До 100-річчя Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

«Без “високої”, так би сказати, чи “чистої” науки ні освіта, ні школа, ні популярна література, ні, навіть, публіцистика не можуть держатись на відповідній висоті — се той фундамент, той рівень, по котрому рівняється все. Україна повинна мати академію наук і через неї забезпечити можність зайнятись чистою наукою людям, які виявляють до того потрібний хист і енергію, сотворити національну, чи пак народну, бібліотеку, гідну великої держави, національні архіви й музеї...»
Біографістика  

Краєзнавство  Джерелознавство  

Історія  

Історики [116]
 • Історики (А - Я) [1300]
 • Історичні наукові товариства (А - Я) [9]
  Історичні події (А - Я) [96]

  Державні утворення на землях України (А - Я) [39]

  Державні та політичні діячі (А - Я) [531]

  Історіографія [78]

  Підручники з історії [47]

  Археологія [40]

  Давня історія (до VI ст.) [56]

  Середньовічна історя (VI ст.–XVI ст.) [50]

  Ранній новий час (XVI ст. – XVIII ст.) [58]
  Новий час (кінець ХVIII–ХІХ ст.) [25]

  Новітня історія (1900–1991) [23]
       Радянська Україна (1921-1991) [40]

  Сучасна історія (1991– ) [69]


  Політологія  

  Держава і право  

  Пам’яткознавство  

  Заклади культури та історичної пам’яті  

  Культура. Мистецтвознавство  

  Природознавство  

  Сортувати знайдені документи за: назвою датою
  УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ (1648–1676)
  ...
  1.

  Wójcik Z.
  TRAKTAT ANDRUSZOWSKI 1667 ROKU I JEGO GENEZA (1959)

  1959

   Книги
  2.

   [КОНВОЛЮТ 1-2] (1910–1917)
  1.. Семен Палїй: герой українського народа
  2.. Побіда Хмельницького під Збаражем і Зборовом (1910)

  1910–1917

   Книги
  3.

   АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1878)
  Т. 10. Переговоры об условиях соединения Малороссии с Великою Россиею 1653-1654

  1878

   Книги
  4.

   АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1889)
  Т. 14. Присоединение Белоруссии 1654-1655

  1889

   Книги
  5.

   АКТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ИСТОРИИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ : собранные и изданные Археографическою комиссиею (1872)
  Т. 7. 1657-1663. 1668-1669

  1872

   Книги
  6.

  Ковальский Н. П.
  АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ПО ИСТОРИИ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ УКРАИНСКОГО НАРОДА 1648-1654 ГГ. : учеб. пособие (1986)

  1986

   Книги
  7.

   АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
  Часть 3.. Том 4: Акты, относящиеся к эпохе Богдана Хмельницкаго (1914)

  1914

   Книги
  8.

  Гайбонюк В. Д.
  БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА СВІТОВІЙ ІСТОРІЇ : (до 400-річчя Богдана Хмельницького) : навч. посіб. (1996)

  1996

   Книги
  9.

  Стороженко І. С.
  БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ І ВОЄННЕ МИСТЕЦТВО У ВИЗВОЛЬНІЙ ВІЙНІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТОЛІТТЯ
  Кн. 1 : ВОЄННІ ДІЇ 1648-1652 РР.
  : [монографія] (1996)

  1996

   Книги
  10.

  Томашівський С.
  ВАТИКАНСЬКІ МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  Т. 1 : ДОНЕСЕННЯ РИМСЬКИХ НУНЦІЇВ ПРО УКРАЇНУ 1648-1657
  (1924)
  Вип. 1..

  1924

   Книги
  11.

  Мицик Ю. А.
  ВОЛИНЬ В РОКИ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ : док. і матеріали (1999)

  1999

   Книги
  12.

  Ярошинський О. Б.
  ВОЛИНЬ У РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ. (2005)

  2005

   Книги
  13.

  Газін В. В.
  ГЕТЬМАН ПАВЛО ТЕТЕРЯ : соц.-політ. портрет : [монографія] (2007)

  2007

   Книги
  14.

  Мицик Ю. А.
  ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII СТОЛІТТЯ : [монографія] (1996)

  1996

   Книги
  15.

  Гордон П.
  ДНЕВНИК 1635-1659 (2005)

  2005

   Книги
  16.

   ДОБА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО : (до 400-річчя від дня народж. велик. гетьмана) : зб. наук. пр. (1995)

  1995

   Книги
  17.

  Яковлів А.
  ДОГОВІР ГЕТЬМАНА БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО З МОСКОВСЬКИМ ЦАРЕМ ОЛЕКСІЄМ МИХАЙЛОВИЧЕМ 1654 Р. : іст.-правн. студія з нагоди 300-ліття договору (1654-1954) (1954)

  1954

   Книги
  18.

  Горобець В. М.
  ЕЛІТА КОЗАЦЬКОЇ УКРАЇНИ В ПОШУКАХ ПОЛІТИЧНОЇ ЛЕГІТИМАЦІЇ: СТОСУНКИ З МОСКВОЮ ТА ВАРШАВОЮ, 1654-1665 : [монографія] (2001)

  2001

   Книги
  19.


  ЗАПИСКИ ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
  Т. 156 : В 300-ЛІТТЯ ХМЕЛЬНИЧЧИНИ (1648-1948)
  (1948)

  1948

   Періодика
  20.

  Пінчук Ю. А.
  ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА У СВІТЛІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ВЕЛИЧКО, МАРКОВИЧ, МАРКЕВИЧ, КОСТОМАРОВ, ЯВОРСЬКИЙ (1995)

  1995

   Книги
  ...
   

  Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського