг та стародруків у науковій діяльності В. М. Перетца в Україні
  9. (2008) Бібліотека Історико-філологічного інституту князя Безбородька в Ніжині та її рукописна колекція (друга пол. XIX – 10-ті роки XX ст.)
  10. (2008) Орест Оксентійович Фотинський (1862 - 1931) та його внесок у збирання, охорону та дослідження волинських книжкових старожитностей
  11. (2008) Розвиток історико-книгознавчого опису рукописних книг та стародруків в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття
  12. (2008) Українські вчені – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина ХІХ – 10-ті рр. ХХ ст.
  13. (2009) Колекція рукописних книг та стародруків Катеринославського обласного музею ім. О. Н. Поля на початку ХХ ст.: формування, опис та дослідження
  14. (2009) Роль одеських учених у колекціонуванні та дослідженні рукописних фондів бібліотек другої половини XIX – початку XX ст.
  15. (2009) Ю. Й. Сіцінський та І. М. Каманін як дослідники рукописних книг Подільського давньосховища (1904–1907)
  16. (2010) Волинські старожитності в наукових студіях українських учених другої половини ХІХ ст.
  17. (2015) Волинь в біографії і творчості Павла Тутковського (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
  18. (2015) Документи О. А. Фотинського у фондах Інституту рукопису НБУВ та їхня джерелознавча роль у дослідженнях з біографістики та бібліографістики Волині
  19. (2016) Житомирська публічна бібліотека: заснування та історія становлення (за матеріалами часопису "Волынские губернские ведомости")
  20. (2016) Інформаційні ресурси регіональної біографіки обласних універсальних наукових бібліотек України
  21. (2017) Студії Петра Абрамовича (1881 – 1944) з історії Української революції 1917 – 1921 рр. на Волині
  22. (2018) Біографічні інформаційні ресурси університетських бібліотек України
  23. (2019) Національна бібліотека Швеції: минуле і сучасне поряд

     Реферативна інформація:

  1. (2002) Нездійснений проект бібліотечної "Волиніки": з історії книжкового зібрання Волинського краєзнавчого музею у Житомирі у 20-х рр. XX ст.
  2. (2002) Регіональне наукове краєзнавство України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Товариство дослідників Волині, Волинський музей у Житомирі, Волинське церковно-археологічне товариство, Волинський окрархів)
  3. (2002) Специфіка консультаційної роботи під час обслуговування фондами історичних колекцій (на прикладі бібліотеки Волинського єпархіального древлесховища)
  4. (2003) Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (1900 - 1932): походження, склад, доля
  5. (2003) Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії духовної освіти в Україні (загальний огляд)
  6. (2007) Зародження наукового опису рукописних пам'яток та стародруків як напрям українського книгознавства: друга половина ХІХ – початок ХХ ст.
  7. (2007) Збирання та дослідження книжкових та архівних колекцій Товариства дослідників Волині та Волинського центрального музею у 1900 - 1932 рр.
  8. (2007) П.М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині
  9. (2007) Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах Національної бібліотеки Украіни імені В.І.Вернадського: історія, склад, наукове дослідження
  10. (2007) Формування науково-практичних засад опису рукописних книг та стародруків у науковій діяльності В.М.Перетца в Україні
  11. (2008) Бібліотека Історико-філологічного Інституту князя Безбородька в Ніжині та її рукописна колекція (друга пол. ХІХ - 10-ті роки ХХ ст.)
  12. (2008) Підготовка до проведення XII археологічного з'їзду як прискорювач процесів збирання та вивчення
  13. (2009) Збирання та наукове описування рукописно-книжкової спадщини України (друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.)
  14. (2009) Історико-кодикографічні та бібліографічні дослідження рукописно-книжної спадщини України (друга половина XIX - 30-ті роки XX ст.)
  15. (2009) Одеські дослідники-книгознавці та археографи (друга половина ХІХ - 10-ті роки ХХ ст.)
  16. (2009) Роль одеських учених у колекціонуванні та дослідженні рукописних фондів бібліотек другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
  17. (2010) Волинські старожитності в наукових студіях українських учених другої половини ХІХ ст.
  18. (2011) Матеріали IV Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, 18 - 19 листоп. 2011 р., Житомир
  19. (2011) Наукове описування рукописних книг та стародруків в Україні (друга половина XIX - 30-ті роки XX ст.). Історіографія. Бібліографія
  20. (2012) Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, 9-10 листопада 2012 р., м. Житомир
  21. (2015) Українські персональні бібліографічні покажчики (1856 - 2013)
  22. (2016) Житомирська публічна бібліотека: заснування та історія становлення (за матеріалами часопису "Волынские губернские ведомости")
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського