До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

  

А  Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  

БУРЯК Лариса Іванівна - біографічна довідка
Працює в НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

адреса сторінки: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/person/919276

 

БУРЯК Лариса Іванівна


провідний науковий співробітник


Інститут біографічних досліджень. Відділ теорії та методики біобібліографії
Публікації в репозитарії НБУВ

Варіанти імені:
 • Buriak Larysa (eng)
 • Буряк Лариса Ивановна (rus)
 • Наукові видання »
  Наукові зацікавлення: Українська історіографія, історична фемінологія, студії пам’яті, теоретико-методологічні проблеми біографічних досліджень, жіноча біографіка.
  Контактна інформація: +38 (044) 288-13-84
  Дати життя:12.01.1958
  Персональні веб-ресурси
  Освіта:
  1980Київський державний університет імені Т. Г. Шевченка, історія
  Науковий ступінь:
  1986кандидат історичних наук; тема дисертації:
  2011доктор історичних наук; тема дисертації: «Українська фемінологія в історіографічному процесі другої половини XIX - першої третини XX ст.»
  Вчені звання:
  професор
  У Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського з 2016 р.
  Професійна діяльність:
  1980–1999Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині – Київський національний лінгвістичний університет): викладач, старший викладач, доцент
  1999–2007Національна академія управління, завідувач кафедри суспільних наук
  2011–2014 Український інститут національної пам’яті, завідувач відділу
  2014–2016Державна наукова установа “Енциклопедичне видавництво”, завідувач відділу
  2016, квітень – по т. ч.Інститут біографічних досліджень, провідний науковий співробітник відділу теорії та методики біобібліографії
  Відомості про викладацьку діяльність:
  1994–1995Visiting professor Університету Альберти (м. Едмонтон, Канада)
  1980–1999Київський державний педагогічний інститут іноземних мов: викладач, старший викладач, доцент
  1999–2007Національна академія управління, завідувач кафедри суспільних наук
  Додаткові посади та обов`язки:
  голова редакційно-видавничої ради НБУВ
  заступник головного редактора збірника наукових праць Інституту біографічних досліджень «Українська біографістика»
  член правління Української асоціації дослідників жіночої історії
  Дослідницькі стипендії та гранти:
  2018–2019Канадській інститут українських студій, Едмонтон (Kolasky Visiting Research Fellowship in the Humanities and Social Sciences, Law, Education, and Library Sciences)
  Публікації:
   Автореферати, дисертації
  1. (2011) Українська фемінологія в історіографічному процесі другої половини XIX - першої третини XX ст. [Текст] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Буряк Лариса Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 30 с.
  2. Монографії, брошури
  3. (2010) Жінка в українському історичному наративі: автори, ідеї, образи (друга половина XIX – перша третина XX ст.) : монографія. - Київ, 2010. – 368 с.
  4. (2013) Київ у національній пам’яті. Колективна монографія / Л.І. Буряк, Л.А.Ведмідь, І.Б. Гирич та ін. – Київ, 2013. – 400 с.
  5. (2013) П. Я. Стебницький і Д. Л. Мордовець: на перехресті національних інтересів // Петро Стебницький в українському національному житті (до 150-річчя від дня народження): монографія / Миронець Надія та ін. ; редкол.: О. О. Маврін (голова) та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2013. – С. 135-149.
  6. (2014) Донеччина в українській культурі пам’яті: зміна образних презентацій // Схід і Південь України: час, простір, соціум. У 2-х т. Колективна монографія. – Київ, 2014. – Т. 1. – С. 308-327.
  7. (2014) Схід і Південь України: час, простір, соціум : колект. монографія : у 2 т. / відп. ред. - акад. НАН України В. А. Смолій ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2014 . – Т. 1 / Лариса Буряк та ін.– 2014. – 377 с.
  8. (2015) Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій : колект. монографія / Киридон А. М. та ін. ; за ред. Киридон А. М.; Держ. наук. установа "Енциклопед. вид-во". – Київ, 2015. – 159 с.
  9. (2015) Бібліографія в контексті енциклопедичних видань: теоретичний та практичний виміри // Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій: колективна монографія. – Київ, 2015. – С. 99-106.
  10. (2018) Професор Марко Варшавчик [Текст] : монографія / І. Н. Войцехівська та ін.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Корсунь-Шевченківський, 2018. – 301 с.
  11. (2020) Про кохання і не тільки... Листи Гната Житецького до Євгенії Кирилівни (з фондів Інституту рукопису НБУВ) // Життя в науці. Студії на пошану Любові Дубровіної. – Київ, 2020. – С. 369-404.
  12. (2021) (Авто)біографія в сучасному науково-публіцистичному дискурсі: поліфонія презентацій // Українська біографіка ХХІ століття: мозаїка контекстів і форм : колективна монографія / В. І. Попик, Г. А. Александрова, Л. І. Буряк, О. В. Бугаєва, Ю. В. Вернік, Н. І. Любовець, Н. П. Марченко, О. В. Плющик, І. І. Стамбол, В. В. Томозов ; відп. ред. В. І. Попик. – Київ, 2021. – 400 с.
  13. (2021) Гнат Павлович Житецький: біографічний ескіз в інтер’єрі архівних документів і наукової спадщини (у співавторстві з В. Патик). Відповід. ред. В. І. Попик. – Київ, 2021. – 624 с.
  14. Довідники, покажчики, каталоги
  15. (2013) Національна та історична пам’ять: словник ключових термінів. – Київ, 2013. – 434 с.
  16. (2014) Шевченко-художник. Бібліографічний покажчик (1839 -2012). : у 2 т. / упоряд.: Н. І. Орлова, Л. І. Буряк, Б. А. Короленко ; ред. кол.: Стус Д. В. (голова) та ін. ; Укр. ін-т нац. пам'яті, Нац. музей Тараса Шевченка. – Київ, 2013-2014.
  17. Статті
  18. (2008) Жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як джерело української історичної фемінології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ, 2008. – Вип. 94-95. – C. 79-84.
  19. (2009) Історична фемінологія у науковій спадщині Олександра Лазаревського // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 241-260.
  20. (2010) Жіноча біографістика в українській історіографії (друга половина ХІХ – перша третина ХХ ст.) // Спеціальні історичні дисципліни: генеалогія і геральдика. – Київ, 2010. – Вип. 16. - С. 6-16.
  21. (2011) Жінка в українському соціумі: історичні студії другої половини ХІХ ст. - початку ХХ ст. // Українознавчий альманах. – Київ, 2011. – Вип. 6. – C. 67-71.
  22. (2011) Обриси, знаки, символи національної пам’яті в українській історіографії: фемінологічний контекст (друга половина ХІХ — перша третина ХХ ст.) // Національна та історична пам’ять. – Київ, 2011. – Вип. 1. – C. 161-181.
  23. (2012) Комеморативні практики у діяльності Історичної секції Всеукраїнської Академії наук // Національна та історична пам'ять. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 109-126.
  24. (2012) Моделі національної пам’яті в українській історіографії 1920-х років: пошук компромісу та спроби адаптації // Національна та історична пам'ять. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 3-14.
  25. (2012) Образ В.Б. Антоновича у контексті комеморативних практик ХХ століття // Національна та історична пам'ять. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 345-371.
  26. (2012) Пам'ять про Михайла Грушевського у спогадах його сучасників: штрихи до просопографічного портрету людини, політика, вченого // Наукові записки з української історії: Зб. наук. ст. – Переяслав – Хмельницький, 2012. –- Вип. 32. – С. 220-225.
  27. (2012) Соціокультурний та духовний часопростір національної пам’яті: проблема структурування // Національна та історична пам'ять: Зб. наук. праць. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 42-51.
  28. (2013) Гетьманська держава П. Скоропадського і кооперативний рух: на перетині інтересів культурно-просвітницької діяльності // Національна та історична пам’ять. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 149-155.
  29. (2013) Культурні чинники впливу на національну пам’ять українського суспільства // Гілея: науковий вісник. – Київ, 2013. – № 72. – C. 5-12.
  30. (2013) Образ В. Б. Антоновича в контексті комеморативних практик ХХ століття // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Історичні науки. – Кіровоград, 2013. – Вип. 18. – C. 130-139.
  31. (2013) Пам’ять у культурному просторі міста // Національна та історична пам'ять. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 94-102.
  32. (2014) Конструювання образу Тараса Шевченка як складової національної пам’яті // Національна та історична пам'ять. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 164-174.
  33. (2014) Психологізація як стратегія біографічного дослідження в український історіографії першої третини ХХ ст. Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип. 8. – Київ, 2014. – С. 95-113.
  34. (2014) Тарас Шевченко: варіативність образів у контексті історичних трансформацій // Українська біографістика. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 118-134.
  35. (2015) Реконструкції жіночих образів у контексті культурно-національних трансформацій мнемонічного простору // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Київ, 2015. – Ч. 26-27. – С. 25-39.
  36. (2016) "Джерела української біографістики" — серійне видання Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського // Українська біографістика. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 359-363.
  37. (2016) Жіноча біографіка як напрям наукових досліджень: традиції і сучасні репрезентації // Українська біографістика. – Київ, 2016. Вип. 13. – С. 10-27.
  38. (2016) Збірка “Minerva” як бібліографічна пам’ятка та історичне джерело // Соціум. Документ. Комунікація. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 74-88.
  39. (2017) Інсталяція як біографічний конструкт: Гнат Павлович Житецький // Українська біографістика. – Київ, 2017. – Вип. 15. – C. 13-42 .
  40. (2017) Інсталяція як біографічний конструкт: Гнат Павлович Житецький // Українська біографістика. – Київ, 2017. – Вип. 15. – С. 13-42.
  41. (2017) Казус біографії як поштовх до нових досліджень (роздуми з приводу творчої зустрічі з Петром Кралюком в Інституті біографічних досліджень) // Українська біографістика. – Київ, 2017. – Вип. 15. – C. 342-349.
  42. (2017) Ментальний світ українського інтелектуала модерної доби: Гнат Житецький // Ейдос: Альманах теорії та історії історичної науки. – Київ, 2017. – Вип. 9 – С. 287-303.
  43. (2018) Один рік із життя жінки: штрихи до реконструкції жіночої біографії (з листів Варвари Семенівни Житецької до сина) // Українська біографістика. – Київ, 2018. – Вип. 16. – C. 15-44.
  44. (2019) Іван Лисяк-Рудницький: матеріали до біографії у вимірі оточення і часу // Українська біографістика. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 67-94.
  45. (2019) Діалог у листах: з епістолярію Івана Лисяка -Рудницького та Мілени Рудницької // Український // Український історичний журнал. – Київ, 2019. – № 4. – С. 157-207.
  46. (2019) Українська академічна біографіка: винайдення форми (біографічні студії у контексті революційних трансформацій початку ХХ ст.) // Українська біографістика. – Київ, 2019. – Вип. 17. – C. 18-36.
  47. (2020) Жіноча (авто)біографія як "крапля дощу" (Слово до читачів) // Українська біографістика. – Київ, 2020. – Вип. 20. – C. 11-16.
  48. (2020) Катерина Антонович про себе, родину та оточення (спогади й архівні документи в реконструкції біографічного світу) // Рукописна та книжкова спадщина України. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 7-24.
  49. (2020) Українська біографіка "плинних часів" // Українська біографістика. – Київ, 2020. – Вип. 19. – С. 33-52.
  50. (2021) Біографічний світ Лесі Українки: поворот до візуального // Українська біографістика. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 39-61.
  51. (2021) Сучасна українська біографіка перед викликами епохи візуалізації // Українська біографістика. – Київ, 2021. – Вип. 22. – С. 39-54.
  52. Підручники та посібники
  53. (2008) Спеціальні історичні дисципліни : довідник: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / І. Н. Войцехівська та ін. – К. : Либідь, 2008. – 520 c.
  54. Тези наукових доповідей
  55. (2006) Україна в системі духовних, економічних та політичних координат глобалізованого світу : матеріали [V] наук.-практ. конф. / Нац. акад. упр., Центр перспект. соц. дослідж. М-ва праці та соц. політики України та НАН України ; упоряд. Л. І. Буряк ; ред. кол. М. М. Єрмошенко [та ін.]. - Київ, 2006. – 280 с.
  56. (2010) Жіночі спогади у виданнях ВУАН як фемінологічна компонента української історіографії // Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, присвяченої 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній Війні (22–23 квітня 2010 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. ІІІ. – Ч. 4. – С. 51-53.
  57. (2012) Актуальні проблеми партизансько-підпільного руху в Україні в роки Великої Вітчизняної війни : матеріали Міжнар. наук. конф., м. Корюківка, 14 груд. 2011 р. / Черніг. обл. держ. адмін., Укр. ін-т нац. пам'яті ; [упоряд.: С. В. Бутко, Р. І. Пилявець ; ред. кол.: В. М. Тканко (голова) та ін.]. – Чернігів, 2012. – 143 с .
  58. (2016) Три жіночі біографіі в інтер’єрі покоління шістдесятників // Біографіка, біобібліографія та біографістика в науково-комунікаційному просторі незалежної України. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» (Київ, 4 - 6 жовтня 2016) – Київ, 2016.
  59. (2020) Емоції на тлі еміграційного повсякдення (штрихи до біографічного світу Мілени Рудницької) // Бібліотека. Наука. Комунікація: Розвиток бібліотечно-інформаційного потенціалу в умовах цифровізації: матеріали міжнар. наук. конф.» (м. Київ, 6-8 жовтня 2020 р.). – Київ, 2020.
  60. (2021) Візуальний поворот у соціогуманітаристиці та перспективи українських біографічних студій // Бібліотека. Наука. Комунікація. Від управління ресурсами – до управління знаннями : матеріали Міжнар. наук. конф. (5–7 жовт. 2021 р.). – Київ, 2021. – С. 371-375.
  61. Рецензії
  62. (2015) Рецензія на монографію: Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / за ред. В. А. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014. // Переяславський літопис. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – C. 199-203.
  63. (2016) Послання великого інтелектуала [рец.: Ґєдройць Єжи “Автобіографія у чотири руки” / Упорядкування та післямова Кшиштофа Пом’яна. Пер. з польської Лесі Лисенко. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2015. – 408 с., 56 с. іл. (Сер. “Бібліотека спротиву. Бібліотека нації”)] // Українська біографістика. – Київ, 2016. Вип. 13. – C. 306-309.
  64. (2016) Ясь О. Історик і стиль. Визначні постаті українського історіописання у світлі культурних епох (початок ХІХ – 80-ті роки ХХ ст.): Монографія: У 2 ч. / За ред. В. А. Смолія. – К.: НАН України. Ін-т історії України, 2014 / Л. І. Буряк // Український археографічний щорічник. – Київ, 2016. – Вип. 19-20. – C. 546-551.
  65. (2017) Життя на зламі: Ольга Басараб перед викликами епохи.Рецензія на книгу: Ольга Бежук. Ольга Басарабова з Левицьких: життя і чин. – Львів: Український інститут “Євросоціум”. Серія “Євросоціум: освіта та наука”. – 2017. – 476 с.
  66. (2019) Терези інтелектуала, або Ще одне наближення до світу Миколи Костомарова (Рецензія на видання: Ясь О. Багатоликий Микола Костомаров / заг. ред. і вступ. слово В. Смолія. – Київ : : Либідь, 2018. – 304 с. : іл.) [Електронний ресурс] / Л. І. Буряк // Українська біографістика. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 321-323.
  67. (2020) Родинна сага, або Біографія покоління. Рецензія на книгу: [Між Америкою та Галичиною: спогади Марії та Олекси Мотилів. Львів: Манускрипт-Львів, 2019. 160 с.] // Критика. Міжнародний огляд книжок та ідей. – 2020. – Травень - червень, число 5 – 6 (271 - 272). – С. 24-28.
  68. (2021) "Просопографічний портрет", або Колективна біографія греків-хіосців (Рецензія на видання: Томазов В. Греки-хіосці на Півдні України (кінець XVIII ст. — 1917 р.): між традиціями національного самозбереження та практиками соціокультурної адаптації. – Київ, 2020. – 354 с.) // Українська біографістика. – Київ, 2021. – Вип. 21. – С. 352-357.
  69. (2021) Рецензія на книгу: [Антропологічний код української культури і цивілізації (у двох книгах). О.О. Рафальський (керівник авторського колективу), Я. С. Калакура, В. П. Коцур, М. Ф. Юрій (науковий редактор). Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020] // Український історичний журнал. – Київ, 2021. – № 2. – С. 211-216.


  ©   www.nbuv.gov.ua

   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського