До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  


Політологія  

Держава і право  

Пам’яткознавство  

Заклади культури та історичної пам’яті  

Культура. Мистецтвознавство  

Природознавство  

Національна академія наук України 

адреса матеріалу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/REF0000356


Категорія:УСТАНОВИ   

 Наукові установи   

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ (1918– )
Варіанти
написання:

Українська академія наук у Києві

Українська академія наук

УАН

Всеукраїнська академія наук

ВУАН

Академія наук Української РСР

АН УРСР

Академія наук України

АН України

НАН України

National Academy of Sciences of Ukraine (Англійська)


Довідкові
ресурси:
 • Вікіпедія
 • Енциклопедія історії України (ЕІУ)
 • Офіційний сайт
 • Internet Encyclopedia of Ukraine (IEU)

 • вища наукова установа України з самоврядною організацією


  Праці Література 

  Пов’язані рубрики:

   АКАДЕМПЕРІОДИКА
   АКЛІМАТИЗАЦІЙНИЙ САД ВУАН
   АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ НАН УКРАЇНИ
   БІБЛІОТЕКА ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
   ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИХ ІНСТИТУТІВ
   ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ КОМІТЕТ
   ГОЛОВНА АСТРОНОМІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ
   ГОЛОВНА РЕДАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
   ДЕМОГРАФІЧНИЙ ІНСТИТУТ
   ДЕРЖАВНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК ОЛЕКСАНДРІЯ НАН УКРАЇНИ
   ДЕРЖАВНИЙ ПРИРОДОЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ
   ДОНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД
   ДОНЕЦЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД НАН УКРАЇНИ
   ЗОЛОТА МЕДАЛЬ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО
   ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ
   ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ІМЕНІ О. О. КОВАЛЕВСЬКОГО
   ІНСТИТУТ БІОХІМІЇ ІМЕНІ О. В. ПАЛЛАДІНА
   ІНСТИТУТ БОТАНІКИ ІМЕНІ М. Г. ХОЛОДНОГО
   ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
   ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ
   ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
   ІНСТИТУТ ГІДРОБІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
   ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ М. В. ПТУХИ
   ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В. М. КОРЕЦЬКОГО
   ІНСТИТУТ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ЕКОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
   ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ НАН УКРАЇНИ
   ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ
   ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
   ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ
   ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
   ІНСТИТУТ ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
   ІНСТИТУТ ЗООЛОГІЇ ІМЕНІ І. І. ШМАЛЬГАУЗЕНА
   ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
   ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМЕНІ А. В. ДУМАНСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
   ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
   ІНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ
   ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ІМЕНІ С. П. ТИМОШЕНКА
   ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М. Т. РИЛЬСЬКОГО
   ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМЕНІ Д.К. ЗАБОЛОТНОГО
   ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ІМЕНІ О. О. ПОТЕБНІ
   ІНСТИТУТ НАРОДОЗНАВСТВА
   ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ І. Ф. КУРАСА
   ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ ІМЕНІ Я. С. ПІДСТРИГАЧА
   ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ
   ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМЕНІ А. Ю. КРИМСЬКОГО
   ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМЕНІ І. КРИП'ЯКЕВИЧА
   ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М. С. ГРУШЕВСЬКОГО
   ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
   ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МОВИ
   ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ІМ. В.Є. ЛАШКАРЬОВА
   ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
   ІНСТИТУТ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ІМЕНІ З.І. НЕКРАСОВА
   ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ НЕСТОРА-ЛІТОПИСЦЯ
   КАБІНЕТ АНТРОПОЛОГІЇ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ Ф. ВОВКА
   КАРАДАЗЬКИЙ ПРИРОДНИЙ ЗАПОВІДНИК
   КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
   КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА
   КОМІСІЯ ВУАН ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
   КОМІСІЯ ДЛЯ ВИУЧУВАННЯ ІСТОРІЇ ЗАХІДНО-РУСЬКОГО І УКРАЇНСЬКОГО ПРАВА
   КРИМСЬКИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
   ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. СТЕФАНИКА
   МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
   МУЗЕЙ ЕТНОГРАФІЇ ТА ХУДОЖНЬОГО ПРОМИСЛУ
   НАУКОВА ДУМКА
   НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КОЗАЦТВА
   НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО
   НАЦІОНАЛЬНИЙ БОТАНІЧНИЙ САД ІМЕНІ МИКОЛИ ГРИШКА
   НАЦІОНАЛЬНИЙ ГЕРБАРІЙ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК СОФІЇВКА
   НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОЇ АРХІТЕКТУРИ ТА ПОБУТУ УКРАЇНИ
   НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ХАРКІВСЬКИЙ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ"
   НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО-ПРИРОДНИЧИЙ МУЗЕЙ
   ОДЕСЬКИЙ АРХЕОЛОГІЧНИЙ МУЗЕЙ
   ПОСТІЙНА КОМІСІЯ УАН - ВУАН ДЛЯ СКЛАДАННЯ БІОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА ДІЯЧІВ УКРАЇНИ
   РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
   РІВНЕНСЬКИЙ ІНСТИТУТ СЛОВ'ЯНОЗНАВСТВА
   ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ, ПИСЕМНОСТІ ТА МОВИ В ЛЕНІНГРАДІ
   УКРАЇНА, ЖУРНАЛ (1914–1918, 1924–1932)
   УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК
   УКРАЇНСЬКА ОНОМАСТИЧНА КОМІСІЯ
   УКРАЇНСЬКЕ БОТАНІЧНЕ ТОВАРИСТВО
   УКРАЇНСЬКЕ ТЕРІОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
   УКРАЇНСЬКИЙ ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
   УКРАЇНСЬКИЙ МОВНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФОНД
   УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЇ ІМЕНІ Г. М. ВИСОЦЬКОГО
   ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ Г. В. КАРПЕНКА
   ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІСТОРІЇ НАУКИ ІМЕНІ Г. М. ДОБРОВА
   ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
   ЮНЕСКО
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського