До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського


Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [62]
 • Історики (А - Я) [1159]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [68]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [36]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [432]

  Історіографія [62]

  Підручники з історії [38]

  Археологія [32]

  Давня історія (до VI ст.) [47]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [30]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [52]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [19]

  Новітня історія (1900–1991) [17]
       Радянська Україна (1921-1991) [34]

  Сучасна історія (1991– ) [58]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  cистема проходить тестування


  Пошук у довіднику:  налаштування:           ТЕМИ та РУБРИКИ

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ (1648–1676)
  ...
  1.

  Wójcik Z.
  TRAKTAT ANDRUSZOWSKI 1667 ROKU I JEGO GENEZA (1959)

  1959

   Книги
  2.

  Ковальский Н. П.
  АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ УКРАИНСКОГО НАРОДА 1648-1654 ГГ. : учеб. пособие (1986)

  1986

   Книги
  3.

   АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
  Часть 3.. Том 4: Акты, относящиеся к эпохе Богдана Хмельницкаго (1914)

  1914

   Книги
  4.

  Гайбонюк В. Д.
  БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ : (до 400-річчя Богдана Хмельницького) : навч. посіб. (1996)

  1996

   Книги
  5.

  Стороженко І. С.
  БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І ВОЄННЕ МИСТЕЦТВО У ВИЗВОЛЬНІЙ ВІЙНІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТОЛІТТЯ
  Кн. 1 : ВОЄННІ ДІЇ 1648-1652 РР.
  : [монографія] (1996)

  1996

   Книги
  6.

  Мицик Ю. А.
  ВОЛИНЬ В РОКИ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ : док. і матеріали (1999)

  1999

   Книги
  7.

  Ярошинський О. Б.
  ВОЛИНЬ У РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ. (2005)

  2005

   Книги
  8.

  Газін В. В.
  ГЕТЬМАН ПАВЛО ТЕТЕРЯ : соц.-політ. портрет : [монографія] (2007)

  2007

   Книги
  9.

  Мицик Ю. А.
  ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ : [монографія] (1996)

  1996

   Книги
  10.

   ДОБА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО : (до 400-річчя від дня народж. велик. гетьмана) : зб. наук. пр. (1995)

  1995

   Книги
  11.

  Яковлів А.
  ДОГОВІР ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО З МОСКОВСЬКИМ ЦАРЕМ ОЛЕКСІЄМ МИХАЙЛОВИЧЕМ 1654 Р. : іст.-правн. студія з нагоди 300-ліття договору (1654-1954) (1954)

  1954

   Книги
  12.

  Горобець В. М.
  ЕЛІТА КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ В ПОШУКАХ ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕГІТИМАЦІЇ: СТОСУНКИ З МОСКВОЮ ТА ВАРШАВОЮ, 1654-1665 : [монографія] (2001)

  2001

   Книги
  13.

  Грушевський М. С.
  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ
  Т. 8, ч. 2 : ПОЧАТКИ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ (1638-1648)
  (1956)

  1956

   Книги
  14.

  Грушевський М. С.
  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ
  Т. 8, ч. 3 : ХМЕЛЬНИЧЧИНА В РОЗЦВІТІ (1648-1650)
  (1956)

  1956

   Книги
  15.

  Грушевський М. С.
  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ
  Т. 9, кн. 1 : РОКИ 1650-1654
  (1996)

  1996

   Книги
  16.

  Грушевський М. С.
  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ
  Т. 9, кн. 2 : РОКИ 1654-1657
  (1997)

  1997

   Книги
  17.

  Грушевський М. С.
  ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ
  Т. 10 : ВІД СМЕРТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДО ГАДЯЦЬКОЇ УМОВИ
  (1958)

  1958

   Книги
  18.

  Наливайко Д. С.
  КОЗАЦЬКА ХРИСТИЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА : (Запорозька Січ у західноєвроп. літ. пам'ятках) (1992)

  1992

   Книги
  19.

  Горобець В. М.
  КОНФЛІКТ І ВЛАДА В РАННЬОМОДЕРНІЙ УКРАЇНІ. СОТНИК НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ПРОТИ ГЕТЬМАНА ВІЙСЬКА ЗАПОРОЗЬКОГО, 1715-1722 (2016)

  2016

   Книги
  20.

  Величко С.
  ЛЕТОПИСЬ СОБЫТИЙ В ЮГОЗАПАДНОЙ РОССИИ В XVII ВЕКЕ
  [Т. 1] : СКАЗАНИЕ О ВОЙНЕ КОЗАЦКОЙ С ПОЛЯКАМИ, ЧЕРЕЗ ЗЕНОВИЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО, ГЕТМАНА ВОЙСК ЗАПОРОЖСКИХ, В ОСМИ ЛЕТАХ ТОЧИВШЕЙСЯ, А ДО ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ У ПОЛЯКОВ С ИНШИМИ ПАНСТВАМИ ПРОВЛЕКШЕЙСЯ
  (1848)

  1848

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського