До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  


Національна академія наук України 

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0000356


Категорія:УСТАНОВИ   

 Наукові установи   

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ (1918– )
Варіанти
написання:

Українська академія наук у Києві

Українська академія наук

УАН

Всеукраїнська академія наук

ВУАН

Академія наук Української РСР

АН УРСР

Академія наук України

АН України

НАН України

National Academy of Sciences of Ukraine (Англійська)


Довідкові
ресурси:
 • Вікіпедія
 • Енциклопедія історії України (ЕІУ)
 • Офіційний сайт
 • Internet Encyclopedia of Ukraine (IEU)

 • вища наукова установа України з самоврядною організацією


  Праці Література 

  Пов’язані рубрики:

   АКАДЕМПЕРІОДИКА
   АКЛІМАТИЗАЦІЙНИЙ САД ВУАН
   АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ НАН УКРАЇНИ
   БІБЛІОГРАФІЧНА КОМІСІЯ ВУАН
   БІБЛІОЛОГІЧНІ ВІСТІ
   БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
   БІБЛІОТЕЧНИЙ ЖУРНАЛ
   ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
   ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИХ ІНСТИТУТІВ
   ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ
   ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
   ГОЛОВНА РЕДАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
   ДЕМОГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ ВУАН
   ДЕРЖАВНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК ОЛЕКСАНДРІЯ
   ДЕРЖАВНИЙ ПРИРОДОЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
   ДОНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД
   ЕТНОГРАФІЧНА КОМІСІЯ ПРИ ВУАН
   ЕТНОГРАФІЧНИЙ ВІСНИК
   ЄВРЕЙСЬКА ІСТОРИКО-АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
   ЖУРНАЛ БІБЛІОТЕКИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР
   ЖУРНАЛ БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВА ТА БІБЛІОГРАФІЇ
   ЗОЛОТА МЕДАЛЬ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
   ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
   ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ІМЕНІ О. О. КОВАЛЕВСЬКОГО
   ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМЕНІ О. В. ПАЛЛАДІНА
   ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМЕНІ М. Г. ХОЛОДНОГО
   ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
   ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ
   ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
   ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ
   ІНСТИТУТ ГІДРОМЕХАНІКИ
   ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ М. В. ПТУХИ
   ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО
   ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ ІМЕНІ Г. М. ДОБРОВА
   ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ
   ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ
   ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
   ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
   ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
   ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
   ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМЕНІ Є. О. ПАТОНА
   ІНСТИТУТ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
   ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМЕНІ І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА
   ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ВУАН
   ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
   ІНСТИТУТ КЕРАМОЛОГІЇ–ВІДДІЛЕННЯ ІНСТИТУТУ НАРОДОЗНАВСТВА
   ІНСТИТУТ КЛІНІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ
   ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМЕНІ А. В. ДУМАНСЬКОГО
   ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
   ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ
   ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ІМЕНІ С. П. ТИМОШЕНКА
   ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М. Т. РИЛЬСЬКОГО
   ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМЕНІ Д.К. ЗАБОЛОТНОГО
   ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ
   ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ І ГЕНЕТИКИ
   ІНСТИТУТ МОРСЬКОЇ БІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
   ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА
   ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
   ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І. Ф. КУРАСА
   ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ ІМЕНІ Я. С. ПІДСТРИГАЧА
   ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ М. І. ДОЛІШНЬОГО
   ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ
   ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМЕНІ А. Ю. КРИМСЬКОГО
   ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ І. КРИП'ЯКЕВИЧА
   ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
   ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
   ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ
   ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМЕНІ В. Є. ЛАШКАРЬОВА
   ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМЕНІ Л. В. ПИСАРЖЕВСЬКОГО
   ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
   ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМЕНІ З.І. НЕКРАСОВА
   ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
   ІСТОРИЧНО-ФІЛОЛОГІЧНИЙ ВІДДІЛ ВУАН
   КАБІНЕТ АНТРОПОЛОГІЇ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ Ф. ВОВКА
   КАБІНЕТ ЄВРЕЙСЬКОЇ МОВИ, ЛІТЕРАТУРИ ТА ФОЛЬКЛОРУ
   КАБІНЕТ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН ПРИ ВУАН
   КАБІНЕТ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА
   КАРАДАЗЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК
   КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
   КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
   КНИЖНИЙ ВІСНИК
   КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
   КОМІСІЯ ДАВНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА
   КОМІСІЯ ДЛЯ ВИДАННЯ ПАМ’ЯТОК НОВІТНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ПИСЬМЕНСТВА
   КОМІСІЯ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНО-РУСЬКОГО І УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
   КРИВОРІЗЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД
   КРИМСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
   ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА
   МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
   МУЗЕЙ ЕТНОГРАФІЇ ТА ХУДОЖНЬОГО ПРОМИСЛУ
   НАУКОВА ДУМКА
   НАУКОВО-ДОСЛІДНА КАФЕДРА ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
   НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КОЗАЦТВА
   НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА КОМІСІЯ ВУАН
   НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС "ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ"
   НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
   НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМЕНІ МИКОЛИ ГРИШКА
   НАЦІОНАЛЬНИЙ ГЕРБАРІЙ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК СОФІЇВКА
   НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
   НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ
   ОДЕСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ
   ОСОБНЯК БЕРЕТТІ (КИЇВ)
   ПОСТІЙНА КОМІСІЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСТОРИЧНО-ГЕОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ
   ПОСТІЙНА КОМІСІЯ УАН - ВУАН ДЛЯ СКЛАДАННЯ БІОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА ДІЯЧІВ УКРАЇНИ
   РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
   РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВА
   СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ ВУАН
   ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ, ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ В ЛЕНІНГРАДІ
   УКРАЇНА, ЖУРНАЛ
   УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК
   УКРАЇНСЬКА ОНОМАСТИЧНА КОМІСІЯ
   УКРАЇНСЬКЕ БОТАНІЧНЕ ТОВАРИСТВО
   УКРАЇНСЬКЕ ТЕРІОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
   УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
   УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД
   УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЇ ІМЕНІ Г. М. ВИСОЦЬКОГО
   ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ВІДДІЛ ВУАН
   ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ Г. В. КАРПЕНКА
   ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА
   ЧОРНОМОРСЬКИЙ БІОСФЕРНИЙ ЗАПОВІДНИК
   ЮНЕСКО
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського