Координатор проекту: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Буряк Лариса Іванівна
Пошуковий профіль науковця на порталі НБУВ

ID: 0005157 адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0005157


Буряк Лариса Іванівна (1958)
(доктор наук, професор )


Ім'я іншою мовою:
 • Buryak Larysa (англійська)
 • Buriak Larysa (англійська) • Наукове звання: професор
  Додаткова спеціалізація:
 • 07.00.00 - Історичні науки
 • 27.00.03 - Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
  • Галузь науки: Історія, історіографія, джерелознавство

  Персональні веб-ресурси: Пов'язані особи:
   Наукова школа:
  1. Войцехівська Ірина Нінелівна (1954–) (історичні науки) - вчитель
  2. Варшавчик Марко Якимович (1918–2001) (історичні науки) - вчитель

  Списки документів формуються автоматично
  на основі електронних ресурсів НБУВ.
  До списків можуть бути включені публікації авторів з подібними іменами або однофамільців

     Праці:

  1. [Д] (2011) Українська фемінологія в історіографічному процесі другої половини XIX - першої третини XX ст.
  2. (2006) Україна в системі духовних, економічних та політичних координат глобалізованого світу
  3. (2007) Духовні цінності в сучасному інформаційному суспільстві
  4. (2008) Спеціальні історичні дисципліни
  5. (2010) Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи (друга половина XIX- перша третина XX ст.)
  6. (2011) 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього. XI науково-практична конференція
  7. (2011) Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії. X ювілейна науково-практична конференція
  8. (2012) Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни
  9. (2012) Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни
  10. (2012) Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського)
  11. (2013) Київ у національній пам'яті
  12. (2013) Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження)
  13. (2013) Хрещення Київської Русі: визначна подія в історії українського народу
  14. (2014) Схід і Південь України: час, простір, соціум : Т. 1.
  15. (2015) Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій
  16. (2018) Професор Марко Варшавчик
  17. (2019) Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи

     Наукова періодика:

  1. (2008) Жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як джерело української історичної фемінології
  2. (2009) Історична фемінологія у науковій спадщині Олександра Лазаревського
  3. (2011) Обриси, знаки, символи національної пам’яті в українській історіографії: фемінологічний контекст (друга половина ХІХ — перша третина ХХ ст.)
  4. (2012) Пам’ять про Михайла Грушевського у спогадах його сучасників: штрихи до просопографічного портрету людини, політика, вченого
  5. (2013) Гетьманська держава П. Скоропадського і кооперативний рух: на перетині інтересів культурно-просвітницької діяльності
  6. (2013) Культурні чинники впливу на національну пам’ять українського суспільства
  7. (2013) Образ В. Б. Антоновича в контексті комеморативних практик ХХ століття
  8. (2013) П. Я. Стебницький і Д. Л. Мордовець: на перехресті національних інтересів
  9. (2013) Пам’ять у культурному просторі міста (київський контекст)
  10. (2014) Тарас Шевченко: варіативність образів у контексті історичних трансформацій
  11. (2014-2015) Психологізація як стратегія біографічного дослідження в українській історіографії першої третини XX ст.
  12. (2015) Реконструкції жіночих образів у контексті культурно-національних трансформацій мнемонічного простору
  13. (2015) Рецензія на монографію: Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014.
  14. (2016) "Джерела української біографістики" — серійне видання Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського
  15. (2016) Жіноча біографіка як напрям наукових досліджень: традиції й сучасні репрезентації
  16. (2016) Збірка "Minerva" як бібліографічна пам’ятка та історичне джерело
  17. (2016) Послання великого Інтелектуала (рец.: Ґєдройць Єжи. Автобіографія у чотири руки / упоряд. та післямова Кшиштофа Пом’яна ; пер. з польс. Лесі Лисенко. – Київ : Дух і Літера, 2015. – 408 с., 56 с. іл. – (Сер. "Бібліотека спротиву, бібліотека надії"))
  18. (2016) Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / За ред. В. А. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014
  19. (2017) Інсталяція як біографічний конструкт: Гнат Павлович Житецький
  20. (2017) Казус біографії як поштовх до нових досліджень (роздуми з приводу творчої зустрічі з Петром Кралюком в Інституті біографічних досліджень)
  21. (2018) Один рік із життя жінки: штрихи до реконструкції жіночої біографії (з листів Варвари Семенівни Житецької до сина)
  22. (2019) Українська академічна біографіка: винайдення форми (біографічні студії у контексті революційних трансформацій початку ХХ ст.)

     Реферативна інформація:

  1. (2008) Спеціальні історичні дисципліни
  2. (2009) Історична фемінологія у науковій спадщині Олександра Лазаревського
  3. (2009) Правовий статус жінки як об'єкт дослідження в українській історіографії другої половини XIX ст.
  4. (2009) Проблеми самоідентифікації сучасного українського суспільства: політичні, економічні, соціальні та культурні аспекти
  5. (2010) Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи (друга половина XIX - перша третина XX ст.)
  6. (2011) 20 років незалежності України: здобутки, втрати і стратегії майбутнього
  7. (2011) Україна у стані перманентного вибору: духовно-культурні, соціально-економічні та політико-правові стратегії
  8. (2011) Українська фемінологія в історіографічному процесі другої половини XIX - першої третини XX ст.
  9. (2012) Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни
  10. (2012) Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського)
  11. (2013) Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження)
  12. (2014) Схід і Південь України: час, простір, соціум : Т. 1.
  13. (2015) Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій
  14. (2018) Професор Марко Варшавчик
  Подібні імена (у списках можуть бути публікації таких авторів):
  1. Буряк Лариса Іванівна (1958–) (історичні науки)
  2. Буряк Людмила Анатоліївна (медичні науки)

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського